đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1Bộ 50 Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 năm 2023 của tất cả tía cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài xích thi đua Toán 6 Giữa học tập kì 1.

Top 50 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem thử Xem thử Xem thử

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 1 (mỗi cỗ sách) phiên bản word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Chân trời tạo ra năm 2023 đem đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian tham thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Không thực hiện quy tắc tính hãy cho thấy tổng nào là tại đây phân tách không còn mang lại 5?

A. 80 + 1 945 + 15.

B. 1 930 + 100 + 21.

C. 34 + 105 + đôi mươi.

D. 1 025 + 2 125 + 46.

Câu 2. Tính 14 + 2.82.

A. 142;                 B. 143;                 C. 144;                 D. 145

Câu 3. Phát biểu bên dưới đấy là sai?

A. 6 là ước của 12.

B. 35 + 14 phân tách không còn mang lại 7.

C. 121 là bội của 12.

D. 219. 26 + 13 phân tách không còn mang lại 13.

Câu 4: Số La Mã trình diễn số 29 là?

A. XIX;

B. XXIX;

C. XXXI;

D. XXVIV.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện tại quy tắc tính:

a) 120 + [55 – (11 – 3.2)2] + 23;

b) 23.3 - (110 + 15) : 42;

c) 21.[(1 245 + 987):23 – 15.12] + 21;

d) 321 – 21.[(2.33 + 44:32) – 52].

Bài 2. (2 điểm) Tìm độ quý hiếm của x thỏa mãn: 

a) 3(5x – 15) – 52 = 68;

b) {23 + [1 + (3 – 1)2]}:x = 13;

c) 32 < 2x ≤ 512;

d) Thay x nhập số Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề)  bằng văn bản số phù hợp nhằm số cơ phân tách không còn mang lại 9.

Bài 3. (2 điểm) Trong 1 trong các buổi tập luyện đồng thao diễn thể thao có tầm khoảng 400 cho tới 500 người nhập cuộc. Thầy tổng phụ trách móc mang lại xếp trở thành sản phẩm 5, sản phẩm 6 và sản phẩm 8 thì đều quá một người. Hỏi đem đúng chuẩn từng nào người dự buổi tập luyện đồng thao diễn thể thao.

Bài 4. (1 điểm) Trong một quy tắc phân tách, số bị phân tách là 89, số dư là 12. Tìm số phân tách và thương.

Bài 5. (1 điểm) Gọi A = n2 + n + 1 (với n ∈ N). Chứng tỏ rằng A ko phân tách không còn mang lại 4.

Đáp án & Hướng dẫn giải

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1.

Ta có:

+) Vì 80Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề) 5; 1 945Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề) 5; 15Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề) 5 nên 80 + 1 945 + 15Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề) 5. Do cơ A đích thị.

+) Vì 1 930Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề) 5; 100Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề) 5 và 21Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề) 5 nên 1 930 + 100 + 21 ko phân tách không còn mang lại 5. Do cơ B sai.

+) Vì 105Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề) 5; 20Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề) 5 và 34Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề) 5 nên 34 + 105 + đôi mươi ko phân tách không còn mang lại 5. Do cơ C sai.

+) Vì 1 025Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề)5; 2 125Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề) 5 và 46Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề) 5 nên 1 025 + 2 125 + 46 ko phân tách không còn mang lại 5. Do cơ D sai.

Chọn A.

Câu 2.

14 + 2.82 = 14 + 2.64 = 14 + 128 = 142.

Chọn A. 

Câu 3.

Ta đem 12 phân tách không còn mang lại 6 nên 6 là ước của 12. Do cơ A đích thị.

Vì 35 phân tách không còn mang lại 7 và 14 phân tách không còn mang lại 7 nên 35 + 14 phân tách không còn mang lại 7. Do cơ B đích thị.

121 ko phân tách không còn mang lại 12 nên 121 ko là bội của 12. Do cơ C sai.

Ta đem 219.26 = 219.13.2 phân tách không còn mang lại 13, 13 cũng phân tách không còn mang lại 13 nên 219.26 + 13 phân tách không còn mang lại 13. Do cơ D đích thị.

Chọn C.

Câu 4.

Số La Mã trình diễn mang lại số 29 là: XXIX.

