đề thi tin học lớp 5 cuối kì 2

Đề đánh giá học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5 năm 2022 - 2023 theo đòi Thông tư 22 bao hàm đáp án và bảng quái trận. Đề ganh đua nhằm mục tiêu Đánh Giá quality tiếp thu kiến thức của những em học viên lớp 5, chung những em rèn luyện và nâng lên kỹ năng. Đồng thời chung những thầy cô rời khỏi đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 chuẩn chỉnh những cường độ cho những em học viên. Sau phía trên chào những em nằm trong xem thêm.

Bạn đang xem: đề thi tin học lớp 5 cuối kì 2

Các đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học tiếp sau đây được VnDoc thuế tầm, tổ hợp kể từ những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn nước. Nội dung từng đề ganh đua bao hàm 2 phần: Trắc nghiệm và Tự luận đem đáp án và chỉ dẫn chấm mang lại từng đề. Các em học viên cầm được cấu hình đề ganh đua. Các bậc cha mẹ chuyển vận về, in lại mang lại con trẻ của mình bản thân ôn luyện.

1. Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 kì hai năm 2022 - 2023

1.1 Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Số 1

PHÒNG GD & ĐT……

TRƯỜNG TH …..

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC .........

MÔN: TIN HỌC - LỚP 5

Thời gian: 35 phút (Không kể thời hạn trị đề)
(Lý thuyết: 10’; Thực hành: 25’)

I. LÍ THUYẾT (4 điểm)

Hãy khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích với câu 1, 2, 8.

Câu 1: (0,5 điểm - M1) Nút mệnh lệnh KHÔNG CÓ nhập ứng dụng trình chiếu là:

 Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 kì 2

Câu 2: (0,5 điểm - M1) Trong ứng dụng trình chiếu, nhằm chèn đoạn phim nhập bài xích trình chiếu, em thực hiện:

A. Nháy con chuột nhập thẻ trang chủ → lựa chọn Video → lựa chọn Video from File…

B. Nháy con chuột nhập thẻ Insert → lựa chọn Video → lựa chọn Video from File…

C. Nháy con chuột nhập thẻ Insert → lựa chọn Audio → lựa chọn Audio from File…

Câu 3: (0,5 điểm - M1) Nối nút mệnh lệnh với tổng hợp phím ứng.

 Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 kì 2

Câu 4: (0,5 điểm - M1) Điền số 1; 2; 3 nhập dù rỗng tuếch tương thích để sở hữu trật tự đích của công việc design bài xích trình chiếu:

☐ Soạn nội dung từng trang, chèn hình hình ảnh, tiếng động, tạo nên hiệu ứng…

☐ Lựa lựa chọn nội dung từng trang trình chiếu

☐ Chọn chủ thể trình chiếu

Câu 5: (0,5 điểm - M2) Để Open bong biên soạn thảo giấy tờ thủ tục vẽ hình tam giác, em sử dụng mệnh lệnh nào?

………………………………………………………………………………………….

Câu 6: (0,5 điểm - M2) Điền nhập lốt (…) nhằm rùa vẽ được hình bên

Repeat … [ Repeat 4[ fd 100 rt ….. ] rt 360/5 ]

Câu 7: (0,5 điểm - M2) Gạch chân địa điểm sai nhập giấy tờ thủ tục sau:

To tam giac

Repeat 3[Fd 100 RT 120]

End

Câu 8: (0,5 điểm - M2) Rùa tiến hành việc làm nào là tiếp sau đây Lúc có được những mệnh lệnh sau:

Repeat 5[ Repeat 6[fd 50 rt 60] rt 72]

A. Vẽ hình nhiều giác 6 cạnh

B. Vẽ hình nhiều giác 6 cạnh, vẽ xong xuôi xoay một góc 72 phỏng.

C. Lặp lại 5 chuyến, từng chuyến vẽ một hình nhiều giác đem 6 cạnh cân nhau và vì chưng 50 bước, vẽ xong xuôi xoay nên một góc 72 phỏng.

II. THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 9: (3 điểm - M3) Khởi động ứng dụng trình chiếu, em hãy tạo nên 4 trang trình chiếu trình làng về cảnh quan quê nhà em theo đòi khêu gợi ý bên dưới đây:

Trang 1:

Giới thiệu thương hiệu cảnh đẹp

Tên em, thương hiệu lớp em

Trang 2:

Kể về cảnh quan tê liệt (khoảng 5 cho tới 7 câu)

Trang 3:

Chèn hình hình ảnh về cảnh quan (Lấy hình ảnh bên trên mạng Internet) hoặc chèn đoạn đoạn phim đã có sẵn trước nhập ổ D

Trang 4:

Trân trọng cảm ơn!

