đề toán lớp 1 học kì 2Để học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 1, phần bên dưới đó là cỗ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 với đáp án, tinh lọc của tất cả phụ thân cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời phát minh, Cánh diều. Hi vọng với cỗ đề đua Toán lớp 1 Cuối kì 2 này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài bác đua môn Toán lớp 1.

Top 50 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề HK2 Toán 1 KNTT Xem demo Đề HK2 Toán 1 CTST Xem demo Đề HK2 Toán 1 CD

Bạn đang xem: đề toán lớp 1 học kì 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề đua Toán lớp 1 Cuối Học kì 2 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word với điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 với ma mãnh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 1 - Cánh diều

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 với ma mãnh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 1 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời phát minh với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời phát minh năm 2023 với ma mãnh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Quảng cáo

Xem demo Đề HK2 Toán 1 KNTT Xem demo Đề HK2 Toán 1 CTST Xem demo Đề HK2 Toán 1 CD

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số lớn số 1 với nhị chữ số là:

A. 10                        B. 90

C. 99                        D. 98

Câu 2. Trong những số 54, 67, 73, 38 số nhỏ rộng lớn 50 là:

A. 54                        B. 67

C. 73                        D. 38

Quảng cáo

Câu 3. Trong một tuần, nếu như ngày 1/5 là loại Hai thì ngày 6 mon 5 là:

A. Thứ Ba                B. Thứ Năm

C. Thứ Bảy                D. Chủ Nhật

Câu 4. Số bao gồm 3 đơn vị chức năng và 2 chục viết lách là:

A. 32                        B. 12

C. 20                        D. 23

Câu 5. Trong bảng những số từ là một cho tới 100, số đứng trước số nhỏ nhất với nhị chữ số như thể nhau là:

A. 10                        B. 9

C. 11                        D. 12

Câu 6. Số?

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

A. 78                        B. 70

C. 80                        D. 79

Câu 7. Mẹ rời khỏi vườn hái được 66 ngược cam và chanh, nhập cơ với 23 ngược chanh. Vậy u hái được số ngược cam là:

A. 89 ngược cam               B. 43 ngược cam

C. 66 ngược cam               D. 78 ngược cam

Câu 8. Một sợi dây rất dài 46 centimet. Hà rời chuồn 22 centimet. Sợi thừng sót lại của Hà dài:

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

A. 66 cm                  B. 24 cm

C. 43 cm                  D. 34 cm

II. Phần tự động luận

Câu 9. Đặt tính rồi tính:

22 + 33

……..

……..

……..

31 + 65

……..

……..

……..

87 – 36 

……..

……..

……..

68 – 53

……..

……..

……..

89 – 59

……..

……..

……..

Câu 10. Số ?

61 + 7 = …

77 – 3 … = 43

… + 12 = 45

34 + 23 – 37 = …

65 – 10 + 32 = …

Câu 11. Cho những số: 47, 32, 83, 91

a) Viết những số theo đòi trật tự rời dần: ……

b) Số lớn số 1 là: …….  Số bé bỏng nhất là: …....

Câu 12. Lớp 1A với 37 các bạn, nhập cơ với 22 các bạn nam giới. Hỏi lớp 1A với từng nào các bạn nữ?

a) Viết luật lệ tính quí hợp:

………..............................................

b) Trả lời:

………..............................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “Ba mươi hai” được viết lách là:

Câu 2: Sắp xếp những số 27, 53, 63, 1 theo đòi trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn được:

A. 27, 53, 63, 1

B. 63, 53, 27, 1

C. 1, 27, 53, 63

D. 1, 53, 27, 63

Câu 3: Từ 11 cho tới 34 với từng nào số tròn xoe chục?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4: Hôm ni là ngày 14 tháng tư. Vậy 4 ngày nữa là ngày:

Câu 5: Độ nhiều năm của cái băng theo đòi đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

A. 3cm

B. 4cm

Xem thêm: như một người hàng xóm

C. 5cm

D. 6cm

II. Phần tự động luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

23 + 6

18 – 3

47 – 12

11 + 10

Câu 7: Sắp xếp những số 30, 19, 47, 98 theo đòi trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn.

