chuyển độ f sang độ c

Tải xuống phần mềm Android của bọn chúng tôi

Bạn đang xem: chuyển độ f sang độ c

Độ C lịch sự Độ F (Hoán thay đổi đơn vị)

Định dạng

Độ chủ yếu xác

Lưu ý: Kết ngược phân số được sản xuất tròn trặn cho tới 1/64 gần nhất. Để với câu vấn đáp đúng đắn rộng lớn xin xỏ mừng rỡ lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ những tùy lựa chọn bên trên thành phẩm.

Lưu ý: Quý khách hàng rất có thể tăng hoặc hạn chế chừng đúng đắn của câu vấn đáp này bằng phương pháp lựa chọn số chữ số với nghĩa được đòi hỏi kể từ những tùy lựa chọn bên trên thành phẩm.

Xem thêm: cách lưu văn bản trên máy tính

Lưu ý: Để với thành phẩm số thập phân đơn giản mừng rỡ lòng lựa chọn 'số thập phân' kể từ tùy lựa chọn bên trên thành phẩm.

Hiển thị công thức

chuyển thay đổi Độ F lịch sự Độ C

Hiển thị đang được hoạt động Hiển thị thành phẩm bám theo format số mũ Thêm thông tin: Độ F Thêm thông tin: Độ C

Độ F

Fahrenheit là một trong những thang đo nhiệt độ chừng nhiệt độ động lực học tập, với điểm ngừng hoạt động của nước là 32 chừng F (°F) và điểm sôi là 212 °F (ở áp suất khí quyển chi tiêu chuẩn). Mức này khiến điểm sôi và điểm ngừng hoạt động của nước chênh chếch nhau đúng đắn 180 chừng. Vì vậy, một chừng bên trên thang Fahrenheit là 1/180 khoảng tầm nhiệt độ chừng kể từ điểm ngừng hoạt động tới điểm sôi của nước. Giá trị ko vô cùng được xác lập là -459,67°F.

Chênh chếch nhiệt độ chừng 1°F tương tự với chênh chếch nhiệt độ chừng 0,556°C.

chuyển thay đổi Độ F lịch sự Độ C

Độ C

Mặc cho dù lúc đầu thang chừng C được xác lập bởi vì điểm sầm uất của nước (và trong tương lai là vấn đề tan chảy của đá), tuy nhiên thang chừng C giờ đầu tiên là một trong những thang được suy rời khỏi, được xác lập có tương quan cho tới thang nhiệt độ chừng Kelvin.

Giá trị 0 bên trên thang chừng C (0 ° C) ni được xác lập là tương tự với 273,15 K, với độ chệnh chếch nhiệt độ chừng của 1 ° C tương tự với độ chệnh chếch của 1 K, tức là độ cao thấp đơn vị chức năng vào cụ thể từng thang là như nhau. Vấn đề này tức là 100 ° C, trước đó được xác lập là vấn đề sôi của nước, ni được xác lập là tương tự với 373,15 K.

Thang đo chừng C là một trong những hệ phân tách khoảng, ko cần là hệ tỷ trọng, tức là thang đo chừng C bám theo một thang kha khá chứ không cần cần vô cùng. cũng có thể thấy được điều nà

Xem thêm: seventeen thành viên

Bảng Độ F lịch sự Độ C

Độ F Độ C
0 -17.78
1 -17.22
2 -16.67
3 -16.11
4 -15.56
5 -15.00
6 -14.44
7 -13.89
8 -13.33
9 -12.78
10 -12.22
11 -11.67
12 -11.11
13 -10.56
14 -10.00
15 -9.44
16 -8.89
17 -8.33
18 -7.78
19 -7.22
Độ F Độ C
20 -6.67
21 -6.11
22 -5.56
23 -5.00
24 -4.44
25 -3.89
26 -3.33
27 -2.78
28 -2.22
29 -1.67
30 -1.11
31 -0.56
32 0.00
33 0.56
34 1.11
35 1.67
36 2.22
37 2.78
38 3.33
39 3.89
Độ F Độ C
40 4.44
41 5.00
42 5.56
43 6.11
44 6.67
45 7.22
46 7.78
47 8.33
48 8.89
49 9.44
50 10.00
51 10.56
52 11.11
53 11.67
54 12.22
55 12.78
56 13.33
57 13.89
58 14.44
59 15.00