* Yêu cầu:

 • Sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ thích hợp.
 • Sử dụng cảm giác phù hợp cho những đối tượng người dùng.
 • Đánh số trang trình chiếu
 • Lưu với tên: Tên HS thương hiệu lớp- Câu 1 (VD: Hải 5A4- Câu1)

Câu 10: (3 điểm - M4) Sử dụng ứng dụng MS Logo, ghi chép mệnh lệnh nhằm rùa vẽ nghe đâu loại mẫu. tường rằng, loại mẫu này được tạo nên vì chưng 6 hình ngũ giác đem 5 cạnh cân nhau và vì chưng 100 đơn vị chức năng rùa.

(Lưu ý: Sử dụng đường nét vẽ có tính rộng lớn số 4, màu sắc đỏ)

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

PHẦN I: LÍ THUYẾT (4 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) C

Câu 2: (0,5 điểm) B

Câu 3: (0,5 điểm) (Nối đích 1 đáp án ko mang lại điểm, nối đích 2 đáp án được 0,25 điểm, nối đích 4 đáp án được 0,5 điểm)

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Câu 4: (0,5 điểm) Sắp xếp đích trật tự được 0,5 điểm

3 - 2 - 1

Câu 5: (0,5 điểm) edit “tamgiac hoặc edit “hinhtamgiac

Câu 6: (0,5 điểm) (điền đích 1 …được 0.25 điểm, điền đích cả hai lốt … được 0.5 điểm)

Repeat 5 [ Repeat 4[ fd 100 rt 90 ] rt 360/5 ]

Câu 7: (0,5 điểm)

To tam giac

Repeat 3[Fd 100 RT 120]

End

Câu 8: (0,5 điểm) C

PHẦN II: THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 9: (3 điểm)

 • Sử dụng phông chữ, cỡ chữ phù hợp. (0.5 điểm)
 • Chèn được đích đoạn phim, tranh vẽ theo đòi đòi hỏi. (1 điểm)
 • Đủ bố cục tổng quan, dùng cảm giác phù hợp. (0.5 điểm)
 • Đánh số trang (0.5 điểm)
 • Lưu với tên: VD: Sơn5A5-Câu1 (0.5 điểm)

Câu 10: (3 điểm)

Vẽ được loại mẫu (1 điểm). Viết được giấy tờ thủ tục (1 điểm)

Dùng câu mệnh lệnh bịa đặt red color mang lại đường nét vẽ (0.5 điểm), phạm vi đường nét vẽ vì chưng 4 (0.5 điểm)

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỉ kệ %

TN

TH

TN

TH

TN

TH

TN

TH

Tổng

Tỉ lệ

1. Thiết kế tiếp bài xích trình chiếu .

Số câu

02

02

01

05

Số điểm

1,0

1,0

3,0

5,0

50%

2. Thế giới Logo

Số câu

02

02

01

05

Số điểm

1,0

1,0

3,0

5,0

60%

Tổng

Số câu

04

04

01

01

10

Số điểm

2,0

2,0

3,0

3,0

10

100%

Tỉ lệ %

20%

20%

30%

30%

100%

Tỉ lệ theo đòi mức

20%

20%

30%

30%

100%

1.2 Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Số 2

Câu A.1. Đâu là hình tượng của ứng dụng trình chiếu ?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu A.2. Để tạo nên cảm giác cho 1 đối tượng người dùng nhập trang trình chiếu, em lựa chọn thẻ nào?

A. Insert

B. Home

C. View

D. Animations

Câu A.3. Rùa tiếp tục vẽ hình nào là tiếp sau đây Lúc tiến hành những mệnh lệnh sau:

CS FD 50 RT 90 FD 100 LT 90 FD 50

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu A.4. Cặp kể từ khóa nào là tại đây đều phải sở hữu vào cụ thể từng thủ tục?

A. To và Edit

B. To và save

C. To và End

D. To và Bye

Câu A.5. Một giấy tờ thủ tục nhập Logo chính thức và kết thúc giục bởi:

A. To và Exit

B. To và End

C. To và Edit

D. Edit và End

Câu A.6. Trong Logo nhằm biên soạn một giấy tờ thủ tục mang tên tamgiac, nhập ngăn gõ mệnh lệnh em gõ mệnh lệnh nào?

