de thi sử thpt quốc gia 2022

Câu 3: Đặc điểm lớn số 1, độc đáo và khác biệt nhất của cách mệnh nước Việt Nam vô giai đoạn 1954 - 1975 là

A. Tiến hành mặt khác nhị trách nhiệm cách mệnh không giống nhau ở nhị miền tổ quốc.

Bạn đang xem: de thi sử thpt quốc gia 2022

B. đất nước bị phân tách tách thực hiện nhị miền với nhị chính sách chủ yếu trị không giống nhau.

C. Việt Nam phát triển thành điểm phản ánh thâm thúy nhất xích míc thân thiết nhị phe.

D. chiến đấu chống cuộc chiến tranh xâm lăng loại mới nhất của Mĩ và tay sai.

Xem thêm: tô màu vẽ ô tô mơ ước đơn giản đẹp

Xem đáp án

A lựa chọn vì nhị miền triển khai nhị trách nhiệm không giống nhau nằm trong tuỳ thuộc 1 kế hoạch cách mệnh công cộng là trả thành cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân (chống Mỹ, cứu vãn nước). 

Xem thêm: sinh học 9 bài 2

B loại vì chỉ phản ánh Điểm lưu ý, ko phản ánh độc đáo và khác biệt của cách mệnh VN giai đoạn 1954 - 1975.

C, D loại vì ko phản ánh Điểm lưu ý của cách mệnh nước Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975.

Chọn A.