đề thi vào 10 tiếng anh
Bộ đề ôn ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án cụ thể của những tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh Hà Thành, Tp. Sài Gòn, TP Đà Nẵng giúp đỡ bạn nắm vững cấu tạo đề ganh đua môn Tiếng Anh vô lớp 10 kể từ tê liệt đạt điểm trên cao vô kì ganh đua vô lớp 10.

Bạn đang xem: đề thi vào 10 tiếng anh

Đề ôn ganh đua vô 10 môn Tiếng Anh năm 2023 (mới nhất)

- (Chỉ 250k) Sở 140 đề ôn ganh đua vô 10 Tiếng Anh size Hà Nội; Tp.Sài Gòn tinh lọc, phiên bản word sở hữu điều giải chi tiết:

Xem test Sở 140 đề size Hà Nội Xem test Sở đề size Tp.HCM

- (Chỉ 100k) Giải đề ganh đua đầu tiên Tiếng Anh vô 10 Hà Thành, Tp.HCM, TP Đà Nẵng từ thời điểm năm năm ngoái → 2023 phiên bản word sở hữu điều giải chi tiết:

Xem test Giải Đề đầu tiên vô 10 Hà Nội Xem test Giải Đề đầu tiên vô 10 Tp.HCM Xem test Giải Đề đầu tiên vô 10 Đà Nẵng

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Đề ganh đua đầu tiên vô 10 Tiếng Anh năm 2023

- Đề vô 10 Tiếng Anh những tỉnh năm 2023:

 • Đề ganh đua vô 10 môn Tiếng Anh Thành Phố Bắc Ninh năm 2023
 • Đề ganh đua vô 10 môn Tiếng Anh Ga Tre năm 2023
 • Đề ganh đua vô 10 môn Tiếng Anh Bình Thuận năm 2023
 • Đề ganh đua vô 10 môn Tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh năm 2023
 • Đề ganh đua vô 10 môn Tiếng Anh TP Hải Phòng năm 2023
 • Đề ganh đua vô 10 môn Tiếng Anh Nghệ An năm 2023
 • Đề ganh đua vô 10 môn Tiếng Anh Phú Thọ năm 2023
 • Đề ganh đua vô 10 môn Tiếng Anh TP Sài Gòn năm 2023

- Đề vô 10 Tiếng Anh Chuyên năm 2023:

 • Đề ganh đua vô 10 môn Tiếng Anh Chuyên Cà Mau năm 2023
 • Đề ganh đua vô 10 môn Tiếng Anh Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Thành năm 2023
 • Đề ganh đua vô 10 môn Tiếng Anh Chuyên Đồng Tháp năm 2023
 • Đề ganh đua vô 10 môn Tiếng Anh Chuyên TP Hải Phòng năm 2023
 • Đề ganh đua vô 10 môn Tiếng Anh Chuyên Hưng Yên năm 2023
 • Đề ganh đua vô 10 môn Tiếng Anh Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) năm 2023
 • Đề ganh đua vô 10 môn Tiếng Anh Chuyên TP Sài Gòn năm 2023
 • Bộ Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 (mới nhất)

  Xem chi tiết

 • Cấu trúc Đề ganh đua vô 10 Tiếng Anh 2023
 • Tổng thích hợp kiến thức và kỹ năng Tiếng Anh ganh đua vô 10 năm 2023
 • Ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm ganh đua vô lớp 10 năm 2023
 • Cấu trúc Đề ganh đua vô 10 Tiếng Anh Hà Thành 2023
 • Cấu trúc Đề ganh đua vô 10 Tiếng Anh Tp.Sài Gòn 2023

Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh Hà Thành sở hữu đáp án

 • Đề ganh đua vô 10 môn Tiếng Anh Hà Thành năm 2023
 • Đề ganh đua vô lớp 10 Tiếng Anh Hà Thành 2022
 • Đề ganh đua vô lớp 10 Tiếng Anh Hà Thành 2021
 • Đề ganh đua vô lớp 10 Tiếng Anh Hà Thành 2020
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh Hà Thành 2019 sở hữu đáp án
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh Hà Thành 2017 sở hữu đáp án
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh Hà Thành năm ngoái sở hữu đáp án

Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.HCM

 • Đề ganh đua vô 10 môn Tiếng Anh TP.Sài Gòn năm 2023
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.Sài Gòn 2022
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.Sài Gòn 2021
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.Sài Gòn 2020
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.Sài Gòn 2019 sở hữu đáp án
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.Sài Gòn 2018 sở hữu đáp án
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.Sài Gòn 2017 sở hữu đáp án
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.Sài Gòn năm 2016 sở hữu đáp án
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.Sài Gòn năm ngoái sở hữu đáp án
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP.Sài Gòn năm trước sở hữu đáp án

Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh Đà Nẵng

 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP Đà Nẵng 2017 sở hữu đáp án
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP Đà Nẵng năm 2016 sở hữu đáp án
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP Đà Nẵng năm ngoái sở hữu đáp án
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh TP Đà Nẵng năm trước sở hữu đáp án

Top đôi mươi Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh 2023 (cực hay)

 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 1)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 2)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 3)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 4)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 5)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 6)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 7)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 8)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 9)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 10)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 11)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 12)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 13)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 14)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 15)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 16)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 17)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 18)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 19)
 • Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 20)

Bộ đề ganh đua Chuyên Tiếng Anh vô lớp 10 năm 2023

 • Đề ôn ganh đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 1)
 • Đề ôn ganh đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 2)
 • Đề ôn ganh đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 3)
 • Đề ôn ganh đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 4)
 • Đề ôn ganh đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 5)
 • Đề ôn ganh đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 6)
 • Đề ôn ganh đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 7)
 • Đề ôn ganh đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 8)
 • Đề ôn ganh đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 9)
 • Đề ôn ganh đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 10)
 • Đề ôn ganh đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 11)
 • Đề ôn ganh đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 12)
 • Đề ôn ganh đua vô lớp 10 Chuyên Tiếng Anh năm 2023 (Đề 13)

Đề đầu tiên ganh đua vô 10 Tiếng Anh Hà Thành năm 2022

Đề ganh đua vô 10 Tiếng Anh Hà Thành năm 2022 Đề ganh đua vô 10 Tiếng Anh Hà Thành năm 2022 Đề ganh đua vô 10 Tiếng Anh Hà Thành năm 2022 Đề ganh đua vô 10 Tiếng Anh Hà Thành năm 2022

Đề đầu tiên ganh đua vô 10 Tiếng Anh TP.Sài Gòn năm 2022

Đề ganh đua vô 10 Tiếng Anh TP.Sài Gòn năm 2022 Đề ganh đua vô 10 Tiếng Anh TP.Sài Gòn năm 2022 Đề ganh đua vô 10 Tiếng Anh TP.Sài Gòn năm 2022 Đề ganh đua vô 10 Tiếng Anh TP.Sài Gòn năm 2022

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ....

Kỳ ganh đua tuyển chọn sinh vô lớp 10

Đề ganh đua môn: Tiếng Anh

Năm học tập 2022 - 2023

Thời gian: 120 phút

I. MULTIPLE CHOICE

Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others by circling A, B, C, or D:

Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 19)

Choose the word whose stress pattern is different from the others by circling A, B, C, or D

Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 19)

Circle the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting

Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 19)

Circle the best option A, B, C or D vĩ đại complete the sentences:

8. You have vĩ đại pass the examination.......you want vĩ đại attend the course.

    A. if

    B. or

    C. in order vĩ đại

    D. so

9. She suggested.......vĩ đại music.

    A. listen

    B. listening

    C. vĩ đại listen

    D. listened

10. Your friends won't be here for long, .......?

    A. vì thế they

    B. won’t they

    C. would they

    D. will they

11. If yοιι.......vì thế that exercise. I'll explain it vĩ đại you.

    A. can

    B. could

    C. can't

    D. couldn't

12. This is the house.......Nam was born.

    A. where

    B. which

    C. that

    D. when

13. If I were you, I......stay here longer.

    A. didn't

    B. can't

    C. would

    D. will

14. I wish it......rain sánh often here.

    A. doesn't

    B. don't

    C. didn't

    D. did

15. He told má he......leave the thành phố the following day.

    A. Will have vĩ đại

    B. would have vĩ đại

    C. has vĩ đại

    D. had to

16. By learning English, you can get access.....the world's development.

    A. with

    B. into

    C. vĩ đại

    D. for

Mark the letter vĩ đại indicate the most suitable response.

