đề thi toán học kì 1 lớp 3

Cánh Diều, Kết nối học thức, Chân trời sáng sủa tạo

41 Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán 3 Cánh Diều, Kết nối học thức, Chân trời sáng sủa tạo ra VnDoc thuế tầm, tinh lọc tổ hợp những dạng bài bác tập dượt toán lớp 3 học tập kỳ 1 trọng tâm, canh ty những em học viên ôn tập dượt, gia tăng, tập luyện khả năng giải Toán 3, sẵn sàng chất lượng tốt mang đến kì ganh đua học tập kì 1 lớp 3. Cùng luyện đề đánh giá Toán lớp 3 học tập kì 1 nhé.

Bạn đang xem: đề thi toán học kì 1 lớp 3

Xem ăm ắp đủ:

 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức năm 2022-2023
 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023
 • Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức năm 2022-2023
 • Bộ đề ganh đua Tiếng Việt lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023

1. Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều

Ma trận đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân chia những số vô phạm vi 1 000.

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điều, 1 câu 1,5 điểm)

1 điểm

2

3,5

Giải việc vày nhì quy tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm, đo nhiệt độ phỏng. Xem đồng hồ đeo tay.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình tròn trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số tương thích cần thiết điền vô điểm rỗng tuếch là:

34mm + 16mm = ....cm

A. 50

B. 5

C. 500

D. 100

Câu 2. Số ngay tắp lự sau số 450 là:

A. 449

B. 451

C. 500

D. 405

Câu 3. Bác Tú vẫn thao tác được 8 giờ, từng giờ bác bỏ thực hiện được 6 thành phầm. Hỏi bác bỏ Tú thực hiện được toàn bộ từng nào sản phẩm?

A. 64 sản phẩm

B. 14 sản phẩm

C. 48 sản phẩm

D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số tương thích vô dù trống

Toán lớp 3 Cánh Diều kì 1

Số tương thích điền vô vệt ? là:

A. 650 g

B. 235 g

C. 885 g

D. 415 g

Câu 5: Các số cần thiết điền vô dù rỗng tuếch thứu tự kể từ cần quý phái ngược là:

Toán lớp 3 Cánh Diều

A. 11; 17

B. 11; 66

C. 30; 5

D. 30; 36

Câu 6. Trong những hình vẽ sau đây, hình nào là vẫn khoanh vô \frac{1}{8} số chấm tròn?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án


A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 7. Hình sau đây sở hữu bao nhiêu hình tam giác?

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một công ty vận tải đường bộ, sở hữu 96 xe pháo khách hàng, số xe pháo xe taxi cấp số xe pháo khách hàng gấp đôi. Hỏi công ty cơ sở hữu toàn bộ từng nào xe pháo khách hàng và xe pháo xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác mang đến vày hình vẽ sau:

Toán lớp 3 CD kì 1

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>, <, =)?

a) 1 hm ….. 102 m

b) 300 ml + 700 ml …. 1 l

Câu 13. Tính thời gian nhanh những độ quý hiếm biểu thức bên dưới đây

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

D

C

D

C

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400 = 370 + 400

= 770

b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987

= 1

c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5

= 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6 = 18

b) 620 : 4 = 155

c) 194 × 4 = 776

Câu 10.

Doanh nghiệp cơ sở hữu số xe pháo ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe)

Doanh nghiệp cơ sở hữu toàn bộ số xe pháo khách hàng và xe pháo ta-xi là:

96 + 192 = 288 (xe)

Đáp số: 288 xe pháo.

Câu 11. Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

30 + 25 + 25 + 50 = 130 mm

Câu 12.

a) 1 hm < 102 m

Vì 1 hm = 100 m tuy nhiên 100 m < 102 m nên 1 hm < 102 m.

b) 300 ml + 700 ml = 1 l

Vì 300 ml + 700 ml = 1 000 ml tuy nhiên 1 000 ml = 1 l nên 300 ml + 700 ml = 1 l

Câu 13.

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

= (576 – 475) + (678 – 577) + (780 – 679)

= 101 + 101 + 101

= 101 × 3

= 303

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

= 158 × 0

= 0

>> Xem thêm:

 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 2
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 3
 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023

2. Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

Ma trận đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân chia những số vô phạm vi 1 000. Làm thân quen với số La Mã.

