đề tuyển sinh lớp 10 môn toán

(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên TP Hà Nội công phụ vương đề ganh đua và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024.

Đề ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: đề tuyển sinh lớp 10 môn toán

 Đáp án môn ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 2.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 3.

Đề và đáp án môn ganh đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 4.

Đáng để ý, bên trên đáp án môn Toán sở hữu bổ sung cập nhật thêm thắt đáp án nhập tình huống sỹ tử hiểu thiếu sót đề bài bác là lốt âm bởi đề ganh đua bị in lờ mờ.

Trước cơ, vào trong ngày 12/6, một vài bố mẹ tiếp tục ý kiến đề xuất với Sở GD&ĐT TP Hà Nội về sự việc đề ganh đua Toán lớp 10 bị in lờ mờ khiến cho con em của mình bọn họ lầm lẫn và sai đáp án.

Sau cơ, Sở GD&ĐT TP Hà Nội tiếp tục thao tác làm việc với Hội đồng đi ra đề ganh đua và những phần tử tương quan và thể hiện phương phía xử lý.

Từ sản phẩm xác minh, bên trên lòng tin đảm bảo an toàn quyền lợi và nghĩa vụ và sự vô tư tối nhiều cho tới sỹ tử, Sở GD&ĐT TP Hà Nội tiếp tục lãnh đạo Hội đồng đi ra đề ganh đua bổ sung cập nhật đáp án nhập tình huống học viên hiểu thiếu sót là sở hữu lốt (-) bởi mực in ko rõ ràng. Việc chấm bài bác tiếp tục theo gót đáp án được bổ sung cập nhật so với những bài bác sở hữu sự hiểu thiếu sót.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 - Hình ảnh 4.

Xem thêm: soạn văn bài chiếc lược ngà

 Đề ganh đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 6.

 Đáp án môn ganh đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 7.

Đề ganh đua giờ đồng hồ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 8.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 9.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 10.

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 11.

Xem thêm: de thi giữa kì 2 lớp 5 môn toán có đáp an

Đáp án môn ganh đua giờ đồng hồ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn ganh đua tuyển chọn sinh lớp 10 TP Hà Nội 2023 - Hình ảnh 12.

Bạn hiểu tải: 

  • tuyển chọn sinh lớp 10
  • Hà Nội