đặc điểm của sản xuất công nghiệp không phải là

Mời những em nằm trong theo đòi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với chi đề
Lý thuyết Địa lí 10 Bài 28 (Kết nối trí thức 2023): Vai trò, Điểm sáng, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp, những yếu tố tác động tới sự cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp

Bạn đang xem: đặc điểm của sản xuất công nghiệp không phải là

Với tóm lược lý thuyết Địa lí lớp 10 Bài 28: Vai trò, Điểm sáng, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp, những yếu tố tác động tới sự cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp sách Kết nối tri thức hay, cụ thể cùng theo với bài bác tập dượt trắc nghiệm tinh lọc đem đáp án gom học viên nắm rõ kỹ năng và kiến thức trọng tâm, ôn luyện nhằm học tập chất lượng môn Địa lí 10.

Địa lí lớp 10 Bài 28: Vai trò, Điểm sáng, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp, những yếu tố tác động tới sự cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp

Video giải Địa lí 10 Bài 28: Vai trò, Điểm sáng, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp, những yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp – Kết nối tri thức

A. Lý thuyết Địa lí 10 Bài 28: Vai trò, Điểm sáng, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp, những yếu tố tác động tới sự cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp

1. Vai trò, Điểm sáng và cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp

a. Vai trò

– Đóng tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế tài chính quốc dân, đem hiệu quả toàn vẹn cho tới phát hành và đời sống:

+ Cung cung cấp tư liệu phát hành mang lại toàn cỗ nền kinh tế tài chính, thêm phần xúc tiến vận tốc phát triển và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

+ Cung cung cấp lượng mặt hàng chi tiêu và sử dụng đa dạng và phong phú, nhiều mẫu mã nhằm mục đích năng cao unique cuộc sống thường ngày.

+ Là mối cung cấp mặt hàng xuất khẩu cần thiết.

+ Góp phần tạo ra việc thực hiện, nâng lên thu nhập cho 1 thành phần dân cư

+ Khai thác hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên, thực hiện chuyển đổi không khí kinh tế tài chính, nhập vai trò phân tử nhân cách tân và phát triển vùng kinh tế tài chính.

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 28: Vai trò, Điểm sáng, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp. Các yếu tố tác động tới sự cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp - Kết nối trí thức  (ảnh 1)

Các thành phầm của công nghiệp

b. Đặc điểm

– Gắn ngay tắp lự với dùng công cụ và khoa học tập technology.

– Có cường độ triệu tập hóa, trình độ hóa, liên minh hóa đặc biệt cao.

– Đòi chất vấn dung nạp nguyên vật liệu nguồn vào rộng lớn lượng thải đi ra môi trường thiên nhiên nhiều.

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 28: Vai trò, Điểm sáng, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp. Các yếu tố tác động tới sự cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp - Kết nối trí thức  (ảnh 1)

Công nghiệp thải khí thải đi ra môi trường

– Có tính vui nhộn về mặt mày phân bổ theo đòi không khí.

– Nền công nghiệp tiến bộ, gắn kèm với tự động hóa hóa, phần mềm technology cao, tăng mạnh phân tích và cách tân và phát triển.

c. Cơ cấu ngành công nghiệp

– Dựa vô đặc điểm tác động:

Công nghiệp khai thác: Khai thác khoáng sản vạn vật thiên nhiên (Khoáng sản, nước, sinh vật…) sẽ tạo đi ra nguyên vật liệu, nhiên liệu cho những ngành công nghiệp chế biến đổi.

Công nghiệp chế biến: Các ngành chế biến đổi vật hóa học bất ngờ và tự tạo trở thành những thành phầm đáp ứng nhu yếu phát hành và chi tiêu và sử dụng.

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 28: Vai trò, Điểm sáng, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp. Các yếu tố tác động tới sự cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp - Kết nối trí thức  (ảnh 1)

2. Các yếu tố tác động tới sự cách tân và phát triển và phân bổ của công nghiệp

a. Nhân tố mặt mày trong

– Vị trí địa lí: Ảnh tận hưởng cho tới phân bổ những hạ tầng phát hành gần giống cường độ tiện lợi vô tiếp cận những nguồn lực có sẵn bên phía ngoài.

