anh 9 unit 2 looking back


3. Complete each sentence with the word given, using comparison. Include any other necessary words. Hoàn trở nên câu với những kể từ tiếp tục mang lại, dùng cấu tạo đối chiếu.

Tổng ăn ý đề đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: anh 9 unit 2 looking back

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Task 1. Complete the word webs with nouns and adjectives connected with the thành phố. 

(Hoàn trở nên mạng kể từ với những danh kể từ và tính kể từ tương quan cho tới TP.HCM.)

Lời giải chi tiết:

Nouns: skyscraper, dweller, index, asset, metro, traffic jam, urban sprawl, shopping mall, gallery, cinema, recreational facilities.

(Các danh từ: căn nhà chọc trời, người dân, chỉ số, gia sản, tàu năng lượng điện ngầm, kẹt xe pháo, khu đô thị to lớn, trung tâm sắm sửa, chống trưng bày, rạp chiếu phim, hạ tầng vui chơi giải trí.)

Adjectives: cosmopolitan, metropolitan, multicultural, urban, downtown, populous, livable, modern, polluted.

(Các tính từ: quốc tế, khu đô thị, nhiều văn hóa truyền thống, trở nên thị, trung tâm TP.HCM, tấp nập dân, nên sống, tân tiến, độc hại.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2.  Put one word from the box in each gap.

(Điền 1 kể từ nhập bảng nhập địa điểm trống trải.)

noisy                 full                crowded                  bored                  fabulous               urban           fascinating

A big thành phố is full of life. City life is more modern and (1) ________ than thở elsewhere. It is usually very busy and (2) ________, even at night.

Life in a big thành phố starts early in the morning. Soon the roads are (3) ________of vehicles. School children in their uniforms can be seen on the pavement, walking or waiting for buses. People rush vĩ đại work. With every passing hour, the traffic goes on increasing. The shops and the market places remain (4) ________ till the evening hours.

Certainly (5) ________ life has certain charms. It offers great opportunities and challenges, especially for the young. There are lots of things vĩ đại tự, and facilities are well developed. There are (6) ________ places for amusement and recreation. One never feels (7) ________ in a thành phố.

Phương pháp giải:

- fascinating (adj): hấp dẫn

- noisy (adj): ồn ào

- full of N: ăm ắp, nhiều ...

- crowded (Adj): tấp nập đúc

- urban (adj): thuộc sở hữu trở nên thị

- fabulous (adj): tuyệt vời

- bored (adj): nhàm chán

Lời giải chi tiết:

1. fascinating

2. noisy

3. full

4. crowded

5. urban

6. fabulous

7. bored

A big thành phố is full of life. City life is more modern and (1) fascinating than elsewhere. It is usually very busy and (2) noisy, even at night.

Life in a big thành phố starts early in the morning. Soon the roads are (3) full of vehicles. School children in their uniforms can be seen on the pavement, walking or waiting for buses. People rush vĩ đại work. With every passing hour, the traffic goes on increasing. The shops and the market places remain (4) crowded till the evening hours.
Certainly (5) urban life has certain charms. It offers great opportunities and challenges, especially for the young. There are lots of things vĩ đại tự, and facilities are well developed. There are (6) fabulous places for amusement and recreation. One never feels(7) bored in a thành phố.

Tạm dịch:   

Một TP.HCM rộng lớn luôn luôn linh động, tràn trề mức độ sinh sống. Cuộc sinh sống TP.HCM tân tiến rộng lớn và thú vị rộng lớn những điểm không giống. Nó thông thường vô cùng dành hết thời gian và tiếng ồn ào, trong cả nhập đêm hôm. 

Cuộc sinh sống ở một TP.HCM rộng lớn chính thức kể từ sáng sủa sớm. Chẳng bao nhiêu chốc những con phố tiếp tục ăm ắp xe pháo. Học sinh khoác đồng phục rất có thể được nhận ra bên trên vỉa hè, đi dạo hoặc đợi xe pháo buýt. Mọi người vội vàng đi làm việc. Với từng giờ trôi qua quýt, lưu rất đông người càng ngày càng tăng. Các cửa hàng và quần thể chợ vẫn tồn tại sầm uất đến tới tận giờ tối.

