c6h5oh hno3

Mời những em nằm trong theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm ngày hôm nay với chi đề
C6H5OH đi ra C6H2(NO2)3OH | C6H5OH + HNO3 → C6H2(NO2)3OH + H2O

Bạn đang xem: c6h5oh hno3

Thầy cô http://kiengiangtec.edu.vn/ nài reviews phương trình C6H5OH + HNO3 → C6H2(NO2)3OH + H2O gồm ĐK phản xạ, cơ hội tiến hành, hiện tượng kỳ lạ phản xạ và một trong những bài bác luyện tương quan chung những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và kiến thức và tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác luyện về phương trình phản xạ chất hóa học. Mời những em theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình C6H5OH + HNO3 → C6H2(NO2)3OH + H2O

1. Phương trình phản xạ hóa học   

            C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O

2. Hiện tượng nhận ra phản ứng.

Phenol tính năng với axit nitric quánh sở hữu xúc tác là axit sulfuric quánh, rét mướt tạo nên 2,4,6 – trinitrophenol (axit picric)

– Không chỉ phenol tuy nhiên toàn bộ những hóa học nằm trong loại phenol sở hữu vẹn toàn tử H ở địa điểm o, p đối với group OH đều rất có thể nhập cuộc vô phản xạ thế brom và thế nitro như bên trên.

3. Điều khiếu nại phản ứng

Không có

4. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

a. Bản hóa học của C6H5OH (Phenol)

Phenol mang ý nghĩa hóa học của vòng benzen nhập cuộc được phản xạ thế vẹn toàn tử H ở vòng benzen. Khi cho tới hỗn hợp HNO3 đặc tính năng với phenol sở hữu xúc tác H2SO4 đặc xuất hiện nay kết tủa vàng của axit picric.

b. Bản hóa học của HNO3 (Axit nitric)

HNO3 là một axit mạnh tính năng được với phenol.

5. Tính hóa học hóa học

5.1. Tính hóa chất của C6H5OH

Nhân bú mớm e, –OH đẩy e.

a. Phản ứng thế vẹn toàn tử hiđro của group OH

    * Tác dụng với sắt kẽm kim loại kiềm:

C6H5OH + Na → C6H5ONa (Natri phenolat) + 50% H2

    * Tác dụng với bazơ:

C6H5OH (rắn, ko tan) + NaOH → C6H5ONa (tan, vô suốt) + H2O

    → Phenol sở hữu tính axit, tính axit của phenol đặc biệt yếu; hỗn hợp phenol ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím.

    Chú ý: tính axit yếu đuối, ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím, loại tự: nấc II của H2CO3 2CO3.

    ⇒ Có phản ứng:

C6H5ONa (dd vô suốt) + H2O + CO2 → C6H5OH (vẩn đục) + NaHCO3

C6H5OH + Na2CO3 → C6H5ONa + NaHCO3

b. Phản ứng thế vẹn toàn tử hiđro của vòng benzen

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 sở hữu đáp án

        + Phản ứng với H2:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 sở hữu đáp án

        + Phản ứng trùng dừng với fomandehit:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 11 sở hữu đáp án

5.2. Tính hóa chất của HNO3

a. Axit nitric là một trong những trong mỗi axit mạnh nhất:

Axit nitric được xếp thứ hạng vô list những axit vượt trội nhất.  Đây là một trong những axit khan – một monoaxit mạnh rất có thể nitrat hóa nhiều hợp ý hóa học vô sinh với hằng số cân đối axit (pKa) = -2.

Axit nitric phân li trọn vẹn trở nên những ion H+ và NO3- vô hỗn hợp loãng. Dung dịch HNO3 thực hiện quỳ tím gửi đỏ chót.

HNO3 có công dụng với oxit bazơ, bazơ và muối bột của axit yếu đuối rộng lớn đưa đến muối bột nitrat. 

Ví dụ: 

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

CaCO3 + 2HNO3  → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Ba(OH)2 + 2HNO3  → Ba(NO3)2 + 2H2O

Axit nitric tính năng với oxit bazơ, bazo, muối bột tuy nhiên sắt kẽm kim loại vô hợp ý hóa học này ko lên hóa trị cao nhất:

Ví dụ:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

b. Axit nitric sở hữu tính oxi hóa:

Axit nitric cũng là một trong mỗi axit sở hữu tính lão hóa mạnh. Nó rất có thể bị khử cho tới những thành phầm không giống nhau của nitơ, tùy theo độ đậm đặc axit mạnh hoặc yếu đuối của hóa học khử. Cùng mò mẫm hiểu tính lão hóa của axit nitric trải qua 3 phản ứng:

Một là,Tác dụng với kim loại

Hai là, Tác dụng với phi kim 

Ba là, Tác dụng với hợp ý chất

Tác dụng với kim loại

Axit nitric sở hữu kỹ năng lão hóa đa số những sắt kẽm kim loại đưa đến muối bột nitrat, trong cả sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử yếu đuối (Cu, Ag)…, nước ngoài trừ Pt và Au. Lúc này, sắt kẽm kim loại bị lão hóa đến mức độ tối đa. Sản phẩm của phản xạ này được xem là NO2(+4) so với HNO3 quánh và NO(+2) so với HNO3 loãng. Nhôm, Fe và crom thụ động với axit nitric quánh nguội vì như thế lớp màng oxit bền được đưa đến đảm bảo bọn chúng không xẩy ra lão hóa tiếp. Đây cũng chính là nguyên do bình nhôm hoặc Fe được dùng để làm đựng HNO3 quánh.

