bài 113 em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 113 : Em ôn lại những gì đang được học tập phần hoạt động và sinh hoạt thực hành thực tế trang 130, 131 sách VNEN toán lớp 5 với lời nói giải dễ dàng hiểu

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: bài 113 em ôn lại những gì đã học

Câu 1

a) Đọc câu hỏi và rằng cho chính mình biết câu hỏi cho biết thêm gì, câu hỏi căn vặn gì ?

Trong hình tiếp sau đây, diện tích S của hình tứ giác ABED to hơn diện tích S của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện tích S của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích S của hình tam giác BEC và diện tích S hình tứ giác ABED là \(\dfrac{2}{3}\).

b) Thảo luận cơ hội giải câu hỏi.

c) Giải câu hỏi và ghi chép vô vở.

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích tam giác BEC và diện tích S tứ giác ABED theo phương thức toán dò thám nhị số lúc biết hiệu và tỉ số. 

(vẽ sơ vật dụng biểu thị diện tích S tam giác BEC bao gồm 2 phần và diện tích S tứ giác ABED bao gồm 3 phần như thế)

- Diện tích hình tứ giác ABCD \(=\) diện tích tam giác BEC \(+\) diện tích S tứ giác ABED.

Lời giải chi tiết:

a) Bài toán cho biết thêm :

- Diện tích tứ giác ABED to hơn diện tích S tam giác BEC là 13,6cm2.

- Tỉ số diện tích S của hình tam giác BEC và tứ giác ABED là \(\dfrac{2}{3}\).

Bài toán căn vặn : Tính diện tích S tứ giác ABCD.

c) Ta với sơ vật dụng :

Theo sơ vật dụng, hiệu số phần đều nhau là :

              3 – 2 = 1 (phần)

Diện tích hình tam giác BEC là :

             13,6 : 1 × 2 = 27,2 (cm2)

Diện tích tứ giác ABED là :

             13,6 + 27,2 = 40,8 (cm2)

Diện tích tứ giác ABCD là :

             27,2 + 40,8 = 68 (cm2)

                             Đáp số : 68cm2.

Câu 2

Lớp 5A với 28 học viên. Số học viên phái mạnh bằng \(\dfrac{3}{4}\) số học viên nữ giới. Hỏi số học viên nữ giới rộng lớn số học viên phái mạnh từng nào em ?

Phương pháp giải:

- Tìm số học viên và số học viên nữ giới theo phương thức toán dò thám nhị số lúc biết tổng và tỉ số của nhị số bại.

- Số học viên nữ giới rộng lớn số học viên phái mạnh = Số học viên nữ giới - Số học viên phái mạnh.

Lời giải chi tiết:

Ta với sơ vật dụng :

Theo sơ vật dụng, tổng số phần đều nhau là : 

            3 + 4 = 7 (phần)

Lớp 5A với số học viên phái mạnh là : 

            28 : 7 × 3 = 12 (học sinh)

Lớp 5A với số học viên nữ giới là :

            28 – 12 = 16 (học sinh)

Số học viên nữ giới rộng lớn số học viên phái mạnh là :

            16 – 12 = 4 (học sinh)

                        Đáp số: 4 học viên.

Câu 3

Một xe hơi cứ lên đường được 100km thì dung nạp 12 lít xăng. Ô tô này đã lên đường được quãng đàng 330km thì dung nạp không còn từng nào lít xăng ?

Phương pháp giải:

Giải câu hỏi theo phương thức toán rút về đơn vị:

- Tìm số lít xăng dung nạp Lúc lên đường 1km = số lít xăng dung nạp Lúc lên đường 100km : 100.

- Số lít xăng dung nạp Lúc lên đường 330km = số lít xăng dung nạp Lúc lên đường 1km × 330.

Lời giải chi tiết:

Ô tô lên đường 1km thì dung nạp không còn số lít xăng là :

            12 : 100 = 0,12 (lít xăng)

Ô tô bại lên đường được quãng đàng 330km thì dung nạp không còn số lít xăng là :

            0,12 × 330 = 39,6 (lít xăng)

                         Đáp số: 39,6 lít xăng.