17"Let má congratulate you on winning the first prize."- "____________"

    A. It's vey good.

    B. You're welcome.

    C. Never mind.

    D. That's very kind of you vĩ đại say sánh.

18. Mai: “ What are you going vĩ đại vì thế this weekend, Lan?”

- Lan: “ __________ ”

    A. I don’t feel lượt thích going out.

    B. What a great idea!

    C. I haven’t planned yet.

    D. I went vĩ đại the beach with my dad.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined part in each of the following questions.

19. You don't need a computer. You can get by with the typewriter.

    A. understand

    B. manage with

    C. buy

    D. pass with

20. I fell into the water when I tried vĩ đại get out of the canoe.

    A. enter

    B. start

    C. climb

    D. exit

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined part in each of the following questions.

21. Look at the illustrations of different parts of a computer system.

    A. together

    B. similar

    C. average

    D. pure

22. She was wearing a beautiful dress.

    A. unsightly

    B. dirty

    C. dusty

    D. bad

Read the passage carefully and choose the best option vĩ đại fit each space.

Two British policemen were sent vĩ đại investigate a flying saucer on March 31, 1989, the day before April Fool’s Day. When the policemen arrived at a field in Survey, they saw a small figure wearing a silver space (23)________ walking out of a spacecraft. Immediately the police ran off in the opposite direction. Reports revealed that the alien was in fact a small person, and the flying saucer was a hot air balloon that had been specially built vĩ đại look (24)________ a UFO by Richard Branson, the 36-year-old chairman of Virgin Records.

Branson had planned vĩ đại (25) _______ the balloon in London’s Hyde Park on April 1. However, a wind change had brought him down in a Survey field. The police received a lot of phone calls from terrified motorists as the balloon drifted over the motorway. One lady was sánh (26)_____ by the incident that she was crying as she was (27)______ the UFO vĩ đại a radio station.

Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 19)

Read the text carefully, then choose the most suitable answers.

Smog is a combination of smoke and fog It occurs when gases from burnt fuel mix with fog on the ground. When heat and sunlight get together with these gases, they size fine , dangerous particles in the air.

Smog occurs in big cities with a lot of traffic. Particularly, in the summertime, when it is very hot, smog stays near the ground. It is dangerous vĩ đại our breathing, and in smoggy areas, we cannot see very well.

Smog was first discovered in Great Britain in the 19th century, during the beginning of the Industrial Revolution. At that time, people used coal for heating and cooking. Factories also used coal vĩ đại produce iron and steel. Smoke mixed with wet, foggy air and turned yellow. The smog often hung over cities for many days. It caused lung diseases and breathing problem. Thousands of people died in London every year.

Today, cities that have a large population and are located in hot, subtropical areas have the biggest smog problems - for example, Los Angeles, Mexico City and Cairo.

28. Where can smog possibly be found?

    A. At a place where it is rainy

    B. At a place where the traffic is heavy and the weather is foggy

    C. In a thành phố where many people smoke

    D. Underground

29. In the first paragraph, the word fine is closest in meaning to

    A. tiny

    B. good

    C. harmful

    D. shiny

30. What will happen if smog stays close vĩ đại the ground ?

    A. It will disappear in a shot time

    B. It will make the sky cleaner.

    C. It will harm our health and block our sight.

    D. It will cause many storms.

31. What probably caused the smog in Britain at the beginning of the Industrial Revolution?

    A. There were too many cars in the country.

    B. The weather there was too foggy.

    C. People smoke a lot at that time.

    D. Factories and people used coal as energy.

32. In the third paragraph, the word it refers vĩ đại ______.

    A. iron

    B. smog

    C. steel

    D. smoke

II. WRITING

Rewrite the following sentences beginning as shown, sánh that the meaning remains the same.

33. Apples are usually cheaper kêu ca oranges.

Apples are not.....................................

34. That restaurant is sánh dirty that no one wants vĩ đại eat there.

It is such..............................................

35. Tim will be eighteen next week.

It's Tim's..............................................

36. John and Ann didn't tell the truth.

Neither.................................................

Combine these two sentences into a new one using the given words in brackets.

