diện tích lục giác đều

Tải về bạn dạng PDF

Tải về bạn dạng PDF

Bạn đang xem: diện tích lục giác đều

Hình lục giác là 1 trong nhiều giác sở hữu sáu mặt mũi và sáu góc. Hình lục giác đều phải sở hữu sáu mặt mũi và sáu góc cân nhau và bao hàm sáu tam giác đều. Có nhiều phương pháp để tính diện tích S hình lục giác bất kể này đó là hình lục giác đều hoặc hình lục giác không được đều. Nếu mình muốn biết phương pháp tính diện tích S hình lục giác, chỉ việc tuân theo quá trình tại đây.

 1. 1

  Viết ra sức thức tính diện tích S hình lục giác lúc biết chiều lâu năm cạnh mặt mũi. Vì hình lục giác đều bao hàm sáu tam giác đều nên công thức tính diện tích S của chính nó bắt nguồn từ công thức tính diện tích S tam giác đều. Công thức tính diện tích S hình lục giác đều là Diện tích = (3√3 s2)/ 2 nhập tê liệt s là phỏng lâu năm một cạnh.[1]

 2. 2

  Xác ấn định phỏng lâu năm một cạnh. Nếu các bạn vẫn biết phỏng lâu năm một cạnh, giản dị các bạn chỉ việc viết lách nó ra; nhập tình huống này, phỏng lâu năm cạnh mặt mũi là 9 centimet. Nếu các bạn ko biết phỏng lâu năm của cạnh tuy nhiên biết chiều lâu năm chu vi hoặc lối trung đoạn (chiều cao của đoạn vuông góc hạ kể từ tâm của lục giác xuống một cạnh), các bạn vẫn hoàn toàn có thể tìm hiểu đi ra chiều lâu năm cạnh mặt mũi của lục giác. Đây là cơ hội thực hiện:

  • Nếu các bạn biết chu vi, các bạn chỉ việc phân chia nó mang lại 6 sẽ được phỏng lâu năm cạnh mặt mũi. Ví dụ, nếu như chiều lâu năm chu vi là 54 centimet, hãy phân chia nó mang lại 6 sẽ được 9 centimet, đó là chiều lâu năm cạnh mặt mũi.
  • Nếu các bạn chỉ biết lối trung đoạn, chúng ta cũng có thể tìm hiểu chiều lâu năm cạnh mặt mũi bằng phương pháp thay cho độ quý hiếm lối trung đoạn nhập vào công thức a = x√3 tiếp sau đó nhân đáp án với nhì. Lý bởi là lối trung đoạn đó là cạnh x√3 của tam giác 30-60-90 tuy nhiên nó đưa đến. Ví dụ, nếu như lối trung đoạn là 10√3, thì x là 10 và chiều lâu năm cạnh mặt mũi là 10 * 2, hoặc đôi mươi.
 3. 3

  Thay độ quý hiếm chiều lâu năm cạnh mặt mũi nhập vào công thức. Vì các bạn hiểu được chiều lâu năm một cạnh của tam giác là 9, chỉ việc thay cho 9 nhập công thức ban sơ. Kết trái ngược như sau: Diện tích = (3√3 x 92)/2.

 4. 4

  Rút gọn gàng đáp án. Tìm độ quý hiếm của phương trình và viết lách đáp án thông qua số. Vì các bạn đang được rằng cho tới diện tích S, các bạn cần nhằm đáp án ở đơn vị chức năng vuông. Đây là cơ hội thực hiện:

  • (3√3 x 92)/2 =
  • (3√3 x 81)/2 =
  • (243√3)/2 =
  • 420.8/2 =
  • 210,4 cm2

  Quảng cáo

 1. 1

  Viết ra sức thức tính diện tích lục giác đều lúc biết trung đoạn. Công thức giản dị là Diện tích = 50% x chu vi x trung đoạn.[2]

 2. 2

  Viết đi ra chiều lâu năm trung đoạn. Giả sử trung đoạn là 5√3 centimet.