Chọn B.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1.

a) 120 + [55 – (11 – 3.2)2] + 23

= 120 + [55 – (11 – 6)2] + 8

= 120 + [55 – 52] + 8

= 120 + [55 – 25] + 8

= 120 + 30 + 8 

= 150 + 8 

= 158.

b) 23.3 - (110 + 15) : 42

= 8.3 - (1 + 15) : 16

= 24 - 16 : 16

= 24 - 1 

= 23.

c) 21.[(1 245 + 987):23 – 15.12] + 21

= 21.[2 232:8 – 180] + 21

= 21.[279 – 180] + 21

= 21.99 + 21

= 21(99 + 1)

= 21.100

= 2 100.

d) 321 – 21.[(2.33 + 44:32) – 52].

= 321 – 21[2.27 + 64:32) – 52]

= 321 – 21[54 + 2 – 52]

= 321 – 21.4

= 321 – 84 

= 237.

Bài 2.

a) 3(5x – 15) – 52 = 68

3(5x – 15) = 68 + 52

3(5x – 15) = 120

5x – 15 = 120:3

5x – 15 = 40

5x = 40 + 15

5x = 55

x = 55:5

x = 11.

Vậy x = 11.

b) {23 + [1 + (3 – 1)2]}:x = 13

{8 + [1 + 22]}:x = 13

{8 + [1 + 4]}:x = 13

{8 + 5}:x = 13

13:x = 13

x = 13:13

x = 1.

Vậy x = 1. 

c) Ta có: 32 < 2x ≤ 512

Mà 32 = 2.2.2.2.2 = 25; 512 = 2.2.2.2.2.2.2.2.2 = 29.

Nghĩa là 25 < 2x ≤ 29.

Khi đó: 5 < x ≤ 9, nhưng mà x là số ngẫu nhiên nên x ∈ {6; 7; 8; 9}.

Vậy x ∈ {6; 7; 8; 9}.

d) Ta đem 2 + 3 + x + 5 = 10 + x.

Để số đang được mang lại phân tách không còn mang lại 9 thì 10 + x cần phân tách không còn mang lại 9.

Nên x nằm trong {8; 17; 26; …}.

Mà x là chữ số nên x = 8.

Vậy x = 8.

Bài 3.

Gọi số người nhập cuộc buổi tập luyện đồng thao diễn thể thao là x (x ∈ N, 400 < x < 500).

Do số người nhập cuộc xếp thàng sản phẩm 5, sản phẩm 6 và sản phẩm 8 đều quá một người nên tớ có:

x – 1Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề) 5

x – 1Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề)6

x – 1Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 đem đáp án (15 đề)8

nên x – 1 ∈ BC(5, 6, 8).

Ta đem 5 = 5, 6 = 2.3, 8 = 23.

Khi đó: BCNN(5, 6, 8) = 23.3.5 = 8.3.5 = 120.

Suy rời khỏi BC(5, 6, 8) = B(120) = {0; 120; 240; 360; 480; 600; …}.

Do cơ x – 1 ∈ {0; 120; 240; 360; 480; 600; …}.

Hay x ∈ {1; 121; 241; 361; 481; 601; …}.

Mà 400 < x < 500 nên x = 481. 

Bài 4.

Gọi số phân tách và thương theo lần lượt là b và q (b; q ∈ N, b ≠0).

Như vậy 89 : b = q (dư 12) và b > 12 (số phân tách to hơn số dư).

Từ cơ 89 = bq + 12. Suy rời khỏi bq = 89 – 12 = 77 = 7 . 11 = 77 . 1

Mà b > 12 nên b = 77 và q = 1.

Do cơ 89 : 77 = 1 (dư 12).

Vậy số phân tách vì chưng 77, thương vì chưng 1.

Bài 5.

Ta có: A = n2 + n + 1 = n(n+1)+1

Vì n ∈ N nên n + 1 ∈ N. 

Xem thêm: lặng lẽ sa pa soạn

Nếu n là số chẵn thì n(n + 1) phân tách không còn mang lại 2.

Nếu n là số lẻ thì n + một là số chẵn nên n(n + 1) phân tách không còn mang lại 2.