– Điều khiếu nại bất ngờ và khoáng sản thiên nhiên (khí hậu, khoáng sản…) tác động thẳng cho tới việc xác lập cơ cấu tổ chức và phân bổ phát hành nông nghiệp.

– Điều khiếu nại kinh tế tài chính xã hội mang tính quyết định:

+ Dân cư và lao động: Đảm bảo mối cung cấp lực lượng lao động và thị ngôi trường dung nạp.

+ Trình phỏng khoa học tập công nghệ: Giúp công nghiệp cách tân và phát triển thời gian nhanh và vững chắc và kiên cố, tạo hình ngành mới nhất, thay cho thay đổi vô phân bổ.

+ Nguồn vốn liếng và thị trường: làm mướn nghiệp thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức và phân bổ.

+ Chính sách: phía cách tân và phát triển, vận tốc cách tân và phát triển, những kiểu dáng tổ chức triển khai cương vực của ngành công nghiệp.

Lý thuyết Địa lí 10 Bài 28: Vai trò, Điểm sáng, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp. Các yếu tố tác động tới sự cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp - Kết nối trí thức  (ảnh 1)

Áp dụng khoa học tập technology vô công nghiệp

b. Nhân tố mặt mày ngoàiTạo sức khỏe, ĐK cách tân và phát triển, phân bổ những ngành công nghiệp, đặc biệt quan trọng tiến trình thuở đầu.

B. Bài tập dượt trắc nghiệm Địa lí 10 Bài 28: Vai trò, Điểm sáng, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp, những yếu tố tác động tới sự cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp

Câu 1. Khoáng sản không chi phối sự cách tân và phát triển công nghiệp về mặt

A. xây dựng dự án công trình.

B. phân tía nhà máy sản xuất.

C. cơ cấu phát hành.

D. quy tế bào phát hành.

Đáp án: A

Giải thích: Nguồn khoáng sản tài nguyên tác động cho tới cơ cấu tổ chức, quy tế bào cách tân và phát triển và phân bổ ngành công nghiệp.

Câu 2. Dựa vô đặc điểm hiệu quả cho tới đối tượng người sử dụng làm việc, phát hành công nghiệp được chai trở thành nhì group chủ yếu là

A. công nghiệp nặng trĩu và công nghiệp nhẹ nhàng.

B. công nghiệp sản xuất và công nghiệp hóa hóa học.

C. công nghiệp khai quật và công nghiệp chế biến đổi.

D. công nghiệp phát hành và công nghiệp chế biến đổi.

Đáp án: C

Giải thích: Dựa vô đặc điểm hiệu quả cho tới đối tượng người sử dụng làm việc, phát hành công nghiệp được chai trở thành nhì group đó là công nghiệp khai quật và công nghiệp chế biến đổi.

Câu 3. Yếu tố đem tác động lớn số 1 cho tới việc lựa lựa chọn những nhà máy sản xuất, những quần thể công nghiệp và khu công nghiệp là

A. Khoáng sản.

B. Vị trí địa lí.

C. Nguồn nước.

D. Khí hậu.

Đáp án: B

Giải thích: Vị trí địa lí là nhân tố thông thường tác động tới sự lựa lựa chọn và phân bổ hạ tầng phát hành công nghiệp, như địa điểm tiếp giáp biển cả, những đầu ông tơ giao thông vận tải, những mỏ tài nguyên, những khu đô thị,…

Câu 4. Dựa vô đặc điểm hiệu quả cho tới đối tượng người sử dụng làm việc, công nghiệp được chia nhỏ ra trở thành nhì group chủ yếu là

A. nặng (A) và nhẹ nhàng (B).

B. khai thác và nặng trĩu (A).

C. khai thác và chế biến đổi.

D. chế biến đổi và nhẹ nhàng (B).

Đáp án: C

Giải thích: Có những cơ hội không giống nhau nhằm phân loại cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp. Theo đặc điểm hiệu quả cho tới đối tượng người sử dụng làm việc, ngành công nghiệp được phân thành nhì group đó là công nghiệp khai quật và công nghiệp chế biến đổi.

