bài tập câu điều kiện

Câu ĐK là một trong trong mỗi ngữ pháp cần thiết cần thiết xem xét nhập giờ Anh, nhất là Lúc dùng cho tới Speaking. Bài học tập ngày hôm nay tiếp tục trình làng về câu ĐK, phân loại, công thức và cơ hội dùng cho tới chúng ta.

Câu ĐK là gì?

Câu điều kiện (Conditional sentences) là dạng câu người sử dụng để diễn đạt một vấn đề tiếp tục xẩy ra Lúc với cùng 1 ĐK rõ ràng xảy ra

Bạn đang xem: bài tập câu điều kiện

Ví dụ: "If it rains, the picnic will be cancelled (Nếu trời mưa, chuyến dã nước ngoài sẽ ảnh hưởng bỏ bỏ)".

Trong cơ, mệnh đề phụ (còn được gọi là mệnh đề if) diễn tả ĐK, còn mệnh đề chính diễn tả sản phẩm (result).

Các loại câu điều kiện

4 loại câu điều kiện phân loại bám theo 0, 1, 2, 3 và một trong những dạng biến hóa thể không giống (tổng là 6). Thường mệnh đề if tiếp tục đứng trước và phân cơ hội nhị mệnh đề bằng dấu phẩy. Nhưng nếu như thay đổi khu vực nhị mệnh đề thì ko cần thiết vết phẩy.

Ví dụ: I will buy this bag for you if you help u to tướng bởi my homework (Tôi tiếp tục mua sắm kiểu cặp này cho chính mình nếu khách hàng chung tôi thực hiện bài xích luyện về nhà).

Tổn hợp ý công thức câu điều kiện:

Tổng hợp ý công thức câu điều kiện

1. Câu ĐK loại 0

“Zero conditional – Câu ĐK Loại 0” - câu ĐK luôn luôn với thiệt ở Hiện tại

e.g.: If I have much time, I spend a day talking with you about what love is.

Chi tiếtCâu ĐK loại 0

2. Câu ĐK loại 1

Definition

Câu ĐK loại I còn được gọi là câu ĐK với thực ở thời điểm hiện tại. Điều khiếu nại hoàn toàn có thể xẩy ra ở thời điểm hiện tại hoặc sau này.

Formula

If clause

Main clause

If + S + V-s(es),

S + will/can/may (not) + V

Trong câu ĐK loại I, mệnh đề If người sử dụng thì thời điểm hiện tại đơn, mệnh đề chủ yếu người sử dụng thì sau này đơn.

If + S1 + V(s/es) + O, S2 + will + V + O.

- Chủ ngữ 1 và căn nhà ngữ 2 hoàn toàn có thể trùng nhau. Bổ ngữ hoàn toàn có thể không tồn tại, tùy chân thành và ý nghĩa của câu. Mệnh đề If và mệnh đề chủ yếu hoàn toàn có thể đứng trước hoặc sau đều được.

- Trong câu ĐK loại I, động kể từ của mệnh đề ĐK phân tách ở thì thời điểm hiện tại đơn, còn động kể từ nhập mệnh đề chủ yếu phân tách ở thì sau này đơn.

e.g: If I have the money, I will buy a Ferrari.

Chi tiếtCâu ĐK loại 1

3. Câu ĐK loại 2

Definition

Câu ĐK loại II là câu ĐK ngược với thực tiễn ở thời điểm hiện tại.

Formula

If clause

Main clause

If + S + V-ed,

S + would/could/should (not) + V1

Trong câu ĐK loại II, động kể từ của mệnh đề ĐK phân tách ở thì vượt lên khứ, động kể từ của mệnh đề chủ yếu phân tách ở thì thời điểm hiện tại đơn.

e.g.: If I had a million dollars, I would buy a Ferrari.

LƯU Ý

Trong câu ĐK loại II, nếu như động kể từ của mệnh đề ĐK là “to be” thì luôn luôn phân tách vượt lên khứ số nhiều “were”, ko cần phải biết căn nhà ngữ là số không nhiều hoặc số nhiều.

Chi tiếtCâu ĐK loại 2

4. Câu ĐK loại 3

Definition

Câu ĐK loại III là câu ĐK không tồn tại thực nhập vượt lên khứ.

Formula

If clause

Main clause

If + S + had + Vp2,

S + would/could/should (not) + have + Vp2

Trong câu ĐK loại III, động kể từ của mệnh đề ĐK phân tách ở vượt lên khứ phân kể từ, còn động kể từ của mệnh đề chủ yếu phân tách ở ĐK hoàn thành xong (perfect conditional).

e.g.: If I had had a million dollars, I would have bought a Ferrari.

