đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là

Câu hỏi:

Đặc điểm của khu đô thị việt nam lúc bấy giờ là?

Bạn đang xem: đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là

A. Đều với quy tế bào rất rộng lớn.

B. Có nhiều loại không giống nhau.

C. Phân thân phụ đồng đều toàn quốc.

D. Cửa hàng hạ tầng văn minh.

Đáp án đích B.

Đặc điểm của khu đô thị việt nam lúc bấy giờ là có không ít loại không giống nhau, phụ thuộc vào những tiêu chuẩn hầu hết như số dân, tác dụng, tỷ lệ số lượng dân sinh, tỉ trọng dân phi nông nghiệp, màng lưới khu đô thị ở việt nam được phân trở thành 6 loại (loại quan trọng đặc biệt, loại 1, 2, 3, 4, 5).

Xem thêm: hình nền máy tính pokemon

Giải quí nguyên do lựa chọn đáp án B:

Dựa nhập những tiêu chuẩn hầu hết như số dân, tác dụng, tỷ lệ số lượng dân sinh, tỉ trọng dân phi nông nghiệp,… màng lưới khu đô thị ở việt nam được phân trở thành 6 loại (loại quan trọng đặc biệt, loại 1, 2, 3, 4, 5). Hai khu đô thị loại nhất là Hà Thành và TP. Sài Gòn.

Nếu địa thế căn cứ nhập cấp cho quản ngại lí, mái ấm việt nam với những khu đô thị trực nằm trong Trung ương và những khu đô thị trực nằm trong tỉnh. Năm khu đô thị trực nằm trong Trung ương của việt nam là Hà Thành, TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng, TP. Sài Gòn và Cần Thơ.

Giải quí nguyên do ko lựa chọn những đáp án còn lại:

A. Đều với quy tế bào rất rộng lớn sai vì thế khu đô thị việt nam có không ít quy tế bào kể từ nhỏ cho tới rộng lớn, chỉ mất 2 khu đô thị nhất là Hà Thành, TP. Hồ Chí Minh.

C. Phân thân phụ đồng đều toàn quốc sai vì thế khu đô thị phân bổ khu đô thị không đồng đều bên trên toàn quốc. Quý vị hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm Bảng Phân thân phụ đo thị và số dân khu đô thị Một trong những vùng năm 2006 bên dưới đây:

Các vùng Số lượng đô thị Trong đó Số dân (nghìn người)
Thành phố Thị xã Thị trấn
Cả nước 689 38 54 597 22824
Trung du và miền núi Bắc Bộ 167 ,9 13 145 2151
Đồng vì chưng sông Hồng 118 7 8 103 4547
Bắc Trung Bộ 98 4 7 87 1463
Duyên hải Nam Trung Bộ 69 7 4 58 2769
Tây Nguyên 54 3 4 47 1368
Đông Nam Bộ 50 3 5 42 6928
Đồng vì chưng sông Cửu Long 133 5 13 115 3598

D. Cửa hàng hạ tầng văn minh sai vì thế hạ tầng của những khu đô thị việt nam (hệ thống giao thông vận tải, năng lượng điện, nước, những dự án công trình phúc lợi xã hội) vẫn còn đấy tại mức phỏng thấp đối với những nước nhập điểm và bên trên toàn cầu. 

Xem thêm: hình nền máy tính de thương 3d