awake là gì

Những chữ dễ dàng sử dụng sai sót - Easily Confused Words (cont’d)

Ðây là công tác Anh Ngữ sống động bài xích 319. Phạm Văn xin xỏ kính xin chào quí vị thính fake. Trong bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay, tao ôn lại những chữ tiếp tục học tập và tập luyện bịa câu với cặp chữ rise và raise; lie và lắc. Ta cũng tập luyện bịa câu nhằm phân biệt nghĩa và cách sử dụng những chữ khá tương tự nhau là wake, waken, awake, awaken và awakening.

Bạn đang xem: awake là gì

I. Review - Ôn lại những chữ tiếp tục học:

Trong bài xích 317 tao tiếp tục học tập những chữ lie/lay; rise/raise. Ta hãy học tập kỹ những chữ này và mặt khác phân biệt một động kể từ Khi thì sử dụng như

nội động từ

(intransitive) và Khi thì sử dụng như

ngoại động từ

(transitive)

1. Riseraise nằm trong Có nghĩa là tăng. Vậy thì làm thế nào nhằm phân biệt lúc nào sử dụng rise lúc nào sử dụng raise? Giá săng tăng, gas prices rise. Rise là intransitive verb, không tồn tại object bám theo và là động kể từ bất qui tắc irregular verb. Rise/rose/risen. Raise cũng Có nghĩa là tăng tuy nhiên là transitive verb, đem object bám theo sau và là regular verb, động kể từ thông thường. Thí dụ như câu: Năm ni gia chủ đội giá mướn ngôi nhà. Câu này còn có túc kể từ bám theo động kể từ

tăng

không? --Có. Ðó là

giá

. Vậy ta

sử dụng transitive verb raise, và câu bên trên thành

: The landlord has raised the rent this year. Tương tự: The company decided vĩ đại raise the salary of all employees. Công ty đưa ra quyết định tăng lương bổng mang lại toàn thể nhân viên cấp dưới.

Mức tội phạm nối tiếp tăng. Câu này sử dụng rise hoặc raise? Có túc kể từ bám theo sau động kể từ

tăng

không? -- Không, vậy là intransitive verb, tức thị tao cần sử dụng rise. The level of crime continues vĩ đại

rise

. Giá ngôi nhà tăng 2% vô mon 2. Bây giờ là mon 6, câu này xẩy đi ra vô mon 2, vậy cần sử dụng thì simple past. Simple past của rise là gì?-- Rose. House prices rose by 2% in February. Học phí ĐH tăng nhanh chóng vô tía năm vừa qua. Thì present perfect của rise là

has risen

. Tuition in colleges

has risen

rapidly in the past three years.

Rise: đứng dậy
The clerk said “All rise” when the judge entered the courtroom,
Người thư ký toà án rằng vĩ đại “Xin quí vị đứng dậy” Khi ông chánh án lao vào chống xử.

Tóm lại: Cùng mô tả ý “tăng” nếu như động kể từ không tồn tại túc kể từ cút sau, sử dụng rise; nếu như đem túc kể từ cút sau, sử dụng raise như group chữ raise the salary, raise your hand.

2. Lie and Lay
Bà tao nhẹ dịu đặt em bé bỏng xuống giuờng. She gently laid the baby down. (trong câu này laid là past tense của lay). Ðộng kể từ lay--đặt xuống—là một transitive verb. The baby was so sánh upset that the mother just lay down by her side and patted her back. (Lay is past tense of lie) Em bé bỏng gái khóc quá nên người mẹ ở xuống ở kề bên và vỗ nhẹ nhõm vô sống lưng nó. Lie--nằm xuống—là một intransitive verb.

Ôn lại: to lie/lay/lain
To lay/laid/ laid

Phân biệt lie & lay
Lay nghĩa là nhằm, bịa xuống, là transitive verb cần thiết một object túc kể từ thì câu mới mẻ đầy đủ nghĩa. I laid the letter right on your desk. Tôi nhằm lá thư ngay lập tức bên trên bàn ông.
He is always laying the blame on others. Ông tao luôn luôn trực tiếp

đổ lỗi cho những người khác

(put the blame on someone else, lắc the blame on someone else).