Câu 5. Tác động đồ sộ rộng lớn của tiến bộ cỗ khoa học tập kỹ năng so với cách tân và phát triển công nghiệp không phải là làm

A. thay thay đổi việc khai quật khoáng sản.

B. biến thay đổi đặc biệt uy lực môi trường thiên nhiên.

C. thay thay đổi quy luật phân bổ phát hành.

D. nhiều ngành công nghiệp mới nhất Thành lập và hoạt động.

Đáp án: 

Giải thích:Tác động đồ sộ rộng lớn của tiến bộ cỗ khoa học tập kỹ năng so với cách tân và phát triển công nghiệp là làm những công việc thay cho thay đổi quy luật phân bổ phát hành (trước cơ công nghiệp phân bổ hầu hết ở đồng vị, ven biển; ngày này ngành công nghiệp phân bổ cả ở trung du, miền núi, hải hòn đảo,…), thay cho thay đổi việc khai quật khoáng sản và xuất hiện nay nhiều ngành công nghiệp mới nhất Thành lập và hoạt động.

Xem thêm: hàm arrayformula

Câu 6. Các ngành công nghiệp nào là tại đây nên gắn kèm với đội hình làm việc kỹ năng cao, người công nhân lành lặn nghề?

A. Dệt – may, kỹ năng năng lượng điện, hóa dầu, luyện kim color.

B. Kĩ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử – tin tưởng học tập, cơ khí đúng đắn.

C. Da – giầy, năng lượng điện tử – tin tưởng học tập, vật tư kiến tạo.

D. Thực phẩm, năng lượng điện tử – tin tưởng học tập, cơ khí đúng đắn.

Đáp án: B

Giải thích: Các ngành công nghiệp nên gắn kèm với đội hình làm việc kỹ năng cao, người công nhân tay nghề cao là hoạt động và sinh hoạt của ngành công nghiệp kỹ năng năng lượng điện, năng lượng điện tử – tin tưởng học tập và cơ khí đúng đắn.

Câu 7. Tính nhiều mẫu mã của nhiệt độ và loại vật đem tương quan nhiều cho tới ngành công nghiệp

A. hàng chi tiêu và sử dụng.

B. dệt, may.

C. chế biến đổi đồ ăn.

D. khai khoáng.

Đáp án: C

Giải thích: Tính nhiều mẫu mã của nhiệt độ và loại vật đem tương quan nhiều cho tới ngành công nghiệp chế biến đổi đồ ăn.

Câu 8. Tài vẹn toàn biển không có tác động nhiều cho tới hoạt động và sinh hoạt của công nghiệp

A. đóng và sửa chữa thay thế tàu.

B. hóa hóa học.

C. khai thác dầu khí.

D. lọc dầu.

Đáp án: B

Giải thích: Tài vẹn toàn biển cả đem tác động nhiều cho tới hoạt động và sinh hoạt của công nghiệp khai quật dầu khí, thanh lọc dầu, đóng góp và sửa chữa thay thế tàu. Những nguyên vật liệu, nhiên liệu cho những ngành công nghiệp này thẳng hoặc loại gián tiếp được hỗ trợ hầu hết kể từ biển cả.

Câu 9. Hoạt động công nghiệp nào là tại đây yên cầu chuyên môn technology và trình độ cao?

A. Thực phẩm.

B. Dệt – may.

C. Hóa dầu.

D. Giày – domain authority.

Đáp án: C

Giải thích: Các group ngành công nghiệp nhẹ nhàng (dệt may, giầy domain authority, đồ ăn, mặt hàng chi tiêu và sử dụng, chế biến đổi,…) cần thiết con số nhân lực rộng lớn, giá rất rẻ, ko đòi hỏi cao về mình nghề nghiệp, chuyên môn trình độ. Còn ngành công nghiệp hóa dầu yên cầu chuyên môn technology và trình độ cao.

Câu 10. Sản xuất công nghiệp khác lạ với phát hành nông nghiệp ở

A. sự phân nghiền về không khí.

B. tính hóa học triệu tập cao phỏng.

C. sự tùy theo bất ngờ.

D. có bao hàm nhiều ngành.

Đáp án: B

Giải thích: Sản xuất công nghiệp khác lạ với phát hành nông nghiệp ở đặc điểm triệu tập cao phỏng, cường độ triệu tập hóa, trình độ hóa, liên minh hóa cao.

