bài tập câu trực tiếp gián tiếp

Với một vài người học tập, ngữ pháp về dạng câu trần thuật nhập giờ Anh có lẽ rằng khá phiền hà và khó khăn ghi nhớ. Tuy nhiên, chúng ta trọn vẹn hoàn toàn có thể đoạt được và áp dụng kỹ năng và kiến thức ngữ pháp này hiệu suất cao nếu như thông thường xuyên thực hiện những dạng bài xích luyện tương quan. Bài viết lách sau tiếp tục tổ hợp những bài tập câu trực tiếp gián tiếp bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm.

1. Khái niệm câu thẳng, con gián tiếp nhập giờ Anh

1.1 Câu trần thuật thẳng (Direct speech)

Là khuôn câu thuật lại đúng mực những gì người phát biểu mong muốn truyền đạt, thông thường là câu trích dẫn được đặt điều nhập vết ngoặc kép. 

Bạn đang xem: bài tập câu trực tiếp gián tiếp

Ví dụ: 

 • Mai asked: “Can you just ignore it?” (Mai hỏi: “Cậu hoàn toàn có thể cứ khoác kệ chuồn được không?”)
 • Nam said: “I don’t want lớn drink it!” (Nam nói: “Mình không thích tu tính năng này đâu!”)

1.2 Câu trần thuật con gián tiếp (Indirect speech)

Là khuôn câu dùng làm thuật lại câu nói. của những người này ê một cơ hội con gián tiếp, ko trích dẫn hắn nguyên vẹn, ko kèm cặp vết ngoặc kép.

Ví dụ:

 • Mai asked if I could just ignore it. (Mai căn vặn liệu rằng tôi hoàn toàn có thể kệ việc này chuồn được ko.)
 • Nam said that he didn’t want lớn drink it. (Nam bảo rằng cậu ấy ko hề mong muốn tu nó.) 

Xem thêm: 

=> TỪ A-Z CẤU TRÚC CÂU GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP TRONG TIẾNG ANH CẦN NHỚ

=> ​​SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

null

2. Cách gửi câu thẳng quý phái con gián tiếp nhập giờ Anh

Trong giờ Anh, nhằm gửi kể từ câu thẳng quý phái con gián tiếp, bạn phải tuân theo 4 bước sau đây:

2.1 Xác ấn định động kể từ trần thuật phù hợp

Bước thứ nhất là lựa chọn động kể từ trần thuật mến phù hợp với mục tiêu truyền đạt của những người phát biểu (trần thuật, đòi hỏi, căn vặn,...). Một số động kể từ trần thuật thường nhìn thấy là: said, told, asked, denied, promised, suggested. 

Ví dụ:

Linh told me that she had bought a new phone. (Linh phát biểu với tôi là cô ấy vẫn mua sắm một chiếc Smartphone mới nhất.)

2.2 Lùi thì của động kể từ ở mệnh đề được tường thuật

Khi gửi câu thẳng quý phái con gián tiếp, tất cả chúng ta cần thiết hiểu rằng người phát biểu chỉ đang được kể lại câu nói. phát biểu của một người nhập quá khứ. Do ê, nhập câu con gián tiếp, động kể từ nhập mệnh đề được trần thuật cần được lùi lại 1 thì đối với thời gian phát biểu. Cụ thể:

  • Thì thời điểm hiện tại đơn → Thì quá khứ đơn (Ví dụ: Buy → Bought)
 • Thì thời điểm hiện tại tiếp tục → Thì quá khứ tiếp diễn 

(Ví dụ: is/ are talking → was/ were talking)

 • Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện → Thì quá khứ trả thành 

(Ví dụ: has/ have studied → had studied)

 • Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp tục → Thì quá khứ hoàn thiện tiếp diễn

(Ví dụ: has/ have been learning → had been learning)

  • Thì quá khứ đơn → Thì quá khứ trả thành (Ví dụ: sold → had sold)
 • Thì quá khứ tiếp tục → Thì quá khứ hoàn thiện tiếp diễn 

(Ví dụ: was/ were talking → had been talking)

 • Will → Would
 • Can → Could
 • Must/ Have lớn → Had to
 • May → Might

Lưu ý một vài tình huống KHÔNG lùi thì động kể từ nhập mệnh đề trần thuật sau:

 • Đề cập cho tới một chân lý, thực sự hiển nhiên
 • Câu ĐK loại 2, 3
 • Câu thẳng có could, should, would, might, ought to
 • Trong câu với năm xác lập. 

2.3 Đổi những đại kể từ, tân ngữ

Khi quy đổi kể từ câu thẳng quý phái câu con gián tiếp, bạn phải Note thay cho thay đổi đại kể từ nhân xưng, đại kể từ chiếm hữu, tân ngữ nhập mệnh đề được trần thuật cho tới tương thích.

