anh 8 unit 1 a closer look 2


1. Work in pairs. Put the verbs in the appropriate column. 2. Choose the correct answer A, B, or C. 3. Look at the pictures and complete the sentences, using the verbs in brackets in their suitable sườn. 4. Complete the sentences about yourself. 5. GAMES Like and dislikes mimes. Work in groups. One mimes a leisure activity he / she likes or dislikes. The others guess the activity by asking Yes / No questions using the verbs they have learnt.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: anh 8 unit 1 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

1. Work in pairs. Put the verbs in the appropriate column.

(Làm việc theo gót cặp. Xếp những động kể từ vô những cột thích hợp.)

love

like

detest

fancy

dislike

enjoy

hate

prefer

Verbs followed by gerunds only

Verbs followed by both gerunds and to-infinities

Lời giải chi tiết:

Verbs followed by gerunds only

(Động kể từ chỉ được theo gót vì thế danh động từ)

Verbs followed by both gerunds and to-infinities

(Động kể từ theo gót vì thế cả danh động kể từ và động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu đem to)

detest: ghét cay ghét bỏ đắng

fancy: yêu quí, si mê

dislike: không quí, ghét

enjoy: thích thú, tận hưởng

love: yêu

like: thích

hate: ghét

prefer:  thích rộng lớn, ưa hơn

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn đáp án chính A, B, hoặc C.)

1. I love _____, sánh in my leisure time, I go to lớn some villages near Ha Noi to lớn relax and enjoy the outdoors.

A. travelling   

B. travelled    

C. a travel

2. Tom enjoys _____ puzzles, especially Sudoku.

A. doing         

B. vì thế              

C. to lớn do

3. When vì thế you lượt thích _____ TV?

A. watched    

B. watch         

C. to lớn watch

4. Do you fancy _____ to lớn the cinema this weekend?

A. go              

B. going         

C. to lớn go

5. I detest _____. I think it's cruel to lớn harm animals.

A. hunting      

B. to lớn hunt       

C. hunt

Lời giải chi tiết:

1. A

2. A

3. A, C

4. B

5. A

1. A

I love travelling, sánh in my leisure time, I go to lớn some villages near Ha Noi to lớn relax and enjoy the outdoors.

(Mình quí lên đường du ngoạn, nên vô khi rảnh, bản thân tiếp cận vài ba ngôi thôn sát thủ đô hà nội nhằm thư giãn và giải trí và tận thưởng ngoài thiên nhiên.)

Giải thích: love + Ving: yêu quí thao tác gì đó

2. A

Tom enjoys doing puzzles, especially Sudoku.

(Tom quí giải những câu thách, nhất là Sudoku.)

Giải thích: enjoy + Ving: thích thú với việc gì đó

3. C

When vì thế you like to watch TV?

(Khi nào là các bạn quí coi TV?)

Giải thích: like + Ving/to V: thích làm những gì đó

4. B

Do you fancy going to the cinema this weekend?

(Bạn vẫn muốn cho tới rạp chiếu phim vào ngày cuối tuần này không?)

Giải thích: fancy + Ving: muốn làm những gì đó

5. A

I detest hunting. I think it's cruel to lớn harm animals.

(Tôi ghét bỏ cay ghét bỏ đắng việc săn bắn phun. Tôi thấy là thiệt gian ác Lúc thực hiện kinh hồn động vật hoang dã.)

Giải thích: detest + Ving: ghét cay ghét bỏ đắng cái gì đấy

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Look at the pictures and complete the sentences, using the verbs in brackets in their suitable sườn.

(Nhìn vô những hình ảnh và triển khai xong những câu sau, dùng dạng thích hợp của những động kể từ vô ngoặc.)

Xem thêm: lời bài hát tình đầu

1. Mark _____. (likes)                                    

2. The girls _____. (enjoy)                             

3. My cousin _____. (dislike)                        

4. My father _____. (hate)                             

5. Tom and his sister _____. (prefer)             

Lời giải chi tiết:

1. Mark likes surfing/ to lớn surf the net.

(Mark quí lướt mạng.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng làm trình diễn miêu tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại trên đây Mark là tên gọi riêng biệt nên tao tăng s vào sau cùng động từ like trở thành likeslike + Ving/to-V.

2. The girls enjoy knitting.

(Các cô nàng quí đan len.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng làm trình diễn miêu tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại trên đây the girls là danh kể từ số nhiều nên tao không thay đổi động kể từ và enjoy + V-ing.

