de thi cuối kì 2 toán 6 kết nối tri thức

Với cỗ 10 Đề đua Học kì 2 Toán 6 năm 2023 đem đáp án, tinh lọc sách Kết nối trí thức gom học viên ôn luyện và đạt thành phẩm cao nhập bài xích đua Học kì 2 Toán 6.

Đề đua Học kì 2 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: de thi cuối kì 2 toán 6 kết nối tri thức

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ Đề đua Cuối kì 2 Toán 6 Kết nối trí thức bạn dạng word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 1)

Câu 1. Phân số bởi phân số 34 là:

A. 34;

B. 68

C. 64;

D. 38.

Câu 2. Cho 3x=1824, Khi cơ x có mức giá trị là:

A. 4;

B. –4;

C. 418;

D. 1827.

Câu 3. Sắp xếp những số 0,8; 89; 65; 0; 914; –2,3 theo gót trật tự hạn chế dần dần là:

A. –2,3; 65; 89 ; 0; 914; 0,8;

B. 0,8; 89; 65; 0; 914; –2,3;

C. 0,8; 914; 0; 89; 65; –2,3;

D.  0,8; 914; 0; 65; –2,3; 89.

Câu 4. Kết ngược Khi rút gọn gàng 8.58.216 là:       

A. 5162=112;   

B. 4022=382=19;      

C. 401616=40;   

D. 8.(52)16=32.

Câu 5: Giá trị của quy tắc tính 513213 bằng:          

A. 313;        

B. 313;     

C. 3; 

D. – 31.

Câu 6. Tìm x biết: 23.x+12=110

A. 25;

B. 35;

C. 52;

D. 52. 

Câu 7. Số nghịch ngợm hòn đảo của 13 là:

A. 1;    

B. 13

C. 3;

D. 3.

Câu 8: quý khách hàng Hùng lên đường xe đạp điện được 6 km trong 35 giờ. Hỏi trong một giờ chúng ta Hùng lên đường được từng nào ki – lô – mét?

A. 12;

B. 10;

C. 16;

D. 14.

Câu 9. Một lớp đem 45 học viên thực hiện bài xích đánh giá. Số bài xích đánh giá đạt điểm xuất sắc bởi 13 tổng số bài xích. Số bài xích đạt điểm khá bởi 910 số bài xích sót lại. Tính số bài xích đạt điểm khoảng hiểu được lớp cơ không tồn tại bài xích được nhược điểm và điểm tầm thường.

A. 6;

B. 5;

C. 4;

D. 3.

Câu 10. lõi 14 ngược dưa đỏ nặng trĩu 0,8 kilogam. Quả dưa đỏ cơ nặng trĩu là:

A. 3 kg;                                

B. 3,2 kg;                              

C. 4 kg;                                

D. 4,2 kilogam.

Câu 11: 5% của 18 bằng:         

A. 518;                           

B. 900;                          

C. 9;                    

D. 0,9.

Câu 12: 45 phút cướp từng nào phần của một giờ:  

A. 13;         

B. 23;                   

C. 14;         

D. 34.

Câu 13: 23 của 8,7 bởi bao nhiêu:                      

A. 8,5 ;

B. 0,58;

C. 5,8 ;        

D. 13,05.

Câu 14: Sau một thời hạn gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí, người gửi lên đường rút chi phí và cảm nhận được 320 000 đồng xu tiền lãi. lõi rằng số lãi bởi 125 số chi phí gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí. Tổng số chi phí người cơ cảm nhận được là:

A. 8 000 000 đồng;

B. 8 320 000 đồng;

C. 7 680 000 đồng;

D. 2 400 000 đồng.

Câu 15. Làm tròn trặn số 60,996 cho tới chữ số mặt hàng đơn vị chức năng là:

A. 61;

B. 60;

C. 60,9;

D. 60,95.

Câu 16. Chia đều một sợi dây rất dài 15 centimet trở thành tứ đoạn đều nhau, tính chừng nhiều năm từng đoạn chạc (làm tròn trặn cho tới chữ số mặt hàng thập phân loại nhất).

