bài tập tiếng anh lớp 2

Không chỉ triệu tập vô học tập những kể từ vựng và kỹ năng ngữ pháp, nhỏ nhắn cũng rất cần được sở hữu thời hạn ôn luyện lại bọn chúng qua quýt những bài xích tập dượt. quý khách hàng đang được lần những bài tập dượt giờ đồng hồ Anh lớp 2 tổ hợp được toàn bộ kỹ năng nhỏ nhắn cần thiết nhớ? Bài viết lách tiếp sau đây hỗ trợ 10 dạng bài xích tập dượt với 7 chủ thể phổ biến nhất nhằm nhỏ nhắn theo lần lượt ôn lại những kể từ vựng bám theo chủ thể, nằm trong một vài bài học kinh nghiệm ngữ pháp cơ bạn dạng. 

10 Dạng bài xích tập dượt giờ đồng hồ Anh lớp 2 lựa chọn lọc 

Tổng quan liêu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 2 được tóm lược vô 10 dạng bài xích tập dượt tiếp sau đây. Ba u hãy mang lại nhỏ nhắn gọi lại từng phần lý thuyết và thực hành thực tế nhé!

Bạn đang xem: bài tập tiếng anh lớp 2

Exercise 1: Bé hãy nối những kể từ tiếp tục mang lại với hình ứng bên dưới đây 

Sau khi hoàn thiện bài xích, hãy viết lách lại ý nghĩa sâu sắc của những từ 

Từ  Ý nghĩa
Bus  
Helicopter  
Train  
Plane  
Bicycle  
Truck  
Balloon  
Car  
Rocket  
Ship  

Exercise 2: Điền những kể từ thích hợp vô dù trống không bên dưới sao mang lại đích với nghĩa của từng từ 

Từ  Ý nghĩa
Five Số 5 
  Bố
  Sinh nhật
  Giáo viên
  Đồ chơi
  Con mèo
  Ông
 
  Mặt trời
  Gia đình

Exercise 3: Nối những kể từ ở cột A với nghĩa ứng ở cột B 

A B
 1. My family 

A. Tôi là học tập sinh

B. Chú chó của tôi

C. mái ấm của tôi

D. Tên tôi là Trang

E. Mẹ của tôi là giáo viên

F. Tôi yêu thương ngôi trường học tập của tôi

G. Đây là cây viết của tôi

H. Tôi yêu thương tía của tôi

I. Anh trai tôi

K. Đây là ngôi trường học tập của tôi 

Exercise 4: Điền vần âm không đủ vô dù trống không sẽ tạo trở thành kể từ sở hữu nghĩa 

 1. Fri_nd 

 2. Happ_

 3. N_me 

 4. Pl_y 

 5. S_n

 6. H_llo

 7. Countrys_de

 8. Chick_n

 9. _lassroom 

 10. Tig_r

 11. Zo_

 12. Moth_r 

 13. B_ue 

 14. Schoo_

 15. El_ven 

Exercise 5: Điền những kể từ Is/ are/ am vô dù trống không nhằm hoàn thiện câu

 1. The cake ______  yummy.

 2.  My name ______  Hoa.

 3. I ______  happy.

 4. It  ______  my birthday.

 5. This  ______  my house.

 6. It  ______  my pencil.

 7. She  ______  playing with a kitten.

 8. Where  ______  they?  

 9. They  ______  playing in the yard.

 10. It  ______  sunny.

 11. There  ______  a river.

 12. They  ______  students.

 13. We  ______ at the zoo.

 14. What ______ your name? 

 15. He ______ riding a xe đạp.

Exercise 6: Điền “a” hoặc “an” trước những danh kể từ sau 

 1. _________ lion 

 2. _________ cucumber

 3. _________ orange 

 4. _________ house

 5. _________ apply 

 6. _________ octopus 

 7. _________ book 

 8. _________ elephant 

 9. _________ egg

 10. _________ car 

Exercise 7: Sắp xếp những kể từ trở thành câu đúng 

 1. I/ popcorn/ like

   _________________________________

 1. my/ birthday/ It’s/ party

   _________________________________

 1. my/ This/ is/ mom 

   _________________________________

 1. flying/ is/ kite/ He/ a

   _________________________________

 1. she/ Is/ riding/ a/ bike?

