cách lưu video trên tiktok

Tải đoạn phim về máy

Truy cập nhanh chóng mục


Giới thiệu về sự chuyển vận đoạn phim bên trên TikTok về  •  Cách chuyển vận đoạn phim về  •  Cách vận hành người hoàn toàn có thể chuyển vận đoạn phim của người tiêu dùng về  •  Cách lưu đoạn phim về khí giới của bạn 

Giới thiệu về sự chuyển vận đoạn phim bên trên TikTok về

Bạn đang xem: cách lưu video trên tiktok

Sau Lúc chuyển vận đoạn phim về, chúng ta cũng có thể share và coi đoạn phim TikTok tuy nhiên ko cần thiết liên kết Internet. Quý khách hàng hoàn toàn có thể được cho phép người không giống chuyển vận đoạn phim của người tiêu dùng về trải qua thiết đặt Tải đoạn phim về.

Một vài ba điều các bạn nên biết về sự chuyển vận đoạn phim bên trên TikTok về:
•  Khi các bạn được cho phép người tiêu dùng bên trên TikTok chuyển vận đoạn phim của tôi về, chúng ta hoàn toàn có thể lưu đoạn phim của người tiêu dùng về khí giới của mình, quy đổi đoạn phim của người tiêu dùng trở nên live photo, GIF, tương tự thẳng share đoạn phim của người tiêu dùng lên những nền tảng không giống của mặt mày loại tía.
•  Nếu các bạn ko được cho phép người tiêu dùng bên trên TikTok chuyển vận đoạn phim của tôi về, chúng ta cũng sẽ không còn thể quy đổi đoạn phim của người tiêu dùng trở nên live photo, GIF hoặc thẳng share đoạn phim của người tiêu dùng lên những nền tảng không giống của mặt mày loại tía. Xin Note rằng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể share đoạn phim của người tiêu dùng qua loa link hoặc qua loa lời nhắn thẳng bên trên nền tảng của mặt mày loại tía. Quý khách hàng vẫn hoàn toàn có thể chuyển vận về và đem từng tùy lựa chọn share so với đoạn phim riêng rẽ của tôi.
•  Sau khi chúng ta tắt thiết đặt chuyển vận đoạn phim về, người không giống sẽ không còn thể chuyển vận về những đoạn phim tuy nhiên các bạn tiếp tục đăng trước đó và tiếp tục đăng trong tương lai.
•  Nếu thiết đặt chuyển vận đoạn phim về đang được nhảy rồi các bạn tắt cút, từng đoạn phim của người tiêu dùng được chuyển vận về Lúc mục thiết đặt này đang được nhảy tiếp tục không trở nên tác động. Vấn đề này Tức là từng đoạn phim và được chuyển vận về tiếp tục vẫn phía trên khí giới của những người không giống.
•  Nếu thông tin tài khoản của người tiêu dùng là thông tin tài khoản riêng lẻ hoặc nếu như bạn bên dưới 16 tuổi tác, thiết đặt chuyển vận đoạn phim về của các bạn sẽ bị tắt theo đuổi đem lăm le và các bạn ko thể nhảy lên. Nếu các bạn thay cho thay đổi thông tin tài khoản của tôi trở nên chính sách công khai minh bạch, chúng ta cũng có thể lựa chọn nhảy hoặc tắt mục thiết đặt này.

Nếu ham muốn thay cho thay đổi thiết đặt người hoàn toàn có thể coi đoạn phim của người tiêu dùng, hãy mò mẫm hiểu cơ hội thay thay đổi thiết đặt quyền riêng lẻ mang lại đoạn phim các bạn đăng.

Cách chuyển vận đoạn phim về


Để chuyển vận đoạn phim về:
1. Trong phần mềm TikTok, hãy ngỏ đoạn phim mình thích chuyển vận về.
2. Nhấn nhập nút Chia sẻ lân cận đoạn phim.
3. Nhấn nhập Lưu video. Nếu các bạn ko nhận ra tùy lựa chọn lưu đoạn phim, Tức là căn nhà tạo ra ko được cho phép chuyển vận về.

Cách vận hành người hoàn toàn có thể chuyển vận đoạn phim của người tiêu dùng về


Để nhảy hoặc tắt thiết đặt chuyển vận đoạn phim về của bạn:
1. Trong phần mềm TikTok, nhấn nhập Hồ sơ ở phía bên dưới nằm trong.
2. Nhấn nhập nút Menu ở phía bên trên nằm trong.
3. Nhấn nhập Cài bịa và quyền riêng rẽ tư.
4. Nhấn nhập Quyền riêng rẽ tư, tiếp sau đó nhấn Tải về.
5. Bật hoặc tắt thiết đặt Tải đoạn phim về.

Xem thêm: iunclocker

Cách lưu đoạn phim về khí giới của bạn

Bạn nên chuyển vận đoạn phim của tôi về trước lúc đăng nhằm lưu nước ngoài tuyến phiên bản sao nội dung của người tiêu dùng.

Để lưu đoạn phim trước lúc đăng:
1. Trên màn hình hiển thị Đăng, nhấn nhập Tùy lựa chọn khác.
2. Cạnh bên dưới mục Cài bịa nâng cao, nhảy hoặc tắt thiết đặt Lưu nhập thiết bị.

Trang này còn có hữu ích không?

Liên kết hữu ích

Tạo tài khoản

Thiết lập làm hồ sơ của bạn

Tạo một đoạn phim TikTok

Xem thêm: already là thì gì