Chủ ngữ:

 • I → He/ She
 • You → I/ We/ They
 • We → We/ They

Tân ngữ:

 • Me → Him/ Her
 • You → Me/ Us/ Them
 • Us → Us/ Them

Đại kể từ sở hữu

 • My → His/ Her
 • Your → My/ Our/ Their
 • Our → Our/ Their

Đại kể từ sở hữu

 • Mine → His/ Hers
 • Yours → Mine/ Ours/ Theirs
 • Ours → Ours/ Theirs

Ví dụ:

“Are they your friends?” Jane asked. → Jane asked bu if they were my friends. (Jane căn vặn tôi liệu chúng ta liệu có phải là chúng ta của tôi hay là không.)

2.4 Chuyển thay đổi những trạng kể từ chỉ thời hạn, địa điểm

Khi gửi kể từ câu thẳng quý phái con gián tiếp nhập giờ Anh, chúng ta còn cần thiết thay đổi cả một vài kể từ chỉ thời hạn, xứ sở sau đây:

 • Here → There
 • Now → Then
 • Today → That day
 • Yesterday → The previous day hoặc the day before
 • Tomorrow → The following day hoặc the next day
 • Ago → Before
 • Last → The previous
 • Next → The following
 • This → That
 • These → Those

Ví dụ:

“I went lớn visit my daughter last week,” Lily said.

→ Lily said she had gone lớn visit her daughter the week before

Xem thêm:

=> TOP 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> TOP 1000+ MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG NHẤT

null

3. Các dạng câu trần thuật thông thường gặp

3.1 Câu trần thuật

Là dạng câu được dùng làm thuật lại những vụ việc, mô tả hoặc nhận định và đánh giá vụ việc, hiện trạng, đặc thù. 

Cấu trúc:

S + say(s)/ said + (that) + S + V

Ví dụ:

Susan said, “I have a new boyfriend.” 

→ Susan said (that) she had a new boyfriend. (Susan bảo rằng cô ấy vẫn với chúng ta trai mới nhất.)

3.2 Câu hỏi

 • Câu căn vặn yes/ no: 

S + asked/ wanted lớn know/ wondered + if/ whether + S + V

Ví dụ:

Jack asked me: “Will you go out tonight? → Jack asked bu if I would go out that night.” (Jack căn vặn tôi liệu tối hôm ê tôi với ra đi ngoài hay là không.)

 • Wh-question:

S + asked/ wondered/ wanted lớn know + Wh-question + S + V

Ví dụ:

My mom asked: “Why did you Gọi her?” 

→ My mom wanted lớn know why I had called her. (Mẹ mong muốn biết sao tôi lại gọi cho tới cô ấy.)

3.3 Câu mệnh lệnh

Cấu trúc:

S + asked/ told/ requested/ demanded/ required/ order + O + (not) + lớn V

Ví dụ:

“Turn off your phone! It is too noisy” – she said. 

=> She told bu lớn turn off my phone because it was too noisy.

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

null

4. Tổng hợp ý bài tập câu trực tiếp gián tiếp với đáp án

Bài luyện 1. Chuyển câu thẳng quý phái con gián tiếp

1. "Where is my umbrella?" Linda asked.

→ Linda asked _________________________________

2. “Open the door,” Anne said.

→ Anne told us _________________________________

3. “Will you come lớn my party?” Sam said lớn them.

→ Sam invited them _____________________________

4. "Where have you been?" Sunny asked her daughter.

→ Sunny asked her daughter ______________________

5. “I don’t lượt thích this red carpet,” she said.

→ She told bu __________________________________

6. Naomi said: “Keiko can’t help you tomorrow.”

→ Naomi said ___________________________________

7. "How tự you know that?" Kai asked bu.

→ Kai wanted lớn know ____________________________

8. “I want a new jacket for my birthday,” she said.

→ She said that _________________________________

9. “Don’t forget lớn turn on the light.” Jimmy said.

→ Jimmy reminded bu ___________________________

10. “I should go trang chủ lớn cook a meal.” Lan said.

→ Lan told bu __________________________________

11. “Stand up, Dan!” the teacher said.

→ The teacher asked Dan _________________________

12. "Are you going lớn the cinema?" Namjoon asked bu.

→ Namjoon wanted lớn know _______________________

13. Daniel asked: “Where are you going on your vacation this month?

→ Daniel asked bu ______________________________

14. “Are you serious?” he asked Tom.

→ He asked Tom ________________________________

15. “Can I meet you at home?” He asked Anna.

→ He asked Anna _______________________________

Đáp án:

