các loại câu trong tiếng anh

Key takeaways

 • Câu là 1 trong những hội tụ kể từ biểu lộ một nội dung hoàn hảo, bao gồm mái ấm ngữ và vị ngữ.

  Bạn đang xem: các loại câu trong tiếng anh

 • Câu đơn là câu chỉ bao gồm mệnh đề độc lập: S + V + O + C.

 • Câu ghép là câu với tối thiểu nhì mệnh đề: S + V, conj, S+V.

 • Câu phức với tối thiểu một mệnh đề chủ yếu và một hoặc nhiều hơn thế một mệnh đề phụ.

 • Câu phức tổ hợp với tối thiểu nhì mệnh đề chủ yếu và một hoặc nhiều mệnh đề phụ.

 • Câu tường thuật là câu dùng làm truyền đạt vấn đề, kể về một vấn đề.

 • Câu nghi ngờ vấn sử dụng để lấy rời khỏi một thắc mắc.

 • Câu chất vấn với - ko chính thức vì chưng trợ động từ: Auxiliary + S + V?

 • Câu chất vấn wh- là thắc mắc lấy vấn đề, chính thức vì chưng những kể từ nhằm chất vấn.

 • Câu chất vấn đuôi là thắc mắc ngắn ngủn ở cuối câu, với dạng xác định hoặc phủ lăm le.

 • Câu chất vấn lựa lựa chọn bao hàm tối thiểu nhì lựa lựa chọn và được nối cùng nhau vì chưng kể từ or.

 • Câu chất vấn tường thuật với ngữ điệu lên giọng ở cuối câu.

 • Câu chất vấn tu kể từ là dạng thắc mắc nhưng mà người chất vấn ko đòi hỏi một câu vấn đáp ví dụ.

 • Câu chất vấn loại gián tiếp là câu bao hàm một thắc mắc không giống và được nối vì chưng một kể từ nhằm chất vấn.

 • Câu khẩu lệnh sử dụng để lấy rời khỏi một đòi hỏi, khẩu lệnh, điều lưu ý hoặc hướng dẫn.

 • Câu cảm thán dùng làm phân bua xúc cảm, thái phỏng.

Cấu trúc của một câu giờ đồng hồ Anh

Câu là 1 trong những hội tụ kể từ biểu lộ một nội dung hoàn hảo, với tối thiểu một mái ấm ngữ, vị ngữ và kết đôn đốc vì chưng lốt chấm câu.

Hai bộ phận cơ bạn dạng của câu bao gồm mái ấm ngữ và vị ngữ. Bên cạnh đó, tân ngữ, trạng kể từ là những bộ phận phụ khác 

Subject (chủ ngữ) + Predicate (vị ngữ) + Object (tân ngữ) + (Adverb) (trạng ngữ).

Ví dụ: She bought a new house last month (Cô ấy mua sắm một mái ấm mới nhất mon trước).

 • She: mái ấm ngữ

 • Bought: vị ngữ

 • A new house: tân ngữ

 • Last month: mon trước

Cấu trúc của một câu giờ đồng hồ Anh

Các loại câu vô giờ đồng hồ Anh

Simple sentences (câu đơn)

Định nghĩa: Câu đơn là câu chỉ bao gồm mệnh đề song lập, tức là bao gồm mái ấm ngữ và tân ngữ. Bên cạnh đó, vô câu rất có thể đạt thêm những bộ phận phụ khác ví như tân ngữ và xẻ ngữ (complement).

Cấu trúc: S + V + O + C

Ví dụ:

 • He smiled (S + V) (Anh ấy cười)

 • She finished her homework (S + V + O) (Cô ấy vẫn hoàn thiện bài xích tập)

 • The film made bủ bored (S + V + O + C) (Bộ phim khiến cho tôi thấy buồn chán)

Compound sentences (câu kép/ ghép)

Định nghĩa: Câu ghép là câu với tối thiểu nhì mệnh đề. Các mệnh đề được nối cùng nhau vì chưng những liên kể từ (conjunction) hoặc vì chưng lốt chấm phẩy.

Cấu trúc: S + V, conj, S+V.

Ví dụ

 • It's late, but he still came trang chủ (Đã muộn tuy nhiên anh ấy vẫn về nhà).

