căn cứ vào atlat địa lý

Trắc nghiệm Atlat Địa lí nước ta - Vị trí địa lí

Câu 1 : (THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 301). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4-5,cho thấy thêm tỉnh này tại đây giáp với Campuchia cả bên trên lục địa và bên trên biển?

A. An Giang.

Bạn đang xem: căn cứ vào atlat địa lý

B. Kiên Giang.

C. Đồng Tháp.

D. Cà Mau.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4-5, tớ thấy tỉnh Kiên Giang là tỉnh có một không hai ở nước ta giáp với Campuchia cả bên trên lục địa và trên biển khơi.

Câu 2 : (THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 301). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 10, cho thấy thêm trong những khối hệ thống sông tại đây, khối hệ thống sông này đem tỉ trọng diện tích S lưu vực nhỏ nhất?

A. Sông Đồng Nai.

B. Sông Hồng.

C. Sông Cả.

D. Sông Mã.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 10, tớ thấy trong những khối hệ thống sông Đồng Nai, Hồng, Cả và sông Mã thì khối hệ thống sông Mã đem tỉ trọng diện tích S lưu vực nhỏ nhất.

Câu 3 : (THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 302). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4-5, cho thấy thêm tỉnh này tại đây giáp với Trung Quốc cả bên trên lục địa và bên trên biển?

A. Quảng Ninh.

B. Cao phẳng phiu.

C. Hà Giang.

D. Thành Phố Lạng Sơn.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4-5, tớ thấy tỉnh Quảng Ninh là tỉnh có một không hai ở việt nam giáp với Trung Quốc cả bên trên lục địa và trên biển khơi.

Câu 4 : (THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 302). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 10, cho thấy thêm khối hệ thống sông này tại đây đem tỉ trọng diện tích S lưu vực lớn số 1 nước ta?

A. Sông Tỉnh Thái Bình.

B. Sông Hồng.

C. Sông Đồng Nai.

D. Sông Cả.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 10, tớ thấy khối hệ thống sông Mê Công đem tỉ trọng diện tích S lưu vực lớn số 1 việt nam, tiếp cho tới là sông Hồng,…

Câu 5 : (THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 303). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4-5, cho thấy thêm tỉnh này tại đây giáp với tất cả Lào và Campuchia?

A. Gia Lai.

B. Đắk Lắk.

C. Quảng Nam.

D. Kon Tum.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4-5, tớ thấy tỉnh Kon Tum là tỉnh có một không hai ở việt nam giáp với tất cả Lào và Campuchia.

Câu 6 : (THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 303). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 10, cho thấy thêm trong những khối hệ thống sông tại đây, khối hệ thống sông này đem tỉ trọng diện tích S lưu vực nhỏ nhất?

A. Sông Mã.

B. Sông Cả.

C. Sông Tỉnh Thái Bình.

D. Sông Thu Bồn.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 10, tớ thấy khối hệ thống sông Thu Bồn là khối hệ thống đem tỉ trọng diện tích S lưu vực nhỏ nhất.

Câu 7 : (THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 304). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4-5, cho thấy thêm tỉnh này tại đây ko giáp với Lào?

A. Nghệ An.

B. Điện Biên.

C. Kon Tum.

D. Gia Lai.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4-5, tớ thấy tỉnh Gia Lai là tỉnh ko giáp với Lào nhưng mà giáp với Campuchia.

Câu 8 : (THPT QG 2017 – Đề đầu tiên – MĐ 304). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 10, cho thấy thêm trong những khối hệ thống sông tại đây, khối hệ thống sông này đem tỉ trọng diện tích S lưu vực rộng lớn nhất?

A. Sông Cả.

B. Sông Đồng Nai.

C. Sông Mã.

D. Sông Tỉnh Thái Bình.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 10, tớ thấy khối hệ thống sông Đồng Nai là khối hệ thống sông đem tỉ trọng diện tích S lưu vực lớn số 1.

Câu 9 : (THPT QG 2018 – Đề đầu tiên – MĐ 301). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 - 5, cho thấy thêm tỉnh này tại đây ko giáp Campuchia?

A. Đắk Lắk.

B. Gia Lai.

C. Quảng Nam.

D. Kon Tum.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 - 5, tớ thấy tỉnh Quảng Nam là tỉnh ko giáp Campuchia. Tỉnh Quảng Nam giáp với Lào.

