đề toán nâng cao lớp 2

Bài tập dượt Toán nâng lên lớp 2

80 bài bác Toán ôn luyện học viên xuất sắc lớp 2 với không hề thiếu những dạng bài bác tập dượt được VnDoc thuế tầm, tổ hợp gom những em tự động rèn luyện và gia tăng lại kỹ năng và kiến thức học hành chất lượng rộng lớn sẵn sàng cho những kì thi đua học viên xuất sắc hiệu suất cao. Đồng thời đấy là tư liệu ôn hè môn Toán lớp 2 cho những em học viên. Sau phía trên mời mọc những em nằm trong tìm hiểu thêm và vận chuyển về cụ thể. Để thực hiện thêm thắt những câu hỏi nâng lên không giống, mời mọc chúng ta nhập mục: Toán nâng lên lớp 2 của VnDoc.com.

Bạn đang xem: đề toán nâng cao lớp 2

I. 80 bài bác Toán ôn luyện học viên xuất sắc lớp 2

Bài 1: Tìm một trong những, biết số cơ cùng theo với 12 thì vày 15 nằm trong 27?

Bài 2: Tìm một trong những, biết 95 trừ lên đường số cơ thì vày 39 trừ lên đường 22?

Bài 3: Một mon nào là cơ sở hữu ngày căn nhà nhật là ngày 2 của mon cơ. Hỏi những ngày căn nhà nhật nhập mon này là những ngày nào?

Bài 4: Ba lên đường công tác làm việc xa vời nhập nhì tuần, thân phụ lên đường hôm loại nhì ngày 5. Hỏi cho tới ngày bao nhiêu thân phụ tiếp tục về? Ngày ấy là loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 5: Hồng sở hữu nhiều hơn nữa Hà 10 viên bi, nếu như Hồng cho tới Hà 4 viên bi thì Hồng còn nhiều hơn nữa Hà bao nhiêu viên bi?

Bài 6: Tìm y:

a) 36 + 65 = hắn + 22

b, 100 - 55 = hắn - 13

Bài 7: Viết những tổng sau trở nên tích:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =

b) 4 + 4 + 12 + 8 =

c) 3 + 6 + 9 + 12 =

d) 65 + 93 + 35 + 7 =

Bài 8: Tìm một trong những, hiểu được lấy số cơ nhân với 5 rồi trừ lên đường 12 thì vày 38?

Bài 9: Có một trong những dầu, nếu như đựng nhập những can từng can 4l thì chính 6 can. Hỏi số dầu cơ nếu như đựng nhập những can, từng can 3l thì nên người sử dụng toàn bộ từng nào can?

Bài 10: Mai rộng lớn Tùng 3 tuổi hạc và xoàng xĩnh Hải 2 tuổi hạc. Đào nhiều hơn nữa Mai 4 tuổi hạc. Hỏi ai nhiều tuổi hạc nhất? Ai không nhiều tuổi hạc nhất, người nhiều tuổi hạc nhất rộng lớn người không nhiều tuổi hạc nhất là bao nhiêu tuổi?

Bài 11: Mai sở hữu 27 cành hoa. Mai cho tới Hoà 5 cành hoa. Hoà lại cho tới Hồng 3 cành hoa. Lúc này thân phụ chúng ta đều phải sở hữu số hoa cân nhau. Hỏi khi đầu Hoà và Hồng từng chúng ta sở hữu từng nào bông hoa?

Bài 12: a) Có từng nào số sở hữu nhì chữ số bé thêm hơn 54?........................................

b) Từ 57 cho tới 163 sở hữu từng nào số sở hữu nhì chữ số?..............................................

c) Có từng nào số sở hữu thân phụ chữ số to hơn 369?...........................................

Bài 13: Cho số 63. Số cơ thay cho thay đổi thế nào là nếu?

a) Xoá quăng quật chữ số 3?..

b) Xoá quăng quật chữ số 6?