 • I came back trang chủ, and then watched TV (Tôi về mái ấm, và rồi coi tivi).

 • He likes singing; I lượt thích cooking (Anh ấy quí ca hát; tôi quí nấu nướng nướng).

 • Jane doesn’t lượt thích cooking, nor does she lượt thích eating fast food (Jane ko quí nấu bếp, cô ấy cũng ko quí món ăn nhanh).

Một số loại liên kể từ vô giờ đồng hồ Anh:

 • Liên kể từ kết hợp: and, but, nor, or, sánh, for, yet…

 • Trạng kể từ liên kết: however, meanwhile, moreover, otherwise…

 • Liên kể từ tương quan: either - or, neither - now, both - and, not only - but also, no sooner - than…

Complex sentences (câu phức)

Định nghĩa: Câu phức là câu với tối thiểu một mệnh đề chủ yếu và một hoặc nhiều hơn thế một mệnh đề phụ. Các mệnh đề được links vì chưng liên kể từ hoặc những đại kể từ mối quan hệ.

Mệnh đề phụ rất có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chủ yếu. Nếu đứng trước, nhì mệnh đề cần xa nhau chừng vì chưng lốt phẩy. trái lại, nếu như câu phức chính thức vì chưng mệnh đề chủ yếu thì không tồn tại lốt phẩy.

Ví dụ:

 • He don't know why he loves her (Anh ấy ko biết vì thế sao anh yêu thương cô ấy).

 • Do you know how this machine works (Bạn với biết chiếc máy này sinh hoạt như này không).

 • If you don't hurry up, you will be late (Nếu chúng ta ko thời gian nhanh, các bạn sẽ bị muộn).

Compound-complex sentences (câu phức tổng hợp)

Định nghĩa: Câu phức tổ hợp là câu phối hợp thân thích câu ghép và câu phức, với tối thiểu nhì mệnh đề chủ yếu và một hoặc nhiều mệnh đề phụ. Các mệnh đề vô câu được nối cùng nhau vì chưng liên kể từ hoặc đại kể từ mối quan hệ.

Ví dụ:

 • I got up late, sánh my mother took bủ to tát school and was able to tát go there on time.

  (Tôi thức dậy muộn, nên u tôi đem tôi cho tới ngôi trường và đã đi vào ê đích giờ).

 • Though she likes romantic films, she chose comedy and enjoyed it sánh much.

  (Mặc mặc dù cô ấy quí phim romantic, cô ấy lựa chọn phim hài và đặc biệt quí nó).

 • Although I miss my parents, I can not return trang chủ because I was busy working.

(Mặc mặc dù tôi ghi nhớ phụ huynh, tôi ko thể về mái ấm vì thế tôi bận thực hiện việc).

Câu tường thuật (declarative sentences)

Định nghĩa: Câu trần thuật là câu dùng làm truyền đạt vấn đề, thể hiện một tuyên phụ thân hoặc kể về một vấn đề này ê. Câu tường thuật với dạng xác định và phủ lăm le.

Ví dụ dạng khẳng định:

 • The sun rises in the East (Mặt trời nẩy ở đằng đông).

 • He goes to tát school every day (Anh ấy tới trường từng ngày).

 • My mother likes to tát go shopping (Mẹ tôi quí lên đường mua sắm sắm).

Ví dụ dạng phủ định:

 • She doesn't lượt thích drinking coffee (Cô ấy ko quí húp cà phê).

 • Hardly could I understand her (Tôi chẳng khi nào hiểu rõ cô ấy).

 • He failed to tát pass the driving test (Anh ấy trượt kỳ đua lái xe).

Câu nghi ngờ vấn (interrogative sentences)

Định nghĩa: Câu nghi ngờ vấn sử dụng để lấy rời khỏi một thắc mắc, thông thường chính thức vì chưng kể từ nhằm chất vấn và kết đôn đốc vì chưng lốt chất vấn chấm.

Câu nghi ngờ vấn (interrogative sentences)

Câu chất vấn với – ko (yes – no question)

Câu chất vấn với - không thông thường chính thức vì chưng một trợ kể từ. Người vấn đáp nói theo một cách khác Yes (đúng) hoặc No (không).