A. 3,7;

B. 4;

C. 3;

D. 3,8.

Câu 17. Sáng công ty nhật u nhờ Nga lên đường khu chợ mua sắm 1 kilogam quả cà chua và 2 kilogam khoai tây. lõi rằng 1 kilogam quả cà chua giá bán 25 000 đồng và 1 kilogam khoai tây giá bán 18 000 đồng. Khi giao dịch Nga nên trả số chi phí thuế ngày càng tăng VAT (được tính bởi 10% tổng số chi phí hàng). Vậy em hãy ước tính số chi phí Nga nên trả là:

A. 43 000 đồng;

B. 81 000 đồng;

C. 70 000 đồng;

D. 50 000 đồng.

Câu 18: Tỉ số xác suất của 0,18 m2 và 25 dm2 là:

A. 28%;     

B. 45%;      

C. 36%;      

D. 72%.

Câu 19: lõi rằng x – 83%.x = –1,7. Giá trị của x là:

A. 83;

B. 17;                            

C. – 17;      

D. 10.

Câu trăng tròn. lõi tỉ số xác suất nước nhập dưa loài chuột là 92,8%. Lượng nước nhập 5 kilogam dưa loài chuột là:

A. 6,44 kg;

B. 4,64 kg;

C. 5,38 kg;

D. 1,9 kilogam.

Câu 21. Khẳng lăm le này sau đó là sai?

Đề đua Học kì 2 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề) (ảnh 1)

A. Điểm Q ko với mọi đường thẳng liền mạch a, b, và c;

B. Điểm N phía trên những đường thẳng liền mạch b và c;

C. Điểm P.. ko phía trên những đường thẳng liền mạch a và c;

D. Điểm M phía trên những đường thẳng liền mạch a và b.

Câu 22. Trong hình vẽ sau đây đem từng nào cỗ tía điểm trực tiếp hàng?

Đề đua Học kì 2 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề) (ảnh 1)

A. 5 bộ;

B. 4 bộ;

C. 3 bộ;

D. 1 cỗ.

Câu 23. Cho tía điểm A, B, C ko trực tiếp mặt hàng. Khi cơ hai tuyến phố trực tiếp AB và AC:

A. Trùng nhau;

B. Song tuy nhiên với đường thẳng liền mạch BC;

C. Cắt nhau bên trên điểm A;

D. Song tuy nhiên cùng nhau.

Câu 24. Quan sát hình vẽ mặt mày, xác định này sau đó là đúng?

Đề đua Học kì 2 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề) (ảnh 1)

A. Điểm J chỉ nằm trong lòng nhì điểm K và L;

B. Chỉ đem nhì điểm J và L nằm trong lòng nhì điểm K, N.

C. Hai điểm L và N ở nằm trong phía đối với điểm K.

D. Trong hình không tồn tại điểm này nằm trong lòng nhì điểm này.

Câu 25. Trong hình vẽ sau, xác định này sau đó là đúng?

Đề đua Học kì 2 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề) (ảnh 1)

A. Hai tia AO và AB đối nhau;

B. Hai tia BO và By đối nhau;

C. Hai tia AO và OB đối nhau;

D. Hai tia Ax và By đối nhau.

Câu 26. Cho điểm M nằm trong lòng nhì điểm A và B. lõi AM = 3 centimet, AB = 8 centimet. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp MB là:

A. 5 cm;

B. 4 cm;

C. 6 cm;

D. 11 centimet.

Câu 27. Chọn đáp án sai. Nếu I là trung điểm của đoạn trực tiếp AB thì:

A. IA = IB;

B. IA = IB =  AB2;

C. I nằm trong lòng nhì điểm A và B;

D. IA + IB = 2AB.

Câu 28. Quan sát mặt mày đồng hồ thời trang sau đây. Số vạch chỉ số bên trên mặt mày đồng hồ thời trang ở trong góc tạo ra bởi kim phút và kim giây là:

Đề đua Học kì 2 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề) (ảnh 1)

A. 3;

B. 4;

C. 5;

D. 6.

Câu 29. Điền kể từ phù hợp và địa điểm chấm.