Bài 14: Cho số a sở hữu nhì chữ số:

a) Nếu chữ số hàng trăm ít hơn 3 thì số a giảm xuống từng nào đơn vị?

b) Nếu chữ số hàng trăm gia tăng 4 thì số a gia tăng từng nào đơn vị?

c) Nếu chữ số hàng trăm tăng thêm một và chữ số sản phẩm đơn vị chức năng giảm xuống 1 thì số a gia tăng từng nào đơn vị?

Bài 15: Cho số 408:

a) Nếu chữ số hàng nghìn ít hơn (hay tăng thêm) 2 thì số cơ giảm xuống hoặc gia tăng từng nào đơn vị?

b) Số cơ thay cho thay đổi thế nào là nếu như thay đổi điểm chữ số 0 và chữ số 8 cho tới nhau?

Bài 16: a) Hai số sở hữu nhì chữ số sở hữu nằm trong chữ số hàng trăm tuy nhiên chữ số sản phẩm đơn vị chức năng rộng lớn xoàng xĩnh nhau 7 thì nhì số cơ rộng lớn xoàng xĩnh nhau từng nào đơn vị?

b) Hai số sở hữu nhì chữ số sở hữu nằm trong chữ số sản phẩm đơn vị chức năng tuy nhiên chữ số hàng trăm rộng lớn xoàng xĩnh nhau 3 thì số cơ rộng lớn xoàng xĩnh nhau từng nào đơn vị?

Bài 17: Hãy ghi chép toàn bộ những số sở hữu nhì chữ số tuy nhiên Khi hiểu số cơ theo đuổi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên hoặc kể từ nên qua chuyện trái ngược thì độ quý hiếm số này vẫn ko thay cho đổi?

Bài 18: Hãy lần số sở hữu thân phụ chữ số tuy nhiên hiệu của chữ số hàng nghìn và chữ số hàng trăm vày 0, còn hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số sản phẩm đơn vị chức năng vày 9.

Bài 19: Hãy lần số sở hữu thân phụ chữ số tuy nhiên chữ số hàng nghìn nhân với 3 được chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm nhân với 3 được chữ số sản phẩm đơn vị chức năng.

Bài 20: a) tường số ngay tắp lự trước của a là 23, em hãy lần số ngay tắp lự sau của a?

b) tường số ngay tắp lự sau của b là 35,hãy lần số ngay tắp lự trước của b?

c) tường số c không tồn tại số ngay tắp lự trước, chất vấn c là số nào?

Bài 21: a) Viết toàn bộ những số sở hữu nhì chữ số và bé thêm hơn 19?

b) Viết toàn bộ những số tròn xoe chục vừa phải to hơn 41 vừa phải bé thêm hơn 93?

c) Hãy lần nhì số ngay tắp lự nhau, biết một trong những sở hữu nhì chữ số, một trong những sở hữu một chữ số?

Bài 22: a) Tìm những số to hơn 35 tuy nhiên chữ số hàng trăm của chính nó bé thêm hơn 4.

b) Tìm những số sở hữu nhì chữ số bé thêm hơn 26 tuy nhiên chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của chính nó to hơn 4?.

Bài 23: Tìm x:

a) 24 < x < 27

b) 36 < x + 1 < 39

c) x + đôi mươi < 51

d) 46 < x - 45 < 48

Bài 24: a) Để viết số những trang của một cuốn sách từ một cho tới 19, tớ nên người sử dụng không còn từng nào số?

b) Để viết số những trang của một cuốn sách kể từ 10 cho tới 25, tớ nên người sử dụng không còn từng nào số?

c) Để viết số những trang của một cuốn sách kể từ 120 cho tới 129, tớ nên người sử dụng không còn từng nào số?

Bài 25: Quý khách hàng Bình vẫn người sử dụng không còn 29 chữ số nhằm ghi chép những số ngay tắp lự nhau trở nên một sản phẩm số liên tiếp: ; 2; 3;....;a. Hỏi a là số nào? (a là số sau cùng của sản phẩm số)

Bài 26: Tìm chữ số x, biết:

a) 35x < 351 b) 207> x 70 c) 199 < xxx < 299

Bài 27: Em hãy ghi chép 18 trở nên tổng của những số hạng cân nhau (càng ghi chép được rất nhiều tổng càng tốt)

Bài 28: a)Tìm một trong những sở hữu nhì chữ số và một trong những sở hữu một chữ số sao cho tới tổng nhì số cơ vày 10.

b) Tìm một trong những sở hữu nhì chữ số và một trong những sở hữu một chữ số sao cho tới hiệu nhì số cơ vày 1.