Ví dụ:

 • Do you lượt thích this meal? (Bạn với quí bữa tiệc này không?).

=> Yes, I lượt thích it (Có, tôi quí nó).

 • Can you go to tát the party? (Bạn rất có thể cho tới buổi tiệc không?)

=> Yes, I can (Được, tôi với thể).

 • Is he your friend? (Anh ấy là chúng ta của cậu à?)

=> No, he isn't (Không, anh ấy ko phải).

Câu chất vấn Wh- (wh-questions)

Câu chất vấn Wh- hay còn gọi là thắc mắc lấy vấn đề, chính thức vì chưng những kể từ nhằm chất vấn như who, what, where, which, when, why, how…

Ví dụ:

 • When will you go on vacation? (Khi này cậu lên đường nghỉ?).

 • What happened last night? (Tối qua quýt xẩy ra chuyện gì thế?)

 • Who is his girlfriend? (Ai là bạn nữ của anh ấy ấy?).

 • How long does the course last? (Khoá học tập kéo dãn dài bao lâu?).

Câu chất vấn đuôi (tag questions)

Câu chất vấn đuôi là thắc mắc ngắn ngủn ở cuối câu tường thuật hoặc khẩu lệnh, dùng làm thực hiện rõ rệt hoặc xác nhận lại vấn đề. Câu chất vấn đuôi với 2 dạng là xác định và phủ lăm le.

Ví dụ thắc mắc đuôi phủ định:

 • It is a good book, isn't it? (Đây là cuốn sách hoặc, cần không).

 • He is Tom, isn’t he? (Anh ấy là Tom, cần không).

 • She will come, won't she (Cô ấy sẽ tới, cần không).

Ví dụ thắc mắc đuôi khẳng định:

 • You don't lượt thích fish, vì thế you (Anh ấy ko quí cá, cần không).

 • She isn't available on Sunday, is she? (Cô ấy ko rảnh vô mái ấm nhật, cần không).

 • Sam is not going to tát Italy, is he? (Sam ko cho tới Ý, cần không).

Xem thêm: Câu chất vấn đuôi quánh biệt

Câu chất vấn lựa lựa chọn (choice questions/alternative questions)

Câu chất vấn lựa lựa chọn bao hàm tối thiểu nhì lựa lựa chọn và được nối cùng nhau vì chưng kể từ or (hoặc).

Ví dụ:

 • What vì thế you prefer, milk or tea? (Bạn quí trà hoặc cà phê).

 • Do you want to tát live in the thành phố or countryside (Bạn quí sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc nông thôn).

  Xem thêm: sách toán 10 cánh diều tập 2

 • Are you a student or worker? (Bạn là học viên hoặc là người lên đường làm).

Câu chất vấn lựa lựa chọn (choice questions/alternative questions)

Câu chất vấn tường thuật (declarative questions)

Với thắc mắc tường thuật, người thưa sẽ rất cần lên giọng ở cuối câu. Kiểu câu này dùng làm phân bua sự kinh ngạc hoặc xác nhận lại vấn đề.

Ví dụ:

 • She is married? (Cô ấy kết duyên rồi)

 • You took my book? (Bạn lấy cuốn sách của tôi à)

 • He really came to tát the các buổi tiệc nhỏ (Anh ấy thực sự cho tới buổi tiệc à)

Câu chất vấn tu kể từ (rhetorical questions)

Câu chất vấn tu từ là dạng thắc mắc nhưng mà người chất vấn ko đòi hỏi một câu vấn đáp ví dụ. Nó dùng làm khai mạc cuộc hội thoại, xác định ý kiến, chủ kiến của những người thưa hoặc sử dụng như 1 giải pháp tu kể từ nhằm khiến cho đoạn văn thú vị rộng lớn.

Ví dụ:

Is it cold? (Trời với giá thành không).

Are you kidding me? (Bạn đang được đùa tôi à).

Is she beautiful? (Cô ấy đẹp nhất nhỉ).

Câu chất vấn loại gián tiếp (indirect questions)

Câu chất vấn loại gián tiếp là dạng thắc mắc bao hàm một thắc mắc không giống và được nối vì chưng một kể từ nhằm chất vấn.

