bài tập đọc lớp 5

VnDoc.com Học luyện Lớp 5

Chuyên mục Tập gọi lớp 5 theo đòi sát những bài học kinh nghiệm nhập công tác học tập, gom những em ôn luyện, nắm rõ kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản của công tác Tiếng Việt lớp 5 với thật nhiều bài xích luyện và đề thi đua tương đối đầy đủ đáp án nhằm những em tự động học tập chất lượng tốt Tiếng Việt 5, biên soạn bài xích 5 ở bên cạnh Toán 5 và Tiếng Anh lớp 5.

Bạn đang xem: bài tập đọc lớp 5

 • Tập gọi lớp 5 học tập kì 1
  • Tuần 2: nước ta - Tổ Quốc em
  • Tuần 3: nước ta - Tổ Quốc em
  • Tuần 4: nước ta - Tổ Quốc em
  • Tuần 5: Cánh chim hòa bình
  • Tuần 6: Cánh chim hòa bình
  • Tuần 7: Cánh chim hòa bình
  • Tuần 8: Con người với thiên nhiên
  • Tuần 9: Con người với thiên nhiên
  • Tuần 10: Con người với thiên nhiên
  • Tuần 11: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 12: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 13: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 14: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 15: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 16: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 17: Giữ lấy color xanh
  • Tuần 18: Ôn luyện cuối học tập kì 1
 • Tập gọi lớp 5 luyện 2
  • Tuần 19: Người công dân
  • Tuần 20: Người công dân
  • Tuần 21: Người công dân
  • Tuần 22: Vì cuộc sống đời thường thanh bình
  • Tuần 23: Vì cuộc sống đời thường thanh bình
  • Tuần 24: Vì cuộc sống đời thường thanh bình
  • Tuần 25: Nhớ nguồn
  • Tuần 26: Nhớ nguồn
  • Tuần 27: Nhớ nguồn
  • Tuần 28: Ôn luyện thân thiết học tập kì 2
  • Tuần 29: Nam và nữ
  • Tuần 30: Nam và nữ
  • Tuần 31: Nam và nữ
  • Tuần 32: Những người chủ tương lai
  • Tuần 33: Những người chủ tương lai
  • Tuần 34: Những người chủ tương lai
  • Tuần 35: Ôn luyện học tập kì 2

Tập gọi lớp 5 học tập kì 1

Tuần 2: nước ta - Tổ Quốc em

 • Tập gọi lớp 5: Nghìn năm văn hiến
 • Tập gọi lớp 5: Sắc color em yêu

Tuần 3: nước ta - Tổ Quốc em

 • Tập gọi lớp 5: Lòng dân
 • Tập gọi lớp 5: Lòng dân (tiếp theo)

Tuần 4: nước ta - Tổ Quốc em

 • Tập gọi lớp 5: Những con cái sếu vị giấy
 • Tập gọi lớp 5: Bài ca về Trái đất

Tuần 5: Cánh chim hòa bình

 • Tập gọi lớp 5: Một Chuyên Viên máy xúc
 • Tập gọi lớp 5: Ê-mi-li, con

Tuần 6: Cánh chim hòa bình

 • Tập gọi lớp 5: Sự sụp sụp đổ của chính sách A-pác-thai
 • Tập gọi lớp 5: Tác phẩm của Si-le và thương hiệu phân phát xít

Tuần 7: Cánh chim hòa bình

 • Tập gọi lớp 5: Những người các bạn tốt
 • Tập gọi lớp 5: Tiếng đàn ba-la-lai-ca bên trên sông Đà

Tuần 8: Con người với thiên nhiên

 • Tập gọi lớp 5: Kì diệu rừng xanh
 • Tập gọi lớp 5: Trước cổng trời

Tuần 9: Con người với thiên nhiên

 • Tập gọi lớp 5: Cái gì quý nhất?
 • Tập gọi lớp 5: Đất Cà Mau

Tuần 10: Con người với thiên nhiên

 • Ôn luyện thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 1 + 2
 • Ôn luyện thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 3 + 4
 • Ôn luyện thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 5 + 6
 • Ôn luyện thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 7
 • Ôn luyện thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 8

Tuần 11: Giữ lấy color xanh

 • Tập gọi lớp 5: Chuyện một khu vực vườn nhỏ
 • Tập gọi lớp 5: Tiếng vọng

Tuần 12: Giữ lấy color xanh

 • Tập gọi lớp 5: Mùa thảo quả
 • Tập gọi lớp 5: Hành trình của đàn ong

Tuần 13: Giữ lấy color xanh

 • Tập gọi lớp 5: Người gác rừng tí hon
 • Tập gọi lớp 5: Trồng rừng ngập mặn

Tuần 14: Giữ lấy color xanh

 • Tập gọi lớp 5: Chuỗi ngọc lam
 • Tập gọi lớp 5: Hạt gạo làng mạc ta

Tuần 15: Giữ lấy color xanh

 • Tập gọi lớp 5: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
 • Tập gọi lớp 5: Về mái ấm đang được xây

Tuần 16: Giữ lấy color xanh

 • Tập gọi lớp 5: Thầy dung dịch như u hiền
 • Tập gọi lớp 5: Thầy cúng lên đường viện

Tuần 17: Giữ lấy color xanh

 • Tập gọi lớp 5: Ngu công xã Trịnh Tường
 • Tập gọi lớp 5: Ca dao về làm việc sản xuất

