bảng giá điện sinh hoạt

Giá kinh doanh nhỏ năng lượng điện sinh hoạt là gì?

Theo Thông tư 16/2014/TT-BCT, giá bán kinh doanh nhỏ năng lượng điện sinh hoạt là nấc giá bán năng lượng điện được vận dụng so với những hộ dùng năng lượng điện mang lại nhu yếu sinh hoạt, đã ký kết phối kết hợp đồng giao thương với mặt mày cung ứng năng lượng điện.

Với một hộ mái ấm gia đình, giá bán kinh doanh nhỏ năng lượng điện sinh hoạt sẽ tiến hành quy quyết định theo đuổi quyết định nấc 6 bậc. Với những hộ mua sắm năng lượng điện sinh hoạt sử dụng cộng đồng công tư tiếp tục vận dụng giá cả năng lượng điện theo đuổi qui định quyết định nấc cộng đồng. Công thức tính là quyết định nấc của từng bậc nhân với số hộ số hộ dùng năng lượng điện sử dụng cộng đồng công tơ (được xác lập phụ thuộc vào vấn đề cư trú).

Bạn đang xem: bảng giá điện sinh hoạt

Giá kinh doanh nhỏ năng lượng điện sinh hoạt

Giá kinh doanh nhỏ năng lượng điện sinh hoạt được vận dụng cho những hộ dùng năng lượng điện đáp ứng nhu yếu sinh hoạt (Nguồn: Internet)

Biểu giá bán năng lượng điện sinh hoạt 6 bậc của EVN

Quyết quyết định số 1062/QĐ-BCT được Sở Công Thương phát hành ngày 04/5/2023 đang được quy xác định rõ về giá bán kinh doanh nhỏ năng lượng điện cho những đơn vị chức năng kinh doanh nhỏ năng lượng điện và group đối tượng người sử dụng người sử dụng dùng năng lượng điện. Đối với group người sử dụng dùng năng lượng điện sinh hoạt bao gồm 6 bậc, nhu yếu dung nạp đa dạng, giá bán năng lượng điện tiếp tục càng tốt. Cụ thể giá 01 số điện như sau:

 • Bậc 1 (0 - 50kWh): Có tương đối rẻ nhất là 1 trong.728đ/kWh (giá cũ là 1 trong.678đ).
 • Bậc 2 (51 - 100kWh): Có giá bán 1.786đ/kWh (giá cũ là 1 trong.734đ).
 • Bậc 3 (101 - 200kWh): Có giá bán 2.074đ/kWh (giá cũ là 2.014đ).
 • Bậc 4 (201 - 300kWh): Có giá bán 2.612đ/kWh (giá cũ là 2.536đ).
 • Bậc 5 (301 - 400kWh): Có giá bán 2.919đ/kWh (giá cũ là 2.834đ).
 • Bậc 6 (401kWh trở lên): Có giá bán 3.015đ/kWh (giá cũ là 2.927đ).
thanh toán hóa đơn qua loa ZaloPay

Biểu giá bán năng lượng điện sinh hoạt theo đuổi từng group đối tượng

Biểu giá bán năng lượng điện sinh hoạt tiếp tục không giống nhau tùy từng từng group đối tượng người sử dụng, ví dụ như sau:

Đối với những ngành sản xuất:

Nhóm đối tượng người sử dụng người sử dụng đem cấp cho năng lượng điện áp kể từ 110kV trở lên:

 • Giờ bình thường: 1.584đ/kWh.
 • Giờ thấp điểm: 999đ/kWh.
 • Giờ cao điểm: 2.844đ/kWh.

Nhóm đối tượng người sử dụng người sử dụng đem cấp cho năng lượng điện áp kể từ 22kV cho tới bên dưới 110kV:

 • Giờ bình thường: 1.604đ/kWh.
 • Giờ thấp điểm: 1.037đ/kWh.
 • Giờ cao điểm: 2.959đ/kWh.

