đề thi thử vào 10 môn toán

Dưới đó là đề thi đua demo vô lớp 10 môn Toán năm 2023 của những ngôi trường trung học cơ sở bên trên TP Hà Nội, kèm cặp đáp án nhằm sỹ tử nằm trong xem thêm.