bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Thì thời điểm hiện tại đơn và những dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 là 1 trong mỗi kiến thức và kỹ năng thông thường xuyên xuất hiện tại nhập đề bài xích đánh giá và bài xích đua của ngôi trường, lớp. Dù là thì đơn giản và giản dị nhất nhập cỗ kiến thức và kỹ năng ngữ pháp tuy nhiên việc bắt dĩ nhiên về thì thời điểm hiện tại đơn sẽ xây dựng dựng cho những em một nền tảng vững chãi nhằm học tập thêm thắt những thì không giống nâng cao hơn nữa. Vì thế, hãy nằm trong VUS tổ hợp những lý thuyết và tập luyện khả năng giải bài tập luyện thì thời điểm hiện tại đơn có đáp án cụ thể sau đây nhé.

Khái niệm về thì thời điểm hiện tại đơn

Thì thời điểm hiện tại đơn (Simple Present hoặc Present Simple) là thì cơ phiên bản nhất và là thì thứ nhất nhập group 12 thì. Thì thời điểm hiện tại đơn dùng để làm trình diễn mô tả một thực sự phân minh, một chân lý,  một hành vi ra mắt lặp cút tái diễn thật nhiều phiên, hành vi chung quy này cơ hoặc một hành vi xẩy ra ở thời hạn thời điểm hiện tại.

Bạn đang xem: bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Cấu trúc của thì thời điểm hiện tại đơn

Để thực hiện được những dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 những em cần thiết bắt được cấu tạo na ná công thức của thì. Thì thời điểm hiện tại đơn sở hữu 2 dạng công thức bên dưới đây:

Công thức với động kể từ to tướng be

Khẳng định

Phủ định Nghi vấn Câu chất vấn với WH

S + am/is/are + N/ Adj

S + am/is/are + not + N/ Adj

→ is not = isn’t

→ are not = aren’t

→ am not không thay đổi

Am/Is/Are + S + N/ Adj ?

→ Yes, S + Am/Is/Are

—> No, S + Am/Is/Are not

Wh + am/is/are + S + …?
She is a teacher She is not a teacher Is she a teacher? What is your name?

I + am

He/She/It/Tên riêng biệt (thuộc group danh kể từ số ít) + is

You/They/We (thuộc group danh kể từ số nhiều) + are

Công thức với động kể từ thường

Công thức với động kể từ thường

Khẳng định

Phủ định 

Nghi vấn

Câu chất vấn với WH
S + V(s/ es) +… S + do/ does + not + Vo +…

Do/ Does + S + Vo +…?

→ Yes, S + do/ does

→ No, S + do/does + not

WH + do/ does + S + Vo +…?

She gets up late everyday

I get up late everyday

She does not get up late everyday

I do not get up late everyday

Does she have a small doll?

Do you have a small doll?

What does she do?

What bởi you do?

He/ She/ It/ Tên riêng biệt + does

I/We/ You/ They + do

Ở thể xác minh, Khi gặp gỡ những ngôi nhà từ I/We/ You/ They/ động kể từ tiếp tục giữ nguyên ko cần thiết thêm “s” hoặc “es”:

Ở thể xác minh, Khi gặp gỡ những ngôi nhà kể từ He/She/It/Tên riêng thì động kể từ tiếp tục nên cần thiết thêm thắt “s” hoặc “es”: Cụ thể được liệt kê trong số tình huống sau đây.

Trường phù hợp 1: Khi động kể từ kết thúc đẩy vày s, ss, sh, ch, z và x” → Thêmes

Teach

Teaches

Trường phù hợp 2: Khi động kể từ sở hữu âm kết thúc đẩy là o → Thêm es

Go

Goes

Trường phù hợp 3: Khi động kể từ sở hữu âm kết thúc đẩy là phụ âm + “y → Thay thế hắn vày i và thêm thắt es

Fly

Flies

Trường phù hợp 4: Khi động kể từ sở hữu âm kết thúc đẩy là vẹn toàn âm + “y → Thêm s

Say

Says

Trường phù hợp 5: Các động kể từ còn sót lại thêm thắt s

Live

Lives

Trường phù hợp 6:  Trường phù hợp đặc biệt quan trọng so với động kể từ bất quy tắc

Have

Has

Các tình huống dùng thì thời điểm hiện tại đơn

bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Để hoàn toàn có thể thực hiện thuần thục những dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 6, những em rất cần phải làm rõ và bắt dĩ nhiên những tình huống cần dùng loại thì này.