Chi tiết: Câu ĐK loại 3

5. Cách ghi nhớ công thức 3 câu điều kiện

Chúng tao nhận biết với sự lùi thì trong số những dạng ĐK trên

Mệnh đề “If” - Động kể từ từ thời điểm hiện tại đơn → vượt lên khứ đơn → vượt lên khứ trả thành

Mệnh đề chủ yếu - will→ would→ would have

Vậy chỉ việc ghi nhớ công thức câu ĐK loại I, tiếp sau đó những em tổ chức lùi thì sẽ tiến hành công thức của 2 câu ĐK còn lại

Ngoài 3 loại câu ĐK bên trên, cô còn tồn tại 2 dạng ĐK nữa là.

6. Mixed conditional – Câu ĐK láo lếu hợp

Điều khiếu nại láo lếu hợp ý dùng để làm nói đến việc 1 ĐK ngược với vượt lên khứ. Quá khứ này tác dụng vẫn tồn tại lưu lưu giữ cho tới thời điểm hiện tại nên tất cả chúng ta tiếp tục ước ngược với thời điểm hiện tại.

Công thức:  If + S + had + PII, S + would (could/ should/ might) + V + now

e.g.: If I hadn’t loved him, I wouldn’t be in trouble now.

Vẻ rất đẹp kể từ vựng: trouble (v) nhiều chuyện muộn, băn khoăn lắng

      (n) điều buồn phiền, rắc rối

be in trouble: gặp gỡ chuyện phiền hà.

Chi tiết: Câu ĐK láo lếu hợp

7. Đảo ngữ câu điều kiện

Đảo ngữ loại 1

Ví dụ:

If you experience hardships, you will be more mature.

→ Should you experience hardships, you will be more mature.

Phân tích:

Loại quăng quật “If”

Đảo “Should” lên trước căn nhà ngữ (S) nhập vế điều kiện)

Vẻ rất đẹp kể từ vựng:

Experience hardships: nếm mùi hương gian ngoan khổ

 → GHI NHỚ

Cấu trúc: Đảo ngữ câu ĐK loại I

Should + S + Vinf, S + Will +Vinf

Đảo ngữ câu ĐK loại II

Ví dụ:

If I were you, I would propose to tướng her.

→ Were I you, I would propose to tướng her.

Phân tích:

Loại quăng quật “If”

Sử dụng “Were” hòn đảo lên trước căn nhà ngữ (S)

Vẻ rất đẹp ngôn ngữ:

Propose to tướng sb: cầu hít ai cơ = win one’s hand (win là “chiến thắng”, hand là “bàn tay”, nhập cấu hình này, “chiến thắng bàn tay của người nào đó” tức là chủ yếu phục được đôi tay của bạn nữ và treo cái nhẫn nhập tay của bạn nữ cơ. Chính là hành vi cầu hít đúng không nào này những em. Các phụ nữ với đồng ý với tiếng cầu hít kể từ các bạn trai của tớ nhập một quang cảnh vô nằm trong romantic không?

→ GHI NHỚ

Cấu trúc: Đảo ngữ câu ĐK loại II

Were + S + to tướng + Vinf, S + would + Vinf

Were + S + N/ Adj, S + would + Vinf

Đảo ngữ câu ĐK loại III

Ví dụ:

If he had proposed to tướng u, I would have said “Yes”.

→ Had he proposed to tướng u, I would have said “Yes”.

Phân tích:

Loại quăng quật “If”

Đảo “had” lên trước căn nhà ngữ (S) nhập vế điều kiện)

 → GHI NHỚ

Cấu trúc: Đảo ngữ câu ĐK loại III

Had + S + PII, S + would have + PII

Trường hợp ý không giống của câu điều kiện

Trong câu ĐK loại 0, I và II, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng một trong những kể từ, cụm kể từ như so/as long as, when, provided/providing that, in case, unless để thay cho thế cho tới if.

1. unless

unless được dùng nhằm trình diễn miêu tả một ĐK phủ quyết định, nó đem nghĩa tương tự với if… not.

Ví dụ: Unless I work hard, I will fail this exam. (Trừ Lúc tôi học tập siêng năng, tôi tiếp tục trượt bài xích đua này.)

= If I don’t work hard, I will fail this exam.