Câu 8: Vẽ thêm thắt kim nhiều năm và kim phút nhập đồng hồ thời trang nhằm đồng hồ thời trang chỉ:

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

Câu 9: Viết luật lệ tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Một lớp học tập với 12 các bạn học viên phái đẹp và 11 các bạn học viên nam giới nhập cuộc văn nghệ. Hỏi lớp học tập với toàn bộ từng nào các bạn nhập cuộc văn nghệ?

Câu 10: Điền số phù hợp nhập điểm chấm:

Hình sau đây với … hình trụ.

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh nhập vần âm bịa trước thành quả đúng:

a) Số “mười hai” được viết lách là:

b) Trong những số 83, 19, 50, 3 số bé bỏng nhất là số:

Câu 2: Viết số không đủ nhập điểm chấm:

a) Số … là số lớn số 1 với nhị chữ số.

b) Số … là số tròn xoe chục bé bỏng nhất với nhị chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch sau đây và điền số phù hợp nhập điểm chấm:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyên chở tối đa | Kết nối tri thức

Hôm ni là loại …. ngày … mon … năm 2022.

Câu 5: Đánh vệt “X” nhập vật cao hơn nữa trong những hình bên dưới đây:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyên chở tối đa | Kết nối tri thức

Câu 6: Điền số phù hợp nhập điểm chấm:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyên chở tối đa | Kết nối tri thức

Đồng hồ nước bên trên chỉ …. giờ.

Câu 7: Điền số phù hợp nhập điểm chấm:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyên chở tối đa | Kết nối tri thức

Hình bên trên với … hình lập phương.

II. Phần tự động luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: Cho những số 73, 19, 24, 55:

a) Tìm số lớn số 1, tìm hiểu số bé bỏng nhất?

b) Sắp xếp những số theo đòi trật tự kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn.

Câu 10: Viết luật lệ tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Bạn Hoa với 15 con cái tem. Quý Khách Hùng với trăng tròn con cái tem. Hỏi nhị các bạn với toàn bộ từng nào con cái tem?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết lách là:

Câu 2: Trong những số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

Câu 3: Số ngay tắp lự sau của số 29 là số:

Câu 4: Nhìn nhập tờ lịch, thời điểm hôm nay là ngày:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyên chở tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. Thứ tư, ngày 12

B. Thứ nhị, ngày 12

C. Thứ bảy, ngày 15

D. Thứ nhị, ngày 15

Câu 5: Hình sau đây với từng nào hình tròn?

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyên chở tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ nước sau đây chỉ:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyên chở tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự động luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính nhẩm:

20 + trăng tròn + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền vệt <, >, = nhập điểm chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số phù hợp nhập dù rỗng (theo mẫu):

Mẫu:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyên chở tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3:

a) Hình mặt mày có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyên chở tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

b) Điền số phù hợp nhập điểm chấm:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 chuyên chở tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

Bút dạ có tính nhiều năm vì như thế ….cm.

Bài 4: Viết luật lệ tính rồi thưa câu trả lời:

Bạn Hoa với 10 ngược táo. Quý Khách Hà với 15 ngược táo. Hai các bạn với toàn bộ từng nào ngược táo?

Xem thêm thắt những đề đua Toán lớp 1 với đáp án hoặc khác:

 • Đề đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 (5 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 1 Giữa kì 1

 • Bộ Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 (30 đề)

 • Top 50 Đề đua Học kì 1 Toán lớp 1 với đáp án

 • Đề đua môn Toán lớp 1 Học kì một năm 2023 với đáp án (50 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 1 Giữa kì 2

 • Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 1 (30 đề)

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 công tác sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.