công thức tính hình tròn

Home Tin tức Ghi lưu giữ thời gian nhanh công thức tính diện tích S hình tròn trụ và bài xích...

Hình tròn trặn là một trong những trong mỗi hình học tập giản dị nhất, được dùng thoáng rộng nhập cuộc sống và những nghành không giống nhau của khoa học tập. Để đo lường diện tích S của một hình tròn trụ, tất cả chúng ta rất có thể dùng một công thức giản dị dựa vào nửa đường kính của hình tròn trụ ê. Hãy nằm trong lần hiểu công thức tính diện tích S hình tròn và cơ hội vận dụng nó nhập thực tiễn ở nội dung bài viết sau nằm trong Sakura Montessori – ngôi trường mần nin thiếu nhi montessori nhé.

Bạn đang xem: công thức tính hình tròn

Định nghĩa về hình tròn trụ, diện tích S hình tròn

Hình tròn trặn là một trong những hình học tập đặc trưng được dẫn đến vì thế một tập trung những điểm cơ hội đều nhau bên trên mặt mày phẳng, nhập ê từng điểm ở cơ hội điểm trung tâm của hình tròn trụ một khoảng cách vì thế nửa đường kính của hình tròn trụ ê. Bán kính là đoạn trực tiếp nối trung tâm hình tròn trụ và ngẫu nhiên điểm này bên trên lối viền của chính nó.

>>Xem thêm: Cách tính diện tích S hình vuông vắn dễ dàng triển khai, hiệu suất cao nhất

Công thức tính diện tích S hình tròn

công thức tính diện tích S hình tròn
Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Diện tích của một hình tròn trụ là số đo diện tích S bên phía trong lối viền của hình tròn trụ ê. Nó biểu thị cường độ cướp lưu giữ diện tích S của hình tròn trụ bên trên mặt mày bằng. Công thức tính diện tích S hình tròn trụ là: A = πr^2.

Trong đó:

 • A là diện tích S của hình tròn trụ.
 • r là nửa đường kính của hình tròn trụ.
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân thuộc 2 lần bán kính và chu vi của hình tròn trụ, và có mức giá trị xấp xỉ là 3.14 hoặc 22/7.

Để tính diện tích S của hình tròn trụ, tớ chỉ việc nửa đường kính của hình tròn trụ và vận dụng công thức bên trên.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của hình tròn trụ là 5 centimet, tớ rất có thể tính diện tích S của hình tròn trụ bằng phương pháp thay cho r = 5 nhập công thức trên:

A = πr^2  = 3.14 x 5^2 = 3.14 x 25 = 78.5 cm^2

Vậy diện tích S của hình tròn trụ với nửa đường kính 5 centimet là 78.5 cm^2.

>>Xem thêm: Tổng thích hợp những công thức tính diện tích S tam giác không hề thiếu, chi tiết

Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Có không ít công thức tính diện tích S hình tròn trụ rất có thể vận dụng nhập vào quy trình học tập và lần đi ra tiếng giải. Cùng SMIS lần hiểu cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn trụ ở trong phần tiếp sau đây.

Tính diện tích S hình tròn trụ theo đòi buôn bán kính

Để tính diện tích S của hình tròn trụ theo đòi nửa đường kính, tớ dùng công thức A = πr^2, Trong đó:

 • A là diện tích S của hình tròn
 • r là nửa đường kính của hình tròn
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân thuộc 2 lần bán kính và chu vi của hình tròn trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình tròn trụ với nửa đường kính 7 centimet.

Bước 1: Xác ấn định nửa đường kính (r) của hình tròn trụ. Trong tình huống này, nửa đường kính là 7 centimet.

Bước 2: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S của hình tròn:

A = π x r^2 = π x 7^2 =  3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trặn cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình tròn trụ với nửa đường kính 7cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trặn cho tới 2 chữ số thập phân).

>>Xem thêm: Tại sao học tập Toán với giáo cụ Montessori gom trẻ em khai phanh suy nghĩ Toán học?

Tính diện tích S hình tròn trụ theo đòi lối kính

Để tính diện tích S của hình tròn trụ theo đòi 2 lần bán kính, tớ cần phải biết 2 lần bán kính (d) của hình tròn trụ. Sau ê, tớ rất có thể dùng công thức A = π(d/2)^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình tròn trụ.

Bước 1: Xác ấn định 2 lần bán kính (d) của hình tròn trụ. Đường kính là khoảng cách thân thuộc nhị điểm bên trên lối viền của hình tròn trụ và trải qua tâm của hình tròn trụ.