Số câu

2

2

5

1

4

6

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

4 (điểm)

1 điểm

2

5

Giải việc vày nhì quy tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm, đo nhiệt độ phỏng. Xem đồng hồ đeo tay.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình tròn trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

3

2

7

1

1

6

8

Số điểm

1,5

1

6

0,5

1

3

7

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 110 × 5 sở hữu thành phẩm là:

A. 560

B. 550

C. 570

D. 580

Câu 2. Xếp đều 8 ngược cam vô 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy sở hữu từng nào ngược cam?

A. 4 ngược cam

B. 5 ngược cam

C. 6 ngược cam

D. 7 ngược cam

Câu 3. Dựa vô tóm lược sau, dò thám số lượng kilomet của tổ 2.

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

A. 40 cây

B. 16 cây

C. 24 cây

D. 18 cây

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A sở hữu 30 học viên tạo thành 5 group. Hỏi từng group sở hữu từng nào học tập sinh?

A. 5 học tập sinh

B. 6 học tập sinh

C. 7 học tập sinh

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay tắp lự trước số 999 là

A. 990

B. 998

C. 1000

D. 10000

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ đeo tay phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214

b) 907 - 105

c) 127 x 7

d) 432 : 4

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

b) 742 - x = 194

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 136 × 5 - 168 + 184

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh Fe thụi red color lâu năm 30 centimet, thanh Fe thụi greed color lâu năm cấp 3 phen thanh Fe thụi red color. Hỏi cả nhì thanh Fe lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ sử dụng học hành của Hoa

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án

Mỗi sao thể hiện tại một vật dụng.

Điền thương hiệu công cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu vô dù trống

- Đồ sử dụng học hành tuy nhiên chúng ta Hoa có tương đối nhiều nhất là: ….

- Đồ sử dụng học hành tuy nhiên chúng ta Hoa sở hữu tối thiểu là: …

- Số cây bút sáp tuy nhiên chúng ta Hoa sở hữu cấp … phen số cây bút chì của khách hàng Hoa.

Câu 14. Tìm số bị phân chia biết thương là số chẵn lớn số 1 sở hữu nhì chữ số không giống nhau, số phân chia vày 4 và số dư là số nhỏ nhất hoàn toàn có thể sở hữu.

Đáp án đề Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

C

B

A

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ đeo tay phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề ganh đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214 = 886

b) 907 - 105 = 802

c) 127 x 7 = 889

d) 432 : 4 = 108

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

x = 102 x 6

x = 612

b) 742 - x = 194

x = 742 - 194

x = 548

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

= 391 - 102 - 97

= 289 - 97

= 192

b) 136 × 5 - 168 + 184

= 680 - 168 + 184

= 512 + 184

= 696

Câu 12.

Bài giải

Độ lâu năm thanh Fe greed color là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả nhì thanh Fe lâu năm là:

30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 13. Số

Đồ sử dụng học hành của Hoa

Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh sở hữu đáp án

Điền thương hiệu công cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu vô dù trống

- Đồ sử dụng học hành tuy nhiên chúng ta Hoa có tương đối nhiều nhất là: cây bút sáp

- Đồ sử dụng học hành tuy nhiên chúng ta Hoa sở hữu tối thiểu là: tẩy

- Số cây bút sáp tuy nhiên chúng ta Hoa sở hữu là 12, số cây bút chì tuy nhiên chúng ta Hoa sở hữu là 4.

Nên số cây bút sáp tuy nhiên chúng ta Hoa sở hữu cấp 12 : 4 = 3 lần số cây bút chì của khách hàng Hoa.

Câu 14.

Thương là số chẵn lớn số 1 sở hữu nhì chữ số không giống nhau là: 98.

Số dư nhỏ nhất hoàn toàn có thể sở hữu là một trong.

Số bị phân chia là:

98 x 4 + 1 = 393

Đáp số: 393

Xem thêm:

 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 1
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 2
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023 Số 3
 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời phát minh năm 2022-2023

3. Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối tri thức

Ma trận Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân chia những số vô phạm vi 1 000.