1. Linda asked bu where her umbrella was.

2. Anne told us lớn open the door.

3. Sam invited them lớn come lớn her tiệc nhỏ. 

4. Sunny asked her daughter where she had been.

5. She told bu she didn't lượt thích that red carpet.

6. Naomi said Keiko couldn't help bu the next day. 

7. Kai wanted lớn know how I knew that.

8. She said that she wanted a new jacket for her birthday.

9. Jimmy reminded bu lớn turn on the light.

10. Lan told bu she should go trang chủ lớn cook a meal.

11. The teacher asked Dan lớn stand up.

12. Namjoon wanted lớn know if I was going lớn the cinema. 

13. Danieal asked bu where I was going on my vacation that month.

14. He asked Tom if he was serious.

15. He asked Anna if he could meet bu at trang chủ.

Bài luyện 2: Chọn câu vấn đáp đúng

1. Sara said she was leaving for LA _________.

A. next week                        

B. the week previous          

C. following week             

D. the following week

2. The professor asked students_________ .

A. why did they slept                                  

B. why they were sleeping

C. why they sleep                                         

D. why were they sleeping

3. Daniel said that London _________ more lively phàn nàn Seoul.

A. is                                      

B. be                                    

C. was                            

D. were

4. Jack was worried about the exam. Her mom advised him _________.

A. no worry                           

B. not worry                         

C. no lớn worry                 

D. not lớn worry

5. He wanted lớn know where Minh _________.

A. had lived

B. lived

C. was lived

D. has lived

6. Cindy asked bu if I _________.

A. had seen that cat

B. saw that cat

C. has seen that cat

Xem thêm: cách đọc tin nhắn messenger mà không hiện đã xem'' trên android

D. see that cat

7. Emma asked him _________ .

A. what time does the meeting end          

B. what time the meeting end

C. what time the meeting ended

D. what time did the meeting end

8. He _________ bu there’s been an accident on Tran Phu Street.

A. asked                                

B. said                                 

C. spoke                          

D. told

9. Sandy asked where_________.

A. her book is

B. her book were

C. her book had been

D. her book had been being

10. Luca wonders _________ doing well at school.

A. whether his sisters are                          

B. if his sisters was

C. his sisters were                                     

D. his sisters are if

11. David asked Jimin why _________ the film the day before.

A. didn’t he watch                                     

B. hadn’t he watched

C. he doesn’t watch                                  

D. he hadn’t watched

12. She asked bu if I _________ speak Korean.

A. could

B. can

C.will

D. was

13. She wanted lớn know what they _________.

A.doing

B. were doing

C. did

D. had been doing

14. Jenny asked her son where the cat_________.

A. was

B. are

C. have been

D. has been

15. Mimi wanted lớn know if she _________.

A. was going lớn the cinema

B. went lớn the cinema

C. goes lớn the cinema

D. had gone lớn the cinema

Đáp án:

1. D

2. B

3. C

4. D

5. A

6. A

7. C

8. D

9. B

10. B

11. D

12. A

13. B

14. A

15. A

Bài luyện 3: Chọn câu vấn đáp chính.

1. “How are you?” Kathy asked.

A. Kathy asked bu how are you. 

B. Kathy asked bu how I am

C. Kathy asked bu how was I. 

D. Kathy asked bu how I was.

2. Joe asked her: “Where are you going?”

A. Joe asked her where was she going.

B. Joe asked her where she was going.

C. Joe asked her where is she going.

D. Joe asked her where she is going.

3. “Sit down,” said the teacher lớn the child.

A. The teacher told the child lớn sit down.

B. The teacher said the child lớn sit down.

C. The teacher told the child sit down.

D. The teacher told lớn the child lớn sit down.

4. “I didn’t meet Kai last week”, he said.

A. He said he didn’t meet Kai the week before.

B. He said he hasn’t met Kai last week.

C. He said he hadn’t met Kai last week.

D. He said he hadn’t met Kai the week before.

5. “We are ready lớn start a new program”, they said lớn bu.

A. They told bu they are ready lớn start a new program.

B. They told bu they will ready lớn start a new program.

C. They told bu we were ready lớn start a new program.

D. They told bu they were ready lớn start a new program.

6. “I have finished the project”, Nana said lớn bu.

A. Nana told bu she has finished the project.

B. Nana told bu she finished the project.

C. Nana told bu she had finished the project.

D. Nana told bu she has been finished the project.

7. “Please bring bu some tomato soup,” he said lớn the waitress.

A. He asked the waitress bring him some tomato soup.

B. He asked the waitress lớn bring her some tomato soup.

C. He asked the waitress lớn bring him some tomato soup.

D. He asked the waitress bring her some tomato soup.

8 “Don’t move!”, she said lớn bu.

A. She told bu don’t move. 

B. She told lớn bu not lớn move.

C. She told bu not lớn move. 

D. She said lớn bu don’t move.

9. “I wrote a letter yesterday”, she said.

A. She told bu she had written a letter the day before.

B. She said lớn bu I wrote a letter the day before.

C. She told bu she had written a letter yesterday.

D. She told bu she wrote a letter yesterday.

10 “Could you lend bu some money?”, San asked bu.

A. San asked bu can you lend him some money.

B. San asked bu could you lend him some money.

C. San asked bu if I can lend him some money.

D. San asked bu if I could lend him some money.

Đáp án

1. D

2. B

3. A

4. D

5. D

6. C

7. C

8. C

Xem thêm: văn 10 kết nối tri thức với cuộc sống

9. A

10. D

Bài viết lách bên trên vẫn tổ hợp lại những kỹ năng và kiến thức hữu ích xoay xung quanh điểm ngữ pháp câu trần thuật nhập giờ Anh. Các chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm và hoàn thiện các bài xích luyện câu thẳng, con gián tiếp ở bên trên nhằm nắm rõ được toàn cỗ cấu hình nhé!