Diễn mô tả một hành vi lặp cút tái diễn hay 1 thói quen

 • Ví dụ: I listen to tướng music everyday (Tôi nghe nhạc từng ngày)

→ Hành động nghe nhạc thường ngày là hành vi lặp cút tái diễn như 1 thói thân quen nên được phân tách ở thì thời điểm hiện tại đơn

Nói về một thực sự phân minh hoặc những chân lý và được hội chứng minh

 • Ví dụ: The Moon goes around the Earth (Mặt trăng xoay quanh Trái đất)

→ Mặt trăng xoay quanh ngược khu đất là 1 thực sự phân minh và được những ngôi nhà khoa học tập chứng tỏ. Vì thế nhập tình huống này tao cũng dùng thì thời điểm hiện tại đơn

Khi mong muốn trình diễn mô tả xúc cảm hoặc suy nghĩ

 • Ví dụ: I think She is very happy (Tôi suy nghĩ cô ấy cực kỳ sướng vẻ)

→ Hành động tâm trí và xúc cảm được phân tách ở thì thời điểm hiện tại đơn

Mô mô tả những việc làm và được lên lịch 

 • Ví dụ: The train leaves after 15 minutes (Xe lửa tách cút sau 15 phút nữa)

→ Hoạt động xe pháo lửa tách cút và được bố trí lên plan nên tao dùng thì thời điểm hiện tại đơn ở những tình huống tương tự động.

Dấu hiệu nhận thấy thì thời điểm hiện tại đơn

Dấu hiệu nhận thấy thì thời điểm hiện tại đơn nhập công tác giờ đồng hồ Anh trung học cơ sở là 1 trong mỗi kiến thức và kỹ năng cần thiết nhưng mà những em rất cần phải bắt, nó sẽ hỗ trợ những em xác lập câu văn hoặc lời nói ngẫu nhiên sở hữu đang được ở thì thời điểm hiện tại đơn hay là không, kể từ cơ gom việc giải quyết và xử lý những bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 trở thành đơn giản và dễ dàng rộng lớn.

Xem thêm: toán lớp 4 trang 168

bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Trạng kể từ chỉ tần suất

AlwaysLuôn luôn
UsuallyThường xuyên
OftenThường xuyên
FrequentlyThường xuyên
SometimesThỉnh thoảng
SeldomHiếm khi
RarelyHiếm khi
HardlyHiếm khi
NeverKhông bao giờ
GenerallyNhìn chung
RegularlyThường xuyên

Ví dụ: 

 • I always ride my xe đạp to tướng school (Tôi luôn luôn trực tiếp giẫm xe đạp điện cho tới trường)
 • I hardly play football at night (Tôi khan hiếm khi thi đấu đá banh nhập buổi tối)
 • She regularly plays badminton (Cô ấy thông thường xuyên đùa tấn công cầu)

Những kể từ chỉ thời gian

Every + thời hạn (day, week, month, year, morning,..)Mỗi ngày, hàng tuần, từng tháng,…
DailyWeeklyMonthlyQuarterlyYearlyHàng ngàyHàng tuầnHàng thángHàng quýHàng năm
Once/ twice/ three times… a day/ week/ month,…Một phiên, nhị phiên,… từng ngày/mỗi tuần/mỗi tháng…

Ví dụ:

 • I bởi exercise every morning (Tôi tập luyện thể dục thể thao vào cụ thể từng buổi sáng) 
 • I go to tướng the thể hình weekly. (Tôi cho tới chống thể hình từng tuần)
 • We water the plant four times a week. (Chúng tôi tưới cây tư phiên một tuần)

Xây dựng kiến thức và kỹ năng Anh ngữ vững chãi nằm trong cỗ khả năng mượt hơn hẳn tạo thành ngôi nhà chỉ đạo con trẻ sau này tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Tổng phù hợp bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 sở hữu đáp án

bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Dưới đấy là tổ hợp những dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 thông thường gặp gỡ nhập quy trình học tập, đánh giá và thi tuyển nhưng mà những em cần thiết bắt.