Câu 10 : (THPT QG 2018 – Đề đầu tiên – MĐ 302). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 8, cho thấy thêm apatit đem ở điểm này sau đây?

A. Quỳnh Nhai.

B. Sinh Quyền.

C. Cam Đường.

D. Văn Án Thư .

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 8, tớ thấy mỏ tài nguyên apatit đem ở Cam Đường (Lào Cai).

Câu 11 : (THPT QG 2018 – Đề đầu tiên – MĐ 302). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 - 5, cho thấy thêm tỉnh này tại đây ko giáp Trung Quốc?

A. Lai Châu.

B. Cao phẳng phiu.

C. Sơn La.

D. Thành Phố Lạng Sơn.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 - 5, tớ thấy tỉnh Sơn La ko giáp Trung Quốc. Tỉnh Sơn La giáp với Lào.

Câu 12 : (THPT QG 2018 – Đề đầu tiên – MĐ 303). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 - 5, cho thấy thêm tỉnh này tại đây giáp Campuchia?

A. Lâm Đồng.

B. Bình Thuận.

C. Bình Phước.

D. Ninh Thuận.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 - 5, tớ thấy tỉnh Bình Phước là tỉnh giáp Campuchia. Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng ở trong trong nước hoặc giáp biển cả ko giáp với vương quốc này bên trên lục địa.

Câu 13 : (THPT QG 2018 – Đề đầu tiên – MĐ 303). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 8, cho thấy thêm Fe đem ở điểm này sau đây?

A. Quỳ Châu.

B. Thạch Khê.

C. Lệ Thủy.

D. Phú Vang.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 8, tớ thấy mỏ Fe đem ở Thạch Khê (Hà Tĩnh).

Câu 14 : (THPT QG 2018 – Đề đầu tiên – MĐ 304). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 8, cho thấy thêm than vãn đá đem ở điểm này sau đây?

A. Tiền Hải.

B. Cẩm Phả.

C. Cổ Định.

D. Quỳ Châu.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 8, tớ thấy than vãn đá đem hầu hết ở Cẩm Phả (Quảng Ninh). Quảng Ninh là tỉnh triệu tập bên trên 90% than vãn của nước ta.

Câu 15 : (THPT QG 2018 – Đề đầu tiên – MĐ 304). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 - 5, cho thấy thêm tỉnh này tại đây giáp Lào?

A. Gia Lai.

B. Đắk Nông.

C. Kon Tum.

D. Đắk Lắk.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 - 5, tớ thấy tỉnh Kon Tum là tỉnh có một không hai ở Tây Nguyên giáp với Lào.

Câu 16 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 - 5, cho thấy thêm tỉnh này tại đây ko giáp Lào?

A. Đắk Lắk.

B. Điện Biên.

C. Nghệ An.

D. Thanh Hóa.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 - 5, tớ thấy tỉnh Đắk Lắk là tỉnh ko giáp Lào. Tại vùng Tây Nguyên chỉ mất tỉnh Kon Tum là tỉnh có một không hai giáp với Lào.

Câu 17 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 10, cho thấy thêm sông này tại đây ko nằm trong khối hệ thống sông Hồng?

A. Sông Gâm.       B. Sông Chảy.       C. Sông Mã.        D. Sông Lô

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 10, tớ thấy sông Mã là sông ko nằm trong khối hệ thống sông Hồng.

Câu 18 : (THPT QG 2019 – Đề đầu tiên – MĐ 301). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 – 5, cho thấy thêm tỉnh này tại đây giáp Trung Quốc?

Xem thêm: vai trò của nước đối với sinh vật

A. Hòa Bình

B. Phú Thọ

C. Lào Cai

D. Yên Bái

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 – 5, tớ thấy tỉnh Tỉnh Lào Cai là tỉnh giáp Trung Quốc. Các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái là tỉnh trong nước, còn tỉnh Hòa Bình giáp với Lào.

Câu 19 : (THPT QG 2019 – Đề tìm hiểu thêm – MĐ 001). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 - 5, cho thấy thêm tỉnh này tại đây giáp biển?

