đề thi tiếng việt lớp 3Bộ 200 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, với đáp án bám sát sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời phát minh gom Giáo viên và cha mẹ được thêm tư liệu Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 kể từ tê liệt gom học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài bác thi đua môn Tiếng Việt lớp 3.

Top 200 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem test Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem test Đề Tiếng Việt 3 CD

Bạn đang xem: đề thi tiếng việt lớp 3

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word với điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời phát minh với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Xem test Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem test Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem test Đề Tiếng Việt 3 CD


Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 (cả tía sách)

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 (sách mới)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 1 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 3 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 4 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 5 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 7 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 8 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 9 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 10 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 11 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 12 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 14 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 16 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 17 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 18 (cả tía sách)

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2 (sách mới)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 19 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần đôi mươi (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 21 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 22 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 23 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 24 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 26 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 28 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 29 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 30 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 31 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 32 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 33 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 34 (cả tía sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 35 (cả tía sách)

Bài tập dượt hằng ngày lớp 3

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài tập dượt Toán lớp 3

 • Bài tập dượt Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Lời giải bài bác tập dượt môn Tiếng Việt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Chân trời sáng sủa tạo)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Cánh diều)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở nên tiếng: (4 điểm)

- GV mang lại học viên bắt thăm hỏi phát âm một quãng văn phiên bản trong những phiếu phát âm. Đảm bảo phát âm đích thị vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa nhập nội dung bài bác phát âm, GV bịa thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

CHUYỆN TRONG VƯỜN

Cây hoa giấy má và cây táo con cái nằm trong sinh sống nhập một khu vực vườn. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy má đâm chồi, nảy lộc. Hàng trăm hoa lá giấy má nở đỏ lòe rực cả một góc vườn. Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ, đằm thắm cành trơ trụi, nứt nẻ.

Cây hoa giấy má trình bày :

- Táo ơi! Cậu đã trải xấu xa khu vực vườn này. Cậu nên chuồn ngoài điểm trên đây nhằm lấy vị trí mang lại tớ trổ hoa.

Cây táo con cái vẫn nép bản thân, yên lặng. Ít lâu sau, nó chính thức nẩy những cái lá tròn trặn, bóng láng. Rồi cây táo nở hoa, mùi hương thơm tho phảng phất nhẹ nhàng nhập gió máy. Thoáng chốc, hoa tàn và kết trở nên những ngược táo nhỏ màu xanh da trời. Đầu ngày thu, những ngược táo to tát, chín vàng. Một hôm, nhì ông con cháu căn nhà vườn chuồn đi dạo. Ông với tay trẩy mang lại con cháu bao nhiêu ngược táo. Cô nhỏ xíu ăn và luôn luôn mồm ca tụng ngon. Cây hoa giấy má buồn trong khi thấy không có bất kì ai nhằm ý cho tới bản thân.

Cây táo nghiêng nghiền lá xanh rì, thì thầm thì yên ủi các bạn :

- Quý Khách chớ buồn! Hai tất cả chúng ta từng người một việc. Tôi dưng ngược ngon nhằm từng người

thưởng thức. Còn các bạn thì mang lại sắc hoa và bóng non.

Giờ thì cây hoa giấy má tiếp tục hiểu.

(Theo Thành Tuấn)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Câu văn nào là mô tả vẻ rất đẹp của cây hoa giấy? (0,5 điểm)

A. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy má đâm chồi, nảy lộc.

