bài tập quá khứ đơn

Tiếng Anh không hề là ác nằm mê nếu như khách hàng kiên trì áp dụng thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh. Để nắm vững thì quá khứ đơn cũng thế, việc rèn luyện thiệt quan trọng cho những người học tập. thạo được vấn đề này, Langmaster gửi cho tới cho chính mình trọn vẹn cỗ bài tập luyện thì quá khứ đơn kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên. Từ tê liệt giúp đỡ bạn thành thục khả năng giải bài xích tập luyện mặt khác nắm chắc thực chất kỹ năng. Hãy bám theo dõi phần lý thuyết và bài xích tập luyện tiếp sau đây nhằm tiếp thu kiến thức trở thành đơn giản rộng lớn nhé!

XEM THÊM:

Bạn đang xem: bài tập quá khứ đơn

 • TỔNG HỢP BẢNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT
 • THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE) - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

I. Tổng hợp lí thuyết về thì quá khứ đơn

Để thực hành thực tế chất lượng tốt bài xích tập luyện về thì quá khứ đơn trước tiên hãy điểm qua loa phần lý thuyết. Vấn đề này tiếp tục giúp đỡ bạn hiểu kỹ rời giắt sai lầm đáng tiếc Khi thực hiện bài xích.

1. Công thức

1.1. Thì quá khứ đơn với Tobe

1.1.1. Câu khẳng định 
 • Cấu trúc: S+ were/was+....

Ví dụ: 

 • She was at company last night. (Cô ấy đang được ở doanh nghiệp nhập tối qua).
 • He was a teacher. (Ông ấy từng là một trong giáo viên)
1.1.2. Câu phủ định
 • Cấu trúc: S + weren’t/wasn't + ….

Ví dụ: 

 • She wasn’t absent from the class yesterday. (Cô ấy vắng vẻ mặt mũi ở lớp ngày hôm qua)
 • He wasn't at the office yesterday. (Anh ấy không tồn tại ở văn chống ngày hôm qua)
1.1.3. Câu nghi ngờ vấn 
 • Dạng thắc mắc Yes/No
 • Cấu trúc: Was/ Were (not) + S + …?

Ví dụ: 

 • Was you at trang chủ last Friday? (Bạn đem ở trong nhà nhập tối loại 6 ngày hôm trước không?)
 • Was she at company last night? (Cô ấy đem ở doanh nghiệp nhập tối qua loa không?)
 • Dạng thắc mắc WH
 • Cấu trúc: Wh +  was/were (not) + S + …? 

Ví dụ: 

 • Where were you last night? (Bạn đang được ở đâu nhập tối trong ngày hôm qua vậy?)
 • When were you at home? (Bạn đang được ở trong nhà lúc nào vậy?)

null

Công thức thì quá khứ đơn

1.2. Thì quá khứ đơn với động kể từ thường

1.2.1. Câu khẳng định
 • Cấu trúc: S + V2/Ved (+ O)

Trong đó: V2 là động kể từ bất quy tắc cột 2, Ved là động kể từ đem quy tắc tăng ed.

Ví dụ: 

 • Jack went vĩ đại Paris last year. (Jack đã từng đi cho tới Paris nhập năm ngoái).
 • I came back trang chủ yesterday. (Tôi đang được trở về quê hương vào trong ngày hôm qua)
1.2.2. Câu phủ định
 • Cấu trúc: S + did not/didn't + V (+ O)

Ví dụ: 

 • She didn’t go out last night. (Tối qua loa cô ấy đang không rời khỏi ngoài)
 • I didn’t go vĩ đại class yesterday. (Tôi đang không đi học ngày hôm qua)
1.2.3. Câu nghi ngờ vấn
 1. Dạng thắc mắc Yes/No
 • Cấu trúc: Did (not) + S + V(bare inf) + (O)? 

Ví dụ: 

 • Did you go vĩ đại the market yesterday? ( Hôm qua loa chúng ta đưa đi chợ không?)
 • Did you go vĩ đại school last week? (Tuần trước chúng ta mang đến ngôi trường không?)
 1. Dạng thắc mắc WH
 • Cấu trúc: WH + did (not) + S + V Inf + (O)…?

Ví dụ:  

 • What did you eat last night? (Tối trong ngày hôm qua chúng ta đang được ăn gì?)
 • Where did you go yesterday? (Ngày trong ngày hôm qua chúng ta đã từng đi đâu?)

null

Công thức thì quá khứ đơn

Xem tăng nội dung bài viết về bài xích tập luyện thì:

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT PERFECT)

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN (PRESENT CONTINUOUS)

2. Cách dùng

Nắm kiên cố những cách sử dụng của thì quá khứ đơn giúp đỡ bạn đơn giản đoạt được những bài xích tập luyện thì quá khứ đơn kể từ dễ dàng cho tới khó

2.1. Diễn miêu tả vụ việc xẩy ra ở một thời điểm nhập quá khứ và đang được kết cổ động ở lúc này.

Ví dụ: We met her last Monday. (Chúng tôi đang được bắt gặp cô ấy nhập thứ hai tuần trước).