   _________________________________

 1. the/ see/ can/ sea/ I 

   _________________________________

 1. is/ a/ day/ It/ sunny

   _________________________________

 1. road/ There/ is/ a

   _________________________________

 1. can/ rainbow/ I/ a/ see

   _________________________________

 1. you/ What/ see?/ can/

   _________________________________

 1. is/ she/ What/ doing

   _________________________________

 1. you/ are/ Here

   _________________________________

 1. some/ apples/ want/ I

   _________________________________

 1. you/ want?/ do/ What

   _________________________________

 1. That/ is/ bird/ a

   _________________________________

Exercise 8: Bé hãy nom vô giành giật và viết lách trở thành câu trả chỉnh 

Exercise 9: Dịch những câu sau sang trọng giờ đồng hồ Anh 

 1. Tôi mến kem 

 2. Mẹ tôi là bác bỏ sĩ 

 3. Tên chúng ta là gì 

 4. Hôm ni chúng ta thế nào? 

 5. Cảm ơn bạn 

 6. Anh ấy đang khiến gì? 

 7. Đây là sách của tôi 

 8. Quả táo color đỏ 

 9. Tôi mến pizza 

 10. Đây là một trong những cái bút 

Exercise 10: Điền số tương thích (tương ứng với từng hình) vô dù tròn xoe (tương ứng từng câu) 

Sau khi hoàn thiện bài xích, nhỏ nhắn rất có thể dịch lại nghĩa của những câu bên trên như sau 

Câu  Dịch nghĩa 
This is a carrot - 3 Đây là củ cà rốt
This is an apple   
This is a watermelon  
This is a cucumber  
This is an orange   
This is a tomato   
This is a banana  
This is a pineapple  

>> Xem thêm: Học những kiểu mẫu câu giờ đồng hồ Anh lớp 2 bám theo chủ thể cụ thể nhất

Tải bài xích tập dượt giờ đồng hồ Anh lớp 2 (pdf) 

Để tiện tương hỗ nhỏ nhắn thực hiện bài xích tập dượt khi ở trong nhà hoặc bên trên lớp, các bạn hãy vận chuyển những bài xích tập dượt bám theo tệp tin tiếp sau đây. Sau khi vận chuyển về chúng ta cũng có thể in đi ra và mang lại nhỏ nhắn thực hiện bài xích. 

Link tải: https://bit.ly/3OSS955

Đáp án bài xích tập dượt giờ đồng hồ Anh lớp 2 

Exercise 1: 

 • Bus: Xe dù tô 

 • Helicopter: Trực thăng 

 • Train: Con tàu 

 • Plane: Máy bay 

 • Bicycle: Xe đạp 

 • Truck: Xe tải 

 • Balloon: Bóng bay 

 • Car: Ô tô 

  Xem thêm: trắc nghiệm gdcd 11 bài 13

 • Rocket: Tên lửa 

 • Ship: Con tàu 

Exercise 2: 

 • Five - số 5

 • Father - Bố 

 • Birthday - Sinh nhật 

 • Teacher - Giáo viên

 • Toy - Đồ chơi 

 • Cat - Con mèo 

 • Grandfather - Ông 

 • Grandmother - Bà 

 • Sun - Mặt trời 

 • Family - Gia đình 

Exercise 3: 

1 - B, 2 - H, 3 - E, 4 - I, 5 - G, 6 - A, 7 - K, 8 - D, 9 - F, 10 - C

Exercise 4: 

 1. Friend 

 2. Happy

 3. Name 

 4. Play 

 5. Sun

 6. Hello

 7. Countryside

 8. Chicken

 9. Classroom 

 10. Tiger

 11. Zoo

 12. Mother 

 13. Blue 

 14. School

 15. Eleven 

Exercise 5: 