3. My cousin dislikes cooking.

(Em bọn họ bản thân ghét bỏ nấu bếp.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng làm trình diễn miêu tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại trên đây my cousin là ngôi tía số không nhiều nên tao tăng s vào sau cùng động từ dislike trở thành dislikesdislike + V-ing.

4. My father hates going/ to lớn go shopping.

(Bố bản thân ghét bỏ lên đường sắm sửa.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng làm trình diễn miêu tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại trên đây my father là ngôi tía số không nhiều nên tao tăng s vào sau cùng động từ hate trở thành hateshate + V-ing/to-V.

5. Tom and his sister prefer doing/to vì thế DIY.

(Tom và chị gái quí tự động thực hiện đồ dùng tay chân rộng lớn.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng làm trình diễn miêu tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại trên đây Tom and his sister là ngôi tía số nhiều nên tao không thay đổi động kể từ và prefer + V-ing/to V.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Complete the sentences about yourself.

(Hoàn trở thành những câu về phiên bản thân thuộc.)

All about me

I lượt thích _____.

I dislike _____.

I prefer _____.

I hate _____.

I love _____.

I detest _____.

Lời giải chi tiết:

All about me

(Tất cả về tôi)

I lượt thích messaging friends.

(Tôi quí nhắn tin tưởng với đồng minh.)

I dislike doing puzzles.

(Tôi ko quí giải câu thách.)

I prefer cooking.

(Tôi quí nấu bếp rộng lớn.)

I hate surfing the net.

(Tôi ko quí lướt mạng.)

I love singing.

(Tôi yêu thương quí ca hát.)

I detest hunting.

(Tôi ghét bỏ cay ghét bỏ đắng việc săn bắn phun.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAMES Like and dislikes mimes.

(TRÒ CHƠI Kịch câm về sở trường và ko quí.)

Work in groups. One mimes a leisure activity he / she likes or dislikes. The others guess the activity by asking Yes / No questions using the verbs they have learnt.

(Làm việc group. Một người làm theo một hoạt động và sinh hoạt vui chơi giải trí tuy nhiên anh ấy / cô ấy quí hoặc ko quí. Những người không giống đoán hoạt động và sinh hoạt bằng phương pháp bịa đặt thắc mắc Có / Không dùng những động kể từ bọn họ tiếp tục học tập.)

Example: (Ví dụ)

A: Do you lượt thích surfing the net?

(Bạn đem quí lướt mạng không?)

B: No, I don’t.

(Không, bản thân ko quí.)

A: Do you love messaging your friends?

(Bạn đem quí nhắn tin tưởng với chúng ta không?)

B: Yes, I vì thế.

(Vâng, mình yêu thích.)

Lời giải chi tiết:

A: Do you lượt thích doing DIY? (Cậu đem quí thực hiện đồ dùng tự động chế không?)

B: No, I don't. (Mình ko.)

C: Do you love cooking? (Cậu đem quí nấu bếp không?)

B: Yes, I vì thế. (Mình đem.)

A: Do you lượt thích doing the puzzles? (Cậu đem quí giải câu thách không?)

B: No, I don’t. (Mình không)

A: Do you lượt thích doing housework? (Cậu đem quí thao tác căn nhà không?)

B: No, I don’t. (Mình ko.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention to lớn the highlighted parts. 2. Work in pairs. Practise inviting and accepting invitations in the following situations. Remember to lớn use the highlighted language in 1. 3. Work in pairs. Answer the questions. 4. Read what three teenagers say about their leisure activities. 5. Work in groups. Ask and answer the questions.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1

  1. Look at the pictures. What activities can you see? 2. Read about Trang’s leisure activities. Choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Take turns to lớn ask and answer the questions. 5. Report your group member's answers to lớn the class. What activities are the most common?

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2

  1. Answer the questions. 2. Listen to lớn an interview with Mark about his leisure activities. Choose the correct answer. 3. Listen to lớn the interview again. Fill in each blank in the table with no more phàn nàn TWO words. 4. Work in pairs. Ask and answer the questions. 5. Write an gmail (80 - 100 words) to lớn a penfriend to lớn tell him / her about what you usually vì thế with your friends in your không tính phí time. Use your answers in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Looking back

  1. Complete the sentences with appropriate leisure activities. 2. Write complete sentences from the given cues. 3. Fill in each blank with the correct form(s) of the verb in brackets. 4. Complete the passage. Use the correct form(s) of the verbs in brackets and the pictures. Add more words if necessary.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Project

  1. Work in groups. Interview some students from your class or from other classes. Use the questions below. 2. Collect the answers. Use the table below. 3. Report your group’s findings to lớn your class based on the following guiding questions:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: cách tắt ứng dụng khởi đông cùng window 10

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 8 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.