B. Mưa phùn thực hiện để lá cây trái mướt, tươi tốt.

C. Hàng trăm hoa lá giấy má nở đỏ lòe rực cả một góc vườn.

Câu 2: Mùa xuân, cây táo như vậy nào?(0,5 điểm)

A. Thân cành trơ trụi, nứt nẻ.

B. Đâm chồi, nảy những cái lá không nhiều.

C. Nở đi ra những hoa lá với mùi hương thơm tho nhè nhẹ nhàng.

Câu 3: Câu hoa giấy má tiếp tục trình bày gì với cây táo sau khoản thời gian thấy vẻ bên ngoài của cây táo? (0,5 điểm)

A. Cậu đã trải mang lại khu vực vườn tăng tươi tỉnh rất đẹp.

B. Cậu thực hiện xấu xa khu vực vườn, chuồn nơi khác mang lại tớ nở hoa.

C. Cậu thực hiện mang lại khu vực vườn tăng chật hẹp.

Câu 4:  Sau trong khi thấy nhì ông con cháu ko nhằm ý gì cho tới bản thân, cây hoa giấy má tiếp tục cảm nhận thấy như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Nó cảm nhận thấy sung sướng.

B. Nó cảm nhận thấy buồn buồn chán.

C. Nó cảm nhận thấy phiền lòng.

Câu 5: Viết 1 – 2 câu nêu tâm trí của em về hành vi, việc thực hiện của cây táo? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Em rút đi ra bài học kinh nghiệm gì cho bản thân mình kể từ mẩu truyện trên? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm một cặp kể từ ngữ với nghĩa kiểu như nhau nhập bài bác phát âm.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Chỉ đi ra những câu khiến cho được dùng nhập bài bác phát âm. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9:Chọn vệt nhì chấm hoặc vệt phẩy thay cho mang lại dù vuông trong khúc văn tiếp sau đây.(1 điểm)

Xem thêm: văn nghị luận lớp 6

       Trong rừng hoa căn nhà bà em□bà trồng thật nhiều loại hoa như□hoa giấy□hoa hồng□ hoa mai□hoa mươi giờ□hoa huệ...Ngoài ra□bà còn trồng thêm 1 vài ba cây ăn ngược □ cây táo □ cây ổi □ cây mãng cầu và cây mít.

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Hoa thiên lí

     Thiên lí là 1 cây thừng leo dằng dịt. Hoa nở trở nên từng chùm ở nách lá, nụ hoa màu xanh da trời lục, khi hoa nở có màu sắc vàng đặc biệt nhẹ nhàng (màu thiên lí). Hương thơm tho lan nhập đêm hôm và sáng sủa sớm. Khoảng đầu hè cho tới đằm thắm thu là mùa hoa thiên lí nở. Sang đông đúc, cây rụng lá rồi bị tiêu diệt những cành nhỏ, chỉ với đằm thắm chủ yếu và gốc cây vẫn sinh sống. Tháng nhì mon tía thường niên, kể từ gốc cây và đằm thắm chủ yếu thiên lí lại nảy chồi rồi trở nên tân tiến.

 (Lê Linh)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn cộc (8 – 10 câu) kể lại chuyến đi dạo của em cho tới tham lam quan liêu một cảnh quan của quốc gia tao.

Gợi ý:

- Giới thiệu về chuyến hành trình tê liệt. 

- Giới thiệu khái quát về cảnh quan tuy nhiên em tiếp tục cho tới tham lam quan liêu.

- Nêu Đặc điểm nổi trội của cảnh quan.

- Nêu cảm tưởng của em về cảnh quan.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở nên tiếng: (4 điểm)

- GV mang lại học viên bắt thăm hỏi phát âm một quãng văn phiên bản trong những phiếu phát âm. Đảm bảo phát âm đích thị vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa nhập nội dung bài bác phát âm, GV bịa thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

NGÔ QUYỀN ĐẠI PHÁ QUÂN NAM HÁN

     Ngô Quyền quê quán Đường Lâm (Ba Vì, thủ đô ngày nay), thực hiện nha tướng mạo mang lại Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ gả phụ nữ mang lại, lại mang lại quyền quản lý Ái Châu (Thanh Hoá ngày nay).

