đề kiểm tra giữa kì 2 toán 6Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả thân phụ cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời phát minh, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài bác đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Top 30 Đề đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 2 toán 6

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word với điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 vận tải tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 với ma mãnh trận (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 vận tải tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 vận tải tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 với ma mãnh trận (10 đề)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh nhập vần âm đứng trước câu vấn đáp chính.

Câu 1:Tìm cặp phân số đều bằng nhau trong số phân số sau:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô color nhập hình vẽ sau đây là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề)

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) 

Câu 3: Làm tròn trặn số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Khẳng ấn định này sau đó là đúng?

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp sản phẩm.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp sản phẩm.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp sản phẩm.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp sản phẩm.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu chính trong số câu sau đây:

A. Hai tia công cộng gốc là nhị tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và với công cộng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo ra trở nên đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi này tao Kết luận được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, với 4 các bạn vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy thêm các bạn này vấn đáp chính.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMi MI + IN = MN

C. Khi XiaoMi MI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện tại phép tắc tính (tính nhanh chóng nếu như với thể):

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tấm 60% số học viên đảm bảo chất lượng là 9 em.

a) Tính số học viên đảm bảo chất lượng của lớp.

b) Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) số học viên khá vị 80% số học viên đảm bảo chất lượng. Tìm số học viên khá của lớp.

c) thạo lớp chỉ mất học viên đảm bảo chất lượng và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao mang đến AC = 4 centimet.

a) Điểm C với nằm trong lòng nhị điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính phỏng lâu năm đoạn BC.

c) Điểm C với là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) 

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều bằng:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu thiết bị tranh giành thể hiện tại số lượng km hoa trồng nhập vườn trong phòng tư các bạn Mai; Lan; Huy; An

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều

Tìm xác định sai trong số xác định sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và mái ấm Mai trồng số hoa đều bằng nhau.

D) Tổng số hoa mái ấm Lan và Mai trồng được vị tổng số hoa mái ấm Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ lâu năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều  là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 đợt thường xuyên, với 4 đợt xuất hiện tại mặt mày 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện tại mặt mày 5 chấm là: 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều

Xem thêm: xem ngày đẹp hôm nay

Câu 6: Tính hóa học của phép tắc nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính kí thác hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả thân phụ đáp án trên

Câu 7: Khẳng ấn định này tại đây đúng: 

A) Hai tia công cộng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia công cộng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và một trong những phần đường thẳng liền mạch bị phân chia vị điểm O.

D) Tia không trở nên số lượng giới hạn về nhị đầu.

Câu 8: Quy đồng kiểu số nhị phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều ta được sản phẩm theo lần lượt là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện tại phép tắc tính: 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại đua đua thân phụ tổ làm việc của một nhóm phát hành được tổng hợp như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc với từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc đảm bảo chất lượng của tất cả team nhiều hơn thế nữa số làm việc khá và đạt của tất cả team là 12 người. Đội trưởng thông tin chính hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính lâu năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhị điểm C và D sao mang đến AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính phỏng lâu năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Cánh diều tối giản với từng số đương nhiên n.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian lận thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số này trong số phân số sau là phân số tối giản

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết trái ngược của phép tắc tính Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới với từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên song

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết trái ngược sánh sinh nhị phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện tại phép tắc tính

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường với 3h nhằm đùa nhập khu vui chơi công viên. Cường dành riêng Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm đùa ở quần thể vườn thú; Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm đùa những trò chơi; Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời gian lận nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn còn sót lại nhằm đùa ở quần thể cây xanh và những loại hoa. Hỏi Cường đang được đùa từng nào giờ ở Khi cây xanh và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm ghi chép tế bào miêu tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhị điểm A và B. thạo AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số nguyên vẹn n

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 với đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một vài nội dung với nhập cỗ Đề đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu không hề thiếu, Thầy/Cô vui vẻ lòng coi thử:

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Xem thêm thắt đề đua Toán 6 với đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề đua tham khảo quality đầu năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề đua Toán 6 Giữa kì 1 với đáp án

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Học kì 1 với đáp án

 • Bộ Đề đua Cuối kì 1 Toán 6 với đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Học kì 2 với đáp án

Mục lục Đề đua Toán 6 theo đòi chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn luyện và bửa túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề đua học viên đảm bảo chất lượng toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: cách đồng bộ danh bạ

Loạt bài bác Đề đua Toán 6 | Đề đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 với đáp án của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm không hề thiếu 2 phần: Số học tập và Hình học tập khiến cho bạn giành điểm trên cao trong số bài bác đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 6 sách mới mẻ những môn học