Nhóm đối tượng người sử dụng người sử dụng đem cấp cho năng lượng điện áp kể từ 6kV cho tới bên dưới 22kV:

 • Giờ bình thường: 1.661đ/kWh.
 • Giờ thấp điểm: 1.075đ/kWh.
 • Giờ cao điểm: 3.055đ/kWh.

Nhóm đối tượng người sử dụng người sử dụng đem cấp cho năng lượng điện áp bên dưới 6kV:

 • Giờ bình thường: 1.738đ/kWh.
 • Giờ thấp điểm: 1.133đ/kWh.
 • Giờ cao điểm: 3.171đ/kWh.

Đối với 1 khối hành chủ yếu, sự nghiệp:

 • Bệnh viện, vườn trẻ, mầm non, ngôi trường phổ thông đem cấp cho năng lượng điện áp kể từ 6kV trở lên: 1.690đ/kWh.
 • Bệnh viện, vườn trẻ, mầm non, ngôi trường phổ thông đem cấp cho năng lượng điện áp bên dưới 6kV: 1.805đ/kWh.
 • Chiếu sáng sủa công nằm trong, đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp (cấp năng lượng điện áp kể từ 6kV trở lên): 1.863đ/kWh.
 • Chiếu sáng sủa công nằm trong, đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp (cấp năng lượng điện áp bên dưới 6kV): 1.940đ/kWh.

Đối với sinh hoạt:

 • Bậc 1 (Cho kWh kể từ 0 - 50): 1.728đ/kWh.
 • Bậc 2 (Cho kWh kể từ 51 - 100): 1.786đ/kWh.
 • Bậc 3 (Cho kWh kể từ 101 - 200): 2.074đ/kWh.
 • Bậc 4 (Cho kWh kể từ 201 - 300): 2.612đ/kWh.
 • Bậc 5 (Cho kWh kể từ 301 - 400): 2.919đ/kWh.
 • Bậc 6 (Cho kWh kể từ 401 trở lên): 3.015đ/kWh.
 • Giá kinh doanh nhỏ năng lượng điện sinh hoạt vận dụng công tơ thẻ trả trước: 2.535đ/kWh.

Đối với kinh doanh:

Cấp năng lượng điện áp kể từ 22kV trở lên:

 • Giờ bình thường: 2.516đ/kWh.
 • Giờ thấp điểm: 1.402đ/kWh.
 • Giờ cao điểm: 4.378đ/kWh.

Cấp năng lượng điện áp kể từ 6 kV - 22 kV:

 • Giờ bình thường: 2.708đ/kWh.
 • Giờ thấp điểm: 1.594đ/kWh.
 • Giờ cao điểm: 4.532đ/kWh.

>>>Xem thêm:

 • Bảng giá bán năng lượng điện kinh doanh, giá bán năng lượng điện 3 trộn tạo ra 2023
 • Lịch đóng góp chi phí năng lượng điện mặt hàng tháng của EVN là lúc nào?
 • Làm gì thấy lúc hóa đơn chi phí năng lượng điện tăng bất thường?

Quy quyết định tiên tiến nhất năm 2023 về giờ vận dụng biểu giá cả năng lượng điện sinh hoạt như sau:

Giờ bình thường:

 • Từ thứ hai cho tới loại 7: kể từ 4:00 - 9:30, kể từ 11:30 - 17:00, kể từ 20:00 - 22:00.
 • Chủ nhật: kể từ 04:00 - 22:00.

Giờ cao điểm:

 • Từ thứ hai cho tới loại 7: kể từ 09:30 -11:30, kể từ 17:00 - 20:00.
 • Chủ nhật: Không đem giờ du lịch.

