a closer look 2 unit 7 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Grammar

Bạn đang xem: a closer look 2 unit 7 lớp 9

Quantifiers: review 

(Các kể từ ấn định lượng: Ôn tập)

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1.  Fill each blank with a, an, some, or any.

(Điền vô khu vực trống trải với a,an, some, hoặc any.) 

Tom: Nina, you're drinking (1) _______ cola for breakfast?

Nina: Yes, (2) _______ glass of Coke and (3) _______ crisps. That's my favourite.

Tom: Don't you know that is a very bad way to lớn start your day?

Nina: Why is it bad?

Tom: Breakfast is the first meal of the day, ví it's very important to lớn eat nutritious things.

Nina: Such as?

Tom: If you can't cook (4) _______ food yourself, have (5) _______ bowl of cereal and (6) _______milk. Then eat (7) _______ apple.

Nina: But there isn't (8) _______milk in the fridge.

Tom: Go out and buy (9) _______.

Phương pháp giải:

- some + danh kể từ ko kiểm điểm được/ danh kể từ số nhiều (thường sử dụng vô câu khẳng định) 

- a/ an + danh kể từ số ít

- any + danh kể từ ko kiểm điểm được / danh kể từ số nhiều (dùng vô câu phủ ấn định và nghi hoặc vấn) 

Lời giải chi tiết:

1. some

2. a

3. some

4. some/any

5. a

6. some

7. an

8. any

9. some

Tom: Nina, you're drinking (1) some cola for breakfast?

Nina: Yes, (2) a glass of Coke and (3) some crisps. That's my favourite.

Tom: Don't you know that is a very bad way to lớn start your day?

Nina: Why is it bad?

Tom: Breakfast is the first meal of the day, ví it's very important to lớn eat nutritious things.

Nina: Such as?

Tom: If you can't cook (4) some/any food yourself, have (5) a bowl of cereal and (6) some milk. Then eat (7) an apple.

Nina: But there isn't (8) any milk in the fridge.

Tom: Go out and buy (9) some.

Dịch hội thoại:

Tom: Nina, các bạn tợp cola thay cho mang đến bữa sáng sủa hả?

Nina: Đúng. Một ly Cola và một không nhiều khoai tây rán. Chúng là những khoản tớ ưa mến.

Tom: Quý Khách ko rằng nó vô cùng tệ nhằm chính thức một ngày của người tiêu dùng à?

Nina: Sao này lại ko tốt?

Tom: Bữa bữa sáng là bữa thứ nhất vô trong thời gian ngày, vậy nên bạn phải ăn những khoản nhiều đủ chất.

Nina: Ví dụ như?

Tom: Chẳng hạn nếu như bạn ko thể tự động nấu bếp. Quý Khách nên ăn một chén ngũ ly và một không nhiều sữa. Sau cơ là một trong những trái ngược táo.

Nina: Nhưng không tồn tại sữa ở trong tủ lạnh lẽo.

Tom: Đi ra phía bên ngoài và mua sắm một không nhiều về.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2 . Match the food quantifiers with the nouns. Some quantifiers can go with more than thở one noun.

(Nối lượng đồ ăn với danh kể từ. Một vài ba lượng hoàn toàn có thể cút với nhiều hơn thế nữa 1 danh kể từ.) 

a. milk

b. garlic

c. celery

d. cabbage

e. salami

f. beef

g. sugar

h. grapes

1. a teaspoon of

2. a bottle of

3. 300 grams of

4. a stick of

5. a bunch of

6. a head of

7. a slice of

8. a clove of

Lời giải chi tiết:

1. a, g

2. a

3. f, g

4. c

5. h

6. b, d

7. e, f

8. b

1. A teaspoon of milk/sugar (1 thìa súp/ 1 muỗng nhỏ canh sữa/ đường)

2. A bottle of milk (1 chai sữa)

3. 300 grams of beef/sugar (300 gam thịt bò/ đường)

4. A stick of celery (một cọng cần thiết tây)

5. A bunch of grapes (1 chùm nho)

6. A head of garlic/cabbage (1 đầu bắp cải/ 1 đầu củ tỏi)

7. A slice of salami/beef (1 lát xúc xích/ thịt bò)

8. A clove of garlic (1 nhánh tỏi)

Bài 3 a

Video chỉ dẫn giải

3.a Read the instructions to lớn make a chicken salad. Fill each blank with a word/phrase in the box.