Bài tập luyện 1: Bài tập luyện về thì thời điểm hiện tại đơn lớp 6, phân tách động kể từ nhập ngoặc

 1. She (go)  ___ to tướng the museum every month.
 2. Peter (play) ___ soccer on weekends.
 3. They (think) ___ that it’s a good idea.
 4. He usually (eat) ___ breakfast at 7 AM.
 5. The train (arrive) ___ at 6 PM.
 6. We (study) ___ English in the evenings.
 7. My cát (sleep) ___ a lot during the day.
 8. Birds (sing) ___ on the trees.
 9. They always (have) ___ dinner at 5 PM.
 10. The Moon (go) ___ around the Earth.

Đáp án

12345678910
goesplaysthinkeatsarrivesstudysleepssing havegoes

Bài tập luyện 2: Chia động kể từ to tướng be

 1. I (be) ___ a student.
 2. She (be) ___ a doctor.
 3. They (be) ___ from Canada.
 4. We (be) ___ happy today.
 5. He (be) ___ at trang chủ now.
 6. It (be) ___ a hot day.
 7. You (be) ___ my best friend.
 8. The books (be) ___ on the table.
 9. The flowers (be) ___ beautiful.
 10. Tom and Mary (be) ___ siblings.

Đáp án

12345678910
amisareareisisareareareare

Bài tập luyện 3: Đặt trạng kể từ nhập đích thị địa điểm nhập câu

 1. They arrive at the meeting on time. (always)
 2. I go to tướng the park on Monday. (usually)
 3. He eats fast food. (rarely)
 4. She visits her mother. (often) 
 5. The adults play in the garden. (sometimes)
 6. I walk to tướng work. (usually)
 7. The bus arrives late. (usually)
 8. She forgets her keys. (never)
 9. My brother helps with the housework. (always)
 10. They go to tướng the movies. (often)

Đáp án

1They always arrive at the meeting on time.
2I usually go to tướng the park on Monday.
3He rarely eats fast food.
4She often visits her mother.
5The adults sometimes play in the garden.
6I usually walk to tướng work.
7The bus usually arrives late.
8She never forgets her keys.
9My brother always helps with the housework.
10They often go to tướng the movies.
bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Bài tập luyện 4: Hoàn trở thành câu với những động kể từ mang đến sẵn

 1. She __________ to tướng the theatre every day. (not go)
 2. Peter __________ soccer on weekends. (not play)
 3. The chef __________ delicious meals for the restaurant. (not cook)
 4. He usually __________ breakfast at 7 AM. (not eat)
 5. The train __________ at 6 PM. (not arrive)
 6. We __________ English in the evenings. (not study)
 7. My cát __________ a lot during the day. (not sleep)
 8. The Moon __________ in the west. (not rise)
 9. We __________ going to tướng the beach in the summer. (not enjoy)
 10. The Moon __________ around the Sun. (not revolve)

Đáp án

1does not go
2does not play
3does not cook
4does not eat
5does not arrive
6do not study
7does not sleep
8does not rise
9do not enjoy
10does not revolve

Bài tập luyện 5: Đặt “Do” hoặc “Does” nhập những câu sau muốn tạo câu hỏi

 1. ___ you lượt thích to tướng read books?
 2. ___ she go to tướng school by bus?
 3. ___ they play soccer on weekends?
 4. ___ he live in this city?
 5. ___ it rain a lot in the summer?
 6. ___ we need to tướng bring anything to tướng the party?
 7. ___ the cát sleep on the couch?
 8. ___ Mary speak French fluently?
 9. ___ the children watch TV in the evening?
 10. ___ Tom and Sarah work together?