Bài 29: a) Tổng lớn số 1 của nhì số sở hữu một chữ số là bao nhiêu?

b) Tổng nhỏ nhắn nhất của số sở hữu một chữ số và số sở hữu nhì chữ số là bao nhiêu?

c) Hiệu lớn số 1 của số sở hữu nhì chữ số là bao nhiêu?

d) Hiệu nhỏ nhắn nhất của số sở hữu nhì chữ số và số sở hữu một chữ số là bao nhiêu?

Bài 30: a) Tìm một trong những, biết tổng của số cơ với 45 thông qua số nhỏ nhắn nhất sở hữu thân phụ chữ số?

b) Tìm một trong những, biết hiệu của số cơ với 28 thông qua số nhỏ nhắn nhất có một chữ số?

c, Tìm một trong những, biết hiệu của 89 với số cơ vày 15?

Bài 31: a) Tìm số bị trừ, biết tổng của số trừ và hiệu là 87.

b, Tìm số trừ, biết hiệu nhì số xoàng xĩnh số bị trừ là

c, Tìm số bị trừ, biết số bị trừ rộng lớn số trừ 24 và hiệu của nhì số thông qua số trừ?

Bài 32: Một xe hơi chở khách hàng ngừng bên trên bến đỗ. Có 8 người xuống xe cộ và 5 người lên xe cộ. Xe kế tiếp chạy, thời điểm hiện tại bên trên xe cộ sở hữu toàn bộ 50 quý khách. Hỏi trước lúc xe cộ tạm dừng bến đỗ cơ, bên trên xe cộ sở hữu từng nào hành khách?

Bài 33: Gói kẹo chanh và gói kẹo dừa sở hữu toàn bộ 258 cái kẹo. Riêng gói kẹo chanh sở hữu 118 cái.

Hỏi:

 • Gói kẹo dừa sở hữu từng nào cái kẹo?
 • Phải ít hơn ở gói kẹo chanh từng nào cái kẹo nhằm số kẹo ở nhì gói vày nhau?

Bài 34: Hai team bóng bàn, từng team sở hữu 3 người nghịch ngợm đấu bóng bàn cùng nhau. Mỗi người của team này đều đấu một ván với từng người của team cơ. Hỏi sở hữu toàn bộ từng nào ván đấu?

Bài 35: Mai cao hơn nữa Hoa 2cm. Bình thấp rộng lớn Mai 3 centimet. Hỏi ai cao nhất; ai thấp nhất? Hoa cao hơn nữa Bình bao nhiêu xăng ti mét?

Bài 36: Con ngỗng trọng lượng 11kg. Con ngỗng trọng lượng rộng lớn con cái vịt 8 kilogam. Con gà trọng lượng thấp hơn con cái vịt 2 kilogam. Hỏi con cái ngỗng trọng lượng rộng lớn kê bao nhiêu kg?

Bài 37: Mẹ nhằm nhì đĩa đựng số cam cân nhau lên bàn. Quý khách hàng Mai lấy kể từ đĩa phía bên phải 3 trái ngược quăng quật quý phái đĩa phía bên trái. Hỏi lúc này đĩa mặt mày nào là nhiều cam rộng lớn và nhiều hơn nữa bao nhiêu quả?

Bài 38: Thúng đựng cam sở hữu 68 trái ngược, thúng đựng quýt sở hữu 95 trái ngược. Mẹ vẫn bán tốt nguyệt lão số cam và một trong những quýt cân nhau. Hỏi trong những thúng, số cam sót lại thấp hơn hoặc số quýt sót lại không nhiều hơn? thấp hơn từng nào quả?

Bài 39: Đào sở hữu thấp hơn Mận 4 nhãn vở. Mẹ cho tới Đào thêm thắt 9 nhãn vở. Hỏi lúc này ai nhiều nhãn vở rộng lớn và nhiều hơn nữa bao nhiêu cái?

