đề thi hsg sinh 9

TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 –ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Bạn đang xem: đề thi hsg sinh 9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƢƠNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

NĂM HỌC năm ngoái - 2016

MÔN THI: SINH HỌC





Câu 1 (1,0 điểm).







Câu 2 (1,5 điểm). VnDoc.com

1. 

2. 





1

có 75% con thân thuộc xám và 25% con thân



a. 

b. 

2

khi cho F

1





Câu 3 (1,5 điểm).

1. 1 c

2 và 3 cùng 



2. 



 X



Câu 4 (1,5 điểm).

1.   

2. , p

A 

Câu 5 (2,0 điểm).

1. 

2. 



3. aBBDd  quá trình





a. 

1

.

b. Theo 



Câu 6 (1,5 điểm).

TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 –ĐÁP ÁN CHI TIẾT

1. 







2. 

Câu 7 (1,0 điểm).

1. 

2. 

 



…………………Hết………………….



. . . . .

 

. . . . .

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƢƠNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9

NĂM HỌC năm ngoái - 2016

MÔN THI: SINH HỌC

Hƣớng dẫn và đáp án chấm

Câu 1 (1,0 điểm).





---



Xem thêm: dấu ngoặc kép có tác dụng gì



- ---

---



AA x aa ---> Aa

- 

------



Aa x aa ---> Aa : aa

Câu 2 (1,5 điểm).

1. 



-  



TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC 9 –ĐÁP ÁN CHI TIẾT



- 





2. V

2

.



- ---> F

1



F

1

--

1

là 3Aa: 1aa

------> Các

con loại thân thuộc x



2

:

F

1



G

F1:

3/8A; 5/8a

F

2:

          

25/64



- HS biện luận theo cách khác để xác định được KG của ruồi cái thế hệ P AA

và Aa cũng mang lại điểm tối nhiều.

- HS thực hiện cách tiếp cho thành quả 25/64 cũng cho điểm tối nhiều.

Câu 3 (1,5 điểm)

1. 

- 

- 



---



--- trùng là: Ab, aB, ab.

2. X

    ---   ---  

---

3

-1) = 6

NST

- ---

6+2=8

- ---

6+1=7

------

---

2

-1) = 14

NST ---

Câu 4 (1,5 điểm)

Bộ Đề thi đua học viên chất lượng tốt lớp 9 môn Sinh đem đáp án

50 Đề thi đua học viên chất lượng tốt lớp 9 môn Sinh được VnDoc thuế tầm và share. Tài liệu bao gồm những đề thi đua học viên chất lượng tốt lớp 9 của cung cấp thị trấn và cung cấp tỉnh tất nhiên đáp án mang lại chúng ta tập luyện và đối chiếu. Chúc chúng ta học tập chất lượng tốt, chào chúng ta chuyên chở về tham ô khảo

 • Đề thi đua lựa chọn học viên chất lượng tốt lớp 9 môn Toán Trường trung học cơ sở Xuân Diệu năm học tập 2020 - 2021
 • Đề thi đua lựa chọn học viên chất lượng tốt lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT thị trấn Phú Xuyên năm học tập 2020 - 2021
 • Đề thi đua lựa chọn học viên chất lượng tốt lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Phú Hoà năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua lựa chọn học viên chất lượng tốt lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận 5 năm 2020 - 2021

Ngoài đi ra, VnDoc.com vẫn xây dựng group share tư liệu tiếp thu kiến thức trung học cơ sở không tính tiền bên trên Facebook: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể có được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: vở chèo quan âm thị kính

 • Đề thi đua lựa chọn học viên chất lượng tốt lớp 9 môn Toán Trường trung học cơ sở Trung Hà, Thủy Nguyên năm 2020 - 2021 (đề 2)
 • Đề thi đua lựa chọn học viên chất lượng tốt lớp 9 môn Địa lý Phòng GD&ĐT Hương Khê năm học tập 2020 - 2021
 • Đề thi đua lựa chọn học viên chất lượng tốt lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT quận Tân Bình năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua lựa chọn học viên chất lượng tốt lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Nghi Lộc năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua lựa chọn học viên chất lượng tốt lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT thị trấn Đức Cơ năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua lựa chọn học viên chất lượng tốt lớp 9 môn Toán Trường trung học cơ sở Nghĩa Đồng năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua lựa chọn học viên chất lượng tốt lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Sóc Sơn năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua lựa chọn học viên chất lượng tốt lớp 9 môn Toán Trường trung học cơ sở Trung Hà, Thủy Nguyên năm 2020 - 2021 (đề 2)
 • Đề thi đua lựa chọn học viên chất lượng tốt lớp 9 môn Toán Phòng GD&ĐT Hương Khê năm học tập 2020 - 2021
 • 50 Đề thi đua học viên chất lượng tốt lớp 9 môn Toán cung cấp thị trấn tỉnh

50 Đề thi đua học viên chất lượng tốt lớp 9 môn Sinh. Đề thi đua học viên chất lượng tốt lớp 9 trực thuộc công tác Sinh học tập lớp 9. Hy vọng trên đây được xem là tư liệu tìm hiểu thêm hữu ích mang lại chúng ta ôn luyện. Chúc chúng ta ôn thi đua tốt

..............................................................

Ngoài 50 Đề thi đua học viên chất lượng tốt lớp 9 môn Sinh, chúng ta học viên còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những đề thi đua học tập kì 1 lớp 9, đề thi đua học tập kì 2 lớp 9 những môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi vẫn thuế tầm và tinh lọc. Với đề thi đua lớp 9 này hùn chúng ta tập luyện thêm thắt khả năng giải đề và thực hiện bài xích chất lượng tốt rộng lớn. Chúc chúng ta ôn thi đua tốt