de thi toán lớp 4 kì 1





Trọn cỗ 30 đề thi đua Toán lớp 4 Học kì 1 sách mới mẻ Kết nối trí thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều đem đáp án và quỷ trận sẽ khiến cho bạn ôn tập luyện và đạt điểm trên cao nhập bài bác thi đua Toán lớp 4.

Bạn đang xem: de thi toán lớp 4 kì 1

Đề thi đua Toán lớp 4 Học kì một năm 2023 đem đáp án (30 đề)

Xem demo Đề thi đua CK1 Toán lớp 4 KNTT Xem demo Đề thi đua CK1 Toán lớp 4 CD

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ đề thi đua Toán lớp 4 Học kì 1 bạn dạng word đem điều giải cụ thể, dễ dàng và đơn giản chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 4 Kết nối trí thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 4 Chân trời tạo ra (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Kết nối trí thức với cuộc sống)

Thời gian giảo thực hiện bài: .... phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số 134 095 314 phát âm là: (0,5 điểm)

A. Một trăm phụ vương mươi tư triệu ko trăm chín mươi lăm ngàn phụ vương trăm chục tư.

B. Một trăm phụ vương tư triệu chín mươi lăm ngàn phụ vương trăm chục tư.

C. Một trăm phụ vương mươi tư triệu ko trăm chín mươi năm ngàn phụ vương trăm chục tư.

D. Một trăm phụ vương tư triệu ko trăm chín mươi lăm ngàn phụ vương trăm chục tư.

Câu 2. Trong số 5 148 627, chữ số 6 thuộc: (0,5 điểm)

A. Hàng chục ngàn, lớp nghìn

B. Hàng ngàn, lớp nghìn

C. Hàng trăm, lớp đơn vị

D. Hàng triệu, lớp triệu

Câu 3. Bác Hồ sinh vào năm 1890, năm cơ nằm trong thế kỉ: (0,5 điểm)

A. XVII

B. XVIII

C. XIX

D. XX

Câu 4. Trong số 2 815 794, độ quý hiếm của chữ số 8 rộng lớn độ quý hiếm của chữ số một số ít đơn vị chức năng là: (0,5 điểm)

A. 7 đơn vị

B. 790 000 đơn vị

C. 79 000 đơn vị

D. 7 900 đơn vị

Câu 5. Cô Hà mang 1 mảnh đất nền hình chữ nhật nhiều năm 32 m, chiều nhiều năm mảnh đất nền cuống quýt 4 đợt chiều rộng lớn. Cô phân tách mảnh đất nền cơ trở thành 4 lô cân nhau. Vậy diện tích S của từng lô khu đất là: (0,5 điểm)

A. 80 m2

B. 32 m2

C. 60 m2

D. 64 m2

Câu 6. Cân nặng trĩu của con cái mèo (như tranh ảnh bên dưới đây) là: (0,5 điểm)

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 4 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề + quỷ trận)

A. 7 kg

B. 4 kg

C. 19 kg

D. 5 kg

II. Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính (1 điểm)

182 555 + 74 829

…………………

…………………

…………………

956 328 – 273 509

…………………

…………………

……………….

85 579 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

17 219 × 4

…………………

…………………

…………………

Bài 2. Tính độ quý hiếm của biểu thức (1 điểm)

281 250 + 7 015 × 4

= ………………………………..

= ………………………………..

250 000 + 12 860 : 4 – 53 215

= ………………………………..

= ………………………………..

Bài 3. >; <; =? (1 điểm)

7 tấn 650 kilogam ….. 21 645 kilogam : 3

6 tấn 18 yến ….. 3 125 kilogam × 2

2 m2 45 dm2 ….. 170 dm2 + 75 dm2

2 060 cm2 × 5 ….. 1 m2 800 cm2

Bài 4. Số? (1 điểm)

Hình vẽ mặt mũi có:

….. hình bình hành

….. hình thoi

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 4 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề + quỷ trận)

Bài 5. Một tấm mộc hình chữ nhật đem chu vi là 36 dm. Chiều nhiều năm của tấm mộc rộng lớn chiều rộng lớn 6 dm. Tính chiều nhiều năm, chiều rộng lớn của tấm mộc cơ. (2 điểm)

Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 6. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất. (1 điểm)

1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Xem thêm: công thức tính diện tích tam giác lớp 5

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian giảo thực hiện bài: .... phút

I. Phần trắc nghiệm. (3 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số "Ba triệu một trăm linh năm ngàn nhì trăm linh bảy" viết là: (0,5 điểm)

A. 31 005 207

B. 3 105 207

C. 3 150 207

D. 3 150 270

Câu 2. Giá trị của biểu thức 8 230 + 2000 – 230 là: (0,5 điểm).