Bài 40: Cô giáo mua sắm cho tới lớp một trong những gói bánh và một trong những gói kẹo, toàn bộ là 45 gói. Sau cơ giáo viên kéo ra 6 gói bánh nhằm thay đổi lấy 10 gói kẹo. Hỏi thời điểm hiện tại cả bánh và kẹo giáo viên sở hữu toàn bộ từng nào gói?

Bài 41: Hai lớp 2A và 2B được lên đường thăm hỏi thông thường Cổ Loa, dự tính từng lớp một đoàn. Để phân thành nhì đoàn sở hữu số người cân nhau, giáo viên gửi 6 cô gái ở lớp 2A quý phái lớp 2B và gửi 4 chúng ta phái mạnh ở lớp 2B quý phái lớp 2A. Lúc này từng đoàn sở hữu 32 chúng ta. Hỏi khi đầu từng lớp sở hữu từng nào học tập sinh?

Bài 42: Trên bến bãi cỏ sở hữu 15 con cái trườn. Số trườn nhiều hơn nữa số trâu là 10 con cái. Số chiên thông qua số trườn và trâu nằm trong lại. Hỏi trê bến bãi cỏ sở hữu từng nào con cái cừu? từng nào con cái trâu? Tất cả sở hữu từng nào con?

Bài 43: Một thúng đựng 56 trái ngược vừa phải trứng gà vừa phải trứng vịt. Mẹ vẫn buôn bán 25 trái ngược trứng gà, nhập thúng còn 12 trái ngược trứng gà nữa. Hỏi khi đầu nhập thúng sở hữu từng nào trái ngược trứng từng loại?

Bài 44: Năm ni con cái 8 tuổi hạc, u 32 tuổi hạc. Hỏi trước đó hai năm tuổi hạc u cùng theo với tuổi hạc con cái là bao nhiêu?

Bài 45: Hiện ni Mai 7 tuổi hạc, Hoa 10 tuổi hạc, Hồng 9 tuổi hạc. Đến Khi Quý khách hàng Mai vày tuổi hạc chúng ta Hồng lúc bấy giờ thì tổng số tuổi hạc của thân phụ chúng ta là bao nhiêu?

Bài 46: Mai rộng lớn Tùng 2 tuổi hạc và xoàng xĩnh Hải 2 tuổi hạc. Đào rộng lớn Mai 3 tuổi hạc. Hỏi ai nhiều tuổi hạc nhất? Ai không nhiều tuổi hạc nhất? Người nhiều tuổi hạc nhất rộng lớn người không nhiều tuổi hạc nhất là bao nhiêu tuổi?

Bài 47: Hôm ni là loại nhì ngày 4 mon 5. Như vậy còn cơ hội ngày sinh nhật của Minh 10 ngày nữa. Hỏi sinh nhật của Minh là ngày bao nhiêu của mon 5, vào trong ngày loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 48: Năm ni kỉ niệm ngày quốc tế làm việc 1 - 5 nhập loại tư. Em sở hữu biết trong năm này kỉ niệm ngày xây dựng Đội 15 - 5, kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 - 5 nhập loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 49: Quý khách hàng Mai mong muốn biết ngày khai học năm học tập 5 - 9 là nhập loại bao nhiêu. Quý khách hàng Lan lại cho thấy thêm " ngày 25 -9 là nhập loại hai". Em rất có thể giúp cho bạn Mai biết ngày khai học là loại bao nhiêu nhập tuần không?

Bài 50: Quý khách hàng Mận về quê thăm hỏi bà. Quý khách hàng Mận được ở với bà vừa phải chính một tuần và ngày 6 ngày. Tính rời khỏi chúng ta Mận chỉ trong nhà bà có một căn nhà nhật thôi. Hỏi chúng ta Mận cho tới căn nhà bà nhập loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 51: Tìm 2 số sở hữu tích vày 12 và số rộng lớn vội vàng 3 phiên số bé?