Số câu

3

2

2

5

2

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điều, 1 câu 1,5 điểm)

2,5

2,5

Giải việc vày nhì quy tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm, đo lượng, đo nhiệt độ phỏng.

Số câu

1

2

2

2

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Hình học: Làm thân quen với hình phẳng lặng và hình khối (điểm ở thân thuộc, trung điểm, hình tròn trụ, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

Số câu

1

1

1

Xem thêm: dấu ngoặc kép có tác dụng gì

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số ngay tắp lự sau của số 50 là số:

A. 51

B. 49

C. 48

D. 52

Câu 2. Số 634 được gọi là

A. Sau tía bốn

B. Sáu trăm tía tư

C. Sáu trăm tía mươi tư

D. Sáu tăm tía mươi bốn

Câu 3. Thương của quy tắc phân chia 30 : 5 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4. Một xe hơi con cái sở hữu 4 bánh xe pháo. Hỏi 10 xe hơi con cái như vậy sở hữu từng nào bánh xe?

A. trăng tròn bánh xe

B. 32 bánh xe

C. 40 bánh xe

D. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét nào là tại đây ko đúng?

A. Số nào là nhân với cùng 1 cũng vày chủ yếu số đó

B. Số nào là phân chia cho một cũng vày chủ yếu số đó

C. Số nào là nhân với 0 cũng vày 0

D. Số 0 phân chia mang đến số nào thì cũng vày chủ yếu số đó

Câu 6. Dùng cụ nào là tại đây thông thường dùng làm đánh giá góc vuông?

A. Ê-ke

B. Bút chì

C. Bút mực

D. Com-pa

Câu 7. Nhiệt phỏng nào là sau đây phù phù hợp với ngày nắng nóng nóng?

A. 0oC

B. 2oC

C. 100oC

D. 36oC

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = …………

b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6

b) 963 : 3

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng trĩu 30 kilogam, từng bao ngô nặng trĩu 40 kilogam. Hỏi 2 bao gạo và 1 bao ngô nặng trĩu từng nào ki – lô – gam?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Quan sát hình và vấn đáp câu hỏi

Có tứ ca đựng lượng nước như sau:

Đề ganh đua kì 1 lớp 3

a) Ca nào là đựng nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

b) Ca nào là đựng số lượng nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tìm nhì ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………

d) Sắp xếp những ca bám theo tứ tự động đựng số lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Cho hình vuông vắn ABCD ở trong đàng tròn trĩnh tâm O như hình vẽ. sành AC lâu năm 10 centimet. Tính phỏng lâu năm nửa đường kính của hình tròn trụ.

Đề ganh đua kì 1 lớp 3

Đáp án Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

B

C

D

A

D

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = 580 mm

b) 240 g : 6 = 40 g

c) 120 ml × 3 = 360 ml

Câu 9. HS bịa đặt tính rồi tính

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

= 9 × 12

= 108

b) (16 + 20) : 4

= 36 : 4

= 9

c) 37 – 18 + 17

= 19 + 17

= 36

Câu 11.

Bài giải

2 bao gạo khối lượng là:

30 × 2 = 60 kg

2 bao gạo và 1 bao ngô nặng trĩu là:

60 + 40 = 100 kg

Đáp số: 100 kg

Câu 12.

Đề ganh đua kì 1 lớp 3

a) Ca A đựng nhiều nước nhất.

b) Ca B đựng số lượng nước nhất.

c) Hai ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước là: A và D

Vì tổng lượng nước vô nhì ca là: 300 ml + 250 ml = 550 ml

d) Sắp xếp những ca bám theo tứ tự động đựng số lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất là: B, C, D, A

Câu 13.

Ta có: A, O, C là 3 điểm nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và O là tâm của đàng tròn

Nên AC là 2 lần bán kính của đàng tròn trĩnh tâm O

Vậy nửa đường kính của hình tròn trụ là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

Xem thêm:

 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 1
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 2
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 3
 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức năm 2022-2023

4. Đề ôn ganh đua học tập kì 1 lớp 3 môn Toán Sách mới

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh trước câu vấn đáp chính

Câu 1:

a) \frac{1}{4} của 16 là:… Số cần thiết điền là: (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

b) Chữ số 6 vô số 461 có mức giá trị là: (M1-0,5đ)

c) Có 4 con cái trâu và trăng tròn con cái trườn. Số trâu vày 1 phần bao nhiêu số bò? (M3-0,5đ)

A. \frac{1}{4}

B. \frac{1}{20}

C. \frac{1}{16}

D. \frac{1}{5}

d) Hình mặt mày sở hữu bao nhiêu góc vuông? (M1-0,5đ)

Toán lớp 3 học tập kì 1

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2: Chu vi hình vuông vắn sở hữu cạnh 5cm là: (M2-0,5đ)

A. 20

B. 25

C. 20cm

D. 25cm

Câu 3. Điền số tương thích vô điểm chấm (M2 – 1đ)

4m 3dm = …….........dm5hm 2dam = ……........m
4580g = …….......kg.............g2kg 6g = …...............g

Câu 4: Giá trị của biểu thức 65 - 12 × 3 là (M2-0,5đ)

A. 29

B. 159

C. 39

D. 19

Câu 5: Khoanh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

Đồng hồ nước mặt mày chỉ:

A. 10 giờ 10 phút

B. 2 tiếng đồng hồ 10 phút

C. 10 giờ 2 phút

D. 2 tiếng đồng hồ tầm thường 10

Toán lớp 3 kì 1

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 6. Đặt tính rồi tính: (M1- 2đ)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Câu 7. Tính độ quý hiếm biểu thức: (M2- 1đ)

468 + 32 x 7 = ...........................

..................................................

584 – 123 x 3 = ........................

.................................................

Câu 8: Giải việc (M3- 1đ)

Một siêu thị gạo sở hữu 127 kilogam gạo nếp. Số gạo tẻ cấp 3 phen số gạo nếp. Hỏi siêu thị sở hữu toàn bộ từng nào ki - lô - gam cả gạo nếp và tẻ?

Câu 9: (M4- 1đ)

Tìm một số trong những hiểu được nếu như lấy số cơ cùng theo với số nhỏ nhất sở hữu 3 chữ số không giống nhau thì được 587.

Đáp án Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Mỗi ý khoanh chính được 0,5đ

a. B

b. B

c. D

d. C

Câu 2. C (0.5đ)

Câu 3. Điền chính từng ý được 0,25đ

Câu 4. A ( 0.5đ)

Câu 5. A ( 1đ)

Phần II. Tự luận

Câu 6. (2đ): Mỗi quy tắc tính chính 0,5 đ

Toán lớp 3 học tập kì 1

Câu 7: (1 điểm)

468 + 32 x 7 = 468 + 224

= 692 (0,25đ)

584 – 123 x 3 = 584 - 369

= 215 (0,25đ)

Câu 8: (1đ)

Một siêu thị gạo sở hữu 127 kilogam gạo nếp. Số gạo tẻ cấp 3 phen số gạo nếp. Hỏi siêu thị sở hữu toàn bộ từng nào ki - lô - gam cả gạo nếp và tẻ?

Số gạo tẻ là:

127 x 3 = 381 kg

Tất cả số gạo nếp và gạo tẻ là:

127 + 381 = 508 kg

Câu 9. (1đ)

Số nhỏ nhất sở hữu 3 chữ số không giống nhau là 102

Số cần thiết dò thám là: 587 - 102 = 485

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm khách hàng quan liêu (3 điểm)

Khoanh vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số bao gồm 7 trăm và 7 đơn vị chức năng là số:

A. 707

B. 77

C. 770

D. 777

Câu 2. Có từng nào số tròn trĩnh trăm to hơn 500

A. 2 số

B. 5 số

C. 3 số

D. 4 số

Câu 3. Bảng lớp hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 4m, chiều rộng lớn 2m. Chu vi bảng là

A. 8m

B. 42 m

C. 6 m

D. 12 m

Câu 4. Số rộng lớn là 54, số bé bỏng là 9. Vậy số rộng lớn cấp số bé

A. 54 lần

B. 9 lần

C. 6 lần

D. 4 lần

Câu 5. Cho sản phẩm số: 9; 12; 15;...; ...; ... Các số tương thích nhằm điền vô điểm chấm là

A. 18, 21, 24

B. 16, 17, 18

C. 17,19,21

D . 18, trăng tròn, 21

Câu 6. Hình mặt mày sở hữu từng nào hình tam giác?

Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 5

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 102 x 6

b. 77 x 3

c. 405 : 3

d. 840 : 8

Câu 2. (1 điểm) Tìm x:

a. 231 - x = 105

b. x – 86 = 97

Câu 3. (2 điểm) Túi loại nhất chứa chấp 63kg gạo. Số gạo ở túi loại nhì cấp 3 phen ở túi loại nhất. Hỏi cả nhì túi chứa chấp từng nào ki-lô-gam gạo?

Câu 4. (2 điểm) Năm ni thân phụ Lan 45 tuổi tác. 5 năm vừa qua tuổi tác Lan vày \frac{1}{5} tuổi tác của thân phụ. Hỏi trong năm này Lan từng nào tuổi?

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm khách hàng quan liêu (3 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

A

D

D

C

A

D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Học sinh tự động Đặt tính rồi tính.

Câu 2. (1 điểm) Tìm x:

a. 231 - x = 105

x = 231 – 105

x = 126

b. x – 86 = 97

x = 97 + 86

x = 183

Câu 3. (2 điểm)

Túi loại nhì chứa chấp số ki-lô-gam gạo là:

63 × 3 = 189 (kg)

Cả nhì túi chứa chấp số ki-lô-gam gạo là:

63 + 189 = 252 (kg)

Đáp số: 252 kg

Câu 4. (2 điểm)

5 năm vừa qua thân phụ sở hữu số tuổi tác là:

45 − 5 = 40 (tuổi)

5 năm vừa qua Lan sở hữu số tuổi tác là:

40 : 5 = 8 (tuổi)

Năm ni Lan sở hữu số tuổi tác là:

8 + 5 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi tác.

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh trước câu vấn đáp đúng

Câu 1 (1đ): M1

a. Số nào là lớn số 1 trong số số sau:

A. 295

B. 592

C. 925

D. 952

b. Số ngay tắp lự sau của 489 là:

A. 480

B. 488

C. 490

D. 500

Câu 2 (1đ): M2

a. Chu vi hình chữ vuông sở hữu cạnh 4cm là

A. 8

B. 8cm

C. 16

D. 16cm

b. 5hm + 7 m sở hữu thành phẩm là:

A. 57 m

B. 57 cm

C. 507 m

D. 507 cm

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S (1đ)

a. Phép phân chia mang đến 7 sở hữu số dư lớn số 1 là 7. M1

b. Tháng 2 1 năm sở hữu 4 tuần và một ngày. Tháng hai năm cơ sở hữu 29 ngày. M2

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính: (M2)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Bài 2: ( 1 đ) Tính độ quý hiếm biểu thức: (M3)

a. 139 + 603 : 3

……………………

……………………

……………………
b. 164 : (32: 8)

……………………

……………………

……………………

Bài 3 (1đ): Tìm X (M3)

a. X – 258 = 347

……………………

……………………

……………………

b. X x 9 = 819

……………………

……………………

……………………
Bài 4 (2đ): Cửa sản phẩm gạo sở hữu 232kg gạo. Cửa sản phẩm vẫn phân phối cút \frac{1}{4} số gạo cơ. Hỏi siêu thị còn từng nào ki-lô-gam gạo? (M3)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 5 (1đ):

a. Tìm một số trong những hiểu được. Lấy số cơ nhân với số lớn số 1 có một chữ số thì được 108 (M4)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b. Tính nhanh: (M4)

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

…………………………………………………………………………………………

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3

A. TRẮC NGHIỆM: Mỗi đáp án chính 0,5 đ

Câu 1: a. D. 952 b. C. 490

Câu 2 a. D. 16cm b. C. 507 m

Câu 3: a. S b. Đ

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1 (2đ): Mỗi quy tắc tính chính 0,5 đ

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020

Bài 2: (1 đ) Mỗi phần chính được 0,5đ

c. 139 + 603 : 3

= 139 + 201

= 340

d. 164 : ( 32: 8 )