“Đi kể từ cửa ngõ phòng tiếp khách rẽ ngược theo gót góc 135° thì cho tới ….”.

Đề đua Học kì 2 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề) (ảnh 1)

A. Phòng bếp;

B. Cầu thang;

C. Phòng tắm;

D. Phòng ngủ.

Câu 30. Cho góc xOy^=60o. Hỏi số đo của xOy^ bằng bao nhiêu phần số đo của góc bẹt?

A. 14;                            

B. 23;                                      

C. 34;                            

D. 13.

Câu 31. Trong những tuyên bố sau tài liệu này ko nên là số liệu?

A. Điểm khoảng thời điểm cuối năm của từng môn học;

B. Xếp loại đua đua tán tụng thưởng của học viên cuối năm;

C. Số học viên quí ăn gà rán;

D. Số học viên quí coi phim.

Câu 32. Điểm đánh giá môn Toán của một group học viên được ghi lại theo gót bảng sau:

Điểm

6

7

8

9

Số học tập sinh

Xem thêm: trạng ngữ chỉ thời gian

2

4

3

2

Nhóm này còn có từng nào học tập sinh?

A. 28;

B. 11;

C. 10;

D. Một số không giống.

Câu 33. Biểu đồ gia dụng tranh giành tại đây trình diễn con số học viên lớp 6B dùng phương tiện đi lại không giống nhau nhằm cho tới ngôi trường.

Đề đua Học kì 2 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề) (ảnh 1)

Từ biểu đồ gia dụng bên trên, em hãy mang đến biết: lớp 6B đem từng nào học tập sinh?

A. 36;

B. 18;

C. 14;

D. 42.

Câu 34. Sử dụng biểu đồ gia dụng tranh giành ở Câu 33, tỉ số đằm thắm tổng số học viên quốc bộ và xe đạp điện với số học viên lên đường xe cộ máy (bố u chở) và phương tiện đi lại không giống.

A. 4;

B. 1;

C. 94;

D. 95.

Câu 35. Kết ngược bài xích đánh giá học tập kì II môn Toán của lớp 6A được mang đến bên dưới dạng biểu đồ gia dụng sau đây, biết toàn bộ học viên của lớp đều thực hiện bài xích đánh giá. Quan sát biểu đồ gia dụng và mang đến biêys số học viên lớp 6A là bao nhiêu?

Đề đua Học kì 2 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề) (ảnh 1)

A. 35 học tập sinh;

B. 40 học tập sinh;

C. 42 học tập sinh;

D. 45 học viên.

Câu 36. Cho biểu đồ gia dụng cột kép trình diễn số học viên nam giới và số học viên phái đẹp của lớp 6A đem sở trường nghịch ngợm một vài môn thể thao (bóng đá, cầu lông, cờ vua, đá cầu).

Đề đua Học kì 2 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề) (ảnh 1)

Môn thể thao này đem không nhiều học viên nam giới quí nghịch ngợm nhất?

A. Bóng đá;

B. Cầu lông;

C. Cờ vua;

D. Đá cầu.

Câu 37. Kết ngược rất có thể là:

A. Là những thành phẩm của trò nghịch ngợm, thực nghiệm rất có thể xẩy ra, hoặc ko thể xảy ra;

B. Là những thành phẩm của trò nghịch ngợm, thực nghiệm rất có thể xảy ra;

C. Là những thành phẩm của trò nghịch ngợm, thực nghiệm chắc hẳn rằng xảy ra;

D. Là những thành phẩm của trò nghịch ngợm, thực nghiệm ko thể xẩy ra.

Câu 38. Khi tung nhì đồng xu không giống nhau. Có bao nhiêu thành phẩm rất có thể xảy ra?

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 39. Để nói tới tài năng xẩy ra của một sự khiếu nại, tớ người sử dụng một số lượng có mức giá trị từ:

A. 0 cho tới 1;

B. 1 cho tới 10;

C. 0 cho tới 10;

D. 0 cho tới 100.

Câu 40. Một xạ thủ phun trăng tròn mũi thương hiệu vào trong 1 tấm bia thì được 18 chuyến trúng. Xác suất xạ thủ phun trúng tấm bia là:

A. 1019;

B. 1019;

C. 910; 

D. 919. 

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 2)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1. Biết x27=159. Số x phù hợp là:

A. –5;

B. –135;

C. 45;

D. –45.

Câu 2. Kết ngược của quy tắc tính 811 của –5 bằng:

A. 4055;

B. 855; 

C. 4011;

D. 558.   

Câu 3. Biết –0,75 của a bởi 15. Vậy a là số nào?

A. –11,25;

B. –20;

C. –30;

D. –45.

Câu 4. Trong mùa tiến hành plan nhỏ của ngôi trường trung học cơ sở A, khối 6 của ngôi trường đang được nhận được 1035 kilogam giấy tờ vụn. Trong số đó lớp 6A nhận được 105 kilogam. Tỉ số xác suất số giấy tờ vụn tuy nhiên lớp 6A đang được nhận được đối với khối 6 của ngôi trường (làm tròn trặn cho tới chữ số thập phân loại nhất) là:

A. 10,1%;

B. 10,2%;

C. 10,4%;

D. 10%.

Câu 5. Góc xOt sau đây đem số đo là từng nào chừng và là góc nhọn hoặc góc tù?

Đề đua Học kì 2 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề) (ảnh 1)

A. 150° và là góc nhọn;

B. 30° và là góc nhọn;

C. 150° và là góc tù;

D. 30° và là góc tù.

Câu 6. Cho hình vẽ biết CD = DE = 2 centimet.

Đề đua Học kì 2 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề) (ảnh 1)

Khi đó:

A. CE = 2 cm;

B. D là trung điểm của EC;

C. D nằm trong lòng nhì điểm C và E.

D. D ko là trung điểm của EC.

Câu 7. Quan sát biểu đồ gia dụng nhiệt độ chừng khoảng mỗi tháng ở một địa hạt nhập 1 năm mang đến sau đây và cho thấy khoảng tầm thời hạn tía mon rét mướt nhất nhập năm là khoảng tầm nào?

A. Từ mon 10 cho tới mon 12;

B. Từ mon 5 cho tới mon 7;

C. Từ mon 2 cho tới mon 4;

D. Từ mon 7 cho tới mon 9.

Đề đua Học kì 2 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề) (ảnh 1)

Câu 8. Tung nhì đồng xu bằng vận một vài chuyến tớ được thành phẩm sau:

Sự kiện

Hai đồng ngửa

Hai đồng sấp

Một đồng ngửa, một đồng sấp

Số lần

10

26

14

Xác suất thực nghiệm của việc khiếu nại nhì đồng xu đều sấp là:

A. 15; 

B. 2650;  

C. 725;  

D. 5014. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1. Thực hiện nay quy tắc tính (tính hợp lý nếu như đem thể):

a) 34,9 – 31,5 + 58,8 – 55,4

b) 331617125+2831+111715

c) 229:119465:435

d) 41210:2+30%

Bài 2. Tìm x.

a) x : 2,2 = (28,7 – 13,5).2

b) 334.x+75%:23=1

c) 4x – (3 + 5x) = 14      

Bài 3. Bốn thửa ruộng thu hoạch được 15T thóc. Thửa loại nhất thu hoạch được 720 số thóc, thửa loại nhì thu hoạch được 10% số thóc, thửa loại tía thu hoạch được 25 tổng số thóc thu hoạch của thửa loại nhất và thửa loại nhì. Hỏi thửa loại tư thu hoạch được từng nào tấn thóc?

