bài tập toán lớp 5 trang 9

Tổng hợp ý đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh với đáp án và tiếng giải chi tiết

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 5 trang 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Viết phân số thập phân phù hợp vô địa điểm chấm bên dưới từng vạch của tia số:

Phương pháp giải:

Quan sát tia số rồi điền phân số phù hợp vô địa điểm chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số sau trở thành phân số thập phân: 

\( \dfrac{11}{2}\) ;         \( \dfrac{15}{4}\) ;        \( \dfrac{31}{5}\).

Phương pháp giải:

Quy đồng những phân số sao mang lại kiểu mẫu số của những phân số mới mẻ là \(10; 100; 1000; ...\)

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{11}{2}=\dfrac{11 \times 5}{2 \times 5}=\dfrac{55}{10}\) ;                     \( \dfrac{15}{4}=\dfrac{15\times 25}{4 \times 25}=\dfrac{375}{100}\);

\( \dfrac{31}{5}=\dfrac{31\times 2}{5\times2}=\dfrac{62}{10}\) .

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số sau trở thành phân số thập phân với kiểu mẫu số là \(100\): 

\( \dfrac{6}{25}\) ;         \( \dfrac{500}{1000}\) ;         \( \dfrac{18}{200}\) .

Phương pháp giải:

Nhân hoặc phân tách cả tử số và kiểu mẫu số của những phân số tiếp tục mang lại với một vài phù hợp nhằm được phân số thập phân với kiểu mẫu là \(100\).

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac{6}{25} =\dfrac{6 \times 4}{25 \times 4}=\dfrac{24}{100}\) ;                \( \dfrac{500}{1000}=\dfrac{500:10}{1000:10}=\dfrac{50}{100}\) ;

\( \dfrac{18}{200}\) \( =\dfrac{18:2}{200:2}=\dfrac{9}{100}\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

>, <, = ?

Xem thêm: dấu ngoặc kép có tác dụng gì

\( \dfrac{7}{10}\) ... \(\dfrac{9}{10}\)                            \(\dfrac{92}{100}\) ... \(\dfrac{87}{100}\);

\(\dfrac{5}{10}\) ... \(\dfrac{50}{100}\)                          \(\dfrac{8}{10}\) ... \(\dfrac{29}{100}\).

Phương pháp giải:

- Cách đối chiếu nhị phân số nằm trong kiểu mẫu số: Phân số này với tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.

- Cách đối chiếu nhị phân số ko nằm trong kiểu mẫu số:

+ Quy đồng nhị phân số về nằm trong kiểu mẫu.

+ Phân số này với tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.

Lời giải chi tiết:

+) \( \dfrac{7}{10}<\dfrac{9}{10}\) ;             

+) \(\dfrac{92}{100}>\dfrac{87}{100}\) ;            

+) \(\dfrac{5}{10}= \dfrac{5 \times 10}{10 \times 10}=\dfrac{50}{100}\) ;   

    Vậy: \(\dfrac{5}{10}=\dfrac{50}{100}\).       

+)  \(\dfrac{8}{10} = \dfrac{8 \times 10}{10\times 10}=\dfrac{80}{100}\)

   Vì \(80 > 29\) nên \(\dfrac{80}{100}>\dfrac{29}{100}\). 

   Vậy: \(\dfrac{8}{10}>\dfrac{29}{100}\).

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Một lớp học tập với \(30\) học viên, vô đó \(\dfrac{3}{10}\) số học viên là học viên chất lượng tốt Toán, \( \dfrac{2}{10}\) số học viên là học viên chất lượng tốt Tiếng Việt. Hỏi lớp học tập cơ với từng nào học viên chất lượng tốt Toán, từng nào học viên chất lượng tốt Tiếng Việt?

Phương pháp giải:

- Tìm số học viên chất lượng tốt Toán tao lấy số học viên cả lớp nhân với \(\dfrac{3}{10}\).

- Tìm số học viên chất lượng tốt Tiếng Việt tao lấy số học viên cả lớp nhân với \(\dfrac{2}{10}\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 30 học tập sinh

Học sinh chất lượng tốt toán: \(\dfrac{3}{10}\) số học tập sinh

Học sinh chất lượng tốt Tiếng Việt: \(\dfrac{2}{10}\) số học tập sinh

Học sinh chất lượng tốt toán: ? em

Học sinh chất lượng tốt Tiếng Việt: ? em

Bài giải

Số học viên chất lượng tốt toán là:

               \(30 \times \dfrac{3}{10}=9\) (học sinh)

Số học viên chất lượng tốt giờ việt là:

Xem thêm: lời bài hát tình đầu

               \( 30 \times \dfrac{2}{10}=6\) (học sinh)

                                    Đáp số: \(9\) học viên chất lượng tốt Toán;

                                                \(6\) học viên chất lượng tốt Tiếng Việt.