Bước 2: Tính nửa đường kính (r) của hình tròn trụ. Bán kính của hình tròn trụ là nửa 2 lần bán kính, r = d/2.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình tròn trụ. Thay độ quý hiếm của r nhập công thức A = πr^2 và đo lường độ quý hiếm diện tích S của hình tròn trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình tròn trụ với 2 lần bán kính 14 centimet.

Bước 1: Xác ấn định 2 lần bán kính (d) của hình tròn trụ là 14 centimet.

Bước 2: Bán kính của hình tròn trụ là r = d/2 = 14/2 = 7 centimet.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình tròn trụ.

A = πr^2 = π x 7^2 = 3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trặn cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình tròn trụ với 2 lần bán kính 14cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trặn cho tới 2 chữ số thập phân).

công thức toán học
Công thức tính diện tích S hình tròn trụ lớp 5

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi của hình tròn trụ là C = 2πr, nhập ê C là chu vi, r là nửa đường kính và π là một trong những hằng số được xác lập vì thế tỷ số thân thuộc chu vi và 2 lần bán kính của một hình tròn trụ với nửa đường kính vì thế 1.

Từ ê tớ tiếp tục tính được diện tích S hình tròn trụ vì thế công thức sau: S = C^2 / 4π                Trong đó:

 • S là diện tích S hình tròn
 • C là chu vi hình tròn
 • π là một trong những hằng số (π = 3.14)

Ví dụ: Hãy tính chu vi và diện tích S của một hình tròn trụ với nửa đường kính là 5 centimet.

Xem thêm: vở chèo quan âm thị kính

C = 2πr = 2 x 3.14 x 5 = 31.4 centimet (làm tròn trặn cho tới 1 chữ số thập phân)

S= C^2 / 4π = 31.4 ^2/ 4 x 3.14 = 78.5 cm^2

Vậy chu vi của hình tròn trụ với nửa đường kính là 5 centimet là 31.4 cm

Diện tích của hình tròn trụ là: 78.5 cm2 (làm tròn trặn cho tới 1 chữ số thập phân).

Phương pháp Montessori với gì?

Các dạng bài xích thói quen diện tích S hình tròn trụ quen thuộc thuộc

công thức tính diện tích S hình tròn
Các dạng bài xích thói quen diện tích S hình tròn trụ quen thuộc thuộc

Dưới đấy là một số trong những dạng bài xích tập dượt không xa lạ về tính chất diện tích S hình tròn:

Cho nửa đường kính của hình tròn trụ, tính diện tích S của hình tròn

Ở dạng bài xích tập dượt này, các bạn sẽ đạt được dữ khiếu nại là nửa đường kính r, kể từ này sẽ tính diện tích S của hình tròn trụ ê theo đòi công thức: S = πR2. Còn nếu như mang lại 2 lần bán kính d thì kể từ d => r rồi kể từ ê tính được S.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của một hình tròn trụ là 5cm, thì diện tích S của hình tròn trụ ê là:

Diện tích hình tròn trụ = π x (bán kính)² = π x (5)² = 78.5 cm2

(với π được xấp xỉ là 3.14)

Cho chu vi của hình tròn trụ, tính diện tích S của hình tròn

Dạng bài xích tập dượt này bạn đã sở hữu tài liệu là chu vi hình tròn trụ C, tuy nhiên C= 2πr. Từ ê chúng ta có thể tính được diện tích S hình tròn trụ theo đòi công thức: S= C^2 / 4π. Tại trên đây các bạn cũng rất có thể tìm kiếm ra nửa đường kính r dễ dàng và đơn giản.

Ví dụ: sành chu vi hình tròn trụ C= 40 centimet, tính diện tích S hình tròn trụ ê.

Ta với S= C^2 / 4π = 40^2 / 4π = 127,38 cm2.

Cho diện tích S của hình tròn trụ, tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình tròn trụ.

Nếu các bạn với diện tích S của hình tròn trụ, chúng ta có thể tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình tròn trụ như sau:

 • r = √(A/π), nhập ê r là nửa đường kính của hình tròn trụ và A là diện tích S của hình tròn trụ.
 • d = 2r, nhập ê d là 2 lần bán kính của hình tròn trụ và r là nửa đường kính của hình tròn trụ.