A. edit tamgiac

B. edit “tamgiac”

C. edit “tamgiac

D. Edit tamgiac”

B. Thực hành: (7đ)

B.1. Soạn bài xích trình chiếu: (4đ)

B.1.1. Mở ứng dụng PowerPoint (0,5đ)

B.1.2. Tạo trang trình chiếu đem nội dung và bố cục tổng quan theo đòi khuôn sau: (2đ)

B.1.3. Tạo cảm giác mang lại văn bạn dạng và hình hình ảnh nhập trang trình chiếu (0,5đ)

B.1.4. Lưu bài xích trình phản vào folder PC (1đ)

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

B.2. Lập trình Logo (3đ)

B.2.1. Khởi động ứng dụng Logo (0,5đ)

B.2.2. Trong Logo ghi chép những câu mệnh lệnh nhằm Rùa vẽ hình ngũ giác sau (2đ)

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

B.2.3. Soạn và tiến hành giấy tờ thủ tục 6NGUGIAC nhập Logo nhằm vẽ hình theo đòi khuôn sau: (0,5đ)

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học tập Số 1

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi câu đích được 0,5 điểm

Câu

Câu A.1

Câu A.2

Câu A.3

Câu A.4

Câu A.5

Câu A.6

Đáp án đúng

C

D

D

C

B

C

B. THỰC HÀNH: (7 điểm)

B.1. Soạn bài xích trình chiếu

B.1.1. Khởi động được ứng dụng PowerPoint: (0,5đ)

B.1.2. Chọn bố cục tổng quan, gõ nội dung, chèn hình hình ảnh (2đ)

B.1.3 Tạo được cảm giác mang lại văn bạn dạng và hình hình ảnh (0,5đ)

B.1.4. Lưu được bài xích trình phản vào folder PC (1đ)

B.2. Lập trình Logo

B.2.1. Khởi động được ứng dụng Logo (0,5đ)

B.2.2. Soạn và tiến hành được nhị giấy tờ thủ tục vẽ hình theo đòi đòi hỏi (2đ)

B.2.3. Soạn và tiến hành được giấy tờ thủ tục TRANGTRI vẽ hình theo đòi đòi hỏi (0,5đ)

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỉ trọng %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thiết kế tiếp bài xích trình chiếu

Số câu

2

1

1

2

1

7

Số điểm

1

0,5

0,5

3

0,5

5,5

55%

2. Lập trình Logo

Số câu

2

1

1

1

1

6

Số điểm

1

0,5

0.5

2

0,5

4,5

45%

Tổng

Số câu

4

2

2

1

2

2

13

Số điểm

2.0

1.0

1.0

2.0

3.0

1.0

10

100%

Tỉ lệ %

20%

10%

10%

20%

0%

30%

0%

10%

100%

Tỉ lệ theo đòi mức

30%

30%

30%

10%

Tương quan lại thân thích lí thuyết và thực hành

Số câu

Điểm

Tỉ lệ

Lí thuyết (8')

6

3

30%

Thực hành (27')

7

7

70%

MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1. Thiết kế tiếp bài xích trình chiếu

Số câu

3

1

2

1

7

Câu số

A.1;A.2; B.1.1

A.3

B.1.2; B.1.4

B.1.3;

2. Lập trình Logo

Số câu

3

2

1

6

Câu số

A.5; A.6 B.2.1

A.4; B.2.2

B.2.3

Tổng số câu

6

3

2

2

13

1.3 Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Số 3

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn trặn nhập đáp án đích nhất (5đ)

Câu 1: (0,5đ) Để xóa màn hình hiển thị và rùa trở lại địa điểm xuất trị em sử dụng lệnh:

a. Bye
c. Clean
b. CS
d. Home

Câu 2: (0,5đ) Để thay cho thay đổi độ dài rộng đường nét vẽ em sử dụng lệnh:

a. SETPENCOLOR n
c. SETPENSIZE n
b. SETPENSIZE [m n]
d. SETPENCOLOR [m n]

Câu 3: (0,5đ) Một giấy tờ thủ tục nhập LOGO bao gồm bao nhiêu phần:

a. 4
c. 2
b. 3
d. 1

Câu 4: (0,5đ) Trong LOGO nhằm ghi chép lên màn hình hiển thị loại chữ “Xin kính chào Việt Nam”, tớ sử dụng câu lệnh:

a. LABEL { Xin kính chào VN }
c. PRINT {Xin kính chào Việt Nam}
b. LABEL [Xin kính chào Việt Nam]
d. PRINT [Xin kính chào Việt Nam]