Unless my bicycle were broken, we would not go to tướng school late. (Nếu xe đạp điện của tôi không biến thành lỗi, công ty chúng tôi sẽ không còn cho tới ngôi trường muộn.)

= If my bicycle weren’t broken, we would not go to tướng school late.

2. so/as long as & provided/providing that

Những cụm kể từ này hoàn toàn có thể được sử dụng thay cho thế cho tới if để nhấn mạnh vấn đề ĐK được nhắc tới.

Ví dụ: My brother’s mistake won’t be discovered as long as nobody tells him. (Sai lầm của em trai tôi tiếp tục không biến thành phân phát hiện nay chừng này không có ai thưa cho tới nó biết.)

= My brother’s mistake won’t be discovered if nobody tells him.

You may keep the book a further week provided that no one else requires it. (Bạn hoàn toàn có thể lưu giữ cuốn sách này thêm 1 tuần nữa với ĐK là không có ai không giống cần thiết mượn nó.)

= You may keep the book a further week if no one else requires it.

3. or/ otherwise

or otherwise được dùng nhằm trình diễn miêu tả một sản phẩm với kỹ năng cao tiếp tục xẩy ra nếu như ĐK được thể hiện ko được triển khai. Tuy nhiên, or otherwise được người sử dụng trước mệnh đề sản phẩm chứ không cần ko thay cho thế cho tới if ở mệnh đề ĐK.

Ví dụ: Hurry up or you will be late for school. (Nhanh lên nếu như không các bạn sẽ bị muộn học tập đấy.)

= If you don’t hurry up, you will be late for school.

Ms Trang helped u a lot, otherwise I would have failed this term. (Ms Trang đã hỗ trợ tôi thật nhiều, nếu như không tôi vẫn trượt kỳ này.)

= If Miss Trang hadn’t helped u a lot, I would have failed this term.

4. when & as soon as

when as soon as hoàn toàn có thể được dùng để làm thay cho thế if để trình diễn miêu tả ĐK có khá nhiều kỹ năng tiếp tục xẩy ra.

Ví dụ: I will take you to tướng school as soon as I finish my work. (Tôi tiếp tục fake các bạn cho tới ngôi trường ngay lập tức sau thời điểm tôi hoàn thành xong việc làm của tớ.)

We will have dinner at a local restaurant when my husband comes back from his business trip. (Chúng tôi tiếp tục bữa tối bên trên một quán ăn khu vực Lúc ck tôi cút công tác làm việc về.)

5. in case

Chúng tao hoàn toàn có thể thay cho thế if vì như thế in case nhằm trình diễn miêu tả sự chống rời một trường hợp hoàn toàn có thể xẩy ra. Tuy nhiên, in case ko thông thường hàng đầu câu Lúc được dùng để làm diễn tả một ĐK.

Ví dụ: You should Hotline your parents in case there are any problems. (Bạn nên gọi cho tới phụ huynh nếu như với ngẫu nhiên yếu tố gì xẩy ra.)

Bring an umbrella along in case it rains. (Hãy đem dù bám theo chống Lúc trời mưa.)

6. Without: không tồn tại – dùng nhập tình huống fake số phận đề chủ yếu tiếp tục thay cho thay đổi ra làm sao nếu như không tồn tại ĐK.

Ví dụ: Without water, life wouldn't exist.

=> If there were no water, life wouldn't exist.

MỞ RỘNG

- Chúng tao hoàn toàn có thể người sử dụng cấu hình if it weren’t for + Noun phrase nhằm trình diễn miêu tả một trường hợp xẩy ra nhờ vào trong 1 người hoặc trường hợp không giống. Cấu trúc này chỉ dùng nhập câu ĐK loại II.

Ví dụ: If it weren’t for your help, I wouldn’t pass my exam. (Nếu ko nhờ các bạn hỗ trợ, bản thân đang không vượt lên được bài xích đánh giá.)

= If you didn’t help u, I wouldn’t pass my exam.

- Chúng tao hoàn toàn có thể người sử dụng cấu hình if it hadn’t been for + Noun phrase nhằm trình diễn miêu tả một trường hợp xẩy ra nhờ vào trong 1 người hoặc trường hợp không giống nhập vượt lên khứ. Cấu trúc này chỉ dùng nhập câu ĐK loại III.

Ví dụ: If it hadn't been for her careful arrangement, the tiệc nhỏ would not have been a success. (Nếu ko nhờ việc bố trí cẩn trọng của cô ấy ấy, buổi tiệc đang không thể thành công xuất sắc.)