Đáp án

12345678910
DoDoesDoDoesDoesDoDoesDoesDoDo

Bài tập luyện 6: Chọn đáp án đích thị nhằm hoàn thiện câu với thì thời điểm hiện tại đơn

 1. Do you want to tướng play soccer ? – No, I __________ 

a) do

b) don’t

 1. What time does Henry__________ his classes every Monday?

a) finish

b) finishes

 1. He __________ his lunch at 12 PM.

a) eats

b) eat

 1. We __________ our friends at the park.

a) meet

b) meets

 1. The moon__________ in the east.

a) rise

b) rises

 1. My sister __________ to tướng music every every day.

a) listen

b) listens

 1. Cats __________ to tướng catch mice.

a) try

b) tries

 1. The train __________ at 9 AM.

a) arrive

b) arrives

 1. What bởi your sisters__________ after school?

a) do

b) does

 1. My father__________ delicious meals.

a) cook

b) cooks

Đáp án

12345678910
baaabbabab

Bài tập luyện 7: Phát hiện tại và sửa lỗi sai nhập câu

 1. She go to tướng school by xe taxi every day.
 2. The childrens play chess in the park.
 3. He not lượt thích to tướng eat french fries.
 4. Tom and Jane is good friends.
 5. The dog chase the mouse around the house.
 6. My father work in a hospital as a doctor.
 7. We not have any juice in the fridge.
 8. Mary don’t lượt thích to tướng watch scary movies.
 9. It rain a lot in the winter.
 10. John and Sarah goes to tướng the thể hình on weekends.

Đáp án

1She goes to school by xe taxi every day.
2The children play chess in the park.
3He does not lượt thích to tướng eat french fries.
4Tom and Jane are good friends.
5The dog chases the mouse around the house.
6My father works in a hospital as a doctor.
7We do not have any juice in the fridge.
8Mary does not lượt thích to tướng watch scary movies.
9It rains a lot in the winter.
10John and Sarah go to the thể hình on weekends.

Bài tập luyện 8: Cho những khêu gợi ý bố trí lại trở thành câu trả chỉnh

1. every afternoon/ She/ walk/ home/ her friend/ to/ with/ school

2. They/ farm/ near/ live/ the

3. Her/ is/ hometown/ an/ place/ interesting

4. Lan/ like/ listen to tướng music?/ does

5. does/ how/ she/ go/ the post office/ every day?/ to

6. you/ do/ play/ with/ usually/ badminton/ your friends?

7. I/ study/ Physics / English/ Music/ Mondays/ on / and.

8. Huệ/ plays/ badminton/ school team/ for/ the.

Đáp án

1She walks to tướng school with her friend every afternoon.
2They live near the farm.
3Her hometown is an interesting place.
4Does Lan lượt thích listen to tướng music?
5How does she go to tướng the post office every day?
6Do you usually play badminton with your friends?
7I study Physics, English and Music on Tuesday.
8Huệ plays badminton for the school team.

Bài tập luyện 9: Hoàn trở thành đoạn văn

My name (be) _____ An and I (work) _____ as a teacher. I (teach)_____ Geography at a local school. The school (have) _____ a lot of students, and I (enjoy) _____ my job very much. In my không tính tiền time, I (like)_____ to tướng read books and I (love)_____ to tướng travel. I have visited many different countries around the world.

My family (be) _____ very supportive, and I (have) _____ two brothers and one sister. My brothers (live) _____ in a different đô thị, but my sister (live)_____ nearby. We (get) _____ together on weekends and (spend) _____ time with each other.

I also (have) _____ a dog named Max. Max (be) _____ a Labrador, and he (love) _____ to tướng play fetch with má. We (go) _____ to tướng the park every morning.

I (feel) _____ very grateful for my life and all the experiences I (have) _____.

Đáp án

My name is An and I work as a teacher. I teach Geography at a local school. The school has a lot of students, and I enjoy my job very much. In my không tính tiền time, I like to read books and I love to travel. I have visited many different countries around the world.

My family is very supportive, and I have two brothers and one sister. My brothers live in a different đô thị, but my sister lives nearby. We get together on weekends and spend time with each other.

I also have a dog named Max. Max is a Labrador, and he loves to play fetch with má. We go to the park every morning.

I feel very grateful for my life and all the experiences I have

Young Leaders – Khóa học tập cải cách và phát triển toàn vẹn dành riêng cho học viên THCS

bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Young Leader là khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho chúng ta học tập viên có tính tuổi tác kể từ 11 – 15 tuổi tác (học sinh THCS), gom chúng ta nhanh gọn lẹ nắm rõ những kiến thức và kỹ năng về Anh ngữ, kèm cặp Từ đó là cỗ khả năng mượt hơn hẳn nhập học hành. Khóa học tập sẽ hỗ trợ học tập viên dần dần tạo hình và cải cách và phát triển nên chân dung của một ngôi nhà chỉ đạo con trẻ chan chứa tài năng nhập sau này, sẵn sàng liên kết và hòa nhập với trái đất toàn thị trường quốc tế.