Câu 5: (0,5đ) Để lưu những giấy tờ thủ tục em đang được ghi chép nhập Logo nhập tệp TONGHOP.LGO em gõ lệnh:

a. SAVE [TONGHOP.LGO]
c. TO [TONGHOP.LGO]
b. SAVE “TONGHOP.LGO
d. TO “TONGHOP.LGO

Câu 6: (0,5đ) Khi tiến hành mệnh lệnh PD rùa sẽ:

a. Hạ bút
c. Ẩn mình
b. Nhấc bút
d. Hiện hình

Câu 7: (0,5đ) Để vẽ hình lục giác có tính lâu năm cạnh là 100 bước đi của rùa em dùng mệnh lệnh nào là sau đây:

a. REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
c. REPEAT 4 [FD 100 RT 60]
b. REPEAT 6 [FD 100 RT 90]
d. REPEAT 6 [FD 100 RT 60]

Câu 8: (0,5đ) Thủ tục tiếp sau đây không đủ đoạn mệnh lệnh nào là nhằm vẽ được hình bên?

TO BAIHOC2

REPEAT 6 [ ..................... FD 100 RT 60]

END

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

a. REPEAT 6 [FD 10 BK 10 RT 60]
c. REPEAT 8 [FD 10 BK 10 RT 60]
b. REPEAT 6 [FD 10 BK 10 RT 45]
d. REPEAT 8 [FD 10 BK 10 RT 45]

Câu 9: (0,5đ) Thủ tục tiếp sau đây tiến hành việc làm gì?

TO BAIHOC1

REPEAT 5 [FD 100 WAIT 60 RT 72] WAIT 60

END

a. Vẽ hình vuông
c. Vẽ hình tam giác
b. Vẽ hình lục giác
d. Vẽ hình ngũ giác

Câu 10: (0,5đ) Để thay cho thay đổi màu sắc cây bút nhập LOGO, tớ sử dụng lệnh:

a. SETPENSIZE n
c. SETPENCOLOR n
b. SETPENSIZE [m n]
d. SETPENCOLOR [m n]

PHẦN II. TỰ LUẬN (5đ):

Câu 1: (2đ) Em hãy điền nội dung không đủ nhằm hoàn mỹ những câu mệnh lệnh ghi chép giấy tờ thủ tục vẽ cái chong chóng hình tiếp sau đây.

TO CHONGCHONG

SETPEN.................................................................... 5

REPEAT 6 [FD 50 REPEAT ...........[FD 50 RT 90] BK ........... RT..............]

END

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 2: (2đ) Em hãy ghi chép giấy tờ thủ tục vẽ hình tô điểm như loại mẫu bên dưới đây

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 3: (1đ) Em hãy ghi chép giấy tờ thủ tục vẽ hình tô điểm như loại mẫu bên dưới đây

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

- Mỗi câu đích được 0.5 điểm

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

b

a

b

c

b

a

d

d

d

c

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2đ) Em hãy điền nội dung không đủ nhằm hoàn mỹ những câu mệnh lệnh ghi chép giấy tờ thủ tục vẽ cái chong chóng hình tiếp sau đây.

TO CHONGCHONG

SETPENCOLOR 5

REPEAT 6 [FD 50 REPEAT 4 [FD 50 RT 90] BK 50 RT 60]

END

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 2: (2đ) Em hãy viết thủ tục vẽ hình tô điểm như loại mẫu bên dưới đây

EDIT “TRANGTRI1

TO TRANGTRI

REPEAT 8 [REPEAT 6 [FD 100 RT 60] RT 45]

END

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 3: (1đ) Em hãy viết thủ tục vẽ hình tô điểm như loại mẫu bên dưới đây

EDIT “TRANGTRI2

TO TRANGTRI2

REPEAT 4 [REPEAT 60 [FD 5 RT 6] RT 90]

END

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

1.4 Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Số 4

*Lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn trặn nhập câu vấn đáp đích nhất kể từ câu 1 cho tới câu 6, nối nội dung ứng ở câu 7 và hoàn mỹ câu 8.

Câu 1. Những mệnh lệnh nào là được dùng nhập Logo?

A. FD; BK; RT; EU; SC

B. FD; BK; RT; LT; PU

C. WAIT; CS; PD; HT; REPEAT

D. Cả B và C đích.

Câu 2. Để vẽ một hình lục giác với cạnh lâu năm 100 bước, câu mệnh lệnh nào là bên dưới đấy là đúng?