Bài 52: Đôi thỏ căn nhà Thu đẻ được 6 con cái. Vậy chuồng thỏ căn nhà Thu sở hữu từng nào song tai thỏ, từng nào chân thỏ?

Bài 53: Hà sở hữu 40 viên bi greed color và đỏ lòm. Hà cho tới Tú 15 viên bi xanh rớt thì Hà sót lại 8 viên bi xanh rớt.Hỏi Hà còn từng nào viên bi đỏ?

Bài 54: Tìm hiệu thân mật số chẵn lớn số 1 sở hữu nhì chữ số và số lẻ nhỏ nhắn nhất sở hữu một chữ số?

Bài 55: Thầy giáo sở hữu 45 quyển vở, thầy thưởng cho tới 6 học viên, từng chúng ta 4 quyển. Hỏi sau thời điểm thưởng thầy sót lại bao nhiêu quyển?

Bài 56: Nếu Nam cho tới Hà 4 viên bi thì số bi của 2 chúng ta cân nhau, và từng chúng ta sở hữu 18 viên bi. Hỏi trước lúc cho tới Nam sở hữu từng nào viên bi? Hà sở hữu từng nào viên bi?

Bài 57: Trong một quy tắc trừ sở hữu hiệu thông qua số trừ và số bị trừ rộng lớn số trừ 27 đơn vị chức năng. Hỏi số bị trừ tiếp tục vày bao nhiêu? Hãy ghi chép quy tắc trừ đó?

Bài 58: Viết tiếp 3 số tương thích nhập sản phẩm sau: 0 ; 1 ; 1; 2 ;4 ;7;…..; …..; …..

Bài 59: Từ 9h sáng sủa cho tới 3h chiều, kim lâu năm và kim ngắn ngủn bắt gặp nhau bao nhiêu lần?

Bài 60: Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất sở hữu 2 chữ số. tường số trừ vày hiệu số. Tìm số bị trừ?

Bài 61: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số như thể nhau. Lan cho tới Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số. Hỏi Lan còn từng nào cái kẹo?

Bài 62: Có nhì thùng đựng dầu, thùng loại nhất chứa chấp 55 lít dầu. Nếu sập kể từ thùng loại nhất quý phái thùng loại nhì 13 lít dầu thì số dầu nhì thùng cân nhau. Hỏi khi đầu thùng loại nhì chứa chấp từng nào lít dầu?

Bài 63: a) Có từng nào số sở hữu nhì chữ số to hơn 27?....................................

b) Có từng nào số sở hữu thân phụ chữ số bé thêm hơn 534?..................................................

c) Từ 68 cho tới 179 sở hữu từng nào số sở hữu thân phụ chữ số?..............................................

Bài 64: Tìm toàn bộ những số sở hữu nhì chữ số bé thêm hơn 27 tuy nhiên chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của chính nó to hơn 3?.................................................................................................

Bài 65: Tìm x:

a) 45 < x - 13 < 47

b) 57 > x + 24 > 55

Bài 66: Cho số 346.

 • Số cơ thay cho thay đổi thế nào là nếu như hạn chế chữ số hàng nghìn lên đường 2 đơn vị?.......................
 • Số cơ thay cho thay đổi thế nào là nếu như tăng chữ số hàng trăm thêm thắt 5 đơn vị?................
 • Số cơ thay cho thay đổi thế nào là nếu như xoá chữ số sản phẩm đơn vị?..........................................

Bài 67: Để viết số trang của một cuốn sách dày 17 trang thì tớ nên người sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 68: Để viết số trang một cuốn sách kể từ 134 cho tới 143, tớ nên người sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 69: Quý khách hàng An người sử dụng không còn 27 chữ số nhằm ghi chép những số ngay tắp lự nhau trở nên một sản phẩm số liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a. Hỏi a là số nào? (a là số sau cùng của sản phẩm số)

Bài 70: Hoà sở hữu nhiều hơn nữa Bình 19 viên bi. Hỏi nếu như Hoà cho tới Bình 9 viên thì lúc này Hoà còn nhiều hơn nữa Bình bao nhiêu viên bi? (Vẽ sơ vật nhằm giải)

Bài 71: a) Có từng nào số sở hữu nhì chữ số to hơn 34?....................................

b) Có từng nào số sở hữu thân phụ chữ số bé thêm hơn 425?..................................................

c) Từ 68 cho tới 279 sở hữu từng nào số sở hữu thân phụ chữ số?..............................................