(Đọc chỉ dẫn nhằm thực hiện khoản salad gà. Điền vô dù trống trải một kể từ hoặc một cụm kể từ mang đến vô khuông.) 

tablespoons                       some                         an                       200 grams                    teaspoon

Chicken Salad

Boil (1) ________ of lean chicken. While the chicken is cooking, wash two cucumbers, chop them in half and slice them. Then peel (2) ________ onion and slice it. Mix the sliced cucumber and onion in a bowl. Add two (3) ________ of vinegar, a (4) ________of salt and a (5) ________ of sugar into the bowl and mix well. Leave the mixture to lớn marinate for 10 minutes. Now slice the cooked chicken and combine it with the mixture in the bowl. Before eating, add (6) ________ pepper.

Lời giải chi tiết:

1. 200 grams

2. an

3. tablespoons

Xem thêm: khuyết điểm của bản thân

4. teaspoon

5. teaspoon

6. some

Boil (1) 200 grams of lean chicken. While the chicken is cooking, wash two cucumbers, chop them in half and slice them. Then peel (2) an onion and slice it. Mix the sliced cucumber and onion in a bowl. Add two (3) tablespoons of vinegar, a (4) teaspoon of salt and a (5) teaspoon of sugar into the bowl and mix well. Leave the mixture to lớn marinate for 10 minutes. Now slice the cooked chicken and combine it with the mixture in the bowl. Before eating, add (6) some pepper.

Tạm dịch:

Đun sôi 200g thịt gà đang được cọ tinh khiết. Trong Khi luộc gà, cọ nhị trái ngược dưa con chuột, vấp ngã rời khỏi thực hiện song rồi xắt từng lát. Sau cơ, gọt vỏ hành tây rồi xắt từng lát. Trộn dưa con chuột và hành tây đang được thái trong một dòng sản phẩm tô. Thêm 2 thìa súp giấm, 1 thìa nấu canh muối hạt và 1 thìa nấu canh đàng vô tô rồi trộn kỹ. Để lếu láo ăn ý cơ ngấm phụ gia vô 10 phút. Giờ, thái gà đang được chín trộn với lếu láo ăn ý bên trên. Trước Khi ăn tăng không nhiều ớt.

Bài 3 b

3.b. Work in pairs. Think about a simple salad. Write the instructions on how to lớn make it using the quantifiers and cooking verbs you have learnt. Share the instructions with the whole class. Vote for the best salad.

(Làm việc bám theo group. Nghĩ về một khoản salad đơn giản và giản dị. Viết chỉ dẫn làm thế nào nhằm thực hiện rời khỏi khoản cơ, dùng lượng kể từ và động kể từ chỉ việc nấu bếp nhưng mà các bạn đã và đang được học tập. Chia sẻ chỉ dẫn cơ với tất cả lớp. Bầu lựa chọn của món salad tốt nhất.)

Lời giải chi tiết:

Chicken Caesar salad

Cut the bread into medium pieces and bake for 8-10 minutes until they brown evenly. Lay the chicken breasts on the pan for 4 minutes then turn them and cook for another 4 minutes. While waiting for the chicken, crush the garlic and mix with the cheese, mayonnaise and white wine vinegar, stir in a few teaspoon water if you want. Chop the chicken into bite-size, add the mixture to lớn chicken and toss. Sprinkle some cheese on top and serve right away.