A. Cà Mau.

B. Điện Biên.

C. Hà Giang.

D. Gia Lai.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 - 5, tớ thấy tỉnh Cà Mau là tỉnh giáp biển cả. Các tỉnh sót lại là tỉnh trong nước.

Câu trăng tròn : (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp 2018 L4 – MĐ 132). Căn cứ nhập Atlat địa lí trang 9, hãy cho thấy thêm mon này tại đây ở việt nam đem gia tốc cơn lốc từ một,3 cho tới 1,7 cơn bão/ tháng?

A. Tháng X.        B. Tháng VII.       C. Tháng IX.        D. Tháng VI.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat địa lí trang 9, tớ thấy mon 9 ở việt nam đem gia tốc cơn lốc từ một,3 cho tới 1,7 cơn bão/tháng (Chú ý mũi thương hiệu trên bảng chú giải).

Câu 21 : (Sở GD và ĐT Kiên Giang – Kiên Giang 2018 – MĐ 136). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 - 5, hãy cho thấy thêm điểm rất rất tây nằm trong tỉnh này của nước ta?

A. Tỉnh Lào Cai.        B. Sơn La.        C. Điện Biên.        D. Lai Châu.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 - 5, tớ thấy điểm rất rất tây nằm trong tỉnh Điện Biên của việt nam.

Câu 22 : (THPT Trần Quốc Tuấn – Tỉnh Quảng Ngãi 2017). Dựa nhập trang 26 Atlat Địa lý nước ta, hãy cho thấy thêm đỉnh núi này tại đây tối đa ở vùng núi Đông Bắc?

A. Phia Ya.        B. Kiều Liêu Ti.       C. Tây Côn Lĩnh.       D. Pu Tha Ca.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Dựa nhập trang 26 Atlat Địa lý nước ta, tớ thấy đỉnh núi Tây Côn Lĩnh là đỉnh núi tối đa ở vùng núi Đông Bắc (Chú ý bên trên những núi đem ghi chừng cao).

Câu 23 : (THPT Trung Giã – Hà Nội Thủ Đô 2017 L2 – MĐ 051). Dựa nhập Atlat Địa lí nước ta trang 13, hãy cho thấy thêm những sản phẩm núi nằm trong vùng núi Tây Bắc?

A. Pu Đen Đinh, Pu sam sao.        B. Tây Côn Lĩnh, Kiều Liêu Ti.

C. Pu Si Lung, Hoành Sơn.        D. Khoan La San, Bạch Mã.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Dựa nhập Atlat Địa lí nước ta trang 13, tớ thấy những sản phẩm núi nằm trong vùng núi Tây Bắc là Pu Đen Đinh, Pu sam sao.

Câu 24 : (THPT Trường Chinh – Lâm Đồng 2017). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 6 - 7, hãy cho thấy thêm phía Tây Bắc – Đông Nam là vị trí hướng của sản phẩm núi này bên dưới đây?

A. Dãy Hoàng Liên Sơn.        B. Dãy Trường Sơn Nam.

C. Dãy Bạch Mã.        D. Dãy Đông Triều.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 6 - 7, tớ thấy sản phẩm núi Hoàng Liên Sơn được bố trí theo hướng đó là phía Tây Bắc – Đông Nam.

Câu 25 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Sài Gòn 2017 L1 – MĐ 214). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 13, hãy cho thấy thêm rất rất Tây của 4 cánh cung nằm trong vùng núi Đông Bắc là:

A. Cánh cung Đông Triều.        B. Cánh cung sông Gâm.

C. Cánh cung Bắc Sơn.        D. Cánh cung Ngân Sơn.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 13, tớ thấy rất rất Tây của 4 cánh cung nằm trong vùng núi Đông Bắc là cánh cung sông Gâm.

Câu 26 : (THPT Liễn Sơn – 2018 L1 – MĐ 209). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 9, mon có rất nhiều bão nhất tác động cho tới việt nam là:

A. mon 8.       B. mon 10.       C. mon 9.        D. mon 7.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 9, mon có rất nhiều bão nhất tác động cho tới việt nam là mon 9 (chú ý mũi thương hiệu trên bảng chú giải).