A. REPEAT 6 [FD 100 RT 60]

B. REPEAT 3 [FD 100 RT 60]

C. REPEAT 6 [FD 50 RT 60]

D. REPEAT 3 [FD 50 RT 60]

Câu 3. Trong những mệnh lệnh sau mệnh lệnh nào là là tên gọi thủ tục?

A. Tuyết tám cánh

B. Tuyettamcanh.Logo

C. Tuyettamcanh

D. Tuyettamcanh.LGO

Câu 4. Đâu là hình tượng của ứng dụng học tập nhạc MuseScore?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 5. Đâu là tên gọi tệp nhập ứng dụng MuseScore?

A. Muavui.doc

B. Muavui.mscz

C. Muavui.log

D. Muavui.pptx

Câu 6. Nút mệnh lệnh nào là được chấp nhận em nghe một bạn dạng nhạc đang được mở?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 7. Nối thương hiệu tổng hợp phím dùng nhập ứng dụng MuseScore ứng với công dụng của chính nó.

Tên tổng hợp phím

Chức năng

Insert

Chèn nhiều dù nhịp

Ctrl + Insert

Nối thêm 1 dù nhịp

Ctrl + B

Chèn một dù nhịp

Alt + Shift + B

Nối thêm thắt nhiều dù nhịp

Xem thêm: phân tích nhân vật phương định ngắn nhất

Câu 8. Điền số nhập đích địa điểm chấm (…) nhằm vẽ những hình theo đòi mẫu:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

*Thực hành (6 điểm)

Câu 9. Sử dụng ứng dụng MS Logo tuy nhiên em đang được học tập tạo nên tệp bao gồm những giấy tờ thủ tục nhằm đồng thời vẽ được những hình sau:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

* Yêu cầu:

- Mỗi hình lựa chọn 1 màu sắc đường nét vẽ không giống nhau.

- Kích thước bước tiến của rùa học viên tùy lựa chọn.

- Lưu tệp với thương hiệu Tenminhtenlop.LGO (VD Tên là Nguyễn Thị Hà lớp 5A tiếp tục lưu tệp là Ha5A.LGO)

Câu 10. Sử dụng ứng dụng MuseScore tuy nhiên em đang được học tập chép lại bạn dạng nhạc sau theo đòi mẫu:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

* Yêu cầu:

- Sử dụng phông chữ, cỡ chữ, loại chữ, màu sắc chữ sao mang lại thích hợp.

- Trong thiết lâp trang giấy tờ lựa chọn khoảng cách khuông nhạc là 3,175mm.

Lưu bạn dạng nhạc với thương hiệu Tenminhtenlop.LGO (VD Tên là Nguyễn Thị Hà lớp 5A tiếp tục lưu tệp là Ha5A.mscz)

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5 

Câu

Đáp án

Bảng điểm

1

D

0.5

2

A

0.5

3

C

0.5

4

D

0.5

5

B

0.5

6

C

0.5

7

Tên tổng hợp phím

Chức năng

Insert

Chèn nhiều dù nhịp

Ctrl + Insert

Nối thêm 1 dù nhịp

Ctrl + B

Chèn một dù nhịp

Alt + Shift + B

Nối thêm thắt nhiều dù nhịp

0.5

8

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

0.5

9

- Viết và tiến hành được giấy tờ thủ tục vẽ hình tròn trụ.

- Viết và tiến hành được giấy tờ thủ tục vẽ 6 hình vuông vắn lồng nhau.

- Vẽ được 2 hình với màu sắc vẽ không giống nhau.

- Lưu được tệp theo đòi đòi hỏi.

1

1

0.5

0.5

10

- Tạo được khuông nhạc và nhập không còn được những nốt nhạc.

- Viết không còn tiếng mang lại bạn dạng nhạc.

- Chọn được phông chữ, cỡ chữ, loại chữ thích hợp.

- Chọn được khoảng cách khuông nhạc theo đòi đòi hỏi.

- Lưu được bạn dạng nhạc theo đòi đòi hỏi.

1

1

0.25

0.5

0.25

2. Đề ganh đua môn Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Tải nhiều

2.1 Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Đề 1

A. LÝ THUYẾT: (7 điểm)

I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Em hãy khoanh tròn trặn nhập câu vấn đáp đích.