Cho diện tích S của hình tròn trụ, tính chu vi của hình tròn

Nếu các bạn biết diện tích S của hình tròn trụ, chúng ta có thể tính chu vi của hình tròn trụ bằng phương pháp dùng công thức sau: C = 2 x π x r hoặc C = π x d

Vì vậy, nhằm tính chu vi của hình tròn trụ lúc biết diện tích S, tớ cần thiết triển khai quá trình sau: Tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình tròn trụ bằng phương pháp dùng công thức r = √(Diện tích / π) hoặc d = √(4 x Diện tích / π) hoặc dùng nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính tính được ở bước 1 nhằm tính chu vi của hình tròn trụ bằng phương pháp dùng công thức bên trên.

Cho nửa đường kính của một hình tròn trụ và một lối vuông góc hạn chế qua loa tâm hình tròn trụ, tính diện tích S của phần vòng tròn trặn bị hạn chế.

Giả sử nửa đường kính của hình tròn trụ là r và lối vuông góc hạn chế qua loa tâm hình tròn trụ với chiều nhiều năm là d. Ta rất có thể dùng những công thức sau nhằm tính diện tích S của phần vòng tròn trặn bị cắt:

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trặn bị hạn chế Lúc d < 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trặn bị hạn chế là một trong những phần của vòng tròn trặn với nửa đường kính vì thế d/2. Do ê, diện tích S của phần vòng tròn trặn bị hạn chế là: S = (1/2) x r^2 x (2 x arcsin(d/2r) – sin(2 x arcsin(d/2r)))

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trặn bị hạn chế Lúc d ≥ 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trặn bị hạn chế là một trong những phần của vòng tròn trặn với nửa đường kính vì thế r và được hạn chế vì thế một hình vuông vắn có tính nhiều năm cạnh vì thế r. Do ê, diện tích S của phần vòng tròn trặn bị hạn chế là: S = r^2 x (π/4 – 4 x arcsin(1/√2 – d/2r) + 2 x √2 x (d/2r – 1/2) )

Trong ê, arcsin là hàm sin ngược và π là hằng số pi.

Tham khảo một số trong những bài xích tập dượt về tính chất diện tích S hình tròn

Dưới đấy là một số trong những bài xích tập dượt về tính chất diện tích S của hình tròn:

Bài 1: Tính diện tích S của một hình tròn trụ với nửa đường kính 5cm?

Giải:

 • Diện tích hình tròn trụ = π x buôn bán kính^2 = π x 5^2 = 78.5 cm^2

Bài 2: Một vòng tròn trặn với chu vi là 62.8 centimet. Tính diện tích S của vòng tròn trặn đó?

Giải:

 • Chu vi hình tròn trụ = 2 x π x nửa đường kính => 62.8 = 2πr => r = 62.8 / (2π) ≈ 10 cm
 • Diện tích hình tròn trụ = π x buôn bán kính^2 = π x 10^2 = 314 cm^2

Bài 3: Một hình tròn trụ với chu vi vì thế với diện tích S của một hình vuông vắn với cạnh vì thế 8 centimet. Tính diện tích S của hình tròn trụ đó?

Giải:

 • Chu vi hình tròn trụ = π x lối kính
 • Diện tích hình vuông vắn = d ^2 = 8^2 = 64cm^2
 • Chu vi hình tròn trụ = diện tích S hình vuông vắn => π x 2 lần bán kính = 64
 • Đường kính hình tròn trụ = 64 / π ≈ trăng tròn.3718 cm
 • Bán kính hình tròn trụ = 2 lần bán kính / 2 ≈ 10.1859 cm
 • Diện tích hình tròn trụ = π x buôn bán kính^2 = π x (10.1859)^2 ≈ 326.73 cm^2

Bài 4: Một cái đĩa CD với 2 lần bán kính 12cm. Tính diện tích S phần mặt mày của cái đĩa CD?

Xem thêm: thể thơ 7 chữ là thể thơ gì

Giải:

 • Bán kính hình tròn trụ = 2 lần bán kính / 2 = 12 / 2 = 6 cm
 • Diện tích hình tròn trụ = π x buôn bán kính^2 = π x 6^2 ≈ 113.1 cm^2

>>Xem thêm: Cách tập luyện suy nghĩ mang lại trẻ em bên trên ngôi trường mần nin thiếu nhi quốc tế

Hy vọng những share về công thức tính diện tích S hình tròn trụ ở bên trên cùng theo với bài xích tập dượt ví dụ  sẽ hỗ trợ những con cái hiểu và thích nghi với những phương pháp tính diện tích S của hình tròn trụ và áp dụng nhập vào học hành.

Tác giả

Bình luận