Câu 27 : (THPT Kim Thành – Thành Phố Hải Dương 2017 L1). Căn cứ nhập Atltat nước ta trang 4-5, việt nam là cửa ngõ ngõ rời khỏi biển cả thuận tiện cho những nước:

A. Lào, Đông Nam Thái Lan, Campuchia và Tây Nam Trung Quốc.

B. Lào, Đông Nam Thái Lan, Campuchia và Đông Nam Trung Quốc.

C. Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và Đông Nam Trung Quốc.

D. Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và Tây Nam Trung Quốc.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atltat nước ta trang 4-5, việt nam là cửa ngõ ngõ rời khỏi biển cả thuận tiện cho những nước Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và Tây Nam Trung Quốc.

Câu 28 : (THPT Krông Ana – Đắk Lắk 2017). Dựa nhập Atlat trang 9, hãy cho thấy thêm, bão dịch chuyển nhập việt nam đem gia tốc lớn số 1 nhập mon mấy?

A. Tháng 12.       B. Tháng 10.        C. Tháng 11.        D. Tháng 9.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Dựa nhập Atlat trang 9, tớ thấy bão dịch chuyển nhập việt nam đem gia tốc lớn số 1 nhập mon bao nhiêu 9 (Chú ý mũi thương hiệu white color trên bảng chú giải).

Câu 29 : (THPT Nguyễn Huệ - Thừa Thiên Huế 2017 – MĐ 132). Dựa nhập Atlat địa lí nước ta, hãy cho thấy thêm đàng bờ biển cả việt nam kéo dãn kể từ đâu cho tới đâu?

A. Quảng Ninh – Cà Mau.        B. Móng Cái – mũi Cà Mau.

C. Hải Phòng Đất Cảng – Kiên Giang.        D. Móng Cái – Hà Tiên.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Dựa nhập Atlat địa lí nước ta, tớ thấy đàng bờ biển cả việt nam kéo dãn kể từ Móng Cái (Quảng Ninh) cho tới Hà Tiên (Kiên Giang).

Câu 30 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Sài Gòn 2017 L1 – MĐ 214). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 – 5, hãy cho thấy thêm nước ta đem đường biên giới giới cả bên trên lục địa và trên biển khơi với vương quốc này sau đây?

A. Lào, Campuchia.        B. Trung Quốc, Lào.

C. Lào, Campuchia, Trung Quốc.       D. Trung Quốc, Campuchia.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 – 5, tớ thấy nước ta đem đường biên giới giới cả bên trên lục địa và trên biển khơi với Trung Quốc, Campuchia.

Câu 31 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Sài Gòn 2017 L1 – MĐ 214). Căn Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 - 5, hãy cho thấy thêm nhập số 28 tỉnh giáp biển cả của việt nam, không tồn tại tỉnh này sau đây?

A. TP. Sài Gòn.       B. Tỉnh Ninh Bình.       C. TP. Đà Nẵng.        D. Cần Thơ.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 - 5, tớ thấy nhập số 28 tỉnh giáp biển cả của việt nam, không tồn tại tỉnh Cần Thơ (Cần Thơ là tỉnh ở trong trong nước ở vùng Đồng vì thế sông Cửu Long).

Câu 32 : (Liên Trường trung học phổ thông – Nghệ An 2018 L1 – MĐ 301). Dựa nhập Atlat Địa lý nước ta, cho thấy thêm sản phẩm núi này tại đây ko nằm trong vùng núi Tây Bắc?

A. Dãy núi Pu Sam Sao.        B. Hoàng Liên Sơn

C. Pu Đen Đinh        D. Dãy Trường sơn

Đáp án: D

Hướng dẫn: Dựa nhập Atlat Địa lý nước ta, tớ thấy sản phẩm núi Trường Sơn ko nằm trong vùng núi Tây Bắc.

Câu 33 : (Phòng cai quản lí unique Giáo Dục – TP Bắc Ninh 2018 – MĐ 401). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 13, cho thấy thêm sản phẩm núi này tại đây ko nằm trong miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Pu Sam Sao.        B. Con Voi.

C. Hoàng Liên Sơn.        D. Pu Đen Đinh.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 13, tớ thấy sản phẩm núi Con Voi ko nằm trong miền Tây Bắc và Bắc Trung Sở. Dãy Con Voi nằm trong miền Đông Bắc và đồng vì thế Bắc Sở.