Câu 1:(0.5đ). Nút mệnh lệnh nào là tại đây nhằm chèn đoạn phim nhập trang trình chiếu?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin lớp 5

Câu 2:(0.5đ) Em sử dụng phím tắt nào là nhằm chính thức trình chiếu kể từ trang đầu tiên?

A. F3

B. F4

C. F5

D. F6

Câu 3: (0,5đ) Trong ứng dụng Powerpoint nhằm hình ảnh ở sau phần văn bạn dạng như hình bên dưới tớ tiến hành như vậy nào?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin lớp 5

A. Nháy con chuột lựa chọn hình hình ảnh tiếp sau đó nháy con chuột nên lựa chọn Send Backward

B. Nháy con chuột lựa chọn hình hình ảnh tiếp sau đó nháy con chuột ngược lựa chọn Send To Back

C. Nháy con chuột lựa chọn văn bạn dạng tiếp sau đó nháy con chuột nên lựa chọn Send To Back

D. Nháy con chuột lựa chọn hình hình ảnh tiếp sau đó nháy con chuột nên lựa chọn Send To Back

Câu 4:(0,5đ) Đâu là mệnh lệnh dùng làm thay cho thay đổi đường nét vẽ nhập logo?

A. SETPENCOLOR n

B. Set → PenColor

C. Set → PenSize

D. Set → Label Font

Câu 5: (0,5đ) Một giấy tờ thủ tục nhập Logo chính thức và kết thúc giục bởi?

A. To và Exit

B. To và Edit

C. Edit và End

D. To và End

Câu 6:(0.5đ). Lệnh nào là tại đây dùng làm thay cho thay đổi màu sắc vẽ nhập Logo?

A. Setpencolor n

B. Setcolor n

C. Pencolor n

D. Setpen n

Câu 7: (0.5đ). Đâu là câu mệnh lệnh đích muốn tạo giấy tờ thủ tục hinhvuong nhập ứng dụng Logo trong những mệnh lệnh sau?

A. Edit (hinhvuong

B. Edit hinhvuong

C. Edit “hinhvuong

D. Edit [hinhvuong]

Câu 8:(0,5đ) Để thêm thắt dù nhịp nhập ứng dụng MuseScore em sử dụng tổng hợp phím nào?

A. Ctrl + B

B. Ctrl + I

C. Ctrl + Insert

D. Ctrl + L

Câu 9: (0.5đ). Để ghi tiếng mang lại bạn dạng nhạc nhập ứng dụng MuseScore, em lựa chọn nốt nhạc cần thiết ghi tiếng tiếp sau đó nhấn tổng hợp phím nào?

A. Ctrl + N

B. Shift + N

C. Ctrl + L

D. Shift + L

Câu 10: (0,5đ) Trong ứng dụng MuseScore, nhằm chèn nhiều dù nhịp em sử dụng tổng hợp phím nào?

A. Ctrl + B

B. Ctrl + Insert

C. Ctrl + I

D. Ctrl + L

Câu 11: (0,5đ) Để giấy tờ thủ tục nhập Logo vẫn tồn tại Lúc tắt PC em sử dụng mệnh lệnh nào là ?

A. Save cacthutuc

B. Save cacthutuc.lgo

C. Save “cacthutuc

D. Save “cacthutuc.lgo

Câu 12:(0.5đ). Câu mệnh lệnh nào là tinh chỉnh và điều khiển chú rùa vẽ hình sau:

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin lớp 5

A. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 70]

B. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 60]

C. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 50]

D. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 40]

II. TỰ LUẬN (1 điểm)

Em hãy nêu công việc nhằm chèn tiếng động nhập trang trình chiếu?

Trả lời

Các bước nhằm chèn tiếng động nhập trang trình chiếu:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

II. THỰC HÀNH: 3 (điểm) (Thời gian: trăng tròn phút)

Sử dụng ứng dụng MSW Logo nhằm ghi chép giấy tờ thủ tục vẽ hình theo đòi khuôn sau:

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin lớp 5

* Yêu cầu:

- Độ lâu năm từng cạnh của hình vuông vắn nhỏ là trăng tròn bước của Rùa

- Độ lâu năm từng cạnh của chong chóng là 100 bước của Rùa.

- Sử dụng câu mệnh lệnh lựa chọn màu sắc cây bút là red color, đường nét vẽ là đường nét loại tía.

Lưu bài xích thực hiện với thương hiệu tệp là: “chongchongvuong.bmp” nhập folder đang được tạo nên bên trên PC.