Do cơ n(n + 1) phân tách không còn mang lại 2 với từng số ngẫu nhiên n.

Mà 1 ko phân tách không còn mang lại 2 nên n(n+1) + 1 ko phân tách không còn mang lại 2.

Suy rời khỏi n(n + 1) + 1 ko phân tách không còn mang lại 2 với từng số ngẫu nhiên n.

Vậy A ko phân tách không còn mang lại 4 với từng số ngẫu nhiên n.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian tham thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn trị đề)

A. Đề bài

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tập phù hợp nào là tiếp sau đây đem 5 phần tử?

A. A = {x ∈ N*| x > 3}

B. B = {x ∈ N| x < 6}

C. C = {x ∈ N | x ≤ 4}

D. D = {x ∈ N* | 4 < x ≤ 8}

Câu 2: Cho hội tụ M những số ngẫu nhiên to hơn 14, nhỏ rộng lớn 45 và đem chứa chấp chữ số 3. Phần tử nào là tiếp sau đây ko nằm trong hội tụ M?

A. 13                    B. 23                              C. 33                    D. 43 

Câu 3: Số 1 080 phân tách không còn mang lại từng nào số trong những số sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 24, 25?

A. 10 số               B. 9 số                  C. 8 số                 D. 7 số

Câu 4: Hằng vội vàng được 97 ngôi sao 5 cánh và xếp nhập những vỏ hộp, từng vỏ hộp 8 ngôi sao 5 cánh. Số ngôi sao 5 cánh còn quá ko xếp nhập vỏ hộp là:

A. 5 ngôi sao

B. 1 ngôi sao

C. 6 ngôi sao 

D. 2 ngôi sao

Câu 5: Phân tích số 154 rời khỏi quá số nhân tố được:

A. 154 = 2 . 7 . 11 

B. 154 = 1 . 5 . 4 

C. 154 = 22 . 3 . 5 

D. 154 = 2 . 7 . 13

Câu 6: Hình nào là bên dưới đấy là hình vẽ chỉ tam giác đều?

A.Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 đem đáp án (15 đề) | Cánh diều

B. Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 đem đáp án (15 đề) | Cánh diều

C. Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 đem đáp án (15 đề) | Cánh diều

D. Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 đem đáp án (15 đề) | Cánh diều

Câu 7: Hai đàng chéo cánh hình thoi có tính lâu năm theo lần lượt vì chưng 16 centimet và 12 centimet. Diện tích của hình thoi là:

A. 90 cm2                       B. 96 cm2                       C. 108 cm2           D. 120 cm2

Câu 8: Chọn câu sai trong những câu bên dưới đây?

Cho hình vẽ 

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 đem đáp án (15 đề) | Cánh diều

Lục giác đều ABCDEG là hình có:

A. Các góc ở những đỉnh A, B, C, D, E, G, O đều bằng nhau.

B. Sáu cạnh vì chưng nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.

C. Ba đàng chéo cánh chủ yếu tách nhau bên trên điểm O.

D. Ba đàng chéo cánh chủ yếu vì chưng nhau: AD = BE = CG.

II. Phần tự động luận (6 điểm) 

Bài 1 (2 điểm):

1) Thực hiện tại những quy tắc tính:

a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150;

b) 160 – (4 . 52 – 3 . 23);

c) [36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2] : 4 – 20220.

2) Tìm BCNN của những số 28, 54.

Bài 2 (1,5 điểm): Tính diện tích S của hình H bao gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCNM đem chu vi vì chưng 180 centimet và chiều lâu năm MN vội vàng 4 phen chiều rộng lớn công nhân.

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 6 đem đáp án (15 đề) | Cánh diều

Bài 3 (2 điểm):Một group nó tế bao gồm 48 chưng sĩ và 108 nó tá. Hỏi hoàn toàn có thể phân tách group nó tế trở thành tối đa từng nào tổ nhằm số chưng sĩ và nó tá được chia đều cho 2 bên nhập những tổ?

