chèn số trang trong word

Trình duyệt của khách hàng ko tương hỗ Clip. Hãy cài để Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bạn đang xem: chèn số trang trong word

Mẹo: Video ko nên bởi vì ngôn từ của bạn? Hãy test lựa chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

  1. Chọn Chèn > Số trang, rồi lựa chọn địa điểm và loại mình thích.

  2. Nếu chúng ta không thích số trang xuất hiện tại bên trên trang đầu, hãy lựa chọn Trang đầu không giống nhau.

  3. Nếu mình thích đặt số chính thức từ là 1 ở trang loại nhì, hãy tiếp cận Số trang > Định dạng số trang, rồi đặt điều Bắt đầu từ trở thành 0.

  4. Khi chúng ta triển khai xong xuôi, hãy chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc nhấn Esc.

Xem thêm: personalize

Mẹo: Để quay trở về đầu trang hoặc footer nhằm mục tiêu triển khai thay cho thay đổi, hãy bấm lưu ban nhập vùng đầu trang hoặc footer.

  1. Trên tab Chèn , nhấp vào biểu tượng Số Trang, rồi bấm vào Số Trang.

  2. Chọn một địa điểm, rồi lựa chọn 1 loại chỉnh sửa. Word tự động hóa đặt số từng trang, nước ngoài trừ những trang title được hướng đẫn.

  3. Để thay cho thay đổi loại đặt số, lựa chọn Định dạng , rồi lựa chọn định hình mình thích dùng.

  4. Chọn OK nhì thứ tự nhằm đóng góp cả nhì vỏ hộp thoại.

    Xem thêm: xe cứu hỏa tô màu