Ví dụ:

 • Do you know why he left? (Bạn với biết vì thế sao anh ấy tách lên đường không?).

 • Can you tell bủ how far the hospital is from the hotel? (Bạn với biết khám đa khoa cơ hội hotel bao xa xôi không?).

 • Do you know how long the vacation lasts? (Bạn với biết kỳ nghỉ ngơi kéo dãn dài bao lâu không?).

Xem thêm: Cách bịa đặt câu nghi ngờ vấn giờ đồng hồ Anh.

Câu khẩu lệnh (imperative sentences)

Câu khẩu lệnh sử dụng để lấy rời khỏi một đòi hỏi, khẩu lệnh, điều lưu ý hoặc hướng dẫn. Câu khẩu lệnh rất có thể kết đôn đốc vì chưng lốt chấm hoặc lốt chấm than thở nếu như đem ý nhấn mạnh vấn đề.

Ví dụ: 

 • Come on! (Nhanh lên).

 • Please open your book (Hãy há sách ra).

 • Have a cup of coffee (Cho tôi một ly cà phê).

Câu cảm thán (exclamatory sentences)

Câu cảm thán dùng làm phân bua xúc cảm, thái phỏng và thông thường kết đôn đốc vì chưng lốt chấm than thở.

Cấu trúc câu cảm thán:

What + (a/ an) + adj/ adv + N

How + adj/ adv + N + to tát be

Ví dụ:

 • What a dễ thương boy! (Đứa trẻ con đáng yêu quá).

 • How nice she is! (Cô ấy đảm bảo chất lượng bụng quá).

 • How quickly he runs! (Anh ấy chạy thời gian nhanh quá).

Bài tập dượt vận dụng

Bài 1: Đọc những câu sau và lựa chọn đáp án tương thích (declarative, interrogative, imperative or exclamatory sentence)

1. She is a teacher at my school

 1. interrogative

 2. declarative

 3. imperative

 4. exclamatory

2. Do you lượt thích singing?

 1. declarative

 2. interrogative

 3. exclamatory

 4. imperative

3. Be careful! The xế hộp is coming.

 1. imperative

 2. interrogative

 3. declarative

 4. exclamatory

4. What a big house!

 1. interrogative

 2. imperative

 3. exclamatory

 4. declarative

5. Let's go out and have a coffee

 1. declarative

 2. exclamatory

 3. interrogative

 4. imperative

6. The bus didn't arrive on time

 1. imperative

 2. exclamatory

 3. declarative

 4. interrogative

7. Where is he going?

 1. interrogative

 2. exclamatory

 3. imperative

 4. declarative

8. Turn off the TV, please.

 1. exclamatory

 2. imperative

 3. interrogative

 4. declarative

Bài 2: Điền thắc mắc đuôi tương thích vô khu vực trống

 1. She likes the movie,.....?

 2. Let's play football together,.....?

 3. You won't miss the bus again,.....?

 4. She is going to tát clean the house,.....?

 5. Are you a doctor,.....?

 6. The train is arriving,....?

 7. Jane is very kind,....?

 8. He didn't vì thế the housework,....?

Đáp án:

Bài 1:

1B, 2B, 3A, 4C, 5D, 6C, 7A, 8B

Bài 2:

1. didn't she

2. shall we

3. will you

4. isn't she

5. aren't you

6. isn't it

7. isn't she

8. did he

Xem thêm: lịch nghỉ 2/9/2023

Tổng kết

Trong nội dung bài viết bên trên trên đây, người sáng tác vẫn tổ hợp các loại câu vô giờ đồng hồ Anh được dùng thịnh hành nhất. Hy vọng qua quýt nội dung bài viết này, người phát âm sẽ có được tầm nhìn tổng quan lại nhất về phần ngữ pháp cần thiết này, bên cạnh đó dùng linh động nó vô cuộc sống đời thường mỗi ngày, Lúc cần thiết tiếp xúc vì chưng giờ đồng hồ Anh.

Nguồn tham ô khảo

“Sentence Structure and Types of Sentences - Grammar - Academic Guides at Walden University.” Academic Guides, https://academicguides.waldenu.edu/writingcenter/grammar/sentencestructure. Accessed 12 January 2023.