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5 

A: LÝ THUYẾT. (7đ)

I. Trắc nghiệm (6 điểm): Mỗi đáp án đích được 0.5đ.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

C

D

C

D

A

C

A

C

B

D

B

II: Tự luận. (1 điểm)

Các bước nhằm chèn tiếng động nhập trang trình chiếu:

- Nháy con chuột nhập trang trình chiếu cần thiết chèn âm thanh

- Nháy lựa chọn thẻ Insert

- Nháy lựa chọn Audio

- Nháy lựa chọn Audio from File

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ trọng %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thiết kế tiếp bài xích trình chiếu

Số câu

2

1

1

4

Số điểm

1

0,5

1

2,5

25%

2. Thế giới Logo

Số câu

5

1

1

7

Số điểm

2,5

0,5

3

6

60%

3. Em học tập nhạc

Số câu

3

3

Số điểm

1,5

1,5

15%

Tổng

Số câu

10

2

1

1

14

Số điểm

5

-

1

-

-

3

-

1

10

100%

Tỷ lệ %

50%

0%

10%

0%

0%

30%

0%

10%

100%

Tỷ lệ theo đòi mức

50%

10%

30%

10%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (20')

13

7.0

70%

Thực hành (20')

1

3.0

30%

2.2 Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Đề 2

Trường Tiểu học tập Lê Hồng Phong

Họ và tên:..........................................

Lớp: ...............

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC ...........

MÔN: TIN HỌC - KHỐI 5

THỜI GIAN: 35 phút

Ngày … tháng…. năm ..........

A. TRẮC NGHIỆM (10 phút) (4 điểm): Em hãy khoanh nhập vần âm trước phương án em cho rằng đích nhất.

Câu A.1 (0.5đ) (Mức 1): Phím nào là tại đây dùng làm kết thúc giục một quãng văn bạn dạng và xuống dòng?

A. Phím Shift. B. Phím Alt.

C. Phím Enter. D. Phím Ctrl.

Câu A.2 (0.5đ) (Mức1) Em hãy để ý bảng sau, nội dung của bảng dùng canh lề gì?

Tên bài xích thơ

Tác giả

Sáng tác

Ánh Trăng

Nguyễn Duy

1978

Sang Thu

Hữu Thỉnh

1977

A. Canh trực tiếp lề ngược. B. Canh trực tiếp lề nên.

C. Canh trực tiếp cả nhị lề. D. Canh thân thích.

Câu A.3 (0.5đ) (Mức 2) Một chúng ta học viên mong muốn chèn tấm hình nằm trong lòng bài xích thơ tựa như hình bên dưới. Tuy nhiên chúng ta tê liệt chỉ chèn tấm hình ở phía bên trên bài xích thơ. Phát biểu nào là tại đây phân tích và lý giải đích về hiện tượng lạ này?

Đầu vườn nghe động cánh ong

Kìa cây vú sữa Bác trồng năm nao!

Cành cây xanh nắng và nóng xôn xao

Chim reo như đón Bác nhập nơi đây.

A. Không thể chèn hình ảnh nhập thân thích nội dung bài xích thơ.

B. Không đem mệnh lệnh nhằm tiến hành chèn hình hình ảnh nằm trong lòng bài xích thơ.

C. Đặt con cái trỏ nhập thân thích nội dung bài xích thơ và tiến hành chèn.

D. Đặt con cái trỏ phía bên trên nội dung bài xích thơ và tiến hành chèn.

Câu A.4 (0.5đ) (Mức 2): tường rằng nhập Logo, mệnh lệnh repeat 6 [fd 50 rt 60]

điều khiển chú rùa vẽ hình lục giác đều với phỏng lâu năm cạnh là 50 bước. Phát biểu nào là tiếp sau đây phân tích và lý giải đích về câu mệnh lệnh lặp sau: repeat 10 [repeat 6 [fd 50 rt 60] fd 10]

A) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh lâu năm 50 bước ở địa điểm bất kì

B) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh lâu năm 50 bước và ck lên nhau

C) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh lâu năm 50 bước ở địa điểm ngẫu nhiên

D) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh lâu năm 50 bước, những hình trực tiếp cột và xa nhau 10 bước

Câu A.5 (0.5đ) (Mức1) Những tuyên bố nào là say đâu đúng?