Bài 4. Cho điểm O nằm trong đường thẳng liền mạch xy. Trên tia Ox lấy điểm M sao mang đến OM = 4 centimet. Trên tia Oy lấy điểm N sao mang đến ON = 2 centimet. Gọi A, B theo thứ tự là trung điểm của OM và ON.

a) Chứng tỏ O nằm trong lòng A và B ;

b) Tính chừng nhiều năm đoạn trực tiếp AB.

Bài 5. Tính S=11.4+14.7+17.10+...+194.97+197.100

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 3)

Bài 1. Thực hiện nay quy tắc tính:

a) (15,25 + 3,75).4 + (20,71 + 5,29).5;

b) 420+1642+615+35+221+1021+320;

c) 511.57+511.27+611;

d) 524+0,75+712:218.

Bài 2. Tìm x:

a) 23  +  13  x=56;

b) 53,2 : (x – 3,5) + 45,8 = 99;

c) 4122x.1461=612;

d) 12  x  +  150%  x  =   2022

Bài 3. Một miếng vườn đem diện tích S là 870 m2, nhập cơ đem 23 diện tích trồng cây ăn ngược, 25% trồng rau xanh, diện tích S sót lại trồng hoa. Tính diện tích S trồng hoa.

Bài 4. Biểu đồ gia dụng tranh giành tại đây trình diễn con số buổi học tập chúng ta An dùng những phương tiện đi lại không giống nhau nhằm tiếp cận ngôi trường nhập mon 3.

Đề đua Học kì 2 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề) (ảnh 1)

a) Có từng nào buổi học tập chúng ta An lên đường xe cộ máy nằm trong tía mẹ?

b) Lập bảng tổng hợp trình diễn con số buổi học tập chúng ta An dùng những phương tiện đi lại cho tới trường?

c) Tính phần trăm chúng ta An cho tới ngôi trường bởi xe buýt (Làm tròn trặn thành phẩm cho tới chữ số thập phân loại nhất).

Bài 5.

a) Quan sát hình vẽ rồi điền nhập bảng sau những góc đem nhập hình vẽ

Đề đua Học kì 2 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (10 đề) (ảnh 1)

Tên góc

(cách viết lách thông thường)

Kí hiệu

Tên đỉnh

Tên cạnh

Góc xOz,

góc xOz, góc O1

xOz^,zOx^,O1^

O

Ox, Oz

b) Cho đoạn trực tiếp CD = 8 centimet. I là vấn đề nằm trong lòng C, D. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm những đoạn trực tiếp IC, ID. Tính chừng nhiều năm đoạn trực tiếp MN.

Bài 6. Cho M = 1 + 2 + 22 + 23 + 24 + …  22022 +  22023. Chứng tỏ rằng M phân tách không còn mang đến 3.

Đề đua Toán 6 Học kì 2 (bộ sách khác)

Đề đua Toán 6 Học kì 2 Cánh diều

 • Đề đua Học kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (10 đề)

 • Đề đua Toán 6 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyển vận tối đa (10 đề)

 • Đề đua Học kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 đem ma mãnh trận (10 đề)

Đề đua Toán 6 Học kì 2 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Học kì 2 Toán 6 Chân trời tạo ra năm 2023 đem đáp án (10 đề)

 • Đề đua Toán 6 Học kì 2 Chân trời tạo ra năm 2023 chuyển vận tối đa (10 đề)

 • Đề đua Học kì 2 Toán 6 Chân trời tạo ra năm 2023 đem ma mãnh trận (10 đề)

Xem thử

Mục lục Đề đua Toán 6 theo gót chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn luyện và té túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề đua học viên xuất sắc toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: giới thiệu bản thân và gia đình bằng tiếng anh

Loạt bài xích Đề đua Toán 6 | Đề đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 đem đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm khá đầy đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp cho bạn giành điểm trên cao trong số bài xích đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài xích luyện lớp 6 sách mới mẻ những môn học