các công thức vật lý 10Việc lưu giữ đúng mực một công thức Vật Lí 10 vô hàng ngàn công thức ko nên là sự việc đơn giản và dễ dàng, với mục tiêu hùn học viên đơn giản và dễ dàng rộng lớn trong những việc lưu giữ Công thức, VietJack biên soạn bạn dạng tóm lược Công thức Vật Lí 10 sách mới nhất Kết nối học thức, Chân trời phát minh, Cánh diều. Hi vọng loạt bài bác này tiếp tục như thể cuốn buột tay công thức giúp cho bạn học tập chất lượng môn Vật Lí 10 rộng lớn.

Công thức Vật Lí 10 sách mới nhất (hay, chi tiết)

Công thức Vật Lí 10 Kết nối tri thức

Công thức Vật Lí 10 Chân trời sáng sủa tạo

Công thức Vật Lí 10 Cánh diều

 • Công thức tính sai số tuyệt đối

  Bạn đang xem: các công thức vật lý 10

 • Công thức tính sai số tỉ đối

 • Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời trung bình

 • Công thức tính vận tốc trung bình

 • Công thức tính chừng dịch gửi tổng hợp

 • Công thức tính véc tơ vận tốc tức thời tổng hợp

 • Công thức tính tốc độ của hoạt động biến hóa đổi

 • Công thức véc tơ vận tốc tức thời của hoạt động trực tiếp thay đổi đều

 • Công thức về phương trình độ chuyên môn dịch gửi, quãng đường

 • Công thức tương tác thân ái chừng dịch gửi, véc tơ vận tốc tức thời và gia tốc

 • Công thức hoạt động rơi tự động do

 • Công thức hoạt động ném ngang

 • Công thức tính trọng lượng

 • Công thức tính lực ma mãnh sát

 • Công thức tính lực đẩy Archimedes

 • Công thức lăm le luật II Newton

 • Công thức tính lượng riêng

 • Công thức tính áp suất

 • Công thức tính áp suất hóa học lỏng

 • Công thức tổ hợp lực đồng quy

 • Công thức lực tổ hợp nhị lực tuy vậy song nằm trong chiều

 • Công thức moment lực

 • Công thức moment ngẫu lực

 • Công thức tính công

 • Công thức tính công suất

 • Công thức động năng

 • Công thức thế năng

 • Công thức cơ năng

 • Công thức tính hiệu suất

 • Công thức động lượng

 • Công thức quan hệ thân ái lực và chừng thay cho thay đổi động lượng

 • Công thức lăm le luật bảo toàn động lượng

 • Công thức chừng dịch gửi góc

 • Công thức vận tốc góc

 • Công thức tính vận tốc hoạt động tròn

 • Công thức tương tác thân ái vận tốc và vận tốc góc

 • Công thức tính tốc độ phía tâm

 • Công thức tính lực phía tâm

 • Công thức tính lực đàn hồi
Lưu trữ: Công thức Vật Lí 10 (sách cũ)

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 1

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 2

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 3

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 4

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 5

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 6

 • Công thức Vật Lí 10 Chương 7

Công thức Vật Lí 10 Chương 1

I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

* Tốc chừng trung bình:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Vận tốc vô hoạt động trực tiếp đều:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất = hằng số; véc tơ vận tốc tức thời là đại lượng vectơ: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất ko thay đổi.

* Quy ước về vệt của vận tốc:

v > 0 nếu như vật theo hướng (+), v < 0 nếu như theo hướng (-)

* Phương trình hoạt động trực tiếp đều: x = x0 + v.t

x0: Tọa chừng lúc đầu của vật ở thời khắc t = 0 (gốc thời gian).

x : Tọa chừng của vật ở thời khắc t.

* Phương trình quãng lối đi của vật cút đều:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

Xem thêm: bảng nguyên tố hóa học lớp 8

II. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

* Vận tốc tức thời:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

Δs: chừng dời của hóa học điểm trong vòng thời hạn Δt (m).

Δt: khoảng chừng thời hạn vô cùng nhỏ, sát tiến thủ cho tới 0 (s).

* Gia tốc:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

v0: véc tơ vận tốc tức thời đầu (m/s) vô thời khắc t0.

v: véc tơ vận tốc tức thời ở thời khắc t (m/s).

* Đặc điểm hoạt động trực tiếp thay đổi đều:

- Chuyển động trực tiếp thay đổi đều: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất ko thay đổi (phương, chiều và kích cỡ ko đổi).

- Chuyển động thời gian nhanh dần dần đều: a.v > 0; Chuyển động lờ đờ dần dần đều: a.v < 0.

* Công thức vận tốc: v = v0 + a.t (với gốc thời hạn t0 = 0)

Chú ý: vật khởi đầu từ tình trạng nghỉ ngơi thì v0 = 0.

* Công thức tính quãng đường:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Công thức tương tác a, v, s:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Phương trình gửi động:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất Nếu lấy t0 = 0 thì Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

III. SỰ RƠI TỰ DO

* Định nghĩa: Là sự rơi chỉ bên dưới ứng dụng của trọng tải.

* Đặc điểm: Là hoạt động thời gian nhanh dần dần đều với tốc độ a = g = 9,8 m/s2 (≈ 10 m/s2); v0 = 0.

* Vận tốc rơi: v = g.t

* Quãng đàng rơi: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Thời gian dối rơi vô cả quá trình: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất (h là chừng cao của vật vô thời khắc ban đầu)

* Tốc chừng tức thì trước lúc va vấp đất: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Quãng đàng vô n giây và giây loại n:

Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

Trong n giây cuối: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

IV. CÔNG THỨC TRONG CÁC CHUYỂN ĐỘNG NÉM

* Chuyển động ném đứng lên véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu v0:

1. Vận tốc: v = v0 – gt ; Chạm khu đất Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

2. Quãng đường:Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất (chỉ vận dụng Khi vật ko Tột Đỉnh, t < v0/g); Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

3. Hệ thức liên hệ: v2 - v20 = -2gs

4. Phương trình gửi động: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất (chiều dương Oy phía lên)

* Chuyển động ném đứng kể từ bên trên xuống với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu v0, cơ hội khu đất h:

1. Vận tốc: v = v0 + gt ; Chạm đất: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

2. Quãng đường: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất ;

3. Hệ thức liên hệ: v2 - v20 = 2gs .

4. Phương trình gửi động: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Chuyển động ném ngang với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu v0:

1. Phương trình: Ox: x = v0t; Oy: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

2. Phương trình quỹ đạo: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

3. Vận tốc: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

4. Tầm cất cánh xa: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

* Chuyển động của vật ném xiên kể từ mặt mũi khu đất với véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu v0 (góc ném α)

1. Phương trình: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

2. Phương trình quỹ đạo: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

3. Vận tốc: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

4. Tầm cất cánh cao: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

5. Tầm cất cánh xa: Công thức Vật Lí 10 Chương 1 cụ thể nhất

........

Xem thêm thắt tổ hợp công thức những môn học tập lớp 10 hoặc, cụ thể khác:

 • Tổng hợp ý Công thức Toán lớp 10 tràn đủ

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cấp cho.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.