Về kiến thức và kỹ năng Anh ngữ:

 • Tiếp cận với cỗ giáo trình tích phù hợp kể từ 2 cuốn sách Anh ngữ chuẩn chỉnh quốc tế Oxford Discover Futures (khơi phanh khả năng sống) và Time Zones (khơi phanh trái đất quan lại, không ngừng mở rộng sự hiểu biết) kể từ 2 ngôi nhà xuất phiên bản có tiếng Oxford University Press và National Geographic Learning.
 • Các dạng bài xích tập luyện, bài xích luyện đua chuẩn chỉnh khuông Cambridge trải đều ở 4 khả năng nghe, phát biểu, gọi, viết lách, gom hỗ trợ giờ đồng hồ Anh cấp cho trung học cơ sở, kể từ cơ đoạt được những kỳ đua học tập thuật quốc tế (KET, PET, IELTS) nhằm sẵn sàng cho những kỳ đua fake cấp cho hoặc du học tập.
 • Chủ đề học hành đa dạng chủng loại chuẩn chỉnh toàn thị trường quốc tế kể từ khoa học tập, thiên văn học tập, khảo cổ học tập,… gom chúng ta học tập viên sở hữu tầm nhìn sống động về trái đất phía bên ngoài và những chủ thể mang ý nghĩa kiến tạo, triết lý công việc và nghề nghiệp nhập sau này.

Về khả năng học hành và thực hiện việc:

Các các bạn con trẻ tạo hình và cải cách và phát triển cỗ khả năng mượt trải qua việc nhập cuộc thực tiễn nhập những dự án công trình đa dạng chủng loại của VUS

 • Kỹ năng suy nghĩ phản biện: Với từng dự án công trình Khi nhập cuộc, những học tập viên tiếp tục biết phương pháp để ý, phân tách và tư duy để mang rời khỏi nhiều ý kiến cá thể, biết phương pháp đảm bảo an toàn những ý kiến và thể hiện những đưa ra quyết định đích thị đắn.
 • Kỹ năng phù hợp tác: Các các bạn biết phương pháp liên minh với cá thể, tập luyện thể, cải cách và phát triển lòng tin đoàn group, nằm trong share và góp phần nhằm hoàn thiện nên những tiềm năng cộng đồng.
 • Kỹ năng kí thác tiếp: Để trở nên một ngôi nhà chỉ đạo tài tía thì khả năng tiếp xúc là 1 trong mỗi khả năng cần thiết gom chúng ta thoải mái tự tin trong những công việc thương thuyết, thuyết phục, truyền đạt vấn đề một cơ hội lanh lợi và khôn khéo. 
 • Kỹ năng sáng sủa tạo: Thông qua quýt những dự án công trình, học tập viên được thỏa mức độ tạo ra, tìm hiểu tòi những phương án giải quyết và xử lý và trình ý kiến, chủ kiến của cá thể, gom những em thoải mái tự tin, sẵn sàng Khi đối mặt với thách thức. 
 • Kỹ năng dùng công nghệ: Trong quy trình học hành, chúng ta học tập viên được xúc tiếp với technology 4.0 như luyện vạc âm với technology AI, ôn luyện bài xích tập luyện với nền tảng phần mềm độc quyền của VUS, tạo ra nền móng nhằm chúng ta thích nghi và xúc tiếp với technology một cơ hội sở hữu hiệu suất cao.

