bài tập toán lớp 5

Bộ đề ôn tập luyện môn Toán lớp 5 năm 2023 - 2024 sẽ hỗ trợ những em học viên lớp 5 tổ hợp toàn cỗ kỹ năng và kiến thức lý thuyết cần thiết, nằm trong trăng tròn đề ôn tập luyện kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên, với đáp án tất nhiên.

Với những dạng bài xích tập luyện về số thập phân, tỉ trọng, bảng đơn vị chức năng đo diện tích S, hình học tập, toán vận động, những em tiếp tục nắm rõ những dạng Toán thông thường gặp gỡ nhập lịch trình Toán lớp 5, nhằm ôn tập luyện hiệu suất cao, đạt thành quả cao trong số bài xích đánh giá, bài xích đua của tôi. Mời những em nằm trong vận tải về tham ô khảo:

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 5

Bài tập luyện Toán lớp 5 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao

  • Đề ôn tập luyện môn Toán lớp 5 - Đề 1
  • Đề ôn tập luyện môn Toán lớp 5 - Đề 2

Đề ôn tập luyện môn Toán lớp 5 - Đề 1

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trĩnh nhập chữ trước câu vấn đáp đúng

Bài 1. Cho những số thập phân: 3,794 ; 3,749 ; 3,709 ; 3,8 ; 3,781.

Số thập phân lớn số 1 là:

A. 3,709
B. 3,749
C. 3,8
D. 3,781

Bài 2. Hỗn số 7\frac{19}{100} chuyển thành số thập phân được:

A. 7,19
B. 7.019
C. 71,9
D. 7,109

Bài 3. Giá trị của chữ số 7 nhập số thập phân 3,1875 là:

A.0,7
B.0,007
C. 0,07
D.0,0007

Bài 4. Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

a) 2345kg = …… tấn b) 34dm2 = ……… m2

c) 5ha = ……. km2 d) 5 dm = .……m

Bài 5. Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

Một siêu thị cung cấp vải vóc, buổi sáng sớm bán tốt \frac{3}{11} tấm vải vóc, chiều tối bán tốt \frac{3}{8}

số vải vóc sót lại và tấm vải vóc sót lại 20m. Hỏi tấm vải vóc lúc đầu nhiều năm từng nào mét? Tấm vải vóc lúc đầu nhiều năm số mét là: ………………………………………………..

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 23,07 x 3,6

b) 52, 3 - 9,27

c) 13,44 : 3,2

d) \frac{4}{7}:\frac{3}{5}

Bài 2. Tìm x:

a) X + 3,4 = 4,5 x 1,3

b) X - 3,02 = 0,8 : 2,5

Bài 3. Một tấm bìa hình chữ nhật với chiều nhiều năm 3,2 dm và chiều rộng lớn vì như thế \frac{3}{4}chiều nhiều năm.Tính chu vi và khoảng không tấm bìa hình chữ nhật bại.

Bài 4. Giá một quyển vở ở mon 9 tăng 10% đối với mon 8, quý phái mon 10 lại hạn chế 10% đối với mon 9. Hỏi giá chỉ 1 quyển vở ở mon 10 đối với mon 8 rẻ rúng rộng lớn hoặc vướng hơn?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1

Bài 1. C

Bài 2. A

Bài 3. B

Bài 4: a) 2,345 b) 0,34 c) 0,05 d) 0,5

Bài 5. 44 m vải vóc.

Phần 2

Bài 1.

a) 83,052; b) 43,08; c) 420;

d) \frac{4}{7}:\frac{3}{5}=\frac{4}{7}x\frac{5}{3}=\frac{4x5}{7x3}=\frac{20}{21}

Bài 2:

a) X + 3,4 = 4,5 x 1,3

X + 3,4 = 5,85

X = 5,85 - 3,4

X = 2,45

b) X - 3,02 = 0,8 : 2,5

X - 3,02 = 0,32

X = 0,32 + 3,02

X = 3,34

Bài 3.

Bài giải

Chiều rộng lớn tấm bìa là: 3,2 x \frac{3}{4} = 2,4 (dm)

Chu vi tấm bìa là: (3, 2 + 2,4 ) x 2 = 11,2 (dm) Diện tích miếng bìa là : 3,2 x 2,4 = 7,68 (dm2)

Đáp số: Chu vi: 11,2 dm, Diện tích: 7,68 dm2

Bài 4.