Chắc chắn cuộc sống thường ngày trở nên thị đem những đường nét hấp dẫn chắc chắn. Nó mang tới những thời cơ và thử thách rộng lớn, nhất là mang lại người trẻ tuổi. Có thật nhiều loại nhằm thực hiện, và những hạ tầng được cách tân và phát triển chất lượng tốt. Có những điểm sướng nghịch tặc vui chơi giải trí ấn tượng. Một người ko lúc nào cảm nhận thấy buồn ngán nhập một TP.HCM.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Complete each sentence with the word given, using comparison. 

(Hoàn trở nên câu với những kể từ tiếp tục mang lại, dùng cấu tạo đối chiếu.)

1. The last exhibition was not __________ this one. (INTERESTING)

2. This thành phố is developing__________ in the region. (FAST)

3. Let's take this road. It is__________ way vĩ đại the thành phố. (SHORT)

4. I was disappointed as the film was__________ than thở I had expected. (ENTERTAINING)

5. You're not a safe driver! You should drive__________. (CAREFULLY)

Lời giải chi tiết:

1. The last exhibition was not as interesting as this one. 

(Cuộc triển lãm trước ko thú vị như cuộc triển lãm này.)

Giải thích: be not as adj as: cấu tạo đối chiếu ko ngang bằng 

2. The thành phố is developing the fastest in the region. 

(Thành phố này đang được cách tân và phát triển sớm nhất đối với điểm.)

Giải thích: sử dụng cấu tạo đối chiếu nhất với trạng kể từ ngắn: V + the adv-est

3. Let's take this road. It is the shortest way vĩ đại the thành phố. 

(Hãy cút đàng này. Đây là con phố sớm nhất cho tới TP.HCM.)

Giải thích: sử dựng đối chiếu nhất với tính từ: be + the + adj-est + N

4. I was disappointed as the film was less entertaining than I had expected.

(Tôi thực sự tuyệt vọng với bộ phim truyền hình, vì như thế nó ko vui chơi giải trí như tôi chờ mong.)

Giải thích: dựa nhập ngữ nghĩa và cấu tạo đối chiếu xoàng xĩnh rộng lớn với less: be + less + adj

5. You're not a safe driver! You should drive more carefully.

(Bạn là 1 trong những tài xế ko an toàn và tin cậy. quý khách hàng nên tài xế cảnh giác rộng lớn.)

Giải thích: so sánh rộng lớn với trạng từ: V+ more + adv

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Complete each space with a phrasal verb from the list. Change the sườn of the verb if neccessary.

(Hoàn trở nên địa điểm trống trải với những cụm động kể từ nhập list. Thay thay đổi dạng của động kể từ nếu như cần thiết.)

cheer up          get over      turn back      find out      turn down       go on 

1. She ________ his invitation vĩ đại the tiệc nhỏ and now he's really upset.

2. What's ________ in the street over there? Open the door!

3. Lots of fruit and vegetables will help you ________ your cold.

4. My brother was ________ with a trip vĩ đại the zoo.

5. The road was jammed, ví we had vĩ đại _______ and find an alternative route.

6. I have ________ about a fabulous place where we can go for a picnic this weekend.

Phương pháp giải:

- turn down: kể từ chối

- go on: tiếp tục

- get over: băng qua, khỏi

- cheer up: sướng lên

- turn back: cù lại

- find out : thám thính ra

Lời giải chi tiết:

1. She turned down his invitation vĩ đại the tiệc nhỏ and now he's really upset.

Xem thêm: văn nghị luận lớp 6

(Cô ấy kể từ chối điều chào cho tới buổi tiệc và lúc này anh tao thực sự tức phẫn uất.)

Giải thích: Diễn miêu tả một sự khiếu nại xẩy ra nhập vượt lên khứ nên dùng thì vượt lên khứ đơn

2. What's going on  in the street over there? Open the door.

(Có chuyện gì đang được ra mắt ở bại liệt. Mở cửa ngõ đi ra cút.)

Giải thích: What's going on: chuyện gì đang được trình diễn ra

3. Lots of fruit and vegetables will help you get over your cold.

(Có nhiều loại rau quả và hoa quả trái cây rất có thể giúp cho bạn ngoài cảm ổm.)

Giải thích: cấu trúc help + O + động kể từ vẹn toàn thể

4. My brother was cheered up with a trip vĩ đại the zoo. 

(Em trai tôi tiếp tục sướng lên nhiều với chuyện đi dạo cho tới sở thú.)

