cách làm bài toán lớp 5

1. Chương 1: Ôn luyện và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan cho tới tỉ lệ thành phần. Bảng đo đơn vị chức năng diện tích

 • Ôn luyện định nghĩa về phân số
 • Ôn luyện đặc điểm cơ phiên bản của phân số
 • Ôn luyện đối chiếu nhị phân số
 • Phân số thập phân
 • Luyện luyện phân số thập phân
 • Ôn luyện quy tắc nằm trong và quy tắc trừ nhị phân số
 • Ôn luyện quy tắc nhân và quy tắc phân tách nhị phân số
 • Hỗn số
 • Luyện luyện công cộng 1 trang 15
 • Luyện luyện công cộng 2 tiết 13 trang 15, 16
 • Luyện luyện công cộng 3 tiết 14 trang 16, 17
 • Ôn luyện về giải toán
 • Luyện luyện Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán
 • Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)
 • Luyện luyện công cộng 4 trang 22
 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng phỏng dài
 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng khối lượng
 • Luyện luyện bảng đơn vị chức năng đo lượng - phỏng dài
 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị chức năng đo diện tích S - Luyện tập
 • Héc-ta - Luyện luyện Héc-ta
 • Luyện luyện công cộng chương 1 trang 31, 32

2. Chương 2. Số thập phân. Các quy tắc tính với số thập phân

 • Khái niệm số thập phân
 • Luyện luyện công cộng chương 1 trang 31, 32
 • Luyện luyện số thập phân trang 38, 39
 • Số thập phân vì thế nhau
 • So sánh nhị số thập phân - Luyện luyện trang 42, 43
 • Luyện luyện công cộng số thập phân trang 43
 • Luyện luyện viết lách những số đo phỏng lâu năm bên dưới dạng số thập phân trang 44, 45
 • Viết những số đo lượng bên dưới dạng số thập phân
 • Viết những số đo diện tích S bên dưới dạng số thập phân
 • Luyện luyện công cộng trang 47, 48, 49
 • Cộng nhị số thập phân
 • Tổng nhiều số thập phân
 • Phép trừ số thập phân
 • Luyện luyện công cộng quy tắc nằm trong trừ số thập phân trang 55
 • Nhân một trong những thập phân với một trong những tự động nhiên
 • Nhân một trong những thập phân với 10, 100, 1000
 • Nhân một trong những thập phân với một trong những thập phân
 • Luyện luyện công cộng quy tắc nhân trang 61, 62
 • Chia một trong những thập phân mang đến một trong những tự động nhiên
 • Chia một trong những thập phân mang đến 10, 100, 1000,...
 • Chia một trong những bất ngờ mang đến một trong những bất ngờ tuy nhiên thương tìm ra là một trong những thập phân
 • Chia một trong những bất ngờ mang đến một trong những thập phân - Luyện luyện trang 70
 • Chia một trong những thập phân mang đến một trong những thập phân - Luyện luyện trang 71, 72
 • Luyện luyện công cộng quy tắc phân tách trang 72, 73
 • Tỉ số phần trăm
 • Giải toán về tỉ số Xác Suất - Luyện luyện trang 75, 76
 • Giải toán về tỉ số Xác Suất - Luyện luyện trang 77
 • Luyện luyện công cộng trang 79, 80
 • Giới thiệu PC vứt túi 
 • Sử dụng PC tiếp thu nhằm giải toán về tỉ số phần trăm

3. Đề đua học tập kì 1 lớp 5

Để ôn đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán rất tốt và đạt sản phẩm cao, chúng ta nên ôn luyện trước với những đề ôn đua học tập kì 1 lớp 5 của Cửa Hàng chúng tôi bên trên thường xuyên mục: Đề đua học tập kì 1 lớp 5

4. Chương 3: Hình học

 • Hình tam giác
 • Diện tích hình tam giác - Luyện luyện trang 88, 89
 • Luyện luyện công cộng trang 89, 90
 • Hình thang
 • Diện tích hình thang
 • Luyện luyện công cộng diện tích S hình thang trang 94, 95
 • Hình tròn trĩnh, đàng tròn 
 • Chu vi hình tròn trụ - Luyện luyện trang 98, 99
 • Diện tích hình tròn trụ - Luyện luyện trang 99, 100
 • Luyện luyện công cộng diện tích S hình tròn trụ, chu vi hình tròn trụ trang 100, 101
 • Giới thiệu biểu đồ vật hình quạt
 • Luyện luyện về diện tích S trang 104, 105, 106
 • Luyện luyện công cộng trang 106
 • Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
 • Luyện luyện công cộng trang 113, 114
 • Thể tích của một hình
 • Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối
 • Luyện luyện trang 119
 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương
 • Luyện luyện công cộng trang 123
 • Luyện luyện công cộng trang 124, 125
 • Luyện luyện công cộng chương 3 trang 127
 • Luyện luyện công cộng chương 3 trang 128