2.2. Diễn miêu tả hành vi ở quá khứ lặp chuồn lặp lại

Ví dụ: When I was a child, I used vĩ đại go vĩ đại school by xe đạp every day. ( Khi tôi còn nhỏ, tôi từng tới trường vị xe đạp điện từng ngày)

2.3. Diễn miêu tả 1 hành vi xen nhập 1 hành vi không giống đang được ra mắt nhập quá khứ.

Ví dụ: When I was sleeping, the phone suddenly rang. (Khi tôi đang được ngủ thì đùng một phát điện thoại cảm ứng thông minh reo)

2.4. Diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra trong một khoảng tầm thời hạn xuyên thấu nhập quá khứ tuy nhiên cho tới hiện nay đã trọn vẹn chấm dứt

Ví dụ: He worked as an English teacher for 5 years before he retired. (Anh ấy đã trải nghề giáo giờ đồng hồ Anh 3 năm vừa qua Khi về hưu.)

null

Cách dùng thì quá khứ đơn

3. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiệu phân biệt đó là cơ hội đơn giản nhằm phân biệt thì của câu, giúp đỡ bạn đạt điểm trên cao Khi thực hiện những bài xích tập luyện thì quá khứ đơn. 

Thì quá khứ đơn thông thường được phân biệt qua loa những trạng kể từ chỉ thời hạn sau nhập câu như sau: Yesterday, ago, last, in (2000, july), from….to, in the (1990s), in the last, in the past…

Để dò thám hiểu tăng những thì nhập Tiếng Anh, coi bên trên link:

=> TÓM TẮT ĐẦY ĐỦ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

=> TỔNG HỢP CÁCH DÙNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH AI CŨNG PHẢI NẮM RÕ

II. Tổng thích hợp bài xích tập luyện thì quá khứ đơn kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao

(có đáp án)

1. Bài tập luyện thì quá khứ đơn cơ bản

1.1. Bài tập

Bài 1: Chuyển động kể từ nguyên vẹn thể lịch sự dạng quá khứ. 

1. live →

2. come →

3. arrive→

4. leave →

5. vì thế →

Bài 2: Bài tập luyện thì quá khứ đơn cơ bạn dạng với phân tách động từ

1. When I (arrive)......, she (go)..... 

2. Yesterday, we (see)....her at the restaurant. 

3. My family (buy)............a new house last month.

4. I (hear).........her crying in the room last night. 

5. I used vĩ đại (like).....ice cream but no more. 

6. Yesterday, I (go)......vĩ đại school at 6 a.m. 

7. Last summer, my family (travel)..........in Da Nang. 

8. I (buy).........him a new wallet. 

9. My friends and I (stay)...........at trang chủ all the weekend.

10. They (get).........married last year? 

Bài 3: Bài tập luyện trắc nghiệm thì quá khứ đơn cơ bản 

1. I………the bus yesterday.

A. can’t catch         B. didn’t catch            C. not catch         D. weren’t catch

2. Where……….you……….on the Tet holiday last year?

A. vì thế - go              B. did - gon            C. did - go         D. did - went 

3. Linda…..anything because she was full.

A. weren’t eat             B. wasn’t eat            C. didn’t eat            D. doesn’t eat 

4. What…..vì thế last night, you….. so sánh tired. 

A. did you - looks      B. did you - looked       C. were you - looks      D. were you - looked

5. Mary……….with her mother vĩ đại go vĩ đại the mall 1 hour ago.

A. goes out              B. gone out              C. went out              D. was gone

Bài 4: Chọn was hoặc were nhằm điền nhập điểm trống trải.

1. She………very intelligent.

2. I………at trang chủ yesterday.

3. The dog………in the garden.

4. They………in Da Nang last month. 

5. He………at school yesterday. 

Bài 5: Chia động kể từ sao mang đến phù hợp

1. What he ………(do) last night? – He……… (do) his homework.

2. My elder brother………(not/use) the computer yesterday.

3. He……… (live) in Da Nang.

4. Jim ……… (read) the magazine last month.

5. She ……… (forget) something?

1.2. Đáp án:

Bài 1:

1. lived

2. came

3. arrived

4. left

5. did

Bài 2:

1- arrived/ had gone.

