đề toán lớp 3 học kì 1



Bộ 30 Đề đua Toán lớp 3 Học kì một năm 2023 của tất cả thân phụ cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời phát minh, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài bác đua Toán lớp 3 Học kì 1.

Đề đua Toán lớp 3 Học kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề CK1 Toán 3 KNTT Xem test Đề CK1 Toán 3 CTST Xem test Đề CK1 Toán 3 CD

Bạn đang xem: đề toán lớp 3 học kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ đề đua Cuối Học kì 1 Toán lớp 3 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 3 - Cánh diều

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Điền số tương thích vô dù rỗng sẽ được tứ số ngẫu nhiên liên tiếp

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức đem đáp án (10 đề)

A. 450

B. 540

C. 405

D. 504

Câu 2. Chia đều 36 l nước mắm nam ngư vô 9 can. Hỏi từng can đem từng nào lít nước mắm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3. Điền vô điểm chấm: Đã tô color … hình vuông

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức đem đáp án (10 đề)

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Quảng cáo

Câu 4. Biết M là trung điểm của AB. Tính chừng lâu năm đoạn trực tiếp AM.

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức đem đáp án (10 đề)

A. AM = 2 centimet

B. AM = 3 cm

C. AM = 4 centimet

D. AM = 5 cm

Câu 5. Bao gạo khối lượng từng nào ki-lô-gam?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức đem đáp án (10 đề)

A. 1 kilogam

B. 4 kilogam

C. 5 kilogam

D. 6 kg

Câu 6. Số dư của phép tắc phân tách 628 : 8 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Quảng cáo

Câu 7. Nhiệt chừng khung hình người thông thường khoảng

A. 35oC

B. 37oC

C. 38oC

D. 40oC

Phần II. Tự luận

Câu 8. Tính chừng lâu năm lối vội vàng khúc ABCD.

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức đem đáp án (10 đề)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 45 : 9 + 10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 16

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 8 × (11 – 6)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) 30 – (18 : 3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 80 : 5 b) 106 × 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Số?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức đem đáp án (10 đề)

a) Đoạn trực tiếp AB lâu năm vội vàng … phiên đoạn trực tiếp AM.

b) Đoạn trực tiếp AC lâu năm ….. cm

c) Đoạn trực tiếp AC dài ra hơn nữa đoạn trực tiếp AB … cm

Câu 12. Giải toán

Buổi sáng sủa siêu thị bán tốt 30 kilogam gạo. Số gạo giờ chiều bán tốt ngay số gạo buổi sáng sớm giảm xuống gấp đôi. Hỏi một ngày dài siêu thị bán tốt từng nào ki – lô – gam gạo?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có toàn bộ từng nào tam giác vô hình vẽ?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối học thức đem đáp án (10 đề)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Nhiệt chừng nào là phù phù hợp với hình bên dưới đây:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

A. 10 oC

B. 15 oC

C. 0 oC

D. 42 oC

Câu 2. Hình nào là là góc vuông?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn đem cạnh lâu năm 30 centimet. Hỏi chu vi của miếng bìa này là từng nào đề - xi – mét?

A. 6 centimet

B. 120 centimet

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Bố trong năm này 40 tuổi hạc, tuổi hạc của thân phụ vội vàng 5 phiên tuổi hạc của con cái. Hỏi sau 5 năm nữa, con cái từng nào tuổi?

A. 10 tuổi hạc

B. 12 tuổi hạc

C. 13 tuổi hạc

D. 14 tuổi

Câu 5. Đã tô color …. hình tròn

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

A. 12

B.14

C. 15

D. 16

Câu 6. Mỗi con cái trườn đem 4 chân. Hỏi 8 con cái trườn đem toàn bộ từng nào chân?

A. 16

B. đôi mươi

C. 28

D. 32

Câu 7. Độ lâu năm đoạn trực tiếp AB là

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

Xem thêm: lịch nghỉ 2/9/2023

A. 17 milimet

B. đôi mươi milimet

C. 15 milimet

D. 18 mm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 247 × 4 845 : 7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (2 điểm) Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) (222 + 180) : 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Quan sát hình và vấn đáp thắc mắc.

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

Trong hình tứ giác ABCD đem bao nhiêu góc vuông và bao nhiêu góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vô điểm trống

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ …….giờ …….phút

Câu 12. Giải toán

Một công ty vận tải đường bộ, đem 96 xe pháo khách hàng, số xe pháo xe taxi vội vàng số xe pháo khách hàng 3 phiên. Hỏi công ty cơ đem toàn bộ từng nào xe pháo khách hàng và xe pháo taxi?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: (1 điểm) Tìm số đem 2 chữ số đều là số lẻ. sành hiệu 2 chữ số là 6 và thương của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 120 × 3 đem sản phẩm là:

A. 360

B. 350

C. 123

D. 160

Câu 2. Xếp đều 8 trái ngược cam vô 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy đem từng nào trái ngược cam?

A. 4 trái ngược cam

B. 5 trái ngược cam

C. 6 trái ngược cam

D. 7 trái ngược cam

Câu 3. Một phần nhị ghi chép là:

A. 12

B. 14>

C. 21

D. 41

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A

Một phần nhị ghi chép là 12.

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh đem đáp án (10 đề)

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A đem 30 học viên tạo thành 5 group. Hỏi từng group đem từng nào học tập sinh?

A. 5 học viên

B. 6 học tập sinh

C. 7 học viên

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay tắp lự trước số 879 là

A. 880

B. 878

C. 869

D. 889

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ đeo tay phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh đem đáp án (10 đề)

Câu 9. Tính nhẩm

a) 30 + 530 = ………….

b) 270 : 3 = ……………

c) 90 × 2 = …………….

d) 300 : 6 = ……………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 124 : 2

b) 234 × 3

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 210 : 6 × 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 493 – 328 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh Fe đấm red color lâu năm 30 centimet, thanh Fe đấm greed color lâu năm vội vàng 3 phiên thanh Fe đấm red color. Hỏi cả nhị thanh Fe lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ người sử dụng học hành của Hoa

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh đem đáp án (10 đề)

Mỗi Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời phát minh đem đáp án (10 đề) thể hiện nay một vật dụng.

a) Điền thương hiệu khí cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu vô dù trống

- Đồ người sử dụng học hành nhưng mà chúng ta Hoa có tương đối nhiều nhất là: ….

- Đồ người sử dụng học hành nhưng mà chúng ta Hoa đem tối thiểu là: …

- Số cây viết sáp nhưng mà chúng ta Hoa đem vội vàng … phiên số cây viết chì của người sử dụng Hoa.

Câu 14. Viết tiếp thân phụ số vào sau cùng từng dãy

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

Xem test Đề CK1 Toán 3 KNTT Xem test Đề CK1 Toán 3 CTST Xem test Đề CK1 Toán 3 CD

Xem tăng những đề đua Toán lớp 3 đem đáp án hoặc khác:

 • Top 30 Đề đua Toán 3 Giữa kì một năm 2023 đem đáp án

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì hai năm 2023 đem đáp án

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 3 Học kì hai năm 2023 đem đáp án

 • Đề đua Học kì 2 Toán 3 năm 2023 đem đáp án (30 đề)

Đã đem điều giải bài bác luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: cách tính diện tích hình tròn

Loạt bài bác Đề đua Tiếng Việt 3 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.




Giải bài bác luyện lớp 3 những môn học