biểu thức tính suất điện động tự cảm là

Câu hỏi:

27/05/2020 80,270

Bạn đang xem: biểu thức tính suất điện động tự cảm là

A. e=LΔIΔt

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn A

Hướng dẫn: Biểu thức tính suất năng lượng điện động tự động cảm là  e=LΔIΔt

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu thức tính thông số tự động cảm của ống dây tương đối dài là

A. L=eΔIΔt

B. L = Ф.I

C. L = 4π. 10-7.n2.V

D. L=eΔtΔI

Câu 2:

Dòng năng lượng điện qua loa ống thừng tăng dần dần theo đòi thời hạn kể từ I1 = 0,2 (A) cho tới I2 = 1,8 (A) trong tầm thời hạn 0,01 (s). Ống thừng sở hữu thông số tự động cảm L = 0,5 (H). Suất năng lượng điện động tự động cảm vô ống thừng là

A. 10 (V).

B. 80 (V).

C. 90 (V).

D. 100 (V).

Câu 3:

Một khuông thừng phẳng phiu sở hữu diện tích S 25 (cm2) bao gồm 100 vòng thừng được bịa vô kể từ ngôi trường đều sở hữu vectơ chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mũi phẳng phiu khuông thừng và có tính rộng lớn vì chưng 2,4.10-3 (T). Người tao mang lại kể từ ngôi trường hạn chế thường xuyên cho tới 0 trong tầm thời hạn 0,4 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại vô khuông là:

A. 1,5 (mV).

B. 15 (mV).

Xem thêm: cách tắt ứng dụng khởi đông cùng window 10

C. 15 (V).

D. 150 (V).

Câu 4:

Một ống thừng sở hữu thông số tự động cảm L = 0,1 (H), độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa ống thừng tăng lên đặn kể từ 0 cho tới 10 (A) trong tầm thời hạn là 0,1 (s). Suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện tại vô ống trong tầm thời hạn cơ là

A. 0,1 (V).

B. 0,2 (V).

C. 0,3 (V).

D. 0,4 (V).

Câu 5:

Một thanh dẫn năng lượng điện nhiều năm 40 (cm), hoạt động tịnh tiến thủ vô kể từ ngôi trường đều, chạm màn hình kể từ vì chưng 0,4 (T). Vectơ véc tơ vận tốc tức thời của thanh vuông góc với thanh và phù hợp với những đàng mức độ từ là 1 góc 300, khuôn khổ v = 5 (m/s). Suất năng lượng điện động đằm thắm nhì đầu thanh là:

A. 0,4 (V).

B. 0,8 (V).

C. 40 (V).

D. 80 (V).

Câu 6:

Mật phỏng tích điện kể từ ngôi trường được xác lập theo đòi công thức:

A. W=12CU2

B. W=12LI2

C. W=εE29.109.8π

Xem thêm: giáo dục kinh tế pháp luật 10

D. W=18π.107B2