Phương trình phản ứng:

Kim loại + HNO3 quánh → muối bột nitrat + NO + H2O (nhiệt độ)

Kim loại + HNO3 loãng → muối bột nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng lạnh lẽo → muối bột nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng lạnh lẽo → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

Ví dụ: 

Cu + 4HNO3 đặc  → Cu(NO3)2 + 2NO2(↑) + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng  → 3Cu(NO3)2 + 2NO (↑) + 4H2O

Tác dụng với phi kim

Khi được đun rét mướt, HNO3 quánh sở hữu kỹ năng lão hóa được những phi kim như S, C, P… (các yếu tắc á kim, nước ngoài trừ halogen và silic). Sản phẩm tạo nên trở nên là nito dioxit (nếu là axit nitric đặc) và oxit nito (với axit loãng và nước).

Xem thêm: hinh nen dong dep cho may tinh

Ví dụ: 

S + 6HNO3 quánh → H2SO4 + 6NO2(↑) + 2H2O (nhiệt độ)

C + 4HNO3 quánh → 4NO2 + 2H2O + CO2

P + 5HNO3 quánh → 5NO2 + H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng → 3CO2 + 4NO + 2H2O

Tác dụng với hợp ý chất

Là một trong mỗi axit cực mạnh, axit nitric (HNO3) quánh sở hữu kỹ năng lão hóa – đập phá bỏ nhiều hợp ý hóa học vô sinh, cơ học không giống nhau.. Vải, giấy má, mạt cưa,… đều bị đập phá bỏ hoặc bốc cháy khi xúc tiếp với HNO3 quánh. Vì vậy, tiếp tục vô nằm trong nguy nan nếu như nhằm axit nitric (HNO3) xúc tiếp với khung hình người.

Ví dụ: 

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3S (↓) + 2NO + 4H2O

PbS + 8HNO3 quánh → PbSO4(↓)  + 8NO2 + 4H2O

HNO3 hòa tan Ag3PO4, ko tính năng với HgS.

6. Cách tiến hành phản ứng

Cho C6H5OH (Phenol) tính năng HNO3 (axit nitric) và đưa đến hóa học H2O (nước), C6H2OH(NO2)3 (Axit picric)

7. Quý Khách sở hữu biết

Hiện bên trên công ty chúng tôi không tồn tại thêm thắt ngẫu nhiên vấn đề nào là thêm thắt về phương trình này.

8. Bài luyện liên quan

Câu 1. Phenol sở hữu kỹ năng dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế với hỗn hợp Br2 vì

A. vô phân tử sở hữu chứa chấp group OH bú mớm năng lượng điện tử.

B. sở hữu vòng benzen bú mớm năng lượng điện tử.

C. sở hữu vẹn toàn tử H vui nhộn vô group OH.

D. sở hữu group OH đẩy năng lượng điện tử vô vòng benzen thực hiện H trong khoảng dễ dẫn đến thế.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Phenol sở hữu kỹ năng dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế với hỗn hợp Br2 vì sở hữu group OH đẩy năng lượng điện tử vô vòng benzen thực hiện H trong khoảng dễ dẫn đến thế.

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Câu 2. Phản ứng thân thiết CO2 với hỗn hợp C6H5ONa xẩy ra theo đuổi phương trình chất hóa học sau:

CO2 + H2O + C6H5ONa → C6H5OH + NaHCO3.

Phản ứng xẩy ra được là vì phenol có:

A. tính lão hóa mạnh rộng lớn axit cacbonic

B. tính lão hóa yếu đuối rộng lớn axit cacbonic

C. tính axit mạnh rộng lớn axit cacbonic

D. tính axit yếu đuối rộng lớn axit cacbonic

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Dựa vô tính chất: axit mạnh rộng lớn đẩy axit yếu đuối rộng lớn thoát khỏi muối bột tạo nên trở nên muối bột mới mẻ và axit mới mẻ yếu đuối rộng lớn axit thuở đầu.

Do bại axit cacbonic sở hữu tính axit mạnh rộng lớn phenol.

Câu 3. Nhận xét nào là tại đây về phenol (C6H5OH) là ko đúng?

A. Không bị lão hóa khi nhằm lâu vô bầu không khí.

B. Phản ứng với nước Br2 tạo kết tủa.

C. Dung dịch ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím.

D. Tan được vô hỗn hợp KOH

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Phenol là hợp ý hóa học thơm phức tồn bên trên ở hiện trạng tinh nghịch thể, không nhiều tan nội địa tuy nhiên nhằm lâu vô bầu không khí độ ẩm lại bị chảy rữa vì thế bú mớm nước, ngoại giả, nó còn dễ dẫn đến lão hóa vì thế oxi vô bầu không khí gửi trở nên màu sắc hồng.

(hoặc người sử dụng cách thức loại trừ, B, C ,D phân minh đúng)

Câu 4. Một hóa học tính năng với hỗn hợp natri phenolat tạo nên trở nên phenol. Chất bại là

A. Na2CO3.

B. C2H5OH.

C. NaCl.

D. CO2.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Tính axit của C6H5OH 2CO3 nên muối bột C6H5ONa bị axit cacbonic đẩy thoát khỏi muối

CO2+ H2O + C6H5ONa → C6H5OH + NaHCO3

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài bác học
C6H5OH đi ra C6H2(NO2)3OH | C6H5OH + HNO3 → C6H2(NO2)3OH + H2O
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích chung những em hoàn thành xong đảm bảo chất lượng bài bác luyện của tớ.

Đăng bởi: http://kiengiangtec.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: hình nền tết 2022 cho máy tính