Giờ thấp điểm:

 • Từ thứ hai cho tới công ty nhật: kể từ 22:00 - 4:00 sáng sủa ngày ngày sau.
Biểu giá bán năng lượng điện sinh hoạt không giống nhau theo đuổi từng group đối tượng

Biểu giá bán năng lượng điện sinh hoạt tiếp tục không giống nhau tùy từng từng group đối tượng người sử dụng (Nguồn: Internet)

Cách tính chi phí năng lượng điện sinh hoạt nhanh gọn, đúng đắn nhất

Để tính tổng chi phí năng lượng điện sinh hoạt vô một mon, trước tiên, bạn phải tính số năng lượng điện năng dung nạp theo đuổi công thức: A = Phường x t. Trong đó:

 • A: Lượng năng lượng điện dung nạp vô t giờ (kWh).
 • P: Công suất dung nạp (kW).
 • t: Thời lừa lọc dùng năng lượng điện (h).

Tiếp theo đuổi, các bạn vận dụng công thức tính chi phí năng lượng điện theo đuổi nấc bậc thang:

Tiền năng lượng điện bậc X = Số (kWh) vận dụng giá bán năng lượng điện bậc X x Giá năng lượng điện kinh doanh nhỏ (đồng/kWh) bậc X

Ví dụ: Tháng 9 vừa mới qua mái ấm gia đình các bạn dùng không còn 250 số năng lượng điện thì 50 số năng lượng điện đầu sẽ tiến hành tính với nấc giá bán 1.678đ/kWh, 50 số tiếp đến sẽ tiến hành tính với nấc giá bán 1.734đ/số, 100 số năng lượng điện tiếp theo sau sẽ tiến hành tính với nấc giá bán 2.014đ/kWh và 50 số năng lượng điện sau cùng sẽ tiến hành tính với nấc giá bán 2.536đ/kWh. Cụ thể như sau:

 • Tiền năng lượng điện bậc 1 (50 số) = 50 x 1.678 = 83.900đ.
 • Tiền năng lượng điện bậc 2 (50 số) = 50 x 1.734 = 86.700đ.
 • Tiền năng lượng điện bậc 3 (100 số) = 100 x 2.014 = 201.400đ.
 • Tiền năng lượng điện bậc 4 (50 số) = 50 x 2.536 = 126.800đ.

Tổng chi phí năng lượng điện = (Tiền năng lượng điện bậc 1 + Tiền năng lượng điện bậc 2 + Tiền năng lượng điện bậc 3 + Tiền năng lượng điện bậc 4) x 108% (8% thuế VAT) = (83.900 + 86.700 + 201.400 + 126.800) x 108% = 538.704đ.

Xem thêm: văn nghị luận lớp 6

Cách tiết kiệm ngân sách năng lượng điện sinh hoạt vô cuộc sống thường ngày hằng ngày

Để tiết kiệm điện sinh hoạt vô mái ấm gia đình, chúng ta nên vận dụng những giải pháp hữu ích sau đây:

 • Nhớ tắt vũ khí năng lượng điện lúc không sử dụng cho tới.
 • Rút phích cắm thoát khỏi ổ cắm lúc không liên kết vũ khí năng lượng điện.
 • Vệ sinh những loại công cụ, vũ khí năng lượng điện dùng nhiều ngày.
 • Về vũ khí phát sáng, nên ưu tiên dùng đèn điện LED hoặc đèn huỳnh quang đãng.
 • Sử dụng những vũ khí năng lượng điện mưu trí, đem technology tiết kiệm ngân sách năng lượng điện Inverter.
 • Hạn chế nhằm vũ khí ở hiện trạng đợi.
 • Ưu tiên dùng quạt kết phù hợp với điều hòa
 • Thay mới mẻ những vũ khí năng lượng điện đang được cũ.
 • Hạn chế sử dụng vũ khí năng lượng điện vô thời hạn du lịch.

Trên đó là những vấn đề update giá bán năng lượng điện sinh hoạt tiên tiến nhất 2023. Hy vọng trải qua nội dung bài viết, bạn đã sở hữu thêm thắt nhiều vấn đề hữu ích để sở hữu plan dùng những vũ khí năng lượng điện một cơ hội tiết kiệm ngân sách và phải chăng.