2 - saw

3 - bought

4 - heard

5 - liked

6 - went

7 - travelled

8 - bought

9 - stayed

10 - got 

Bài 3:

Xem thêm: công thức tính diện tích tam giác lớp 5

1- B, 2-C, 3- C, 4-B, 5-C

Bài 4:

1. was

2. were

3. was

4. were

5. was

Bài 5:

1. Came

2. went

3. read

4. stayed

5. prepared

null

Tổng thích hợp bài xích tập luyện thì quá khứ đơn đem đáp án kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao

Xem tăng nội dung bài viết về bài xích tập luyện thì:

=> TRỌN BỘ BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

=> BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

2. Bài tập luyện thì quá khứ đơn nâng cao

2.1. Bài tập

Bài 1: Viết lại câu quá khứ đơn với những kể từ mang đến trước 

1. It/ be/ rainy/ last night.

2. In 1999/ they/ move/ vĩ đại another đô thị.

3. My mother/ not/ go/ vĩ đại the pagoda/ a month ago.

4. How/ your father/ get there?

5. My/ grandmother/ make/ three/ cake/ a/ day/ ago.

Bài 2: Điền dạng đích thị của động kể từ phù hợp nhập câu mang đến trước

1. My elder sister (get) married last year.

2. Dan (come) vĩ đại his grandfather’s house 3 days ago.

3. My PC (be ) broken last night.

4. My boyfriend (buy) bủ a big teddy bear on my birthday last month.

5. We (not be) interested in the film yesterday.

Bài 3: Viết lại câu quá khứ đơn lịch sự dạng nghi ngờ vấn

1. Hoa went vĩ đại the cinema with her boyfriend last night.

2. My grandmother went vĩ đại the market last week.

3. Ten sent his quấn a letter apologizing for being late for his appointment yesterday.

4. Sammy bought a new computer last month.

5. She walked vĩ đại school.

6. My boyfriend gave bủ a bouquet of roses.

Bài 4: Chuyển câu kể từ thì lúc này lịch sự thì quá khứ đơn

1. My mother has breakfast at 6 o’clock.

2. Tim buys a lot of books.

3. We get up at 8 o’clock.

4. Jean closes the door.

5. My sister spends two hours making a pizza every day.

Bài 5: Lựa lựa chọn kể từ mến phù hợp với câu mang đến sẵn

cook     sleep     teach     want     spend     study     go

1. He…..out with his girlfriend last week.

2. Lisa…..a meal yesterday morning.

3. She…..tired when she came trang chủ.

4. Jammie passed the exam because she…..very hard.

5. My grandfather…..the teenagers vĩ đại drive when he was young.

6. The little girl…..hours in her room making her toys.

2.2. Đáp án

Bài 1:

1. It was rainy last night.

2. In 1990, they moved vĩ đại another đô thị.

3. My mother did not go vĩ đại the pagoda a month ago./ She didn’t go vĩ đại the church five days ago.

4. How did your father get there?

5. My grandmother made three cakes a day ago.

Bài 2:

1. got

2. came

3. was

4. bought

5. weren’t

Bài 3:

1. Did Hoa go vĩ đại the cinema with her boyfriend last night?

2. Did your grandmother go vĩ đại the market last week?

3. Did Ten send his quấn a letter apologizing for being late vĩ đại his appointment yesterday?

4. Did Sammy buy a new computer last month?

5. Did she walk vĩ đại school?

6. Did your boyfriend give you a bouquet of roses?

Bài 4:

1. My mother had breakfast at 6 o’clock.

2. Tim bought a lot of books.

3. We got up at 8 o’clock.

4. Jean closed the door.

5. My sister spent two hours making a pizza.

Bài 5:

1. went

2. cooked

3. was tired

4. slept

5. studied

6. taught

7. spent

Xem tăng những bài xích giảng về thì bên trên link:

Xem thêm: thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau

BÍ KÍP THUỘC LÒNG CẤU TRÚC 12 THÌ TIẾNG ANH - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

THÀNH THẠO 12 THÌ TIẾNG ANH TRONG 15 PHÚT - Học Tiếng Anh Online (Trực Tuyến)

Bài ghi chép bên trên, Langmaster đang được hỗ trợ cho chính mình trọn vẹn cỗ bài tập luyện thì quá khứ đơn hoặc nhất. Hy vọng các bạn sẽ đã đạt được những kỹ năng vững chãi nhất sau thời điểm phát âm nội dung bài viết này. Nếu đem mong ước tiếp thu kiến thức Tiếng Anh thì hãy nhanh tay ĐK tức thì khóa huấn luyện và đào tạo nằm trong Langmaster nhé!