Câu 4

Một ngôi trường với 1138 học viên, vô bại số học viên nữ giới thấp hơn số học viên phái mạnh là 92 học viên. Tính số học viên phái mạnh, số học viên nữ giới của ngôi trường bại.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức dò thám nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó:

                Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;

                Số bé xíu = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

Số học viên phái mạnh của ngôi trường là :

            (1138 + 92) : 2 = 615 (học sinh)

Số học viên nữ giới của ngôi trường là:

            1138 – 615 = 523 ( học tập sinh)

                   Đáp số : Nam : 615 học viên ;

                                  Nữ 523 học viên.

Xem thêm: hình xăm vòng tay chuỗi hạt

Câu 5

10 người thực hiện xong xuôi một việc làm cần thất lạc 9 ngày. Nay ham muốn thực hiện xong xuôi việc làm bại trong tầm 5 ngày thì nên từng nào người? (năng suất thao tác của từng người là như nhau)

Phương pháp giải:

Đây là dạng toán về mối quan hệ tỉ lệ thành phần. Ta hoàn toàn có thể giải tự 2 cơ hội :

Cách 1 : Phương pháp rút về đơn vị chức năng.

Cách 2 : Phương pháp dò thám tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

9 ngày :  10 người

5 ngày : … người ?

Cách 1:

Muốn thực hiện xong xuôi việc làm bại trong một ngày thì nên số người là :

            10 × 9 = 90 (người)

Muốn thực hiện xong xuôi việc làm bại trong tầm 5 ngày thì nên số người là :

            90 : 5 = 18 (người)

                        Đáp số: 18 người.

Cách 2:

9 ngày vội vã 5 ngày số lượt là:

            9 : 5 = 1,8 (lần)

Muốn thực hiện xong xuôi việc làm bại trong tầm 5 ngày thì nên số người là :

            10 × 1,8 = 18 (người)

                        Đáp số: 18 người.

Câu 6

Có phụ thân team trồng rừng, team 1 trồng được 1356 cây, team 2 trồng được thấp hơn team một là 246 cây, team 3 trồng được bằng \(\dfrac{1}{3}\) tổng số kilomet của team 1 và team 2. Hỏi khoảng từng team trồng được từng nào cây?

Phương pháp giải:

- Tìm số kilomet team 2 trồng tớ lấy số kilomet team trồng được trừ lên đường 246 cây.

- Tìm số kilomet team 2 trồng tớ lấy tổng số kilomet của team 1 và team 2 trồng được phân tách mang đến 3.

- Tìm số kilomet khoảng từng team trồng được tớ lấy tổng số kilomet phụ thân team trồng được phân tách mang đến 3.

Lời giải chi tiết:

Số cây team 2 trồng được là :

            1356 – 246 = 1110 (cây)

Số cây team 3 trồng được là :

            (1356 + 1110) : 3 = 822 (cây)

Trung bình từng team trồng được số kilomet là :

     (1356 + 1110 + 822) : 3 = 1096 (cây)

                                Đáp số: 1096 cây.

 Loigiaihay.com

Câu 1

Một xã lúc này với 5000 dân. Tỉ lệ tăng dân sinh thường niên là cứ 1000 người thì gia tăng 18 người. Hỏi sau 1 năm số dân của xã bại với toàn bộ từng nào người?

Phương pháp giải:

Giải câu hỏi theo đuổi cách thức dò thám tỉ số.

Lời giải chi tiết:

5000 dân vội vã 1000 dân sinh lượt là

    5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã bại tăng sau một năm là

    18 x 5 = 90 (người)

Sau 1 năm số dân của xã bại với toàn bộ số người là

     5000 + 90 = 5090 (người)

                     Đáp số: 5090 người

Câu 2

Em tự động bịa đặt một câu hỏi nằm trong dạng toán về mối quan hệ tỉ lệ thành phần rồi giải câu hỏi bại.

Phương pháp giải:

Em nêu câu hỏi về mối quan hệ tỉ lệ thành phần ròi giải câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Bài toán: Em và chị nằm trong lên đường mua sắm vở. Em mua sắm 10 quyển cần trả 50 000 đồng, chị gái cần trả 80000 đồng. Hỏi chị mua sắm từng nào quyển vở?

Bài giải

Một quyển vở có mức giá là 

50000 : 10 = 5000 (đồng)

Chị gái mua sắm số quyển vở là

80000 : 5 = 16 (quyển)

Đáp số: 16 quyển vở


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: bánh kem size 16