Xem thêm: bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây

= If she hadn’t arranged carefully, the tiệc nhỏ would not have been a success.

- Tương tự động, cấu hình but for/ without + Noun phrase hoàn toàn có thể được dùng để làm trình diễn miêu tả một trường hợp xẩy ra nhờ vào trong 1 người hoặc trường hợp không giống. Cấu trúc này hoàn toàn có thể được dùng nhập câu ĐK loại II và III.

Ví dụ: But for an airbag, she would be severely injured in the siêu xe accident. (Nếu ko nhờ túi khí, cô ấy sẽ ảnh hưởng thương nặng nề nhập vụ tai nạn đáng tiếc xe pháo tương đối.)

= If there were not an airbag, she would be severely injured in the siêu xe accident.

6. Mệnh đề câu Wish/if only

Bên cạnh câu ĐK thì Wish, câu mong muốn cũng tương tự nhau nên bạn phải học tập tăng nhé.

Wish là ước, dùng tương tự động if only – nếu như chỉ. Ý nghĩa thể hiện nay sự tiếc nuối và những điều ham muốn thay cho thay đổi nhập vượt lên khứ, thời điểm hiện tại. Đồng thời là ước mơ ở sau này.

a. Cách dùng wish nhập tương lai

Dùng nhằm trình diễn miêu tả ước mơ về một điều gì cơ nhập sau này. Thì dùng là thì thời điểm hiện tại đơn.

Cấu trúc: S + wish (es) + S + would/could + V1

Ví dụ:

- He wish he would be a designer in the future.

- I wish it would rain. The garden really needs some water.

Có thể ko nên là ước mơ tuy nhiên là ước ham muốn, ước muốn thay cho thay đổi, hoàn toàn có thể cơ là vấn đề khiến cho các bạn không dễ chịu. Sử dụng Wish kèm theo với would

*Lưu ý: wish + would là nói tới điều gì cơ ở thời điểm hiện tại ko thể thay cho thay đổi nên ko nói đến việc vượt lên khứ.

Ví dụ: bạn cũng có thể thưa I wish I didn’t eat sánh much chocolate tuy nhiên ko thể thưa I wish I wouldn’t eat sánh much chocolate

b. Sử dụng wish ở hiện nay tại

Câu Wish ở thời điểm hiện tại nói tới những ước mơ về sự việc việc không tồn tại thiệt ở thời điểm hiện tại và hoàn toàn có thể là giả thiết ngược lại đối với thực tiễn.

Cấu trúc: S + wish (es) + S + V2/ed + ...

*Lưu ý: "to be: were/weren't"

Ví dụ:

- I wish I knew what to tướng bởi.

- If only I didn’t have sánh much homework I could go to tướng the concert tonight. She has a lot of homework and she can’t go to tướng the concert.

c. Wish dùng nhập vượt lên khứ

Thể hiện nay ước ham muốn về sự việc việc không tồn tại thiệt ở vượt lên khứ, giả thiết điều ngược lại đối với thực tiễn vẫn xẩy ra.

Cấu trúc: S + Wish (es) + S+ QKHT.

Ví dụ:

- I wish I’d studied harder when I was at school. He didn’t study harder when he was at school.

- She wishes she could have been there (She couldn't be there).

d. Một số cơ hội dùng khác

Wish + to tướng V

Ví dụ: I wish to tướng come trang chủ with you tomorrow.

Wish + N (đưa rời khỏi một lời chúc tụng, ao ước ước)

Ví dụ: I wish happiness and good health.

Wish + O + (not) to tướng V…

Ví dụ: I wish you not to tướng go far…

Kiến thức liên quan: Mệnh đề mối quan hệ - Relative clause: Các loại mệnh đề, bài xích luyện ví dụ chi tiết

Bài luyện câu điều kiện

Exercise 1. Tìm lỗi sai và sửa.

1. If there was a ban on cigarette, less people would smoke cigarette.

2. If the tax rate on junk food had increased, people would likely to tướng prefer making food at trang chủ.

3. If schools administered with any teachers, disorder would arise.

4. If uncensored commercials had been banned, the crime rate would be seized from rising.

5. If computers replaced teachers in the classroom, learning would have been less effective.

Exercise 2. Chọn đáp án đích thị.