He often lies in bed all morning reading newspapers.
Anh tao thông thường tao phía trên nệm cả buổi sớm lướt web.

Today’s mail is lying in your IN box.
Thư kể từ thời điểm ngày hôm nay nằm trong vỏ hộp nhận thư của ông.

II. Ôn lại cách sử dụng wake, awake và awaken.

Ðộng kể từ wake, waken, awake và awaken nằm trong Có nghĩa là tỉnh dậy hoặc thức tỉnh ai dậy, tuy nhiên đem những cách sử dụng và nghĩa khá không giống nhau.

1. Wake (hay sử dụng với up): tỉnh dậy, thức tỉnh ai dậy. Irregular verb: simple past woke, past participle woken.

Hãy rằng vì như thế giờ Anh:

Dậy đi! Bẩy giờ sáng sủa rồi. => Wake up! It’s seven o’clock in the morning.

Nhè nhẹ nhõm kẻo em bé bỏng giật thột thức dậy. =>Try not vĩ đại wake the baby.

Tôi đem thực hiện giờ động khiến cho chúng ta tỉnh không?=> Did I wake you up?

=> Nhớ là: To wake thông thường sử dụng với up.

2. Waken=cũng đem nghĩa thức tỉnh ai dậy wake someone up (dùng vô câu văn sang chảnh, formal). He wasn’t sure if he should waken his mother.
Anh tao ngần lo ngại không thích thức tỉnh người mẹ.
=> Simple past và past participle thêm thắt -ed.

Ðiện thoại ở hotel báo mang lại khách hàng trọ biết vô buổi sớm nếu như khách hàng đòi hỏi thức tỉnh như thế. gọi là gì ?—Wake-up Call. Cũng Có nghĩa là một tay nghề chúng ta trải qua loa thực hiện chúng ta tỉnh ngộ và thấy cần thay cho thay đổi.

New laws were passed in the wake of a scandal. (=as the result of luật mới mẻ dược phát hành vì như thế

là kết quả của

một vụ tăm tiếng.
The tornado left hundreds of damaged homes

in its wake

(=aftermath thực trạng xẩy ra tiếp theo). Cơn lốc sau thời điểm qua loa cút nhằm lại hàng ngàn tòa nhà bị thiệt sợ hãi.

Xem thêm: toán lớp 2 kì 1

Wake (n) còn Có nghĩa là thức canh nguyện cầu cho những người bị tiêu diệt.

3. Hãy sử dụng awake như 1 adjective và rằng vì như thế giờ Anh những câu sau đây:

-Anh còn thức ko đấy? (adj) =>Are you awake? (tỉnh, thức).
-Tôi trọn vẹn tỉnh rồi. =>I was quite (wide, fully) awake.

-Nhạc kể từ buổi tiệc mặt mũi láng giềng thực hiện mọi người tôi thao thức suốt cả đêm.=>The music from the neighbor’s buổi tiệc nhỏ

kept us awake

all night.

-Anh đem

nhận thức được

những nguy khốn anh đang được rơi vào không? =>Are you fully awake to the dangers you’re in?

=> nếu như thực hiện adjective, awake hoặc sử dụng vô group kể từ keep u awake, fully awake, wide awake; lie awake hoặc stay awake.

4. (verb) Awake cũng là 1 trong irregular verb: awake/awoke/awoken cũng Có nghĩa là thức tỉnh, tỉnh.

Tôi tỉnh và đem cảm hứng đem người đứng ngay sát.=>I awoke feeling that someone was nearby.

Anh tao thức tỉnh người con đang được ngủ. =>He awoke the sleeping child.

Nhưng awake còn Có nghĩa là ý thức, trí tuệ được chuyện gì và thông thường sử dụng bám theo nghĩa bóng và bám theo sau vì như thế preposition to.

She awoke vĩ đại the danger.=she has been awakened vĩ đại her danger: Bà tao trí tuệ được nguy khốn bà đang được rơi vào.

5. Awaken vừa phải thực hiện intransitive, vừa phải thực hiện transitive verb.
Chúng tôi thức mới lớn thấy chúng ta đã đi được rồi.
(intr. v. ) =>We awakened vĩ đại find the others had gone.