= 164 : 4

= 41

Bài 3 (1đ): Mỗi phần chính được 0,5đ

a. X – 258 = 347

X = 347 + 258

X = 605

b. X x 9 = 819

X = 819 : 9

X = 91

Bài 4 (2đ):

Bài giải

Cửa sản phẩm vẫn phân phối cút số gạo là : 0,5đ

232: 4 = 58 (kg) 0,5đ

Cửa sản phẩm còn sót lại số gạo là : 0,25đ

232 – 58 = 174 (kg) 0,5đ

Đáp số: 174kg gạo 0,25đ

Bài 5 (1đ): Mỗi phần chính 0,5 đ

a. Số lớn số 1 có một chữ số là 9

Số cần thiết dò thám là: 108 : 9 = 12

b. Tính nhanh:

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

= (115 + 185) + (146 + 154) + (162 + 138)

= 300 + 300 + 300 = 300 x 3 = 900

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 4

Câu 1. Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng

a) Số ngay tắp lự trước của số 380 là:

A. 381

B. 379

C. 370

D. 280

b) Số 543 được viết lách trở thành tổng những trăm, chục, đơn vị chức năng là:

A. 500 + 4 + 3

B. 5 + 4 + 3

C. 500 + 40 + 3

D. 50 + 40 + 30

c) Số tương thích cần thiết điền vô dù rỗng tuếch là:

2 × 10 = 4 × …….

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

d) Trong những hình vẽ sau, hình vẽ nào là sở hữu có một không hai 1 góc vuông?

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 4

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình A và C

Câu 2. Đúng ghi đ, sai ghi s vàoĐề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 4

Quan sát hình vẽ sau:

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 4

a) Cốc nước viên đá lạnh khoảng tầm 10oC.Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (4 đề)

b) Nếu quăng quật tiếp vô ly một số trong những viên đá nữa thì nhiệt độ phỏng của nước tăng thêm.Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (4 đề)

c) Nếu xối thêm thắt nước giá vô ly thì nhiệt độ phỏng của nước vô ly tăng thêm.Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (4 đề)

d) Dụng cụ dùng làm đo nhiệt độ phỏng của ly nước đá gọi là cân nặng năng lượng điện tử.Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (4 đề)

Câu 3 . Số?

Ước lượng rồi điền số ứng với khối lượng phù hợp

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 4

Bài 4. Nối (theo mẫu)

Chọn thành phẩm chính với từng quy tắc tính

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 4

Câu 5. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 36 : (62 – 56)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 750 – 101 × 6

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 6. Đặt tính rồi tính

a) 34 × 2

b) 956 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 7. Giải toán

Câu 8. Một group trồng cây vô 4 ngày đầu, thường ngày trồng được 125 cây. Ngày loại năm, group cơ trồng được 145 cây. Hỏi group cơ trồng được toàn bộ từng nào cây?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Số?

Mỗi tờ giấy tờ màu sắc dán được một phía của vỏ hộp giấy tờ (xem hình bên)

Để dán không còn những mặt mày của 10 vỏ hộp giấy tờ, cần thiết … tờ giấy tờ màu

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 4

Câu 10. Tìm một số trong những hiểu được nếu như số cơ phân chia mang đến 5, được từng nào nhân với 3 thì được thành phẩm là 24.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Xem thêm: khuyết điểm của bản thân

……………………………………………………………………………………………

Như vậy, VnDoc.com vẫn gửi cho tới chúng ta 40 Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3. Ngoài Đề ganh đua học tập kì 1 môn Toán 3 bên trên, những em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài bác tập dượt môn Toán lớp 3 khá đầy đủ không giống, nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài bác ganh đua đạt thành phẩm cao.

Tham khảo thêm:

 • Ma trận đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Ma trận đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 Chân trời phát minh năm 2022-2023
 • Ma trận đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 Kết nối học thức năm 2022-2023

5. Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 3 Tải nhiều

 • 16 đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • 15 đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2022-2023
 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022-2023
 • 18 đề ôn ganh đua học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2022 - 2023
 • Bộ 54 đề ganh đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 Tải nhiều 2023
 • 06 đề ganh đua học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 3 năm 2022 - 2023 Có đáp án