công thức tính quãng đường

Toán hoạt động lớp 5

Công thức tính quãng lối. Cách tính quãng lối nhập công tác Toán học tập như vậy nào? Các em học viên nằm trong theo đòi dõi cụ thể tại đây.

Bạn đang xem: công thức tính quãng đường

1. Quãng lối là gì

Quãng lối là chừng nhiều năm dịch chuyển của vật hoặc rất có thể là nhân loại, phương tiện đi lại. Xác toan chừng nhiều năm quãng lối Khi sở hữu véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn là bài bác luyện thông thường xuyên xuất hiện nay trong những bài bác luyện vật lý cơ.

2. Công thức tính quãng đường

Để xác lập chừng nhiều năm của quãng lối sẽ sở hữu công thức sau: Muốn tính quãng lối tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn. Gọi véc tơ vận tốc tức thời là v, quãng lối là s, thời hạn là t, tớ có:

S = v x t

hoặc S = (V1 – V2) x t

Trong bại liệt với:

  • v là véc tơ vận tốc tức thời di chuyển
  • s là quãng lối di chuyển
  • t là thời hạn di chuyển

* Chú ý: V1 > V2.

Lưu ý:

Các đơn vị chức năng của quãng lối, véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn cần ứng cùng nhau. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời sở hữu đơn vị chức năng đo là km/giờ, thời hạn sở hữu đơn vị chức năng là giờ thì quãng lối cũng cần sở hữu đơn vị chức năng là km.

Đơn vị của véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn cần ứng cùng nhau thì mới có thể tiến hành phép tắc tính nhân nhằm mò mẫm quãng lối. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời sở hữu đơn vị chức năng là km/giờ, thời hạn sở hữu đơn vị chức năng là phút thì tớ cần thay đổi thời hạn kể từ đơn vị chức năng phút lịch sự đơn vị chức năng là giờ rồi mới mẻ vận dụng quy tắc nhằm tính quãng lối.

3. Ví dụ tính quãng đường

Ví dụ 1: Một người lên đường xe đạp điện nhập 3h với véc tơ vận tốc tức thời 15 km/giờ. Tính quãng lối đi được của những người lên đường xe đạp điện.

Xem thêm: anh trong chiếc quần âu đen

Phương pháp: Muốn tính quãng lối tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn..

Cách giải:

Quãng lối đi được của những người lên đường xe đạp điện là:

15 × 3 = 45 (km)

Đáp số: 45km.

Ví dụ 2: Một ca nô lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 16 km/giờ. Tính quãng lối đi được của ca nô nhập 2 tiếng đồng hồ 15 phút.

Cách giải: Vận tốc sở hữu đơn vị chức năng km/giờ nên thời hạn cũng cần sở hữu thời hạn ứng là giờ. Do bại liệt tớ thay đổi thời hạn lịch sự đơn vị chức năng là giờ, tiếp sau đó nhằm tính quãng lối tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Đổi 2 tiếng đồng hồ 15 phút = 2,25 giờ

Quãng lối ca nô này đã lên đường được là:

Xem thêm: hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

16 x 2,25 = 36 (km)

Đáp số: 36km.

4. Bài thói quen quãng đường

Các dạng bài bác luyện kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên và những dạng bài bác luyện SGK, VBT Toán lớp 5. Các em học viên theo đòi dõi cụ thể những bài bác luyện và lời nói giải tại đây.

  • Bài luyện Toán lớp 5: Quãng lối (Có đáp án)
  • Bài luyện nâng lên Toán lớp 5: Quãng đường
  • Toán lớp 5 trang 141 Quãng đường
  • Giải Toán lớp 5 VNEN bài bác 92: Quãng đường
  • Vở bài bác luyện Toán lớp 5 bài bác 132 Quãng đường

5. Trắc nghiệm Quãng đường