1. If they had gone for a walk, they ……………………. the lights off.

A. had turned B. would have turn C. would turn D. would have turned

2. Would you mind if I ……………………. the window?

A. closed B. closing C. had closed D. would close

3. If you had tried your best, you ……………………. disappointed about the result now.

A. won’t be B. wouldn’t be C. wouldn’t have       D. wouldn’t have been

4. If I had enough money, ……………………..

A. I will buy that house.

B. I’d have bought that house.

C. I could buy that house.

D. I can buy that house.

5. I didn’t listen to tướng him and I didn’t succeed.

A. If I listened to tướng him, I would have succeeded.

B. If I had listened to tướng him, I’d have succeeded.

C. If I had listened to tướng him, I would succeed.

D. If I listened to tướng him, I would succeed.

Exercise 3. Chọn đáp án đích thị.

1. ……………………., he would not have had the accident yesterday.

A. If Peter driven more carefully

B. If had Peter driven more carefully

C. Had Peter driven more carefully

D. If Peter not had driven more carefully

2. ……………………. I rich, I would help you.

A. Were B. Was C. Am D. Been  

3.……………………. you lập cập into Peter, tell him to tướng Hotline u.

A.  Are B. Should C. Been D. Will

4. Had I known her, I……………………. friend with her.

A. make B. would make C. will make D. would have made

5. Were I……………………. learn Russian, I would read a Russian book.

A.  to tướng B. for C. in D. with

Exercise 4. Chọn đáp án đích thị.

1. I’ll help you if ……………………..

A. you told u the truth. B. you tell u the truth.

C. you will tell u the truth. D. you have told u the truth.

2. I have to tướng work tomorrow morning, sánh I can’t meet you.

A. If I don’t have to tướng work tomorrow morning, I can meet you.

B. If I didn’t have to tướng work tomorrow morning, I could meet you.

C. I could meet you if I don’t have to tướng work tomorrow morning.

D. I can meet you if I didn’t have to tướng work tomorrow morning.

3. You drink too much coffee, that's why you can't sleep.

A. If you drank less coffee, you would be able to tướng sleep.

B. You drink much coffee and you can sleep.

C. You wouldn’t sleep well if you hadn't drink any coffee.

D. You can sleep better without coffee.

4. If I had time, I  …………………….  shopping with you.

A. went B. will go C. would go D. would have gone

5. If my father  …………………….  me up, I'll take the bus trang chủ.

A. doesn’t pick B. don’t pick C. not pick D. picks

Exercise 5. Viết lại những câu sau dùng câu điều kiện.

  1. I didn’t know that you were in the hospital yesterday, sánh I didn’t visit you.

→ If ……………

  1. Hurry up or you will be late for school.

→ If ……………

  1. My mother is very busy, sánh she can’t help u now.

→ If ……………

  1. Lan didn’t Hotline u because she didn’t know my phone number.

→ If ……………

  1. You’re unhealthy because you don’t take exercise.

→ If ……………

  1. He didn't study his lessons very carefully, sánh he gets bad marks now.

→ If ……………

  1. Leon often causes accidents because he drives carelessly.

→ If ……………

  1. I can’t apply for that job because I don’t know English.

→ If ……………

  1. Lien is overweight because she eats too much chocolate.

→ If ……………

  1. His father often punishes him for his laziness.

→ If ……………

Đáp án:

Exercise 1.

1. If there waswere a ban on cigarette, less people would smoke cigarette.

2. If the tax rate on junk food hadincreased, people would likely to tướng prefer making food at trang chủ.

3. If schools were notadministered with by any teachers, disorder would arise.

4. If uncensored commercials had been banned, the crime rate would behave been seized from rising.

5. If computers replaced teachers in the classroom, learning would have beenbe less effective.

Exercise 2.

Exercise 3.

Exercise 4.

Exercise 5.

1. If I had known that you were in hospital yesterday, I would have visited you

2. If you don’t hurry up, you will be late for school

3. If my mother weren’t busy, she could help u now.

4. If Lan had known my phone number, she would have called u.

5. If you took exercise, you would be healthy.

6. If he had studied his lessons very carefully, he would get good marks now.

7. If Mr. Leon drove carefully, he wouldn’t cause accidents

8. If I knew English, I could apply for that job.

Xem thêm: code genshin impact mới nhất

9. If Ms. Lien ate less chocolate, she wouldn’t be overweight.

10. If he weren’t lazy, his father wouldn’t punish him.

Trên đó là sơ lược về câu ĐK, chúng ta nằm trong cảnh báo dùng đích thị cho tới IELTS nhé.