đề thi toán lớp 3

Bộ Đề đua Toán lớp 3 năm 2023 tinh lọc, với đáp án không thiếu Học kì 1 & Học kì 2 sách Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên canh ty Giáo viên và bố mẹ đạt thêm tư liệu Đề đua Toán lớp 3 kể từ tê liệt canh ty học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong số bài bác đua môn Toán lớp 3.

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 3

Đề đua Toán lớp 3 (năm 2023 mới mẻ nhất)

Xem demo Đề Toán 3 KNTT Xem demo Đề Toán 3 CTST Xem demo Đề Toán 3 CD

Chỉ kể từ 200k mua sắm đầy đủ cỗ đề đua Toán lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word với tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề đua Toán 3 Giữa kì một năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Toán 3 Học kì một năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì hai năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 3 Học kì hai năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán 3 năm 2023 với đáp án (30 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Toán lớp 3 - Cánh diều

- Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Toán lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Xem demo Đề Toán 3 KNTT Xem demo Đề Toán 3 CTST Xem demo Đề Toán 3 CD


Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 (cả tía sách)

Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (sách mới)

Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 (cả tía sách)

 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần đôi mươi (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần đôi mươi (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 (sách mới)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (cả tía sách)
 • Bài luyện vào ngày cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35 (sách mới)

Bài luyện hằng ngày lớp 3

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài luyện Toán lớp 3

 • Bài luyện Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài luyện Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 hiểu là:

A. Ba mươi sáu ngàn năm trăm nhị mươi lăm.

B. Ba mươi sáu ngàn nhị trăm năm mươi lăm.

C. Ba sáu năm 2 năm.

D. Ba mươi sáu ngàn năm 2 năm.

Câu 2. Chữ số 7 nhập số 54 766 có mức giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. Làm tròn xoe số 83 240 cho tới hàng trăm ngàn tao được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số ngay lập tức trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. đôi mươi 001

Câu 5. Tháng này tại đây với 30 ngày?

A. Tháng Năm

B. Tháng Mười hai

C. Tháng Ba

D. Tháng Sáu

Câu 6. Giá trị của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. đôi mươi 000

B. 18 233

C. đôi mươi 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật với chiều nhiều năm 12 centimet và chiều rộng lớn 8 centimet là:

A. 40 cm

B. đôi mươi cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – đôi mươi 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. mm

5 l = ……. ml

5 kilogam = …….. g

4 km = ……. m

2 000 g = ………. kg

7 00 centimet = ……… m

Câu 11.Số?

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước Khu di tích lịch sử đón 42 300 khách hàng tham lam quan liêu. Do tác động của dịch Covid – 19, mon này khách hàng tham lam quan liêu vẫn giảm xuống 3 lượt đối với mon trước. Hỏi con số khách hàng cho tới tham lam quan liêu Khu di tích lịch sử nhập cả nhị mon là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ mua sắm trứng không còn đôi mươi 000 đồng và trả mang lại cô phân phối trứng tờ 1000 đồng. Cô phân phối trứng trả lại u 4 tờ chi phí. Khả năng rất có thể xẩy ra là:

- Cô phân phối trứng trả lại u …... tờ 5 000 đồng, ….. tờ đôi mươi 000 đồng và tờ 50 000 đồng.

- Cô phân phối trứng trả lại u …... tờ đôi mươi 000 đồng.

- Cô phân phối trứng trả lại u ...… tờ 10 000 đồng và …... tờ 50 000 đồng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số lớn số 1 trong số số 37 900, 14 200, 58 287, 9 278 là:

A. 58 287

B. 37 900

C. 14200

D. 9 278

Câu 2. Cho hình tròn trụ tâm O

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

Đường kính của hình tròn trụ tâm O bên trên là:

A. OA

B. OC

C. OB

D. BC

Câu 3:Số người hiến ngày tiết nhập tuần:

Ngày

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Số người

9

8

3

9

10

18

20

Số người cho tới hiến ngày tiết trong thời gian ngày Thứ Sáu nhiều hơn thế trong thời gian ngày loại Ba là từng nào người?

A.12

B. 2

C. 8

D. 3

Câu 4. Sắp xếp những số sau theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: III, V, I, XIX

A. III, V, I, XIX

B. I, III, V, XIX

C. XIX, V, III, I

D. V, XIX, I, III

Câu 5. Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

A. 12 cm2

B. 12 cm

C. 10 cm2

D. 10 cm

Câu 6: Một vỏ hộp đựng 10 viên bi: 3 viên bi đỏ au, 5 viên bi vàng, 2 viên bi White. Lan bịt đôi mắt lấy tình cờ một viên bi. Khả năng này tại đây không thể xảy ra:

A. Lan rất có thể lấy được viên bi đỏ au

B. Lan rất có thể lấy được viên bi vàng

C. Lan rất có thể lấy được viên bi trắng

D. Lan rất có thể lấy được viên bi xanh

Câu 7: Mua 5 quyển vở không còn 35 000 đồng. Hỏi mua sắm một quyển vở không còn từng nào tiền?

A. 7 000 chi phí

B. 7 000 tiền

C. 7 000 đồng

D. 5 000 đồng

Xem thêm: toán lớp 5 bài 106

Phần 2. Tự luận

Câu 8:Tìm bộ phận không biết trong số luật lệ tính sau:

a) .............. : 5 = 30

b) 2 × ...................... = 1 866

c) .............. – 3 256 = 8 462

d) 1 536 + ..................... = 6 927

Câu 9. Đặt tính rồi tính

85 462 + 4 130

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

77 208 – 68 196

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

21 724 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

82 485 : 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 10: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 14 738 + 460 – 3 240

= ..............................................