     Tháng Ba năm Đinh Dậu (937), Dương Đình Nghệ bị con cái nuôi là Kiều Công Tiễn làm thịt bị tiêu diệt.Tháng Chạp năm ấy, Ngô Quyền kéo quân kể từ Ái Châu đi ra căn vặn tội Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn hoảng, sai sứ lịch sự cầu cứu giúp quân Nam Hán (Trung Quốc). Vua Nam Hán ham muốn nhân VN với loàn tuy nhiên lấy quân xâm chiếm, bèn sai con cái út ít là Hoằng Thao lấy thiệt nhiều phi thuyền, bám theo sông Bạch Đằng tiến bộ nhập VN.

      thạo tin yêu, Ngô Quyền với mọi tướng mạo bàn lược mưu mẹo. Ôngliền sai lấy cọc đóng góp xuống nhì mặt mày bờ cửa ngõ sông. Khi nước triều lên, Ngô Quyền sai quân lấy thuyền nhẹ nhàng đi ra khiêu chiến rồi fake bại nhằm dụ địch xua đuổi bám theo. Quả nhiên Hoằng Thao trúng kế tiếp. Khi phi thuyền lọt được vào vùng cắm cọc, đợi cho tới khi nước triều rút, cọc nhô dần dần lên, Ngô Quyền bèn tung quân, bạt mạng bị tiêu diệt tuy nhiên tiến công. Quân Hoằng Thao bị rối loàn, nước triều lại xuống cấp, thuyền vướng cọc tuy nhiên lật úp, quân sĩ bị tiêu diệt cho tới quá nửa. Ngô Quyền quá thắng xua đuổi tiến công, bắt và làm thịt được Hoằng Thao. Vua Nam Hán được tin yêu, thương khóc mãi rồi thu nhặt tàn binh của Hoằng Thao còn còn sót lại và rút về.Ngô Quyền tiếp tục khuấy tan cả trăm vạn quân của Hoằng Thao, dựng nước và xưng vương vãi, khiến cho giặc phương Bắc nên lo âu, không đủ can đảm léo hánh cho tới VN.

Khoanh tròn trặn nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Ngô Quyền với quan hệ thế nào với Dương Đình Nghệ? (0,5 điểm)

A. Con trai ruột.

B. Con trai nuôi.

C. Con rể.

Câu 2: Vì sao Ngô Quyền kéo quân chuồn căn vặn tội Kiều Công Tiễn? (0,5 điểm)

A. Vì Kiều Công Tiễn thực hiện con gián điệp cùng nước Nam Hán.

B. Vì Kiều Công Tiễn làm thịt phụ vương nuôi của tôi.

C. Vì Kiều Công Tiễn làm thịt phụ vương ruột của tôi.

Câu 3: Ngô Quyền tiếp tục suy nghĩ đi ra mưu mẹo gì nhằm tiêu xài khử đại quân Nam Hán? (0,5 điểm)

A. Ông đem phi thuyền của nước bản thân chuồn tiến công quân Nam Hán.

B. Ông sử dụng kế cắm cọc mộc đầu nhọn xuống điểm xung yếu ở sông Bạch Đằng, khi thủy triều rút cọc tiếp tục đâm thủng thuyền giặc.

C. Ông sai binh lính sử dụng những thanh mộc đầu nhọn phi nhập những phi thuyền của quân Nam Hán nhập đêm hôm.

Câu 4: Cuộc pk tiếp tục ra mắt và thắng lợi như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Quân Nam Hán quá thắng lấy những phi thuyền của tôi tiến bộ nhập VN, quân tao bị đàn áp nên đành rút quân.

B. Quân Nam Hán đoán được ý đồ gia dụng của Ngô Quyền nên đành rút quân về nước.

C. Quân Nam Hán trúng kế tiếp của Ngô Quyền, thất bại thảm hoảng, quân tao dành riêng thành công vang lừng.

Câu 5: Qua mẩu truyện bên trên, em thấy Ngô Quyền là kẻ như vậy nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Cuộc chiến này còn có ý nghĩa sâu sắc thế nào so với nước ta? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7:  Viết lại những thương hiệu riêng rẽ với nhập bài bác phát âm và phân bọn chúng trở nên 2 loại sau (0,5 điểm)

- Tên người:.........................................................................................

- Tên riêng rẽ địa lí:...................................................................................