Trong Logo,

A) những mệnh lệnh của một giấy tờ thủ tục mang tên là lucgiac bịa đặt thân thích nhị loại mệnh lệnh lớn lucgiac và end

B) nhằm tiến hành một giấy tờ thủ tục lucgiac tớ gõ mệnh lệnh lucgiac nhập ngăn mệnh lệnh và nhấn Enter

C) nhằm lưu giấy tờ thủ tục lucgiac nhập bộ lưu trữ, nhập ngăn mệnh lệnh tớ gõ mệnh lệnh edit “lucgiac

D) nhằm lưu những giấy tờ thủ tục nhập tệp baihoc.lgo, nhập ngăn mệnh lệnh tớ gõ mệnh lệnh save “baihoc.lgo

Câu A.6 (0.5đ) (Mức 2 Em nên chọn lựa đáp án tương thích nhằm hoàn thiện giấy tờ thủ tục vẽ “Hình tam giác” sau đây:

………….. tamgiac

Repeat 3 [fd 100 ………….. 120]

…………..

A. To, rt, fd.

B. To, rt, over.

C. To, over, fd.

D. To, fd, over.

Câu A.7 (0.5đ) (Mức 1) Ý nghĩa câu lệnh HT LT 90 LABEL [Chao buoi sang] là gì?

A. Rùa hiện tại bản thân, xoay nên 90 phỏng tiến hành ghi chép chữ rời khỏi màn hình hiển thị.

B. Rùa ẩn bản thân, xoay nên 90 phỏng tiến hành ghi chép chữ rời khỏi màn hình hiển thị.

C. Rùa ẩn bản thân, xoay ngược 90 phỏng tiến hành ghi chép chữ rời khỏi màn hình hiển thị.

D. Rùa hiện tại bản thân, xoay ngược 90 phỏng tiến hành ghi chép chữ rời khỏi màn hình hiển thị.

Câu A.8 (0.5đ) (Mức2) quý khách hàng Phong sử dụng nhị câu mệnh lệnh Print [Xin chao] và câu mệnh lệnh Show [Xin chao] để mang loại chữ rời khỏi màn hình hiển thị, tuy nhiên ko được. Câu nào là tiếp sau đây phân tích và lý giải đúng?

A. Lệnh Print và mệnh lệnh Show chỉ dùng để thay thế thay đổi đường nét cây bút.

B. Lệnh Print và mệnh lệnh Show chỉ dùng nhằm vẽ hình.

C. Lệnh Print và mệnh lệnh Show chỉ dùng nhằm thay đổi màu sắc.

D. Lệnh Print và mệnh lệnh Show chỉ dùng nhằm tiến hành những luật lệ toán.

B. TỰ LUẬN (25 phút) (6đ)

Câu B.1 (3đ) (Mức 3) Hãy ghi chép những mệnh lệnh, dùng câu mệnh lệnh lặp lồng nhau nhằm vẽ hình tại đây từng tam giác đều phải sở hữu phỏng lâu năm cạnh vì chưng 50 bước?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu B.2 (3đ) (Mức 4) Em hãy ghi chép giấy tờ thủ tục Đa giác năm cạnh với chiều lâu năm từng cạnh là 100 bước.

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ trọng %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

1. Kĩ năng gõ văn bạn dạng vì chưng cách thức 10 ngón

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

2. Soạn thảo văn bản: Tạo bảng, sửa đổi cấu hình và căn lề nhập bảng

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

3. Soạn thảo văn bản: Chèn hình hình ảnh nhập văn bản

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

4. Lập trình Logo: Vẽ hình vì chưng vòng lặp lồng nhau

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

3.0

3.5

5. Lập trình Logo: Thực hiện tại những thủ tục

Số câu

1

1

1

3

Số điểm

0.5

0.5

3.0

4.0

6. Lập trình Logo: Tạo những loại mẫu tô điểm, ghi chép chữ và thực hiện tính

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

Tổng

Số câu

4

4

1

1

10

Số điểm

2.0

-

2.0

-

-

3.0

-

3.0

10

Tỷ lệ %

20%

0%

20%

0%

0%

30%

0%

30%

100%

Tỷ lệ theo đòi mức

20%

20%

30%

30%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (10')

8

4

40%

Thực hành (25')

2

6

Xem thêm: những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi

60%

>> Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

3. Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 năm 2022 - 2023 Tải nhiều

 • Bộ Đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5
 • Bộ đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán
 • Bộ đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 5
 • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5
 • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 5
 • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Ngoài rời khỏi những em học viên hoặc quý cha mẹ còn rất có thể xem thêm thêm thắt Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán; Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt.