đề ôn tập toán lớp 5

Bài ôn tập luyện hè môn Toán lớp 5

Bộ đề ôn tập luyện trong nhà môn Toán lớp 5 bao bao gồm 8 đề cho những em học viên tìm hiểu thêm, gia tăng kỹ năng ôn tập luyện nhập thời hạn trong nhà ngủ hè, ôn tập luyện tận nơi.

Bạn đang xem: đề ôn tập toán lớp 5

Đề ôn tập luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 1

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

1. Số thập phân bao gồm 3 chục, 6 đơn vị chức năng, 5 phần chục và 2 phần ngàn được viết lách là:

A. 36,52

B. 345,2

C. 3,452

D. 36,502

2. Số thập phân 512,49 được hiểu là:

A. Năm một nhị phẩy tư chín.

B. Năm trăm chục nhị phẩy tư chín.

C. Năm trăm chục nhị phẩy tư mươi chín.

D. Năm chục nhị phẩy tư mươi chín.

Bài 2. Viết số tương thích nhập điểm chấm:

Một hình tròn trụ đem 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình tròn trụ này đó là …………………… dm.

b) Chu vi của hình tròn trụ này đó là …………………… dm.

c) Diện tích của hình tròn trụ này đó là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a) 7,28 × 10 = 72,8

b) 7,28 : 10 = 72,8

c) 0,9 × 100 = 0,900

d) 0,9 : 100 = 0,009

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) 7,92 + 5,86 × 4,5

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)

Bài 5. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

a) 10,5m = …………………… cm

b) 10,5m2 = …………………… cm2

Bài 6. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5 môn Toán

a) Hình mặt mày đem toàn bộ …………… hình vuông vắn.

b) Hình mặt mày đem toàn bộ …………… hình chữ nhật.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

Bài 8. Một hình thang đem lòng rộng lớn 6,5cm; lòng nhỏ nhắn 4,8cm và độ cao 3,5cm. Tính diện tích S của hình thang tê liệt.

Bài giải

Bài 9. Bác Hai mua sắm một loài cá nặng nề 1,5kg không còn 54000 đồng. Bác Ba cũng mua sắm một loài cá loại tê liệt đem khối lượng 1,2kg. Hỏi chưng Ba nên trả từng nào chi phí ?

Bài giải

Bài 10. Lớp 5A quyên chung được 45 cuốn sách. Lớp 5B quyên chung được số sách vì chưng 4/5 số sách của lớp 5A. Số sách của lớp 5C nhiều hơn thế nữa 1/2 số sách của lớp 5B 8 quyển. Hỏi cả tía lớp quyên chung được từng nào quyển sách?

Đáp án Đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5 Số 1

Bài 1

1. Chọn D

2. Chọn C

Bài 2

Một hình tròn trụ đem 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình tròn trụ này đó là 3,6 dm.

b) Chu vi của hình tròn trụ tê liệt là  22,608 dm.

c) Diện tích của hình tròn trụ này đó là  40.6944 dm2.

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống trải :

a) 7,28 × 10 = 72,8 Đ

b) 7,28 : 10 = 72,8 S

c) 0,9 × 100 = 0,900 S

d) 0,9 : 100 = 0,009 Đ

Bài 4

Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 7,92 + 5,86 × 4,5 = 7,92 + 26,37 = 34,29

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)  = 62, 5 : trăng tròn = 3,125

Bài 5

Viết số tương thích nhập điểm chấm:

a) 10,5m = 1050 cm

b) 10,5m2 = 105000 cm2

Bài 6

a) Hình mặt mày đem toàn bộ 8 hình vuông vắn.

b) Hình mặt mày đem toàn bộ 10 hình chữ nhật.

Bài 7

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

= (48,25 + 51,75) + (12,72 + 87,28)

= 100 + 100 = 200

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

= (0,087 +  0,913) + (1,123 + 0,877) = 1 + 2 = 3

Bài 8

Diện tích của hình thang tê liệt là:

\frac{(6,5+4,8) \times 3,5}{2}=19,775\left(\mathrm{~cm}^{2}\right)

Đáp án: 19,775(cm2)

Bài 9

Bác Hai mua sắm 1 kilogam cá thì nên cần số chi phí là:

54000 : 1,5 = 36000 (đồng)

Bác Hai mua sắm 1,2 kilogam cá thì nên cần số chi phí là:

36000 × 1,2 = 43200 (đồng)

Đáp số: 43200 đồng

Bài 10

Lớp 5B quyên chung được số cuốn sách là:

45 x \frac45 = 36 (quyển)

Lớp 5C quyên chung được số cuốn sách là:

36 : 2 + 8 = 26 (quyển)

Cả 3 lớp quyên chung được số cuốn sách là:

45 + 36 + 26 = 107(quyển)

Đáp số: 107 quyển

Đề ôn tập luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 2

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

1. Phân số \frac{345}{10}được viết lách trở thành số thập phân là :

A. 345,10

B. 34,5

C. 10,345

D. 3,45

2. Hỗn số 2\frac{9}{100} được viết lách trở thành số thập phân là :

A. 2,9100

B. 29,100

C. 2100,9

D. 2,09

Bài 2. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

a) Một hình tam giác có tính nhiều năm lòng là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác này đó là …………………… cm2.

b) Một hình thang đem tổng chừng nhiều năm nhị lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang này đó là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống trải :

a) 99 × 0,001 = 0,99

b) 99 × 0,001 = 0,099

c) 3,58 : 0,1 = 35,8

d) 3,58 : 0,1 = 0,358

Bài 4. Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

b) 312 : x = 100 – 99,2

Bài 5. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

a) 8500kg = …………………… tấn

b) 72,5 dag = …………………… kg

Bài 6. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5 môn Toán

Hình mặt mày đem toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

Bài 8. Một cái sàng gạo hình tròn trụ đem nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích S của cái sàng gạo tê liệt.

Bài giải

Bài 9. Một nền căn chống hình chữ nhật được lát kín vì chưng 80 tấm gạch men hình vuông vắn đem cạnh 5dm. Tính diện tích S nền mái ấm tê liệt theo đuổi đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Bài 10. Năm ni, tổng số tuổi tác của tía và con cái là 34 tuổi tác. Sau 3 năm nữa, tuổi tác tía bộp chộp 4 đợt tuổi tác con cái. Tính tuổi tác tía lúc bấy giờ.

Đáp án Đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5 Số 2

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

1. Phân số \frac{345}{10}được viết lách trở thành số thập phân là :

Chọn B. 34,5

2. Hỗn số 2\frac{9}{100} được viết lách trở thành số thập phân là :

Chọn D. 2,09

Bài 2. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

a) Một hình tam giác có tính nhiều năm lòng là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác này đó là 13,44 cm2.

b) Một hình thang đem tổng chừng nhiều năm nhị lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang này đó là 40,5 dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống trải :

a) 99 × 0,001 = 0,99 S

b) 99 × 0,001 = 0,099 Đ

c) 3,58 : 0,1 = 35,8 Đ

d) 3,58 : 0,1 = 0,358 S

Bài 4. Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

x + 12,96 = 21,28

x = 21,28 - 12,96

x = 8,32

b) 312 : x = 100 – 99,2

312 : x = 0,8

x = 312 : 0,8

x = 390

Bài 5. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

a) 8500kg = 8,5 tấn

b) 72,5 dag = 0,725 kg

Bài 6. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5 môn Toán

Hình mặt mày đem vớ cả 6 hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

= 0,92 × (324 + 678)

= 0,92 × 1002

= 921,84

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

= (4,9 - 4,8) × 3,3

= 0,1 × 3,3

= 0,33

Bài 8. Một cái sàng gạo hình tròn trụ đem nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích S của cái sàng gạo tê liệt.

Bài giải

Chu vi cái sàng tê liệt là:

7 × 2 × 3,14 = 43,96 (dm)

Diện tích cái sàng tê liệt là:

7 × 7 × 3,14 = 153,86 (dm²)

Đáp số: Chu vi: 43,96 dm

Diện tích: 153,86 dm²

Bài 9. Một nền căn chống hình chữ nhật được lát kín vì chưng 80 tấm gạch men hình vuông vắn đem cạnh 5dm. Tính diện tích S nền mái ấm tê liệt theo đuổi đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Diện tích một viên gạch men nhằm lát là:

5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích nền mái ấm là:

80 × 25 = 2000 (dm2)

2000dm2=20m2

Đáp số: 20m2

Bài 10. Năm ni, tổng số tuổi tác của tía và con cái là 34 tuổi tác. Sau 3 năm nữa, tuổi tác tía bộp chộp 4 đợt tuổi tác con cái. Tính tuổi tác tía lúc bấy giờ.

Tổng số tuổi tác của tía và con cái 3 năm tiếp theo là:

34 + 3 + 3 = 40 (tuổi)

Sau 3 năm, tuổi tác tía bộp chộp 4 đợt tuổi tác con cái nên tao đem sơ đồ:

Tuổi bố: |----|----|----|----|

Tuổi con: |----|

Ba năm tiếp theo tổng số tuổi tác của tía và con cái chia thành số phần đều nhau là:

4 + 1 = 5 (phần)

Tuổi của tía bố năm tiếp theo là:

40 : 5 × 4 = 32 (tuổi)

Tuổi của tía lúc bấy giờ là:

32 − 3 = 29 (tuổi)

Đáp số: 29 tuổi

Đề ôn tập luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 3

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

1. Chữ số 5 nhập số 2,953 nằm trong mặt hàng nào?

A. Hàng chục

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

2. Chữ số 8 nhập số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

A. \frac{8}{10}

B. \frac{8}{100}

C. \frac{8}{1000}

D. 800

Bài 2. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

a) Tỉ số Xác Suất của nhị số 7,5 và 25 là …………………….

b) 40,5% của 200 là …………………….

c) thạo 8% của số x là 2,4. Vậy số x là …………………….

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống trải :

a) 12,89 > 12,9

b) 34,725 < 34,73

c) 3,9 = 3,09

d) 27,99 > 28,11

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

Bài 5. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

a) 4km 360m = …………………… km

b) 3ha 400m2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

Bộ đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5 môn Toán

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt mày đem toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tìm những số ngẫu nhiên x, biết :

a) x < 3,001

b) 10,99 < x < 14,99

Các số ngẫu nhiên x cần thiết mò mẫm là …………………… Các số ngẫu nhiên x cần thiết mò mẫm là …………………………

Bài 8. Lan mua sắm 3 bịch bánh không còn số chi phí là 19500 đồng. Hỏi Bình mua sắm 12 bịch bánh loại tê liệt không còn từng nào chi phí ?

Bài giải

Bài 9. Tổng của nhị số là 48,72. Hiệu của nhị số này đó là 13,32. Tìm nhị số tê liệt.

Bài giải

Bài 10. Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

Đáp án Đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5 Số 3

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

1. Chữ số 5 nhập số 2,953 nằm trong mặt hàng nào?

Chọn C. Hàng phần trăm

2. Chữ số 8 nhập số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

Chọn A. \frac{8}{10}

Bài 2. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

a) Tỉ số Xác Suất của nhị số 7,5 và 25 là:  7,5 : 25 = 0,3 = 30%

b) 40,5% của 200 là: 200 : 100 x 40,5 = 81

c) thạo 8% của số x là 2,4. Vậy số x là 2,4 : 8 x 100 = 30

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống trải :

a) 12,89 > 12,9 S

b) 34,725 < 34,73 Đ

c) 3,9 = 3,09 S

d) 27,99 > 28,11 S

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

= 3,6 x 0,5+ 4,789

= 1,8 + 4,789

= 6,589

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

= 50 - 3,4 x 3,48

= 50 - 11,832

= 38,168

Bài 5. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

a) 4km 360m = 4,36 km

b) 3ha 400m2 = 3,04  ha

Bài 6. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

Bộ đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5 môn Toán

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt mày đem toàn bộ 9 hình thang.

Bài 7. Tìm những số ngẫu nhiên x, biết :

a) x < 3,001

=> x là những số 0; 1; 2; 3.

b) 10,99 < x < 14,99

x là những số 11; 12; 13; 14.

Bài 8. Lan mua sắm 3 bịch bánh không còn số chi phí là 19500 đồng. Hỏi Bình mua sắm 12 bịch bánh loại tê liệt không còn từng nào chi phí ?

Bài giải

Mua một bịch bánh không còn số chi phí là:

Xem thêm: công thức tính diện tích tam giác lớp 5

19500 : 3=  6500 (đồng)

Mua 12 bánh loại tê liệt không còn số chi phí là:

6500 × 12 = 78000 (đồng)

Đáp số: 78000 đồng

Bài 9. Tổng của nhị số là 48,72. Hiệu của nhị số này đó là 13,32. Tìm nhị số tê liệt.

Bài giải

Số nhỏ nhắn là :

(48,72 - 13,32):2=17,7

Số rộng lớn là :

48,72 - 17,7=31,02

Đáp số: Số nhỏ nhắn : 17,7

Số lớn: 31,02

Bài 10. Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

460 : x = 92 × 0,4

460 : x = 36,8

x = 460 : 36,8

x = 12,5

Đề ôn tập luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 4

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

1. thạo 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số tương thích nhằm điền nhập điểm chấm là :

A. 6

B. 60

C. 0,06

D. 0,60

2. Số này nhỏ nhắn nhất nhập tư số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

A. 0,395

B. 0,3

C. 0,48

D. 0,359

Bài 2. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

a) Một hình tam giác đem diện tích S là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ nhiều năm lòng của hình tam giác này đó là …………………… dm.

b) Một hình tam giác đem diện tích S là 40cm2, chừng nhiều năm lòng là 10cm. Chiều cao của hình tam giác này đó là …………………… centimet.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống trải :

a) 3,6 + 12 = 4,8

b) 3,6 + 12 = 15,6

c) 40 – 3,2 = 36,8

d) 40 – 3,2 = 0,8

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 5,734 + 77,09

b) 47,7 – 38,19

c) 19,5 × 3,04

d) 21,924 : 2,7

Bài 5. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

a) 4,25 tạ = ………… tạ ………… kg

b) 10,05dm2 = ………… dm2 ………… mm2

Bài 6. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày đem toàn bộ …………… hình tam giác.

b) Hình mặt mày đem toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

c) 2,4 × 0,25 × 40

Bài 8. Một người gửi tiết kiệm ngân sách trăng tròn 000 000 đồng với lãi suất vay 0,6% hàng tháng. Hỏi sau đó 1 mon người tê liệt có được từng nào chi phí lãi ?

Bài giải

Bài 9. Một vườn cây đem toàn bộ là 120 cây cam và bòng. Số cây bòng ngay số cây cam. Hỏi nhập vườn đem từng nào cây bòng, từng nào cây cam ?

Bài 10. Một hình vuông vắn đem chu vi 10dm và đem diện tích S vì chưng diện tích S của một hình tam giác đem cạnh lòng 5dm. Tính chừng nhiều năm độ cao của hình tam giác tê liệt.

Đáp án Đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5 Số 4

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

1. thạo 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số tương thích nhằm điền nhập điểm chấm là :

Chọn C. 0,06

2. Số này nhỏ nhắn nhất nhập tư số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

Chọn B. 0,3

Bài 2. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

a) Một hình tam giác đem diện tích S là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ nhiều năm lòng của hình tam giác này đó là 4 dm.

b) Một hình tam giác đem diện tích S là 40cm2, chừng nhiều năm lòng là 10cm. Chiều cao của hình tam giác này đó là 8 cm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống trải :

a) 3,6 + 12 = 4,8 S

b) 3,6 + 12 = 15,6 Đ

c) 40 – 3,2 = 36,8 Đ

d) 40 – 3,2 = 0,8 S

Bài 4. Học sinh tự động đặt điều tính

Đáp án là:

a) 5,734 + 77,09 =  82,824

b) 47,7 – 38,19 =  9,51

c) 19,5 × 3,04 =  59,28

d) 21,924 : 2,7 =  8,12

Bài 5. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

a) 4,25 tạ = 4 tạ 25 kg

b) 10,05dm2 = 10 dm2 500 mm2

Bài 6. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày đem toàn bộ 6 hình tam giác.

b) Hình mặt mày đem toàn bộ 6 hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

= (0,2 x 5) x 7,79

= 1 x 7,79

= 7,79

c) 2,4 × 0,25 × 40

= (0,25 x 40) x 2,4

= 10 x 2,4

= 24 .

Bài 8.

Bài giải

Số chi phí lãi người tê liệt có được là:

20 000 000 x 0,6 : 100 = 120.000 (đồng)

Đáp số: 120.000 đồng

Bài 9.

Trong vườn đem số kilomet bòng và số kilomet cam là:

120 : 2 = 60 (cây)

Đáp số: 60 cây bưởi

60 cây cam

Bài 10.

Độ nhiều năm cạnh của hình vuông vắn là:

10 : 4 = 2,5 (dm)

Diện tích hình vuông vắn hoặc diện tích S hình tam giác là:

2,5 × 2,5 = 6,25 (dm2)

Độ nhiều năm cạnh lòng của hình tam giác là:

6,25 × 2 : 5=2,5 (dm)

Đáp số: 2,5dm

Đề ôn tập luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 5

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

1. Số thập phân 0,725 được viết lách trở thành tỉ số Xác Suất là:

A. 0,725%

B. 7,25%

C. 72,5%

D. 725%

2. Số thập phân 4,5 ngay số này bên dưới đây?

A. 4,500

B. 4,05

C. 4,050

D. 4,005

Bài 2. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

a) Một hình tròn trụ đem chu vi 16,328cm. Đường kính của hình tròn trụ này đó là …………………… centimet.

b) Một hình tròn trụ đem chu vi 254,24dm. Bán kính của hình tròn trụ này đó là …………………… dm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a) 12% của 345kg là 414kg

b) 12% của 345kg là 41,4kg

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 315,8 + 96,27

b) 615,4 – 109,28

c) 28,58 × 6,2

d) 13 : 125

Bài 5. Viết số tương thích nhập điểm chấm :

a) \frac{3}{8}kg = …………………… g

b) \frac{23}{20}km2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số tương thích nhập điểm chấm:

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày đem toàn bộ …………… hình bình hành.

b) Hình mặt mày đem toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 1,1 × 24,9 + 1,1 × 75,1

c) 82,5 : 25 : 4

Bài 8. Một thửa khu đất hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 65m, chiều rộng lớn 40m. Người tao trồng rau xanh bên trên thửa khu đất tê liệt, cứ 100m2 người tao thu hoạch được 45kg rau xanh. Hỏi bên trên cả thửa khu đất tê liệt, người tao thu hoạch được từng nào tạ rau xanh ?

Bài 9. Một tấm bìa hình thang đem tổng chừng nhiều năm nhị lòng là 24dm, diện tích S là 102dm2. Tính độ cao của tấm bìa hình thang tê liệt.

Bài 10. Tính thời gian nhanh :

4,1 + 4,3 + 4,5 + 4,7 + 4,9 + 5,1 + 5,3 + 5,5 + 5,7 + 5,9

Đề ôn tập luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 6

Bài 1. (1 điểm) Xác định vị trị những chữ số trong số số :

Số

Giá trị chữ số 3

Giá trị chữ số 5

275,103

....................................

........................................

3126487,52

....................................

..........................................

Bài 2. (1,5 điểm) Điền nhập điểm ........

ĐỌC SỐ

VIẾT SỐ

Tám và bảy phần tám

..............

Số thập phân có: Mười đơn vị chức năng và nhị mươi tía phần nghìn

..............

....................................................................................................................

....................................................................................................................

23,255

Bài 3. (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

17,957 + 395,23

728,49 - 561,7

7,65 x 3,7

156 : 4,8

Bài 4. (2,5 điểm) Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng :

a) Số lớn số 1 trong số số thập phân: 0,459; 0,549; 0,495; 0,594 là:

A. 0,594

B. 0,549

C. 0,459

D. 0,495

b) Điền số tương thích nhập điểm chấm: 3tấn 50kg = ..... tấn

A. 3,50

B. 30,50

C. 3,500

D. 3,05

c) Một lớp học tập đem 30 học viên nhập tê liệt đem 14 thiếu phụ. Tỉ số % thiếu phụ đối với các bạn nam giới là:

A. 87,5

B. 46,66

C. 3500

D. 114,28

d) Có: 630ha = ....... km2. Số tương thích điền nhập điểm chấm là:

A. 0,63

B. 6,3

C. 63

D. 6300

đ) 23,45 : 1000 = ….

A. 23,450

B. 0,2345

C. 0,02345

D. 23450

Bài 5. (2 điểm) Cho hình vuông vắn ABCD đem cạnh 15,5 centimet và đoạn DM là 6,2cm (như nhập hình vẽ mặt mày.)

Đề ôn tập luyện trong nhà lớp 5

a. Tính diện tích S hình tam giác ACM (phần tô màu)

b. Nối BM rời AC bên trên N. Tính diện tích S tam giác NCM.

Bài 6. (1 điểm) Tìm 5 độ quý hiếm của X, biết: 0,21 < X < 0,22

Đề ôn tập luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 7

Câu 1: 5000 m2 = 0,5 …..... Tên đơn vị chức năng tương thích viết lách nhập điểm chấm là:

A. ha
B. dam2
C. m2
D. dm2

Câu 2: 627,35 : 100 = ….........….

A. 62,735
B. 6,2735
C. 627,35
D. 6273,5

Câu 3: 627,35 x 0,01 = …............ số điền nhập điểm chấm là:

A. 62,735
B. 627,35
C. 6,2735
D. 6273,5

Câu 4: 15% của 320kg là:

A. 140kg
B. 401kg
C. 480kg
D. 48kg

Câu 5: Hình tam giác có tính nhiều năm lòng là 10cm và độ cao là 7cm. Vậy diện tích S của hình tam giác là:

A. 375m2
B. 387 m2
C. 378 m2
D. 35 m2

Câu 6: Tìm số ngẫu nhiên x sao cho: 9,8 x X= 6,2 x 9,8;

A. 9,8
B. 62
C. 98
D. 6,2

Câu 7:

a) Tính tỉ số phầm trăm của nhị số: 45 và 61

b) Điền vết < ; > ; = ; tương thích nhập điểm chấm:

83,2 ……… 83,19

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 36,75 + 89,46

b) 351 – 138,9

c) 64,6 x 4

d) 45,54 : 1,8

Câu 9:

Lớp 5A đem 18 học viên phái nữ và số học viên phái nữ cướp 60 % số học viên của tất cả lớp. Hỏi lớp 5A đem toàn bộ từng nào học viên ?

Câu 10:

Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 18m và chiều rộng lớn 15m. người tao dành riêng 20% diện tích S mảnh đất nền nhằm thực hiện mái ấm. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện mái ấm.

Đề ôn tập luyện trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 8

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp trúng.

Bài 1. 7007cm3 =.... dm3 . Số cần thiết điền nhập điểm chấm là:

A. 7,07

B. 7,007

C. 7,7

D. 77

Bài 2. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 1,8m, chiều rộng lớn 1,5m, độ cao 1,4m là:

A. 37,8m3

B. 4,52m3

C. 5,48m3

D. 3,78m3

Bài 3. Thể tích hình lập phương đem cạnh 2,8cm là:

A.47,04cm3

B. 31,36cm3

C. 2,1952cm3

D. 21,952cm3

Bài 4. Một khối mộc hình lập phương cạnh 2,4dm. Mỗi đề-xi-mét khối mộc khối lượng 0,5kg. Khối mộc tê liệt khối lượng :

A. 0,6912kg

B. 6,912kg

C. 69,12kg

D. 691,2kg

Bài 5. Nếu bộp chộp cạnh của hình lập phương lên 3 đợt thì thể tích hình lập phương bộp chộp lên:

A. 6 lần

B. 9 lần

C. 18 lần

D. 27 lần

Bài 6. Nếu bộp chộp cạnh của hình lập phương lên gấp đôi thì diện tích S toàn phần hình lập phương bộp chộp lên:

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 6 lần

Bài 7. 45% của 6m3 là từng nào đề-xi-mét khối?

A. 27dm3

B. 270dm2

C. 2700dm3

D. 27000dm3

Bài 8. Hình lập phương đem cạnh 1dm4cm và một hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 1,4dm, chiều rộng lớn 0,9dm và độ cao 1,2dm. Hình này đem diện tích S toàn phần rộng lớn hơn?

A. Hình lập phương

B. Hình vỏ hộp chữ nhật

C. Không đối chiếu được

II. TỰ LUẬN: Giải bài bác tập luyện sau:

Một bể nước hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 1,5m, chiều rộng lớn 1,2m và độ cao 1,6m.

Xem thêm: điểm mạnh và điểm yếu của bản thân

a) Tính thể tích của bể.

b) Hiện ni bể chưa xuất hiện nước, người tao phanh mang lại vòi vĩnh nước chảy nhập bể từng phút 45 lít. Hỏi sau bao lâu thì bể tiếp tục đầy? (1lít = 1dm3)

Tài liệu Toán lớp 5

  • Giải Toán lớp 5 cụ thể, dễ dàng hiểu
  • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 5

Đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 Tải nhiều

  • 55 Đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5
  • Bộ đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán
  • 50 Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5
  • Bộ đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt
  • 16 đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 5
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 5
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Trên đấy là toàn cỗ nội dung bài bác tập luyện Toán cho những em học viên tìm hiểu thêm, ôn tập luyện hè, ôn tập luyện trong nhà rời tổn thất kỹ năng Lúc đến lớp lại. Các bậc cha mẹ chuyển vận về cụ thể cho những em học viên rèn luyện.