Tuần 18: Ôn luyện cuối học tập kì 1

 • Ôn luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 1
 • Ôn luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 2
 • Ôn luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 3 + 4
 • Ôn luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 5 + 6
 • Ôn luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 7
 • Ôn luyện cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 8

Tuần 19: Người công dân

 • Tập gọi lớp 5: Người công số lượng dân sinh Một
 • Tập gọi lớp 5: Người công số lượng dân sinh Một (tiếp theo)

Tuần 20: Người công dân

 • Tập gọi lớp 5: Thái sư Trần Thủ Độ
 • Tập gọi lớp 5: Người tài trợ quan trọng của Cách mạng

Tuần 21: Người công dân

 • Tập gọi lớp 5: Trí dũng tuy vậy toàn
 • Tập gọi lớp 5: Tiếng rao đêm

Tuần 22: Vì cuộc sống đời thường thanh bình

 • Tập gọi lớp 5: Lập làng mạc lưu giữ biển
 • Tập gọi lớp 5: Cao Bằng

Tuần 23: Vì cuộc sống đời thường thanh bình

 • Tập gọi lớp 5: Phân xử tài tình
 • Tập gọi lớp 5: Chú lên đường tuần

Tuần 24: Vì cuộc sống đời thường thanh bình

 • Tập gọi lớp 5: Luật tục xưa của những người Ê-đê
 • Tập gọi lớp 5: Hộp thư mật

Tuần 25: Nhớ nguồn

 • Tập gọi lớp 5: Phong cảnh thông thường Hùng
 • Tập gọi lớp 5: Cửa sông

Tuần 26: Nhớ nguồn

 • Tập gọi lớp 5: Nghĩa thầy trò
 • Tập gọi lớp 5: Hội thổi cơm trắng thi đua ở Đồng Vân

Tuần 27: Nhớ nguồn

 • Tập gọi lớp 5: Tranh làng mạc Hồ
 • Tập gọi lớp 5: Đất nước

Tuần 28: Ôn luyện thân thiết học tập kì 2

 • Ôn luyện thân thiết học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 1 + 2
 • Ôn luyện thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 3
 • Ôn luyện thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 4
 • Ôn luyện thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 5 + 6
 • Ôn luyện thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 7
 • Ôn luyện thân thiết học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 8

Tuần 29: Nam và nữ

 • Tập gọi lớp 5: Một vụ đắm tàu
 • Tập gọi lớp 5: Con gái

Tuần 30: Nam và nữ

 • Tập gọi lớp 5: Thuần phục sư tử
 • Tập gọi lớp 5: Tà áo nhiều năm Việt Nam

Tuần 31: Nam và nữ

 • Tập gọi lớp 5: Công việc đầu tiên
 • Tập gọi lớp 5: Bầm ơi

Tuần 32: Những người chủ tương lai

 • Tập gọi lớp 5: Út Vịnh
 • Tập gọi lớp 5: Những cánh buồm

Tuần 33: Những người chủ tương lai

 • Tập gọi lớp 5: Luật chỉ bảo vệ, che chở và dạy dỗ con trẻ em
 • Tập gọi lớp 5: Sang năm con cái lên bảy

Tuần 34: Những người chủ tương lai

 • Tập gọi lớp 5: Lớp học tập bên trên đường
 • Tập gọi lớp 5: Nếu trái khoáy khu đất thiếu hụt con trẻ con

Tuần 35: Ôn luyện học tập kì 2

 • Ôn luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt 5: Tiết 1
 • Ôn luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt 5: Tiết 2
 • Ôn luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 4
 • Ôn luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 5
 • Ôn luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 6
 • Ôn luyện cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 7

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 5

Chủ điểm 1: nước ta - Tổ Quốc em

Chủ điểm 2: Cánh chim hòa bình

Chủ điểm 3: Con người với thiên nhiên

Xem thêm: cách đọc tin nhắn messenger mà không hiện đã xem'' trên android

Chủ điểm 4: Ôn luyện thân thiết học tập kì 1

Chủ điểm 5: Giữ lấy color xanh

Xem thêm: từ ghép la gì lớp 4

 • Tập đọc: Chuyện một khu vực vườn nhỏ
 • Tập đọc: Tiếng vọng
 • Tập đọc: Mùa thảo quả
 • Tập đọc: Hành trình của đàn ong
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Người gác rừng tí hon
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Trồng rừng ngập mặn

Chủ điểm 6: Vì niềm hạnh phúc của con cái người

 • Lý thuyết Tiếng Việt lớp 5: Chuỗi ngọc lam
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Hạt gạo làng mạc ta
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Về mái ấm đang được xây
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Thầy dung dịch như u hiền
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Thầy cúng lên đường bệnh dịch viện
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Ngu công xã Trịnh Tường
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Ca dao về làm việc sản xuất

Chủ điểm 7: Ôn luyện cuối học tập kì 1

Chủ điểm 8: Người công dân

 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập gọi - Người công số lượng dân sinh Một
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập gọi - Người công số lượng dân sinh Một (tiếp theo)
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập gọi - Thái sư Trần Thủ Độ
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập gọi - Nhà tài trợ quan trọng của Cách mạng
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập gọi - Trí dũng tuy vậy toàn
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập gọi - Tiếng rao đêm