biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là

Câu hỏi:

27/05/2020 50,059

C. L = 4π. 10-7.n2.V

Bạn đang xem: biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C

Hướng dẫn: Biểu thức tính thông số tự động cảm của ống dây rất dài là L = 4π. 10-7.n2.V

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu thức tính suất năng lượng điện động tự động cảm là:

A. e=LΔIΔt

B. e = L.I

C. e=4π10-7n2V

D. e=LΔtΔI

Câu 2:

Dòng năng lượng điện qua loa ống chão tăng dần dần theo đuổi thời hạn kể từ I1 = 0,2 (A) cho tới I2 = 1,8 (A) trong vòng thời hạn 0,01 (s). Ống chão với thông số tự động cảm L = 0,5 (H). Suất năng lượng điện động tự động cảm vô ống chão là

A. 10 (V).

B. 80 (V).

C. 90 (V).

D. 100 (V).

Câu 3:

Một sườn chão phẳng phiu với diện tích S 25 (cm2) bao gồm 100 vòng chão được đặt điều vô kể từ ngôi trường đều phải sở hữu vectơ chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mày phẳng phiu sườn chão và có tính rộng lớn vị 2,4.10-3 (T). Người tao mang đến kể từ ngôi trường hạn chế đều đều cho tới 0 trong vòng thời hạn 0,4 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại vô sườn là:

A. 1,5 (mV).

B. 15 (mV).

Xem thêm: cách coi số điện thoại

C. 15 (V).

D. 150 (V).

Câu 4:

Một ống chão với thông số tự động cảm L = 0,1 (H), độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa ống chão tăng lên đặn kể từ 0 cho tới 10 (A) trong vòng thời hạn là 0,1 (s). Suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện tại vô ống trong vòng thời hạn cơ là

A. 0,1 (V).

B. 0,2 (V).

C. 0,3 (V).

D. 0,4 (V).

Câu 5:

Một thanh dẫn năng lượng điện lâu năm 40 (cm), hoạt động tịnh tiến thủ vô kể từ ngôi trường đều, chạm màn hình từ vựng 0,4 (T). Vectơ véc tơ vận tốc tức thời của thanh vuông góc với thanh và phù hợp với những lối mức độ từ là một góc 300, khuôn khổ v = 5 (m/s). Suất năng lượng điện động thân ái nhì đầu thanh là:

A. 0,4 (V).

B. 0,8 (V).

C. 40 (V).

D. 80 (V).

Câu 6:

Mật phỏng tích điện kể từ ngôi trường được xác lập theo đuổi công thức:

A. W=12CU2

B. W=12LI2

C. W=εE29.109.8π

Xem thêm: myvt. page. link/thue bao

D. W=18π.107B2