Bài giải

Gọi giá chỉ quyển vở mon 8 là a đồng ứng với 100%

Giá một quyển vở mon 9 đối với mon 8 thì tất tả số phiên là:

100% + 10% = 110% = \frac{110}{100} = 1,1 (lần)

Vậy giá chỉ 1 quyển vở mon 9 là a × 1,1 (đồng)

Xem thêm: lời bài hát diệu kiên xin má rước dâu

Một quyển vở mon 10 hạn chế 10% đối với mon 9 hay là 1 quyển vở mon 10 hạn chế đối với mon 9 số chi phí là.

a × 1,1 × 10 : 100

Một quyển vở mon 9 có mức giá là

a × 1,1 - a × 1,1 × 10 : 100 = a x (1,1 - 1,1 × 10 : 100)

= a × 0,99 (đồng)

Ta với a x 0,99 < a

Vậy giá chỉ 1 quyển vở mon 10 rẻ rúng rộng lớn giá chỉ 1 quyển vở mon 8.

Đề ôn tập luyện môn Toán lớp 5 - Đề 2

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trĩnh nhập chữ trước câu vấn đáp đúng

Bài 1. Số thập phân bao gồm với nhị trăm, nhị đơn vị chức năng, tía phần chục, tía phần ngàn được ghi chép là:

A. 22,33
B. 202,33
C. 202,303
D. 22,303

Bài 2. 45% của 240m2 là:

A. 108 m2
B. 10,8 m2
C. 1080 m2
D. 120 m2

Bài 3. Số chi phí gửi tiết kiệm là 100 000 đồng. Sau một mon, cả chi phí gửi lộn chi phí lãi là 101 000 đồng. Hỏi số chi phí lãi vì như thế từng nào xác suất số chi phí gửi?

A.101%
B.1,01%
C. 10,1%
D.1%

Bài 4. Viết số phù hợp vào khu vực chấm.

Khi nằm trong một số trong những thập phân với một số trong những đương nhiên, một các bạn tiếp tục quên thất lạc lốt phẩy ở số thập phân và bịa đặt tính như nằm trong nhị số đương nhiên cùng nhau nên đang được tổng là 807. Em hãy dò xét số đương nhiên và số thập đó? biết tổng chính của bọn chúng là 241,71.

Đáp số: ……………………………………………

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Bài 1. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

a) 32,74 + 53,92 + 17,26 + 16,08

b) 2,5 × 3,7 + 7,5 × 3,7

Bài 2. Một lớp với 18 học viên nữ. hiểu số học viên nữ cướp 60% số học viên của lớp học tập. Hỏi lớp học tập bại với từng nào học viên nam?

Bài 3. Lúc 6 giờ nửa tiếng sáng sủa, Lan tới trường cho tới ngôi trường vì như thế xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 16 km/giờ. Trên tuyến phố bại, khi 6 giờ 45 phút u Lan đi làm việc vì như thế xe pháo máy với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi nhị người gặp gỡ nhau khi bao nhiêu giờ và cơ hội căn nhà từng nào ki -lô-mét?

Bài 4. Hãy dò xét những chữ số x, giống ý mang đến \overline{17x8y} chia không còn mang đến 5 và 9.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1.

Bài 1. C

Bài 2. A

Bài 3. D

Bài 4. 236 và 5,71

Phần 2.

Bài 1:

a) 32,74+53,92+17,26+16,08

= ( 32,74 + 17,26) + ( 53,92 + 16,08)

= 50 + 70

= 120

b) 2,5 × 3,7 + 7,5 × 3,7

= 3,7 x ( 2,5 + 7,5)

= 3,7 x 10

= 37

Bài 2. 12 học tập sinh

Bài 3.

Bài giải

Thời gian trá Lan lên đường được khi u xuất phát:

6 giờ 45 phút – 6 giờ nửa tiếng = 15 phút = 0,25 giờ.

Khoảng cơ hội Lan và u khi u xuất phát: 16 x 0,25 = 4 (km).

Hiệu nhị vận tốc:

36 – 16 = trăng tròn (km)

Thời gian trá gặp gỡ nhau:

4 : trăng tròn = 0,2 tiếng đồng hồ = 12 phút.

Hai người gặp gỡ nhau lúc:

6 giờ 45 phút + 12 phút = 6 giờ 57 phút.

Chỗ gặp gỡ nhau cơ hội nhà:

36 x 0,2 = 7,2 (km).

Đáp số: 6 giờ 57 phút và 7,2 km.

Xem thêm: lời bài hát orange khi em lớn

Bài 4. 17280 hoặc 17685

...

>> Tải tệp tin nhằm tìm hiểu thêm nội dung chi tiết!