Câu 11. Nguồn nước là ĐK cần thiết cho việc phân bổ những nhà máy sản xuất của ngành

A. luyện kim đen ngòm, đan, nhuộm.

B. điện tử – tin tưởng học tập, chi tiêu và sử dụng.

C. vật liệu kiến tạo, chi tiêu và sử dụng.

D. lọc dầu, đóng góp tàu, nhuộm.

Đáp án: A

Giải thích: Nguồn nước là ĐK cần thiết cho việc phân bổ những nhà máy sản xuất của ngành luyện kim đen ngòm, đan và nhuộm. Những ngành này vô quy trình phát hành người sử dụng nhiều nước.

Câu 12. Tính hóa học triệu tập của phát hành công nghiệp là bên trên một diện tích S chắc chắn, không phải

A. thu bú nhiều người làm việc.

B. xây dựng nhiều nhà máy sản xuất.

C. tạo lượng rộng lớn thành phầm.

D. dùng nhiều kỹ năng phát hành.

Đáp án: D

Giải thích: Tính hóa học triệu tập của phát hành công nghiệp là bên trên một diện tích S chắc chắn thể hiện nay ở việc kiến tạo nhiều nhà máy sản xuất, lôi cuốn nhiều người làm việc và tạo ra lượng rộng lớn thành phầm.

Câu 13. Quá trình chuyển dịch từ một nềkinh tế hầu hết dựvào nông nghiệp sang một nền kinh tế tài chính phụ thuộc vào phát hành công nghiệp được gọi là

A. công nghiệp hóa.

B. cơ giới hóa.

C. hiện đại hóa.

D. tự động hóa.

Đáp án: A

Giải thích: Quá trình chuyển dịch từ một nềkinh tế hầu hết dựvào nông nghiệp sang một nền kinh tế tài chính phụ thuộc vào phát hành công nghiệp được gọi là công nghiệp hóa.

Câu 14. Tác động uy lực của thị ngôi trường cho tới cách tân và phát triển công nghiệp không phải là về

A. khai thác và dùng khoáng sản.

B. quá trình lựa lựa chọn địa điểm nhà máy sản xuất.

C. quy tế bào phát hành những loại sản phẩm & hàng hóa.

D. hướng trình độ hóa phát hành.

Đáp án: A

Giải thích: Tác động uy lực của thị ngôi trường cho tới cách tân và phát triển công nghiệp là về phía trình độ hóa phát hành, quy trình lựa lựa chọn địa điểm nhà máy sản xuất và quy tế bào phát hành những loại sản phẩm & hàng hóa.

Câu 15. Hoạt động công nghiệp nào là sau đây không cần nhiều lao động?

A. Dệt – may.

B. Thuỷ năng lượng điện.

C. Giày – domain authority.

D. Thực phẩm.

Đáp án: B

Giải thích: Các group ngành công nghiệp nhẹ nhàng (dệt may, giầy domain authority, đồ ăn, mặt hàng chi tiêu và sử dụng, chế biến đổi,…) cần thiết con số nhân lực rộng lớn, giá rất rẻ, ko đòi hỏi cao về mình nghề nghiệp, chuyên môn trình độ. Còn ngành công nghiệp thủy năng lượng điện cần thiết không nhiều nhân lực tuy nhiên hầu hết là người công nhân đem tay nghề nghiệp, trình độ kỹ năng.

 

Bài giảng Địa lí 10 Bài 28: Vai trò, Điểm sáng, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp, những yếu tố tác động tới sự cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp – Kết nối tri thức

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Lý thuyết Địa lí 10 Bài 28 (Kết nối trí thức 2023): Vai trò, Điểm sáng, cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp, những yếu tố tác động tới sự cách tân và phát triển và phân bổ công nghiệp
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích gom những em hoàn thành xong chất lượng bài bác tập dượt của tớ.

Đăng bởi: http://kiengiangtec.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: từ tiếng anh hay ý nghĩa