37. It was raining heavily outside. We postponed the picnic. (as)

............................................................

38. The girl is very beautiful. Her dress is red. (whose)

............................................................

39. She learns English well. She plays sports well, too. (not only )

............................................................

40. She is intelligent. She can vì thế this exercise by herself. (enough

............................................................

Đáp án

MULTIPLE CHOICE

Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 19)

WRITING

33. Apples are not as / sánh expensive as oranges.

34. It is such a dirty restaurant that no one wants vĩ đại eat there.

35. It's Tim’s eighteenth birthday next week.

36. Neither John nor Ann told the truth.

37. As it was raining heavily outside, We postponed the picnic.

38. The girl whose dress is red is very beautiful.

39. She not only learns English well but also plays sports well.

40. She is intelligent enough vĩ đại vì thế this exercise by herself.

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ....

Kỳ ganh đua tuyển chọn sinh vô lớp 10

Đề ganh đua môn: Tiếng Anh

Năm học tập 2022 - 2023

Thời gian: 120 phút

I. Multiple choice :

Xem thêm: sách toán 10 cánh diều tập 2

Choose the word whose underlined part pronounced differently from that of the others by circling A, B, C, or D:

Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 20)

Choose the word whose stress pattern is different from the others by circling A, B, C, or D

Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 20)

Circle the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting

5. My teacher of English said I should spend more time for my pronunciation.

    A. of

    B. should

    C. more time

    D. for

6. In spite of John came to the show late due vĩ đại the heavy rain, he could see the main part of the show.

    A. In spite of

    B. vĩ đại

    C. due vĩ đại

    D. could see

7. Happiness is a most important thing in my life.

    A. a

    B. in

    C. thing

    D. my

Circle the best option A, B, C or D vĩ đại complete the sentences:

8. I wish I ...... money vĩ đại help the homeless and poor people.

    A. have much

    B. had much

    C. had any

    D. don't have

9. Stormy weather prevented the ferry........the crossing.

    A. from making

    B. vĩ đại make

    C. with making

    D. by making

10. It isn't necessary for students......uniforms today.

    A. wearing

    B. worn

    C. vĩ đại be wearing

    D. vĩ đại wear

11. My sister studied hard, .......she completed her examination successfully.

    A. although

    B. sánh

    C. because

    D. therefore

12. When she lived in the countryside, she.......in the river.

    A. used swim

    B. used vĩ đại swimming

    C. used vĩ đại swim

    D. use vĩ đại swim

13. Is that the man.............?

    A. you lent the money vĩ đại

    B. you lend the money

    C. whom did you lend the money

    D. whom you lent the money

14. Tet is a festival........occurs in late January or early February.

    A. who

    B. whom

    C. which

    D. what

15. My teacher suggests..... ... lessons vĩ đại poor children.

    A. gave

    B. giving

    C. having given

    D. given

16. I don't know how you can put up.......such bad working conditions.

    A. vĩ đại

    B. on

    C. with

    D. in

Mark the letter vĩ đại indicate the most suitable response.

17. "How was your trip?" - "_____________"

    A. Wonderful.

    B. Thanks. That's very kind of you.

    C. That would be great.

    D. It's my pleasure.

18. 23. "I think we should take a shower instead of a bath vĩ đại save energy."

- "_____________"

    A. Yes, I'd love vĩ đại.

    B. Great! Let's vì thế that.

    C. Yes, thanks.

    D. I'm sorry, I can't.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined part in each of the following questions.

19. Within their trang chủ country, National Red Cross and Red Crescent societies assumed the duties and responsibilities of a national relief society.

    A. took on

    B. got off

    C. went about

    D. put in

20. She didn’t get along with her two brothers.

    A. agree with

    B. hate

    C. please with

    D.have a good relationship with

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined part in each of the following questions.

21. Fill each of the blanks below with a suitable word from the reading passage.

    A. unimportant

    B. irrelevant

    C. uninteresting

    D. impossible

22. Work with a partner and fill in the blanks with the right questions.

    A. sick

    B. liberal

    C. unhealthy

    D. improper

Read the passage carefully and choose the best option vĩ đại fit each space.

People who live in the industrially advanced and affluent countries of the world take telecommunication for granted. Computer data with text, graphics and even đoạn Clip clips (15)......been added vĩ đại the telephone. Fax, e-mail and modems have become integral parts of office equipment for most businesses in the developed world. It is important vĩ đại remember, however, that although North America, Europe and nhật bản own about 85 percent of the world's telephones; they have under a quarter of the world’s population.

Today, telecommunications are at the center of (17).....international economy. To participate in this economy, countries need telecommunications vĩ đại enable them vĩ đại obtain information and knowledge which they can use vĩ đại attract industrial (19).....and find new markets. Businesses and factories need the telephone and computer because producers and customers may be thousands of kilometers apart. Regional and national borders are no (20).....barriers vĩ đại trade. With the trend towards a more cooperation between countries, global telecommunications increase in importance. They are the key vĩ đại development and progress.

Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 20)

Read the text carefully, then choose the most suitable answers.

The Beatles

In the 1960s, the Beatles were probably the most famous pop group in the whole world. Since then, there have been a great many groups that have achieved enormous fame, sánh it is difficult now vĩ đại imagine how sensational The Beatles were at that time. They were four boys from the north of England and none of them had any training in music. They started by performing and recording songs by Đen Americans and they had some success with these songs. Then they started writing their own songs and that was when they became really popular. The Beatles changed pop music. They were the first pop group vĩ đại achieve great success from songs they had written themselves. After that it became common for groups and singers vĩ đại write their own songs. The Beatles did not have a long career. Their first hit record was in 1963 and they split up in 1970. They stopped doing live performances in 1966 because it had become too dangerous for them – their fans were sánh excited that they surrounded them and tried vĩ đại take their clothes as souvenirs! However, today some of their songs remain as famous as they were when they first came out. Throughout the world, many people can sing part of a Beatles tuy vậy if you ask them.

28. The passage is mainly about

    A. how the Beatles became more successful kêu ca other groups.

    B. why the Beatles split up after 7 years.

    D. The Beatles’ fame and success.

    D. many people’s ability vĩ đại sing a Beatles tuy vậy.

29. The four boys of the Beatles

    A. came from the same family

    B. came from a town in the north of England

    C. were at the same age.

    D. received good training in music.

30. What is not true about the Beatles.

    A. The members had no training in music.

    B. They had long stable career.

    C. They became famous when they wrote their own songs.

    D. They changed pop music.

31. The word “sensational” is closest in meaning vĩ đại

    A. notorious

    B. bad

    C. shocking

    D. popular

32. The tone of the passage is that of

    A. admiration

    B. criticism

    C. neutral

    D. sarcasm

II. WRITING

Rewrite the following sentences beginning as shown, sánh that the meaning remains the same.

33. The police let him leave after they had questioned him.

He was..................................................................

34. I haven’t seen that man here before.

It's .......................................................................

35. The furniture was sánh expensive that I didn't buy it.

The furniture was too.............................................

36. I'm always nervous when I travel by air.

Travelling...............................................................

Combine these two sentences into a new one using the given words in brackets.

37. She can’t understand má. She is my old acquaintance. (Although)

............................................................

38. We are always proud of my dad. He is the best person in the world. (who)

............................................................

39. He drove very fast. He had an accident. (because of)

............................................................

40. This problem is very difficult. We can’t solve it now. (so)

............................................................

Đáp án

MULTIPLE CHOICE

Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2023 sở hữu đáp án (Đề 20)

WRITING

33. He was released after he had been questioned by the police.

34. It's the first time I have seen that man here.

35. The furniture was too expensive for má vĩ đại buy.

(or) The furniture was too expensive, sánh I didn't buy it.

36. Travelling by air always makes má nervous.

37. She can’t understand má although she is my old acquaintance.

38. We are always proud of my dad, who is the best person in the world.

39. Because of driving very fast, He had an accident.

40. This problem is very difficult, sánh we can’t solve it now.

Xem test Sở 140 đề size Hà Nội Xem test Sở đề size Tp.HCM Xem test Giải Đề đầu tiên vô 10 Hà Nội Xem test Giải Đề đầu tiên vô 10 Tp.HCM Xem test Giải Đề đầu tiên vô 10 Đà Nẵng

Đã sở hữu điều giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và khóa đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì ganh đua vô lớp 10 môn Tiếng Anh.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.