 1. The cake ___is___  yummy 

 2.  My name ___is___  Hoa 

 3. I ___am___  happy 

 4. It  ___is___  my birthday 

 5. This  ___is___  my house 

 6. It  __is____  my pencil 

 7. She  ___is___  playing with a kitten 

 8. Where  ____are__  they?  

 9. They  __are____  playing in the yard 

 10. It  __is____  sunny 

 11. There  ___is__  a river 

 12. They  __are____  students 

 13. We  _are_____ at the zoo 

 14. What __is____ your name? 

 15. He ___is___ riding a bike 

Exercise 6 Exercise 7 Exercise 8
 1. A  lion 

 2. A cucumber

 3. An orange 

 4. A house

 5. An apply 

 6. An octopus 

 7. A book 

 8. An elephant 

 9. An egg

 10. A car 

 1. I lượt thích popcorn 

 2. It’s my birthday party 

 3. This is my mom 

 4. He is flying a kite 

 5. Is she riding a bike? 

 6. I can see the sea 

 7. It is a sunny day 

 8. There is a road 

 9. I can see a rainbow 

 10. What can you see? 

 11. What is she doing 

 12. Here you are 

 13. I want some apples 

 14. What tự you want? 

 15. That is a bird 

2. It is a cat 

3. It is a house 

4. It is a ruler 

5. It is an elephant

6. It is a bicycle

7. It is a kite

8. It is a candy 

9. It is a pizza

10. It is a book 

11. It is a board 

12. It is a doll 

Exercise 9  Exercise 10 
 1. I lượt thích ice-cream 

 2. My mother is a doctor

 3. What is your name? 

 4. How are you today? 

 5. Thank you 

 6. What is he doing? 

 7. This is my book 

 8. Quả táo color đỏ 

 9. I lượt thích pizza 

 10. This is a pen 

This is an táo bị cắn - 2 (Đây là một trong những trái khoáy táo) 

This is a watermelon - 1 (Đây là một trong những trái khoáy dưa hấu) 

This is a cucumber - 8 (Đây là một trong những trái khoáy dưa chuột) 

This is an orange - 4 (Đây là một trong những trái khoáy cam) 

This is a tomato - 6 (Đây là một trong những trái khoáy cà chua) 

This is a banana - 7 (Đây là một trong những trái khoáy chuối) 

This is a pineapple - 5 (Đây là một trong những trái khoáy dứa) 

Không chỉ số lượng giới hạn lượng bài xích tập dượt kỹ năng phía trên, nhỏ nhắn trọn vẹn sở hữu thời cơ tiếp cận với hàng trăm bài xích tập dượt thú vị không giống nhau nhằm học tập giờ đồng hồ Anh xuất sắc. Một trong mỗi cơ hội nhanh nhất có thể hỗ trợ cho tía u và nhỏ nhắn này đó là lần những lịch trình học tập đã có sẵn bài xích tập dượt, game nghịch tặc dạng bài xích tập dượt được kiến thiết lanh lợi. Giải pháp mang lại yêu cầu này đó là lần hiểu về phần mềm canh ty nhỏ nhắn xuất sắc giờ đồng hồ Anh ngay trong lúc còn nhỏ là Monkey Junior 

Với Monkey Junior nhỏ nhắn tiếp tục nhận được 

 • Hàng ngàn mô hình trò nghịch tặc dạy dỗ rất chất lượng - thú vị & chân thực canh ty trẻ con vừa vặn học tập, vừa vặn nghịch tặc và lại vô nằm trong hiệu suất cao.

 • 8.000+ hình hình họa, 10.300+ audio giọng gọi bạn dạng xứ nằm trong 2.500 đoạn phim mô tả nghĩa của kể từ canh ty từng bài học kinh nghiệm của trẻ con luôn luôn tràn ngập sắc tố và hào hứng.

 • Hệ thống trò nghịch tặc tương tác được bổ sung cập nhật, update thông thường xuyên và phân tách bám theo Mức độ cạnh tranh. Khi tuổi tác của nhỏ nhắn to hơn, Mức độ cạnh tranh của trò nghịch tặc cũng tăng bám theo.

Trên đấy là toàn cỗ bài tập dượt giờ đồng hồ Anh lớp 2 tinh lọc canh ty nhỏ nhắn ôn luyện lại toàn cỗ kỹ năng bám theo lịch trình học tập. Ba u cũng hãy nhớ là mang lại nhỏ nhắn học tập với Monkey Junior nhằm nhỏ nhắn thỏa sức tự tin dùng giờ đồng hồ Anh nhanh nhất rất có thể. 

Xem thêm: bảng âm vần lớp 1

QUÀ TẶNG MỚI - HỌC HIỆU QUẢ GẤP ĐÔI

Cùng nhỏ nhắn HỌC MÀ CHƠI - THÀNH THẠO ANH NGỮ với lịch trình huấn luyện và đào tạo TOP 5 toàn cầu. Đặc biệt!! Tặng tức thì suất học tập Monkey Class - Lớp học tập chuyên mục nằm trong nghề giáo nội địa và quốc tế canh ty con cái học tập chất lượng tốt, tía u sát cánh hiệu suất cao.