= ..............................................

b) 9 015 × 3 × 2

= ..............................................

= ..............................................

c) (24 516 – 4 107) : 3

= ..............................................

= ..............................................

d) 7 479 + 3 204 × 5

= ..............................................

= ..............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

a) Diện tích hình A to hơn diện tích S hình B.Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

b) Chu vi hình A to hơn chu vi hình B.Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

c) Diện tích hình A vội vàng gấp đôi diện tích S hình B.Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

d) Tổng diện tích S nhị hình là 10 cm2.Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

Câu 12.Giải toán

Có tía kho chứa chấp dầu, từng kho chứa chấp 10 000 l. Người tao vẫn gửi cút 12 000 l dầu. Hỏi tía kho tê liệt sót lại từng nào lít dầu?

Bài giải

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Câu 13. Tìm chữ số tương thích điền nhập dù trống trải.

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Một trang trại trồng 3 255 cây coffe. Bác dân cày trình bày “Nông trại của tôi trồng khoảng chừng 3 300 cây cà phê”. Hỏi Bác đã từng tròn xoe số kilomet coffe cho tới mặt hàng nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng chục

C. Hàng trăm

D. Hàng nghìn

Câu 2: Cái nón có mức giá 25 000 đồng, khuôn mẫu dù có mức giá 70 000 đồng. Cái nón rẻ mạt rộng lớn khuôn mẫu dù từng nào chi phí ?

A. 44 000 đồng

B. 54 000 đồng

C. 45 000 đồng

D. 35 000 đồng

Câu 3. Cho hình vuông vắn và hình chữ nhật với những độ dài rộng như hình vẽ.

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên với đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn …… diện tích S hình chữ nhật.

Từ tương thích nhằm điền nhập khu vực chấm là

A. Bằng

B. Lớn hơn

C. Nhỏ hơn

D. Không đối chiếu được

Câu 4. Giang với 3 cây viết chì, 1 thước kẻ và 1 cây viết mực. Giang nhắm đôi mắt và lựa chọn 2 nhập tía vật dụng bên trên. Phát biểu này tại đây không đúng

A. Giang rất có thể lấy được 2 khuôn mẫu cây viết chì

B. Giang rất có thể lấy được một khuôn mẫu cây viết chì và 1 khuôn mẫu cây viết mực

C. Giang rất có thể lấy được 2 khuôn mẫu cây viết mực

D. Giang rất có thể lấy được một cây viết chì và 1 thước kẻ

Câu 5. Số lớn số 1 trong số số: đôi mươi 467; 32 508; 11 403; 15 927 là

A. đôi mươi 467

B. 32 508

C. 11 403

D. 15 927

Câu 6. Tháng này tại đây với 31 ngày

A. Tháng Hai

B. Tháng Sáu

C. Tháng Chín

D. Tháng Bảy

Câu 7. Một sợi dây khá dài 30 249 centimet được phân thành 9 đoạn nhiều năm cân nhau. Hỏi từng đoạn nhiều năm từng nào xăng - ti – mét?

A. 3 360 cm

B. 3 361 cm

C. 3 350 cm

D. 3 360 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên với đáp án (10 đề)

Câu 9. Đặt tính rồi tính

10 760 × 9

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

15 208 : 5

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

54 316 – 3 897

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

28 561 + 11 324

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1 800 – 850 : 5

= .............................................

= .............................................

b) 100 000 – 16 000 × 5

= .............................................

= .............................................

c) 800 × 3 + 27 000

= .............................................

= .............................................

d) 94 000 : 4 × 3

= .............................................

= .............................................

Câu 11. Cho bảng số liệu về con số gà của những hộ gia đình:

Hộ gia đình

Số lượng gà

Bác Hùng

17 con

Bác Nam

9 con

Bác Tiến

31 con

Bác Hoàng

24 con

a) Hộ mái ấm gia đình này với con số gà nhiều nhất?

................................................................................................................

b) Hộ mái ấm gia đình này với con số gà không nhiều nhất?

................................................................................................................

c) tổ ấm chưng Hoàng với nhiều hơn thế mái ấm gia đình chưng Hùng từng nào con cái gà?

................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Bác Hùng dự trù xây một mái ấm không còn 78 000 viên gạch men. Bác Hùng vẫn mua sắm 3 lượt, từng lượt 18 000 viên gạch men. Hỏi theo dõi dự trù, chưng Hùng còn cần mua sắm từng nào viên gạch men nữa?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Câu 13. Tìm số với 3 chữ số, hiểu được Khi xoá vứt chữ số 7 ở mặt hàng đơn vị chức năng, tao được số mới mẻ tầm thường số cần lần là 331.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
Lưu trữ: Đề đua Toán lớp 3 (sách cũ)

Xem demo Đề Toán 3 KNTT Xem demo Đề Toán 3 CTST Xem demo Đề Toán 3 CD

Xem tăng đề đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Đề đua Tiếng Việt 3
 • Đề đua Tiếng Anh 3
 • Đề đua Tin học tập lớp 3

Đã với tiếng giải bài bác luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: em đã thương người ta hơn anh

Loạt bài bác Đề đua Tiếng Việt 3 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.Giải bài bác luyện lớp 3 những môn học