Câu 8:Tìm 5 kể từ ngữ chỉ hoạt động và sinh hoạt nhập bài bác phát âm bên trên.(0,5 điểm)

Câu 9:Đặt một câu với dùng kể từ ngữ em một vừa hai phải tìm ra ở câu 8.(1 điểm)

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Quà của đồng nội

Khi trải qua những cánh đồng xanh rì, các bạn với ngửi thấy mùi hương thơm tho non của bông lúa non ko ? Trong loại vỏ xanh rì tê liệt, với 1 giọt sữa Trắng thơm tho, phảng phất mùi vị ngàn cây cỏ. Dưới tia nắng, giọt sữa từ từ đông đúc lại, bông lúa càng ngày càng cong xuống, nặng trĩu vì như thế hóa học quý trong trắng của trời.Đợi đến thời điểm một vừa hai phải nhất, người tao gặt đem về. 

(Thạch Lam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết một bức thư cộc cho 1 người các bạn quốc tế nhằm thích nghi và phân bua lòng đằm thắm ái của em với các bạn.

Gợi ý:

- Về hình thức: Bức thư cần phải có địa điểm, tháng ngày, năm, điều đầu thư, điều cuối thư, kí thương hiệu.

- Về nội dung:

+ Em tự động trình làng về tay.

+ Lí tự ghi chép thư.

+ Bày tỏ lòng đằm thắm ái của em dành riêng cho chính mình.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở nên tiếng: (4 điểm)

- GV mang lại học viên bắt thăm hỏi phát âm một quãng văn phiên bản trong những phiếu phát âm. Đảm bảo phát âm đích thị vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa nhập nội dung bài bác phát âm, GV bịa thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài bác tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG

Ngày xưa với 1 cô nhỏ xíu sinh sống nằm trong u nhập một túp lều tranh giành dột nát nhừ tuy nhiên tê liệt là 1 nhỏ xíu gái vô nằm trong hiếu hạnh. Thật rủi ro u của cô ý nhỏ xíu lại bị dịch đặc biệt nặng trĩu tuy nhiên vì như thế căn nhà túng thiếu nên ko với chi phí mua sắm dung dịch chữa trị, và cô nhỏ xíu vô nằm trong buồn buồn chán.

Một đợt đang được ngồi khóc mặt mày đàng chợt với 1 ông lão trải qua thấy kỳ lạ bèn chớ lại căn vặn. Khi biết sự tình ông già nua trình bày với cô bé:

- Cháu hãy nhập rừng và cho tới mặt mày gốc cây cổ thụ to tát nhất nhập rừng hái lấy một hoa lá độc nhất bên trên tê liệt. Bông hoa ấy với từng nào cánh thì u con cháu sinh sống được do đó ngày.

Cô nhỏ xíu ngay lập tức nhập rừng và rất rất lâu sau mới mẻ nhìn thấy hoa lá Trắng tê liệt. Phải trở ngại lắm cô mới mẻ trèo lên được nhằm lấy hoa lá, tuy nhiên khi kiểm đếm chỉ tồn tại một cánh, hai cánh, ba cánh tứ cánh. Chỉ với tứ cánh hoa là sao chứ? Chẳng nhẽ u cô chỉ sinh sống được do đó ngày thôi sao? 

Không đành lòng cô ngay lập tức sử dụng tay xé nhẹ nhàng dần dần từng cánh hoa rộng lớn trở nên những cánh hoa nhỏ và hoa lá cũng bám theo này mà nhiều cánh dần dần lên nhiều đến mức độ không thể kiểm đếm được nữa. Từ tê liệt thế gian gọi hoa lá ấy là hoa lá cúc Trắng nhằm nói tới lòng hiếu hạnh của cô ý nhỏ xíu tê liệt dành riêng cho u bản thân.

Khoanh tròn trặn nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Cô nhỏ xíu với thực trạng sinh sống như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Cô nhỏ xíu sinh sống với u nhập cảnh túng thiếu nàn.