Giải thích: cấu trúc tiêu cực thì vượt lên khứ đơn S + were/ was + Ved/V3

5. The road was jammed, ví we had to turn back and find an alternative route.

(Con đàng hiện nay đang bị tắc, nên bọn chúng toi cần quay trở về và thám thính đàng không giống.)

Giải thích: cấu trúc have to/ has to/ had vĩ đại + động kể từ vẹn toàn thể

6. I have found out about a fabulous place  where we can go for a picnic this weekend.

(Tôi tiếp tục thám thính đi ra một vị trí thú vị điểm tuy nhiên rất có thể cút dã nước ngoài nhập vào cuối tuần này.)

Giải thích: cấu trúc thì lúc này hoàn thành xong S + have/has + Ved/V3

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Task 5. Rewrite each sentence ví that it has a similar meaning and contain the word in capitals.

(Viết lại câu sao mang lại nghĩa bất biến và đem dùng những kể từ in hoa.)

1. Don't leave the lights on when you leave the classroom. (OFF)

(Đừng nhằm đèn sáng sủa khi chúng ta tách ngoài lớp học tập.)

2. Mai spent her childhood in a small town in the south. (UP)

(Mai tiếp tục trải qua quýt thời thơ ấu của tôi ở một thị xã nhỏ ở phía phái nam.)

3. Kathy checked the restaurant on her mobile phone. (LOOKED)

(Kathy tiếp tục đánh giá quán ăn bên trên điện thoại cảm ứng thông minh địa hình của cô ý ấy.)

4. My grandmother has recovered from her operation. (GOT)

(Bà tôi tiếp tục phục hồi sau ca phẫu thuật.)

5. We are really expecting vĩ đại see you again with pleasure. (LOOK)

(Chúng tôi thực sự chờ mong được hội ngộ chúng ta với nụ cười.)

Lời giải chi tiết:

1. Turn off the lights when you leave the classroom. 

(Hãy tắt đèn khi chúng ta tách ngoài lớp học tập.)

2. Mai grew up in a small town in the south.

(Mai phát triển ở một thị xã nhỏ ở phía phái nam.)

3. Kathy looked up the restaurant on her mobile phone.

(Kathy tiếp tục tra cứu vớt quán ăn bên trên điện thoại cảm ứng thông minh địa hình của cô ý ấy.)

4. My grandmother has got over her operation.

(Bà tôi tiếp tục hồi sinh sau ca phẫu thuật.)

5. We are looking forward vĩ đại seeing you again.

(Chúng tôi thực sự chờ mong hội ngộ chúng ta.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

Task 6. Work in two teams. The first team gives the name of a thành phố or town in Viet Nam. The other team says any man-made or natural attractions that it is famous for. Then switch. The team with the most items wins.

(Làm việc theo gót 2 group. Nhóm trước tiên thể hiện thương hiệu của một TP.HCM hoặc thị xã. Nhóm sót lại phát biểu bất kể một điểm phượt đương nhiên hoặc tự tạo có tiếng và ngược lại. Nhóm đem nhiều hơn thế nữa là group thắng.) 

Lời giải chi tiết:

City

(Thành phố)

Famous attractions

(Các điểm phượt nổi tiếng)

Bac Ninh

(Bắc Ninh)

Dam pagoda, Phat Tich pagoda, Eight Kings of Ly empire Temple,…

(Chùa Dạm, miếu Phật Tích, thông thường thờ Tám vị vua căn nhà Lý,…)

Ha Noi

(Hà Nội)

Ngoc Son temple, Ha Noi museum, Hoan Kiem lake,…

(đền Ngọc Sơn, kho lưu trữ bảo tàng thủ đô, hồ nước Hoàn Kiếm,...)

Hoa Binh

(Hòa Bình)

Kim Boi hot spring, Mai Chau valley

(suối khoáng lạnh lẽo Kim Bôi, thung lũng Mai Châu)

Lam Dong

(Lâm Đồng)

Xuan Huong lake, Gougah waterfall

(hồ Xuân Hương, thác Gougah)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới nhất - Xem ngay

Xem thêm: công thức tính thể tích hình tròn

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định gom học viên lớp 9 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.