Bên cạnh bại, các bạn cũng hãy nhờ rằng thanh toán chi phí năng lượng điện online qua loa ví năng lượng điện tử ZaloPay nhằm hưởng thụ những tiện nghi nổi trội như sau:

 • Tra cứu giúp hoá đơn chi phí điện và thanh toán giao dịch trực tuyến bên trên website ZaloPay, phần mềm ZaloPay/ Zalo, tuy nhiên ko cần thiết chuyên chở thêm thắt ngẫu nhiên phần mềm này không giống.
 • Thao tác thời gian nhanh gọn gàng, tiết kiệm ngân sách thời hạn.
 • Tính năng nhắc nhở thanh toán giao dịch khi tới kỳ hạn.
 • Tính năng thanh toán giao dịch tự động hóa hùn người sử dụng tách được xem trạng quên thanh toán giao dịch, thanh toán giao dịch lờ lững,...
 • Tham gia nhiều lịch trình ưu đãi thú vị, ưu tiên cao.

Để thanh toán hóa đơn chi phí điện qua loa ZaloPay, chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm một trong những cơ hội sau đây:

 • Đóng chi phí năng lượng điện online qua loa trang web ZaloPay:

Bước 1: Truy cập lối liên kết https://kiengiangtec.edu.vn/dien

Bước 2: Nhập mã người sử dụng chi phí điện > Nhấn “Tiếp tục”

Bước 3: Kiểm tra vấn đề hóa đơn > Nhấn “Thanh toán”

Bước 4: Chọn cách thức thanh toán giao dịch > Kiểm tra vấn đề > Nhấn “Xác nhận” nhằm thanh toán giao dịch.

 • Đóng chi phí năng lượng điện online qua loa phần mềm ví năng lượng điện tử ZaloPay:

Bước 1: Đăng nhập phần mềm ZaloPay, lựa chọn "Thanh toán hóa đơn"

Bước 2: Chọn Thương Mại & Dịch Vụ "Điện".

Bước 3: Nhập mã người sử dụng > "Tiếp tục".

Bước 4: Kiểm tra vấn đề và ưu đãi.

Bước 5: Chọn mối cung cấp chi phí và hoàn thành giao dịch thanh toán.

Bước 6: Kiểm tra lại hóa đơn giao dịch thanh toán.

cách thanh toán giao dịch chi phí năng lượng điện online qua

Hướng dẫn cơ hội thanh toán giao dịch chi phí năng lượng điện online qua loa phần mềm ví năng lượng điện tử ZaloPay

 • Đóng chi phí năng lượng điện online qua loa phần mềm Zalo:

Bước 1: Tại mục “Khám phá” của phần mềm Zalo, sau đó:

1a. Chọn “Trả hoá đơn”.

Hoặc 1b. Chọn “Ví ZaloPay” và lựa chọn “Thanh toán hóa đơn”.

Bước 2: Chọn công ty “Điện”.

Bước 3: Nhập mã khách hàng hàng/mã hóa đơn.

Bước 4: Kiểm tra vấn đề, nhập mã ưu đãi (nếu có) tiếp sau đó nhấn “Tiếp tục”.

Bước 5: Chọn mối cung cấp chi phí (ví năng lượng điện tử/trực tiếp kể từ ngân hàng liên kết) và lựa chọn “Xác nhận thanh toán”.

Xem thêm: điểm mạnh và điểm yếu của bản thân

Bước 6: Kiểm tra lại những vấn đề thanh toán giao dịch và lựa chọn “Hoàn thành”.

cách thanh toán giao dịch chi phí năng lượng điện online qua loa phần mềm Zalo

Hướng dẫn cơ hội thanh toán giao dịch chi phí năng lượng điện online qua loa phần mềm Zalo

Truy cập website ZaloPay hoặc chuyên chở ngay lập tức phần mềm ZaloPay, Zalo nhằm hưởng thụ công ty ngay lập tức thời điểm ngày hôm nay chúng ta nhé!