Câu 34 : (THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội Thủ Đô L1 – MĐ 132). Dựa nhập Atlat Địa Lí nước ta trang 4,5, nước này không tồn tại vùng biển cả công cộng với nước ta?

A. Myanma.        B. Malaysia.        C. Thái Lan.        D. Indonesia.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Dựa nhập Atlat Địa Lí nước ta trang 4,5, nước Myanma không tồn tại vùng biển cả công cộng với việt nam.

Câu 35 : (THPT Phan Đình Phùng – TP. Hà Tĩnh 2018 L1 – MĐ 101). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 14, đỉnh núi có tính tối đa ở vùng núi Trường Sơn Nam là:

A. Kon Ka Kinh.        B. Lang Biang.       C. Chư Yang Sin.       D. Ngọc Linh.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 14, đỉnh núi có tính tối đa ở vùng núi Trường Sơn Nam là núi Ngọc Linh.

Câu 36 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018 – MĐ 401). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 11, hãy cho thấy thêm diện tích S khu đất đậm triệu tập tối đa ở:

A. ven bờ biển miền Trung.        B. ven bờ biển Đồng vì thế sông Cửu Long.

C. ven những hòn đảo rộng lớn.        D. ven bờ biển Đồng vì thế sông Hồng.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 11, hãy cho thấy thêm diện tích S khu đất đậm triệu tập tối đa ở ven bờ biển Đồng vì thế sông Cửu Long.

Câu 37 : (THPT Hà Trung – Thanh Hóa 2018 L1). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 8, những mỏ khu đất khan hiếm ở việt nam phân bổ hầu hết ở:

A. Tây Nguyên.        B. Tây Bắc.        C. Bắc Trung Sở.       D. Đông Bắc.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 8, những mỏ khu đất khan hiếm ở việt nam phân bổ hầu hết ở vùng Tây Bắc, nhất là ở tỉnh Lai Châu.

Câu 38 : (THPT Liễn Sơn – 2018 L1 – MĐ 209). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 13, hãy cho thấy thêm sản phẩm núi này tại đây ko đuổi theo phía tây bắc- tấp nập nam?

A. Đông Triều.        B. Con Voi.

C. Tam Đảo.        D. Hoàng Liên Sơn.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 13, tớ thấy sản phẩm núi Đông Triều đuổi theo phía vòng cung, ko đuổi theo phía tây bắc- tấp nập nam giới.

Câu 39 : (THPT Q. Hoàng Mai 2 – Nghệ An 2017 – MĐ 132). Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 28, hãy cho thấy thêm Đặc điểm của địa điểm vùng Tây nguyên?

A. giáp 2 vùng kinh tế tài chính và ko giáp biển cả.

B. giáp 2 nước, giáp 1 vùng kinh tế tài chính và ko giáp biển cả.

C. giáp 2 nước, giáp 2 vùng kinh tế tài chính.

D. giáp 2 nước, giáp Đông nam giới cỗ và ko giáp biển cả.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 28, tớ thấy Đặc điểm của địa điểm vùng Tây nguyên vẹn là giáp 2 nước (Lào, Campuchia), giáp 2 vùng kinh tế tài chính (Đông Nam Sở và Duyên hải Nam Trung Bộ).

Câu 40 : (THPT Nguyễn Trãi – 2018 MĐ 003). Căn cứ Atlat Địa lí nước ta trang 14, cho thấy thêm núi tối đa sản phẩm Trường Sơn Nam?

A. Ngọc Linh.        B. Bi Duop

C. Lang Bi Ang.        D. Chư Yang Sin.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ Atlat Địa lí nước ta trang 14, tớ thấy núi tối đa sản phẩm Trường Sơn Nam là núi Ngọc Linh.

Xem thêm: toán lớp 5 bài 106

Xem tăng Sở thắc mắc trắc nghiệm 28 đề chính Địa Lí đem nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Trắc nghiệm Atlat Địa lí nước ta - Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió máy mùa
  • Trắc nghiệm Atlat Địa lí nước ta - Đặc điểm người ở, khu đô thị hóa
  • Trắc nghiệm Atlat Địa lí nước ta - Địa lí ngành nông nghiệp
  • Trắc nghiệm Atlat Địa lí nước ta - Địa lí ngành dịch vụ
  • Trắc nghiệm Atlat Địa lí nước ta - Địa lí những vùng kinh tế

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp