điểm thi vào 10 năm 2022 hà nội

Kỳ ganh đua tuyển chọn sinh nhập lớp 10 trung học phổ thông công lập bên trên Thành Phố Hà Nội ra mắt nhập nhị ngày 18 - 19/6/2022 với trên 100.000 sỹ tử tham dự cuộc thi. Theo tiêu chuẩn đã và đang được Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh Thành Phố Hà Nội phê duyệt, tỷ trọng tiêu chuẩn tuyển chọn sinh nhập những ngôi trường trung học phổ thông công lập cướp rộng lớn 60%.

Theo nhận định, điểm ganh đua của học viên Thành Phố Hà Nội trong năm này tăng mạnh đối với năm 2021. Số sỹ tử đạt kể từ 9 cho tới 9,5 điểm môn Ngữ văn tăng vội vàng bên trên 12 chuyến, số sỹ tử đạt điểm 10 môn Toán tăng vội vàng 4 chuyến. Điểm chuẩn chỉnh nhập những ngôi trường vì vậy cũng tăng đối với năm 2021.

Bạn đang xem: điểm thi vào 10 năm 2022 hà nội

Điểm chuẩn chỉnh nhập lớp 10 tối đa là Trường trung học phổ thông Phố Chu Văn An với 43,25 điểm. Sau này đó là trung học phổ thông Yên Hòa (42,25), trung học phổ thông Phan Đình Phùng (42,00), trung học phổ thông Việt Đức (41,75)...

Điểm chuẩn chỉnh rõ ràng như sau:

CHÍNH THỨC: Thành Phố Hà Nội công phụ vương điểm chuẩn chỉnh lớp 10 công lập năm 2022, tối đa 43,25 điểm - Hình ảnh 1.

CHÍNH THỨC: Thành Phố Hà Nội công phụ vương điểm chuẩn chỉnh lớp 10 công lập năm 2022, tối đa 43,25 điểm - Hình ảnh 3.

CHÍNH THỨC: Thành Phố Hà Nội công phụ vương điểm chuẩn chỉnh lớp 10 công lập năm 2022, tối đa 43,25 điểm - Hình ảnh 5.

CHÍNH THỨC: Thành Phố Hà Nội công phụ vương điểm chuẩn chỉnh lớp 10 công lập năm 2022, tối đa 43,25 điểm - Hình ảnh 6.

Các sỹ tử sau thời điểm trúng tuyển chọn tiếp tục nộp làm hồ sơ nhập học tập mùa 1 kể từ 10/7 - 12/7 và chú ý những ngôi trường tiếp tục xét tuyển chọn bổ sung cập nhật sau ngày 12/7. Từ ngày 19 - 22/7, học viên đầy đủ ĐK trúng tuyển chọn bổ sung cập nhật hoặc đã và đang được xác nhận nhập học tập ở mùa 1 nộp Hồ sơ nhập học tập tất nhiên Phiếu xác nhận nhập học tập.