A. 9 000

B. 10 230

C. 10 460

D. 10 000

Câu 3. Trong số 38 581 249, độ quý hiếm của chữ số 8 nằm trong lớp triệu cuống quýt độ quý hiếm của chữ số 4 số đợt là: (0,5 điểm)

A. 2 000 000 lần

B. 200 000 lần

C. trăng tròn 000 lần

D. 2000 lần

Câu 4. Anh Hưng sinh vào trong ngày sau cuối của mon sau cuối nhập năm sau cuối của thế kỷ XX. Vậy anh sinh vào trong ngày, mon, năm nào? (0,5 điểm)

A. Ngày 31 mon 12 năm 2000

B. Ngày 30 mon 12 năm 2000

C. Ngày 30 mon 12 năm 1999

D. Ngày 31 mon 12 năm 2001

Câu 5. Một xưởng gốm hoạt động và sinh hoạt liên tiếp nhập 30 ngày của mon 11 và lưu giữ sản lượng đồng đều thường ngày. Trong 2 tuần trước tiên, xưởng gốm đang được phát triển được 11 200 cái đĩa. Vậy trong mỗi ngày sót lại, xưởng gốm này đã phát triển được số cái đĩa là: (0,5 điểm)

A. 18 400 chiếc

B. 12 000 chiếc

C. 12 800 chiếc

D. 13 600 chiếc

Câu 6. Lớp của Hà đem 30 các bạn. Năm ngoái, Lúc tổ chức triển khai chuồn dã nước ngoài, cả lớp đang được đóng góp toàn bộ là 750 000 đồng cho những suất ăn (mỗi các bạn 1 suất ăn). Năm ni, giá bán của từng suất ăn đã tiếp tục tăng tăng 3 000 đồng đối với năm ngoái. Vậy nếu như tổ chức triển khai chuồn dã nước ngoài thì tổng số chi phí lớp của Hà nên đóng góp là: (0,5 điểm)

A. 640 000 đồng

B. 250 000 đồng

C. 780 000 đồng

D. 840 000 đồng

II. Phần tự động luận. (7 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

314 954 + 290 528

…………………

…………………

…………………

615 × 24

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

6 355 : 31

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

291 463 – 18 080

…………………

…………………

…………………

Bài 2. > ; < ; = ? (1 điểm)

12 tấn 12 tạ ….. 10 800 kilogam + 2 400 kg

7 tạ 80 kilogam ….. 15 600 kilogam : 20

15 giờ ….. 16 phút × 60

12 giây × 50 ….. 9 phút 45 giây

Bài 3. Số? (1 điểm).

Hình vẽ mặt mũi có:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + quỷ trận)

….. cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên tuy nhiên.

….. góc nhọn và ….. góc tù.

Bài 4. Tính bằng phương pháp thuận tiện: (1 điểm)

38 × 720 + 38 × 280

= ……………………………….

= ……………………………….

= ……………………………….

4 × 9 120 × 25

= ……………………………….

= ……………………………….

= ………………………………. 

Bài 5. Điền nhập vị trí trống: (1 điểm)

• Phạm Ngũ Lão là một trong những danh tướng tá thời Trần. Ông sinh vào năm 1235, nằm trong thế kỉ …..

• Lễ tưởng vọng 700 năm ngày tổn thất của ông được tổ chức triển khai nhập năm 2020, nằm trong thế kỉ ….. Vậy danh tướng tá Phạm Ngũ Lão tổn thất năm ….., nằm trong thế kỉ …..

Bài 6. Cuối tuần trước đó, cha mẹ trả nhì u Hà đi dạo ở thuỷ phủ. Thầy Hà mua sắm 2 vé người rộng lớn và 2 vé trẻ nhỏ không còn toàn bộ 900 000 đồng. Giá vé người rộng lớn cao hơn nữa giá bán vé trẻ nhỏ là 190 000 đồng. Hỏi từng vế người rộng lớn, từng vé trẻ nhỏ tía Hà mua sắm có mức giá từng nào tiền? (2 điểm)

Bài giải

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….




Lưu trữ: Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 4 (sách cũ)

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và bài bác tập luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: lối đi riêng mùa 8

Loạt bài bác Đề thi đua Toán lớp 4 đem đáp án và thang điểm của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 khiến cho bạn học tập chất lượng tốt và giành được điểm trên cao trong những bài bác thi đua và bài bác đánh giá Toán 4 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.




Giải bài bác tập luyện lớp 4 sách mới mẻ những môn học