Xem thêm: sách toán 10 cánh diều tập 2

Bài 72: Tìm toàn bộ những số sở hữu nhì chữ số bé thêm hơn 24 tuy nhiên chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của chính nó to hơn 4?

Bài 73: Tìm x:

a) 48< x - 13<50

b) 67 > x + 24 > 65

Bài 74: Cho số 572.

 • Số cơ thay cho thay đổi thế nào là nếu như tăng chữ số hàng nghìn lên 2 đơn vị?.......................
 • Số cơ thay cho thay đổi thế nào là nếu như hạn chế chữ số hàng trăm lên đường 4 đơn vị?................
 • Số cơ thay cho thay đổi thế nào là nếu như xoá chữ số sản phẩm đơn vị?..........................................

Bài 75: Để viết số trang của một cuốn sách dày 19 trang thì tớ nên người sử dụng không còn từng nào chữ số?.

Bài 76: Để viết số trang một cuốn sách kể từ 124 cho tới 122, tớ nên người sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 77: Quý khách hàng An người sử dụng không còn 29 chữ số nhằm ghi chép những số ngay tắp lự nhau trở nên một sản phẩm số liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a. Hỏi a là số nào? (a là số sau cùng của sản phẩm số)

Bài 78: Hoà sở hữu nhiều hơn nữa Bình 15 viên bi. Hỏi nếu như Hoà cho tới Bình 9 viên thì lúc này Bình tiếp tục nhiều hơn nữa Hoà bao nhiêu viên bi? (Vẽ sơ vật nhằm giải)

Bài 79: a) Có từng nào số sở hữu 2 chữ số tuy nhiên tổng những chữ số của số cơ vày 12?.

b, Có từng nào số sở hữu 2 chữ số tuy nhiên hiệu những chữ số của số cơ vày 5?

Bài 80: Có từng nào số sở hữu 2 chữ số tuy nhiên tích những chữ số vày 6?

II. Bài Toán tự động luyện dành riêng cho HSG lớp 2

1. Bài toán tính tuổi hạc dành riêng cho HSG lớp 2

Câu 1: Hiện ni thân phụ Lan 38 tuổi hạc còn ông nội Lan 64 tuổi hạc. Hãy tính tổng số tuổi hạc của ông nội Lan và thân phụ Lan Khi tuổi hạc ông nội Lan vày tuổi hạc thân phụ Lan hiện tại nay?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của thân phụ Lan và ông nội Lan Khi tuổi hạc thân phụ Lan vày tuổi hạc ông nội Lan lúc bấy giờ là:……tuổi

Câu 2: Hiện ni Nam 15 tuổi hạc, thân phụ Nam 42 tuổi hạc. Tuổi của ông nội Nam vày tổng số tuổi hạc của 2 thân phụ con cái Nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi hạc của ông nội Nam hiện tại nay?

Trả lời: Tuổi của ông nội Nam lúc bấy giờ là:……tuổi

Câu 3: Hiện ni anh 21 tuổi hạc, em 15 tuổi hạc. Hãy tính tổng số tuổi hạc của nhì đồng đội Khi tuổi hạc em vày tuổi hạc anh hiện tại nay?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhì đồng đội Khi cơ là:……tuổi

Câu 4: Năm ni Hoa 6 tuổi hạc. Mẹ Hoa rộng lớn Hoa 26 tuổi hạc. Hỏi Khi tuổi hạc Hoa vày tuổi hạc u lúc bấy giờ thì khi cơ tổng số tuổi hạc của nhì u con cái Hoa là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhì u con cái Hoa khi cơ là:……tuổi

