cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây

Câu hỏi:

10/03/2022 75,518

Bạn đang xem: cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây

A. Giảm tỉ trọng chống II. 

B. Tăng tỉ trọng chống III.

C. Giảm tỉ trọng chống I.

Đáp án chủ yếu xác

D. Khu vực II cướp tỉ trọng tối đa.

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: C

Cơ cấu ngành nhập GDP ở việt nam đang xuất hiện Xu thế di chuyển theo phía tăng tỷ trọng chống II (Công nghiệp và xây dựng) rời tỷ trọng chống I (Nông - lâm -ngư nghiệp),  chống III (Dịch vụ) với tỷ trọng không hề nhỏ tuy nhiên không yên tâm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đây không thể hiện tại Xu thế di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo dõi cương vực nước ta?

Câu 2:

Xem thêm: hình nền máy tính anime ngầu nam

Sự di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính nhập nội cỗ chống công nghiệp - xây cất ở nước ta không diễn rời khỏi theo dõi Xu thế này sau đây?

Câu 3:

Khu vực công nghiệp - xây cất với vận tốc phát triển nhanh nhất có thể vì thế nguyên vẹn nhân đa phần này sau đây?

Câu 4:

Trong cơ cấu giá trị sản xuất quần thể vực I của nước tao hiện ni, tỉ trọng ngành thủy sản có xu hướng

Câu 5:

Phát biểu này sau đây không đúng với Xu thế di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính việt nam hiện tại nay?

Câu 6:

Sự di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo dõi cương vực ở việt nam với thể hiện này sau đây?

Câu 7:

Phát biểu này tại đây đích về di chuyển cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính của nước ta?

Câu 8:

Phát biểu này sau đây không đúng với cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính nước ta?

Câu 9:

Phát biểu này sau đây không đúng với Xu thế di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính việt nam hiện tại nay?

Câu 10:

Nguyên nhân đa phần này tại đây thực hiện cho tới bộ phận kinh tế tài chính Nhà nước thân thiện tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế tài chính việt nam hiện tại nay?

Câu 11:

Một nền kinh tế tài chính phát triển vững chắc và kiên cố thể hiện tại ở

Xem thêm: hình nền máy tính siêu đẹp