Anh Văn Hội Việt Mỹ – Hệ thống dạy dỗ chuẩn chỉnh quốc tế số 1 bên trên Việt Nam

VUS – Anh Văn Hội Việt Mỹ kiêu hãnh là khối hệ thống giảng dạy dỗ Anh ngữ số 1 bên trên nước Việt Nam được tổ chức triển khai NEAS ghi nhận unique huấn luyện và đào tạo và cty chuẩn chỉnh quốc tế trong vô số năm ngay tắp lự. Tại VUS, chúng ta con trẻ không những được chuẩn bị không thiếu thốn những khả năng về ngôn từ hơn hẳn mà còn phải được trau dồi thêm thắt về cỗ khả năng mượt, tương hỗ kiến tạo nền tảng vững chãi và ngày càng tăng kiến thức và kỹ năng, gom chúng ta thoải mái tự tin tiếp xúc, thoải mái tự tin phần mềm sự nắm rõ của phiên bản đằm thắm nhập môi trường xung quanh học hành, sẵn sàng liên kết và hòa nhập với xã hội toàn thị trường quốc tế.

Xem thêm: code giang hồ kỳ hiệp 3d

 • Tính đến giờ, với khối hệ thống bên trên 70 cơ sở bên trên cả nước, Anh Văn Hội Việt Mỹ đang được không ngừng nghỉ cải cách và phát triển với ước muốn mang lại môi trường xung quanh học hành Anh ngữ unique, linh động cho tới chúng ta con trẻ bên trên từng toàn nước.
 • Với rộng lớn 2700+ nghề giáo và trợ giảng xuất sắc, tay nghề cao được tuyển chọn lựa chọn trải qua tiến độ gắt cao và không ngừng nghỉ cải cách và phát triển trình độ chuyên môn muốn tạo thêm thắt những mới học tập viên xuất sắc ưu tú. 
 • 100% những nghề giáo đều sở hữu vày CN trở lên trên và vày giảng dạy dỗ giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL. Trong khi, 100% quản lý và vận hành unique giảng dạy dỗ vày thạc sỹ hoặc tiến sỹ nhập huấn luyện và đào tạo ngôn từ Anh.
 • Tự hào là 1 trong mỗi khối hệ thống giảng dạy dỗ Anh ngữ thứ nhất bên trên nước Việt Nam VUS sở hữu số học tập viên đạt những chứng từ quốc tế (Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS) tối đa lên tới mức 180.918 em và cảm nhận được sự tin tưởng tưởng của rộng lớn  2.700.000 mái ấm gia đình bên trên toàn nước.

Với ước muốn mang lại cho những em môi trường xung quanh học hành ngôn từ đạt chuẩn chỉnh quốc tế, VUS vẫn đang được không ngừng nghỉ nỗ lực và cải cách và phát triển nhằm upgrade unique giảng dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo, gom chuẩn bị những hành trang vững chãi, lẹo cánh mang đến chúng ta học tập viên lại gần rộng lớn với sau này tươi tỉnh sáng sủa.

bài tập thì hiện tại đơn lớp 6

Với những dạng bài tập thì hiện tại đơn lớp 6 được VUS liệt kê bên trên, kỳ vọng đã hỗ trợ những em hiểu và nắm rõ cấu tạo của thì thời điểm hiện tại đơn, sẵn sàng cho những bài xích đánh giá, bài xích thi… Chương trình học tập cấp cho 2 là công tác nhưng mà những em chính thức xúc tiếp với những cấu tạo ngữ pháp kể từ đơn giản và giản dị cho tới nâng lên. Để gom những em chuẩn bị kiến thức và kỹ năng vững chãi Khi lên cấp cho trung học cơ sở, những khóa đào tạo và huấn luyện như Young Leaders tiếp tục là 1 trong mỗi lựa lựa chọn tối ưu nhưng mà những bậc cha mẹ cần thiết quan hoài. Khóa học tập không những tương hỗ những em học hành hiệu suất cao bên trên ghế ngôi nhà ngôi trường nhưng mà còn làm những em sẵn sàng đoạt được những kì đua học tập thuật quốc tế (KET, PET, IELTS,..).

Có thể cha mẹ quan lại tâm:

 • Tổng hợp lý và phải chăng thuyết và bài xích tập luyện giới kể từ lớp 6 sở hữu đáp án chi tiết
 • Tổng phù hợp những dạng bài xích tập luyện thì thời điểm hiện tại hoàn thiện lớp 6 sở hữu đáp án
 • Tổng phù hợp cỗ bài xích tập luyện giờ đồng hồ Anh lớp 6 cả năm sở hữu đáp án chi tiết