đặc điểm của nhà nước văn lang âu lạc là

Câu hỏi:

Đặc điểm ở trong phòng nước Văn Lang Âu Lạc là gì?

Bạn đang xem: đặc điểm của nhà nước văn lang âu lạc là

A. Sở máy Nhà nước khá hoàn hảo, hàng đầu là vua

B. Sở máy Nhà nước phức tạp với tương đối nhiều thành phần, hàng đầu là vua

C. Còn giản dị nguyên sơ, ko hoàn hảo, tuy nhiên là tổ chức triển khai Nhà nước quản lý điều hành một vương quốc, không hề là tổ chức triển khai cỗ lạc

D. Nhà nước Thành lập và hoạt động nhanh nhất ở điểm châu Á

Đáp án đích thị C.

Đặc điểm ở trong phòng nước Văn Lang Âu Lạc là còn giản dị nguyên sơ, ko hoàn hảo, tuy nhiên là tổ chức triển khai Nhà nước quản lý điều hành một vương quốc, không hề là tổ chức triển khai cỗ lạc, thị tộc.

Giải quí nguyên do lựa chọn đáp án C:

– Quốc gia Văn Lang (VII – III TCN)

Kinh đô Văn Lang là Bạch Hạc (Việt Trì – Phú Thọ).

Về tổ chức triển khai nước non, hàng đầu nước non là vua Hùng, vua Thục. Giúp việc mang đến vua là những Lạc hầu, Lạc tướng tá. Cả nước chia thành 15 cỗ bởi Lạc tướng tá hàng đầu. Tại những làng mạc xã hàng đầu là Bồ chủ yếu.

Xem thêm: tạo hình nền máy tính

Có thể thấy, tổ chức triển khai cỗ máy Nhà nước còn giản dị và nguyên sơ.

Quốc gia Âu Lạc (III – II TCN)

Tổ chức nước non Âu Lạc: không tồn tại nhiều thay cho thay đổi đối với nước non Văn Lang. Tuy nhiên, quyền lực tối cao căn nhà vua được không ngừng mở rộng rộng lớn, đem quân team mạnh, vũ trang chất lượng tốt, đặc biệt quan trọng đem trở nên Cổ Loa.

Kinh đô Âu Lạc là Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội). Lãnh thổ Âu Lạc không ngừng mở rộng rộng lớn, tổ chức triển khai cỗ máy Nhà nước nghiêm ngặt rộng lớn, Âu Lạc đem quân team mạnh, vũ trang chất lượng tốt, trở nên Cổ Loa chắc chắn, vững chãi.

Có thể thấy:

– Nhà nước Văn Lang giản dị, nguyên sơ chưa tồn tại pháp luật và quân team.

– Nhà nước Âu Lạc được không ngừng mở rộng rộng lớn về mặt mũi cương vực, hoàn hảo rộng lớn về cỗ máy nước non như đem quân team mạnh, đem vũ trang chất lượng tốt, và trở nên Cổ Loa chắc chắn nên tiếp tục tiến công thắng được cuộc xâm lăng của Triệu Đà năm 179 TCN.

Như vậy, tổ chức triển khai nước non thứ nhất của Văn Lang – Âu Lạc còn giản dị nguyên sơ, tuy nhiên đó là cỗ máy nước non thống trị toàn quốc chứ không hề mẫu mã thị tộc, cỗ lạc.

Xem thêm: hình nền máy tính anime 4k