Tạm dịch: 

Cắt bánh mỳ trở nên miếng vừa vặn và nướng vô 8-10 phút cho tới Khi bọn chúng được màu nâu đều. Đặt ức gà lên chảo vô 4 phút tiếp sau đó xoay bọn chúng và nấu nướng tăng 4 phút nữa. Trong Khi đợi gà, nghiền tỏi và trộn với phô mai, mayonnaise và giấm rượu nho White, khuấy vô một vài ba thìa cafe nước nếu như mình thích. Chặt gà trở nên miếng vừa vị, tăng lếu láo ăn ý vô thịt gà và quăng. Rắc một không nhiều phô mai lên bên trên và đáp ứng ngay lập tức.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Read these sentences from the conversation in GETTING STARTED. Pay attention to lớn the underlined part and answer the questions.

(Đọc những câu trong khúc đối thoại GETTING STARTED. Chú ý cho tới phần gạch men chân và vấn đáp những thắc mắc.)

Mi:can wash the spring onions if you lượt thích, Mrs Warner.

(Cháu hoàn toàn có thể cọ hành hoa nếu như cô mong muốn, cô Warner. )

Nick's mum:... You should be careful if you use the red knife - it's sharp.

(Con nên cảnh giác nếu như dùng con cái dao đỏ chót cơ - nó vô cùng sắc (bén).)

Lời giải chi tiết:

1. What does can in first sentence express?

(Từ "can" vô câu đầu diến mô tả điều gì?)

=> Ability  (khả năng)

2. What does should in the second sentence express?

(Từ "should" vô câu thứ hai trình diễn mô tả điều gì?)

=> Advice  (lời khuyên) 

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Match the first half of the sentence in A with the second half in B. 

(Ghép một trong những phần của câu vô cột A với phần sót lại của câu vô cột B.)

1. If we have more money,

2. If she eats less fast food,

3. He must wash the vegetables carefully

4. If you cook for Hung,

5. My mum may be surprised

6. If you eat healthy food tonight,

a. if he wants to lớn eat them raw.

b. you should use less salt.

c. you can have a bar of chocolate tomorrow.

d. we can eat out more often.

e. she may lose weight.

f. if my dad cooks dinner.

Lời giải chi tiết:

1. c

2. e

3. a

4. b

5. f

6. d

1. If we have more money, we can eat out more often.

(Nếu Cửa Hàng chúng tôi đem chi phí Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể ra phía bên ngoài ăn thông thường xuyên rộng lớn.)

2. If she eats less fast food, she may lose weight.

(Nếu cô ấy hạn chế ăn đồ ăn đem hóa học to lớn, cô ấy hoàn toàn có thể hạn chế cân nặng.)

3. He must wash the vegetables carefully, if he wants to lớn eat them raw.

(Anh ấy nên cọ rau quả cảnh giác nếu như anh ấy mong muốn ăn sinh sống.)

4. If you cook for Hung, you should use less salt.

(Nếu các bạn nấu bếp mang đến Hưng, chúng ta nên cho một ít muối hạt thôi.)

5. My mum may be surprised, if my dad cooks dinner.

(Mẹ của tôi hoàn toàn có thể vô cùng kinh ngạc nếu như phụ thân tôi nấu nướng bữa tối.)

6. If you eat healthy food tonight, you can have a bar of chocolate tomorrow.

(Nếu tối ni các bạn ăn đồ ăn chất lượng tốt mang đến sức mạnh, ngày mai bạn cũng có thể ăn 1 thanh sô-cô-la.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6.  What will you say in these situations? Use suitable modal verbs with conditional sentences type 1.

(Bạn tiếp tục thưa gì trong mỗi trường hợp bên dưới đây? Sử dụng động kể từ phù phù hợp với câu ĐK loại 1.) 

Example: (Ví dụ)

Your friend, Mai, is not good at cooking, but she wants to lớn study abroad. You think learning to lớn cook is a good idea because she can cook for herself when she’s away from trang chủ. Give her some advice. 

(Bạn của người tiêu dùng, Mai, ko xuất sắc nấu bếp, tuy nhiên cô ấy mong muốn cút du học tập. Quý Khách nghĩ về học tập nấu bếp là 1 trong phát minh hoặc vì như thế cô ấy hoàn toàn có thể tự động nấu nướng Khi xa thẳm mái ấm. Cho cô ấy vài ba câu nói. răn dạy.)

→ If you want to lớn study abroad, you should learn to lớn cook.

(Nếu mình thích du học tập, chúng ta nên học tập nấu bếp.)

1. Your father likes salty food, but you think it is necessary to lớn reduce the amount of salt in his food. Otherwise, his health will suffer. You share your opinion with him.

(Bố của người tiêu dùng mến đồ ăn đậm, tuy nhiên các bạn nghĩ về cần thiết hạn chế lượng muối hạt vô đồ ăn của ông ấy. Nếu ko sức mạnh sẽ sở hữu được yếu tố. Quý Khách share ý kiến của người tiêu dùng với ông ấy.)

2. Your brother is a good eater. He's able to lớn eat three bowls of rice when he's hungry. You tell this to lớn your friend.

(Anh của người tiêu dùng ăn vô cùng khỏe mạnh. Anh ấy hoàn toàn có thể ăn 3 đĩa cơm Khi đói. Quý Khách kể điều này cho chính mình của người tiêu dùng nghe.)

3. You want to lớn take a cooking class. Your mum agrees but asks you to lớn choose a class at the weekend. Here is what she says to lớn you.

(Bạn mong muốn nhập cuộc lớp học tập nấu bếp. Mẹ các bạn đồng ý tuy nhiên bảo các bạn lựa chọn lớp học tập vô vào buổi tối cuối tuần. Đây là câu nói. bà ấy thưa với các bạn.)

4. Your friend offers you a slice of pork, but you see that it is undercooked. You refuse because it is possible that you will have a stomachache. You tell this to lớn her.

(Bạn của người tiêu dùng cho chính mình từng miếng thịt heo, tuy nhiên các bạn thấy nó đang chưa chín. Quý Khách kể từ chối cũng chính vì nó hoàn toàn có thể thực hiện các bạn sôi bụng. Quý Khách thưa điều này với cô ấy.)

5. Your sister is making a cake. You advise her to lớn whisk the eggs for 10 minutes ví that the cake is lighter.

(Chị gái của người tiêu dùng đang khiến bánh. Quý Khách răn dạy chị ấy nên tấn công trứng khoảng chừng 10 phút nhằm bánh mịn rộng lớn.)

Phương pháp giải:

Câu ĐK loại 1 còn được gọi là câu ĐK đem thực ở thời điểm hiện tại, dùng để làm trình diễn mô tả những sự việc/ ĐK đem năng lực xẩy ra ở thời điểm hiện tại hoặc sau này.

If + S + V(s/es), S + will/can/shall + V(nguyên mẫu)

Lời giải chi tiết:

1. If you want to lớn have good health, you must reduce the amount of salt in your food.

(Nếu phụ thân mong muốn đem sức mạnh chất lượng tốt, phụ thân nên hạn chế muối hạt vô suất ăn của phụ thân.)

2. If my brother is hungry, he can eat three bowls of rice.

(Nếu anh trại các bạn đói, anh ấy hoàn toàn có thể ăn 3 đĩa cơm.)

3. You can take a cooking class if it is at the weekend.

(Bạn hoàn toàn có thể nhập cuộc lớp học tập nấu bếp nế như đó đem vô vào buổi tối cuối tuần.)

4. If I eat this undercooked pork, I may have a stomachache.

Xem thêm: tô màu vẽ ô tô mơ ước đơn giản đẹp

(Nếu các bạn ăn thịt heo ko chín, bạn cũng có thể sôi bụng.)

5. You should whisk the eggs for 10 minutes if you want a lighter cake.

(Bạn nên tấn công trứng vô 10 phút nếu như mình thích có thêm cái bánh mịn rộng lớn.)