Câu 5: Hiện ni con cái 8 tuổi hạc, u 33 tuổi hạc. Vậy tổng số tuổi hạc của nhì u con cái sau 4 năm nữa là:……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 6: Khi con cái 8 tuổi hạc thì u 35 tuổi hạc. Tính tổng số tuổi hạc 2 u con cái Khi con cái đôi mươi tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhì u con cái Khi con cái đôi mươi tuổi hạc là:……tuổi

Câu 7: Năm ni Hà 6 tuổi hạc, An 7 tuổi hạc, Tâm 9 tuổi hạc. Vậy cho tới Khi tuổi hạc Hà vày tuổi hạc của Tâm lúc bấy giờ thì khi cơ tổng số tuổi hạc của 3 chúng ta là ……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 8: Năm ni, An xoàng xĩnh ông số tuổi hạc thông qua số lớn số 1 sở hữu nhì chữ số tuy nhiên tích nhì chữ số của chính nó vày 16. Vậy 8 năm tiếp theo, An xoàng xĩnh ông ……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 9: Hiện ni tuổi hạc của thân phụ em là 40 tuổi hạc còn tuổi hạc của bà nội em là 60 tuổi hạc. Hỏi Khi tuổi hạc bà nội em vày tuổi hạc thân phụ hiện tại lúc bấy giờ thì tổng số tuổi hạc của thân phụ em và bà nội em là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của thân phụ em và bà nội em Khi cơ là:……tuổi

Câu 10: Hiện ni Minh 10 tuổi hạc, u Minh 30 tuổi hạc. Tuổi bà nước ngoài Minh vày tổng số tuổi hạc của 2 u con cái Minh sau 5 năm nữa. Tính tuổi hạc của bà nước ngoài Minh hiện tại nay?

Trả lời: Tuổi của bà nước ngoài Minh lúc bấy giờ là:……tuổi

Câu 11: Hiện ni anh 22 tuổi hạc, em 18 tuổi hạc. Hãy tính tổng số tuổi hạc của nhì đồng đội Khi tuổi hạc em vày tuổi hạc anh hiện tại nay?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhì đồng đội Khi cơ là:……tuổi

Câu 12: Năm ni Hà 8 tuổi hạc. Mẹ Hà rộng lớn Hà 25 tuổi hạc. Hỏi Khi tuổi hạc Hà vày tuổi hạc u lúc bấy giờ thì khi cơ tổng số tuổi hạc của nhì u con cái Hà là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhì u con cái Hà Khi cơ là:……tuổi

Câu 13: Hiện ni con cái 10 tuổi hạc, u 32 tuổi hạc. Vậy tổng số tuổi hạc của nhì u con cái sau 5 năm nữa là:……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 14: Khi con cái 5 tuổi hạc thì u 31 tuổi hạc. Tính tổng số tuổi hạc 2 u con cái Khi con cái 15 tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của nhì u con cái Khi con cái 15 tuổi hạc là:……tuổi

Câu 15: Năm ni Minh 7 tuổi hạc, em gái Minh 4 tuổi hạc, anh trai Minh 10 tuổi hạc. Hỏi Khi tuổi hạc Minh vày tuổi hạc anh trai Minh lúc bấy giờ thì tổng số tuổi hạc của thân phụ đồng đội là từng nào tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi hạc của thân phụ đồng đội Khi cơ là:……tuổi

2. Đáp án Bài toán tính tuổi hạc dành riêng cho HSG lớp 2

Câu 1: 50                Câu 6: 67                Câu 11: 48

Câu 2: 73                Câu 7: 31                Câu 12: 91

Câu 3: 48                Câu 8: 82                Câu 13: 52

Câu 4: 90                Câu 9: 60                Câu 14: 56

Câu 5: 49                Câu 10: 50               Câu 15: 30

3. Đề ôn thi đua học viên xuất sắc Toán lớp 2

Thời lừa lọc thực hiện bài: 60 phút

Bài 1.

Tính nhanh:

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

Bài 2.

Tìm x:

a) x = 35 – 17

b) x + 5 – 17 = 35

Bài 3.

Cho tư chữ số: 2, 3, 4, 5.

Hãy ghi chép những số sở hữu nhì chữ số được cấu trúc kể từ tư chữ số vẫn cho tới.

Bài 4.