B. Cô nhỏ xíu sinh sống với cha mẹ nhập sang chảnh, trang trọng.

C. Cô nhỏ xíu không cha mẹ, sinh sống ở ven đàng.

Câu 2: Ông lão tiếp tục trình bày gì với cô nhỏ xíu sau khoản thời gian biết sự tình? (0,5 điểm)

A. Ông lão bảo cô hái những hoa lá bên trên gốc cây cổ thụ to tát nhất nhập rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô nhỏ xíu sinh sống.

B. Ông lão bảo cô chỉ hái một hoa lá độc nhất bên trên gốc cây cổ thụ to tát nhất nhập rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô nhỏ xíu sinh sống.

C. Ông lão bảo cô chỉ việc hái hoa lá độc nhất bên trên gốc cây cổ thụ nhập rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô nhỏ xíu sinh sống.

Câu 3: Vì sao cô nhỏ xíu lại xé từng cánh hoa rộng lớn trở nên những cánh hoa nhỏ? (0,5 điểm)

A. Vì cô nhỏ xíu suy nghĩ hoa lá nhiều cánh nhỏ tiếp tục xinh xắn hơn.

B. Vì cô nhỏ xíu suy nghĩ hoa lá nhiều cánh nhỏ tiếp tục kéo dãn dài được sự sinh sống của u.

C. Vì cô nhỏ xíu suy nghĩ hoa lá nhiều cánh nhỏ là hoa lá quan trọng đặc biệt nhất nhằm dành riêng tặng u.

Câu 4: Theo em, hoa lá cúc Trắng hình tượng mang lại điều gì trải qua câu truyện trên? (0,5 điểm)

A. Biểu tượng của sự tinh khiết, cao quý của một người phụ nữ.

B. Biểu tượng của sự việc sinh sống, là sự hiếu hạnh của những người con cái so với u.

C. Biểu tượng của tình thương yêu vĩnh cửu.

Câu 5: Thông điệpđược gửi gắm là gì?(1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Trong cuộc sống đời thường, em thể hiện nay sự hiếu hạnh so với người thân trong gia đình nhập mái ấm gia đình tự những cơ hội nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm 5 kể từ ngữ chỉ Đặc điểm được dùng nhập mẩu truyện bên trên. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Tìm kể từ ngữ với ngược nghĩa với những kể từ sau: buồn bã, khó khăn.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9: Đặt một câu với hình hình ảnh đối chiếu về hoả hồng.(1 điểm)

........................................................................................................

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Cây gạo

Mùa xuân, cây gạo gọi cho tới từng nào là chim ríu rít. Từ xa vời coi lại, cây gạo lừng lững như 1 tháp đèn vĩ đại. Hàng ngàn hoa lá là hàng trăm ngọn lửa hồng tươi tỉnh. Hàng ngàn búp nõn lá, hàng trăm ánh nến nhập xanh rì. Tất cả đều lóng lánh, lung linh nhập nắng và nóng. Chào mồng, cà cưỡng, sáo đen sạm,...đàn đàn lũ lũ cất cánh chuồn cất cánh về, lượn lên lượn xuống.

 (Theo Vũ Tú Nam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn cộc (8 – 10 câu) nêu tình thương, xúc cảm của em với hero em yêu thương quí nhập một mẩu truyện tiếp tục học tập.

Gợi ý:

- Giới thiệu hero em yêu thương quí.

- Nêu lí tự em yêu thương quí hero tê liệt.
Lưu trữ: Đề thi đua Tiếng Việt lớp 3 (sách cũ)

Xem tăng đề thi đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Đề thi đua Toán lớp 3
 • Đề thi đua Tiếng Anh 3
 • Đề thi đua Tin học tập lớp 3

Xem test Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem test Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem test Đề Tiếng Việt 3 CD

Đã với điều giải bài bác tập dượt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 3 Cánh diều

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: toán lớp 3 cánh diều

Loạt bài bác Đề thi đua Tiếng Việt 3 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 3 những môn học