Bài 4 (0,5 điểm):Chứng tỏ A phân tách không còn mang lại 6 với A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian tham thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn trị đề)

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Viết hội tụ sau A = {x∈ N | 8 ≤ x ≤ 12} bằng phương pháp liệt kê những phần tử:

A) A = {8; 9; 10; 11; 12}

B) A = {9; 10; 11; 12}

C) A = {9; 10; 11}

D) A = {9; 10; 11; 12}

Câu 2: Số ngẫu nhiên phân tách mang lại 10 dư 5 đem dạng

A) 5k + 10 (với k ∈ N)

B) 5k -10 (với k ∈ N)

C) 10k + 3 (với k ∈ N)

D) 10k + 5 (với k ∈ N)

Câu 3: Phân tích số 300 rời khỏi quá số nguyên vẹn tố

A) 23.3.52

B) 22.3.52 

C) 2.32.52

D) 23.3.5

Câu 4: Kết trái ngược của quy tắc tính: 250 - 52 - (32 +12):3

A) 218

B) 268

C) 232

D) 240

Câu 5: Trong những xác minh sau, xác minh nào là sai

A) Số đối của số -6 là số 6.

B) Số đối của số 0 là số 0.

C) Số -5 nằm sát trái ngược số -4 nên tớ thưa -5 to hơn – 4.

D) Số 0 ko cần số nguyên vẹn âm cũng ko cần số nguyên vẹn dương.

Câu 6: Trong những sản phẩm số tiếp sau đây, sản phẩm nào là chỉ toàn là số nhân tố.

A) 1; 3; 5; 7

B) 2; 3; 5; 7

C) 1; 2; 3; 5; 7

D) 3; 5; 7; 9

Câu 7: Cho những số nguyên vẹn sau: 0; -3; 2; 5; -4; 4; 6. Sắp xếp những số nguyên vẹn đang được mang lại theo đòi trật tự tăng dần

A) -3; -4; 0; 2; 4; 5; 6

B) 0; -3; -4; 2; 4; 5; 6

C) 6; 5; 4; 2; 0; -3; -4

D) -4; -3; 0; 2; 4; 5; 6

Câu 8: Tập phù hợp A = {a ∈ Z | -5 < a < 2}

A) 5

B) 7

C) 6

D) 8

Câu 9: Tìm số x ∈ Z thỏa mãn: 2x + 35 = 17

A) 12

B) 9

C) 26

D) -9

Câu 10: Kết trái ngược của quy tắc tính: 23 - 2.(-3) + 52

A) 39

B) 25

C) 27

D) 14

II. Tự luận

Bài 1: Thực hiện tại quy tắc tính

a) (4 + 32 + 6) + (10 – 32 – 2)

b) (56.35 + 56.18):53

c) 12:{400:[500 – (125 + 25.7)]}

d) 303 – 3.{[655 – (18:2 + 1). +5]}: 100

Bài 2: Tìm x ∈ Z biết:

a) 22 + (x + 3) = 52

b) 125 – 5(4 + x) = 15

c) (15 + x):3 = 315 : 312

d)  2x+1 - 2x = 32

Bài 3: Quý khách hàng Vinh đem 48 viên bi đỏ lòm, 30 viên bi xanh rì, 66 viên bi vàng. Vinh mong muốn chia đều cho 2 bên số bi nhập những túi sao cho từng túi đều phải sở hữu cả tía loại bi. Hỏi Vinh hoàn toàn có thể phân tách tối đa từng nào túi. Khi cơ từng túi đem từng nào viên bi từng loại.

Bài 4: Tìm những số ngẫu nhiên x; nó biết 2xy + x + 2y = 13

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một vài nội dung đem nhập cỗ Đề thi đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu không thiếu, Thầy/Cô phấn khởi lòng coi thử:

Xem thử Xem thử Xem thử

Xem thêm thắt đề thi đua Toán 6 đem đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề thi đua tham khảo quality đầu năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Học kì 1 đem đáp án

 • Bộ Đề thi đua Cuối kì 1 Toán 6 đem đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 2 đem đáp án

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Học kì 2 đem đáp án

Mục lục Đề thi đua Toán 6 theo đòi chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn tập luyện và té túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề thi đua học viên xuất sắc toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: thuyết phục người khác từ bỏ thói quen

Loạt bài xích Đề thi đua Toán 6 | Đề thi đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 đem đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm không thiếu 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp cho bạn giành điểm trên cao trong những bài xích đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 6 sách mới mẻ những môn học