Mẹ rộng lớn Lan 25 tuổi hạc, thân phụ rộng lớn u 6 tuổi hạc. Hỏi tuổi hạc của Lan là từng nào, hiểu được tuổi hạc té là 46?

Bài 5.

Điền số như thể nhau nhập điểm chấm sao cho:

a) …… +….. +….. + … = 60

b) …….+….. +…… – ….. = 60

4. Đáp án Đề thi đua học viên xuất sắc Toán 2

Bài 1.

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

= (9 + 31) + (13 + 7) + (15 + 25)

= 40 + đôi mươi + 40 = 100

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

= (32 + 18) + (20 – 15 – 5)

= 50 + 0

= 50

Bài 2.

a) x = 35 – 17

x = 35 – 17

x = 18

b) x + 5 – 17 = 35

x = 35 – 5 +17

x = 47

Bài 3.

Các số sở hữu nhì chữ số được cấu trúc kể từ tư chữ số 2,3,4,5 là:

22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 42; 43; 44; 45; 52; 53; 54; 55.

Bài 4.

Tuổi của u Lan là:

46 – 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Lan là:

40 – 25 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 5.

a) 15 + 15 + 15 + 15 = 60

b) 30 + 30 + 30 – 30 = 60

Toán cuộc nâng lên lớp 2:

Bài 1:

a. Tìm 2 số sở hữu tổng và hiệu đều vày 95.

b. Tìm 2 số sở hữu tích và thương đều vày 5.

Bài 2: Nhà Hoa sở hữu số gà và số thỏ cân nhau. Tìm số gà và số thỏ căn nhà Hoa. tường tổng số chân gà và chân thỏ là 42 chân.

Bài 3: Ba chúng ta Lan, Mai, Phượng sở hữu trồng 3 cây lan, mai, phượng nhập vườn ngôi trường. Quý khách hàng trồng cây mai rằng với chúng ta Lan: “Chúng tớ không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tớ cả”. Hỏi chúng ta nào là cơ trồng cây nào?

Đáp án:

Bài 1:

a. 2 số này là 0 và 95 vì như thế 95 + 0 = 95; 95 – 0 = 95

b. 2 số cơ là một trong những và 5 vì như thế 5 × 1 = 5; 5 :1 = 5

Bài 2:

Vì số gà thông qua số thỏ nên tớ group 1 con cái thỏ + 1 kê nhập 1 nhóm

Vậy 1 group sở hữu số chân gà và chân thỏ là: 2 + 4 = 6 (chân)

42 : 6 = 7 (nhóm)

Vì từng group có một kê và 1 con cái thỏ nên 7 group sở hữu 7 kê và 7 con cái thỏ

Đáp số: gà: 7 con

Thỏ: 7 con

Bài 3:

Dựa nhập lời nói của chúng ta trồng cây mai rằng với chúng ta Lan “Chúng tớ không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tớ cả”. Suy rời khỏi chúng ta Lan ko trồng cây mai và ko trồng cây lan, vậy chúng ta Lan trồng cây phượng.

Bạn Mai ko trồng cây mai và ko trồng cây phượng vậy chúng ta Mai trồng cây lan.

Còn chúng ta Phượng trồng cây mai

Xem thêm: bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây

Đáp án:

 • Lan trồng cây phượng
 • Mai trồng cây lan
 • Phượng trồng cây mai

..............................

Ngoài 80 bài bác Toán ôn luyện học viên xuất sắc lớp 2 bên trên. Các chúng ta có thể vận chuyển về 100 câu hỏi ôn luyện học viên xuất sắc lớp 2 bao hàm những câu hỏi hoặc và khó khăn gom những em học viên ôn tập dượt, tập luyện gia tăng kĩ năng giải những dạng bài bác Toán. Đồng thời đó cũng là tư liệu hữu ích cho những thầy cô tìm hiểu thêm cho tới học viên ôn luyện.

 • Bài tập dượt toán lớp 2 cơ bạn dạng và nâng cao
 • Bài tập dượt toán nâng lên lớp 2
 • Bài tập dượt toán lớp 2: Phép trừ sở hữu nhớ