5. Chương 4: Số đo thời hạn, vận động đều

 • Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
 • Cộng số đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian
 • Luyện luyện trang 134
 • Nhân số đo thời hạn với cùng 1 số
 • Chia số đo thời hạn cho 1 số
 • Luyện luyện công cộng trang 137, 138
 • Luyện luyện véc tơ vận tốc tức thời trang 139, 140
 • Quãng đường
 • Luyện luyện quãng đàng trang 141, 142
 • Thời gian
 • Luyện luyện thời hạn trang 143
 • Luyện luyện công cộng trang 144
 • Luyện luyện công cộng trang 144, 145
 • Luyện luyện công cộng trang 145, 146

6. Chương 5: Ôn tập

 • Ôn luyện về số bất ngờ trang 147, 148
 • Ôn luyện về phân số trang 148, 149
 • Ôn luyện về phân số (tiếp theo) trang 149, 150
 • Ôn luyện về số thập phân trang 150, 151
 • Ôn luyện về số thập phân (tiếp theo) trang 151
 • Ôn luyện về đo phỏng lâu năm và lượng trang 152, 153
 • Ôn luyện về đo phỏng lâu năm và lượng (tiếp) trang 153, 154
 • Ôn luyện về đo diện tích S trang 154
 • Ôn luyện về đo thể tích trang 155
 • Ôn luyện về đo diện tích S và đo thể tích trang 155, 156
 • Ôn luyện về đo Thời gian
 • Ôn luyện về quy tắc cộng
 • Ôn luyện về quy tắc trừ
 • Ôn luyện quy tắc nằm trong và quy tắc trừ
 • Ôn luyện quy tắc nhân
 • Luyện luyện quy tắc nhân trang 162
 • Ôn luyện quy tắc chia
 • Luyện luyện quy tắc phân tách trang 164, 165
 • Luyện luyện trang 165
 • Ôn luyện về những quy tắc tính với số đo thời gian
 • Ôn luyện về tính chất chu vi diện tích S một trong những hình
 • Luyện luyện về tính chất chu vi diện tích S một trong những hình trang 167
 • Ôn luyện về tính chất diện tích S, thể tích một trong những hình
 • Luyện thói quen diện tích S thể tích một trong những hình trang 169
 • Luyện luyện công cộng trang 169, 170
 • Ôn luyện về giải Toán
 • Luyện luyện trang 171
 • Luyện luyện (tiếp theo) trang 171, 172
 • Luyện luyện (tiếp theo) trang 172
 • Ôn luyện về biểu đồ
 • Luyện luyện công cộng trang 175
 • Luyện luyện công cộng (tiếp) trang 176
 • Luyện luyện công cộng (tiếp) trang 176, 177
 • Luyện luyện công cộng (tiếp) trang 177, 178
 • Luyện luyện công cộng trang 178, 179
 • Luyện luyện công cộng trang 179, 180

7. Đề đua học tập kì 2 lớp 5

Để ôn đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán rất tốt và đạt sản phẩm cao, chúng ta nên ôn luyện trước với những đề ôn đua học tập kì 2 lớp 5 của Cửa Hàng chúng tôi bên trên thường xuyên mục: Đề đua học tập kì 2 lớp 5

Bạn đang xem: cách làm bài toán lớp 5

Xem thêm: toán lớp 3 cánh diều

Toán lớp 5 là môn học tập cực kỳ hoặc và thú vị. Việc giải những bài xích luyện toán lớp 5 chung những em thỏa sức tự tin khi tham gia học bài xích rưa rứa tham gia những kì đua học tập kì 1 và học tập kì 2 lớp 5. Để chung chúng ta học viên thỏa sức tự tin khi tham gia học toán, VnDoc vẫn biên soạn thảo những điều giải hoặc mang đến bài xích luyện sách giáo khoa Toán 5. Với cơ hội giải toán 5 mưu trí, nhanh chóng gọn gàng, Cửa Hàng chúng tôi kỳ vọng sẽ hỗ trợ chúng ta học tập đảm bảo chất lượng môn học tập thú vị này.

VnDoc nằm trong em học tập Toán lớp 5, chung tôi giải toán lớp 5 với điều Giải Toán Lớp 5 với điều giải hoặc cho những bài xích luyện SGK Toán 5. Ngoài giải bài xích luyện giờ đồng hồ Việt 5, luyện thực hiện văn lớp 5, mời mọc những em học viên tìm hiểu thêm những điều giải bài xích luyện toán lớp 5, giải vở bài xích luyện Toán 5 sau đây tuy nhiên ko cần thiết cho tới sach giai toan lop 5.