(transitive verb) Câu chuyện của cô ấy tao thực hiện thức tỉnh côn trùng quan hoài của công ty chúng tôi.=> Her story awakened our interest.

To awaken là regular verb, khiến cho xúc động. thức tỉnh ai.
The movie awakened a deeper understanding of the Mexican culture in u. Cuốn phim thực hiện mang lại tôi trí tuệ và cảm thông thâm thúy rộng lớn về nền văn hoá Mê-hi-cô.

Tiếng điện thoại thông minh reo thực hiện tôi tỉnh. I was awakened by the telephone.

People must be awakened vĩ đại the danger vĩ đại the environment. Người tao cần được trao thức được nỗi gian truân tuy nhiên nhân loại đang tạo ra mang lại môi sinh.

6. Awakening sử dụng 1 mình Có nghĩa là sự thức dậy. After an early awakening we had a big breakfast. Sau Khi dậy sớm công ty chúng tôi bữa sáng thiệt no. Nhưng khi sử dụng với chữ rude tức thị thô bạo, bất nhã, mạnh mẽ và tự tin, thì group chữ a rude awakening duy nhất thức tỉnh đột ngột, quay trở lại với thực bên trên phũ phàng.

A rude awakening=một thức tỉnh đột ngột hay như là 1 nhắc nhở mạnh mẽ và tự tin, một sự khiếu nại xúc động thực hiện tao trí tuệ một chuyện gì (a shocking moment thực hiện choáng đôi mắt khiến cho xúc động mạnh). She found out that her husband was seeing another woman. The discovery that her husband was unfaithful vĩ đại her was a rude awakening=sự mày mò đi ra rằng ông xã cô nước ngoài tình là một thức tỉnh phũ phàng.

III. Ôn lại:

Tóm lại: wake, vĩ đại waken, awake (adj. & v.), awaken, đem nghĩa cộng đồng là thức tỉnh hoặc tỉnh dậy, tuy nhiên sử dụng khá không giống nhau.

-To wake thông thường sử dụng với up tức thị tỉnh hoặc thức tỉnh ai.
-Awake thực hiện adjective như vô fully awake, wide awake, quite awake=tỉnh ngủ hẳn. Dùng với động kể từ lie awake all night, thức white tối, hoặc stay awake thao thức.
The noise was keeping everyone awake=tiếng động thực hiện quý khách ko ngủ được.
She stayed

awake

all night worrying about her sick child. Bà tao thức xuyên suốt tối lo sợ về đem con cái bị bịnh. He lắc

wakeful

all night. =sleepless. Anh tao thao thức xuyên suốt tối.

-To awake= vĩ đại wake up, vĩ đại make someone wake up, thức giậy hoặc thức tỉnh ai. To awake là irregular verb (awake/awoke/awoken).
I awoke from a deep sleep. Tôi tỉnh dậy sau đó 1 giấc mộng say.
Her voice awoke the sleeping child.

-Còn awaken cũng đều có nghĩa thức dậy, là động kể từ thông thường, sang trọng simple past hoặc past participle thêm thắt -ed. We awakened vĩ đại find others had gone.
Khi công ty chúng tôi thức dậy thì các người không giống đã đi được rồi.

Thường sử dụng với nghĩa thức tỉnh, thực hiện ai quan hoài (nghĩa bóng, figuratively). People must be

awakened

vĩ đại the danger to the environment. Người tao cần trí tuệ được những nguy khốn nhân loại khiến cho mang lại môi sinh.

=>Awake and awaken are often used figuratively nghĩa là ý thức hoặc nhận ra hoặc quan sát điều gì:

=> Ðể dễ dàng nhớ: Hai động kể từ awake và awaken đều chính thức vì như thế a bám theo sau vì như thế to và đem nghĩa bóng là nhận thức được điều gì.

Vietnamese Explanation

Xem thêm: đề minh họa hóa 2023

Quí vị vừa phải học tập đoạn bài xích 319. Phạm Văn xin xỏ kính xin chào quí vị thính fake và xin xỏ hứa hẹn hội ngộ vô một bài học kinh nghiệm không giống.

Reference:

Longman Advanced American Dictionary

, 2nd edition. Pearson Longman, 2007.