 3. 3

  Sử dụng trung đoạn nhằm tìm hiểu chu vi. Vì trung đoạn vuông góc với cạnh mặt mũi của lục giác, nó tạo nên trở thành một phía tam giác 30-60-90. Các mặt mũi tam giác 30-60-90 sở hữu tỷ trọng là x-x√3-2x, nhập tê liệt chiều lâu năm cạnh cụt đối lập góc 30 phỏng được đại diện thay mặt vì như thế x, chiều lâu năm cạnh lâu năm đối lập góc 60 phỏng là x√3, và cạnh huyền là 2x.[3]

  • Trung đoạn là cạnh được đại diện thay mặt vì như thế x√3. Do tê liệt, thay cho chiều lâu năm lối trung đoạn nhập vào công thức a = x√3 và giải phương trình. Ví dụ, nếu như chiều lâu năm trung đoạn là 5√3, thay cho nó nhập vào công thức và được 5√3 centimet = x√3, hoặc x = 5 centimet.
  • Bằng cơ hội giải phương trình tìm hiểu x, các bạn vẫn tính được chiều lâu năm cạnh cụt của tam giác là 5. Vì nó vì như thế nửa chiều lâu năm một cạnh của hình lục giác, nhân nó với 2 sẽ được chiều lâu năm một cạnh. 5 centimet x 2 = 10 centimet.
  • Bây giờ các bạn vẫn biết chiều lâu năm một cạnh là 10, chỉ việc nhân nó với 6 nhằm tìm hiểu chu vi của hình lục giác. 10 centimet x 6 = 60 cm
 4. 4

  Thay toàn bộ những chỉ số vẫn biết nhập vào công thức. Phần khó khăn nhất là tìm hiểu chu vi. Giờ toàn bộ việc các bạn cần thực hiện là thay cho độ quý hiếm trung đoạn và chu vi nhập công thức và giải phương trình:

  • Diện tích = 50% x chu vi x trung đoạn
  • Diện tích = 50% x 60 centimet x 5√3 cm
 5. 5

  Rút gọn gàng đáp án. Rút gọn gàng biểu thức cho đến khi chúng ta vô hiệu được lốt căn thoát khỏi phương trình. Hãy lưu giữ dùng đơn vị chức năng vuông ở sản phẩm ở đầu cuối.

  Xem thêm: quê hương ngữ văn 8

  • 1/2 x 60 centimet x 5√3 centimet =
  • 30 x 5√3 centimet =
  • 150√3 centimet =
  • 259,8 cm2

  Quảng cáo

 1. 1

  Liệt kê những tọa phỏng x và nó của toàn bộ những đỉnh. Nếu các bạn biết những đỉnh của lục giác, điều thứ nhất bạn phải thực hiện là tạo nên một biểu vật dụng sở hữu nhì cột và bảy sản phẩm. Mỗi sản phẩm tiếp tục ghi theo đuổi thương hiệu của sáu điểm (Điểm A, Điểm B, Điểm C, v.v.) và từng cột tiếp tục ghi tọa phỏng x và nó của những điểm tê liệt. Ghi tọa phỏng x và nó của Điểm A ở phía bên phải của điểm A, tọa phỏng x và nó của Điểm B ở phía bên phải của Điểm B, và cứ vì vậy. Ghi lại tọa phỏng của điểm thứ nhất ở bên dưới nằm trong của list. Giả sử các bạn sở hữu những điểm sau, ở định hình (x, y):[4]

  • A: (4, 10)
  • B: (9, 7)
  • C: (11, 2)
  • D: (2, 2)
  • E: (1, 5)
  • F: (4, 7)
  • A (lặp lại): (4, 10)
 2. 2

  Nhân tọa phỏng x của từng điểm với tọa phỏng nó của điểm tiếp sau. Ghi sản phẩm nhập phía bên phải của biểu vật dụng. Sau tê liệt, với những sản phẩm lại.

  • 4 x 7 = 28
  • 9 x 2 = 18
  • 11 x 2 = 22
  • 2 x 5 = 10
  • 1 x 7 = 7
  • 4 x 10 = 40
  • 28 + 18 + 22 + 10 + 7 + 40 = 125
 3. 3

  Nhân tọa phỏng nó của từng điểm với tọa phỏng x của điểm tiếp sau. Sau khi nhân toàn bộ những tọa phỏng này, các bạn hãy với những sản phẩm lại cùng nhau.

  • 10 x 9 = 90
  • 7 x 11 = 77
  • 2 x 2 = 4
  • 2 x 1 = 2
  • 5 x 4 = 20
  • 7 x 4 = 28
  • 90 + 77 + 4 + 2 + đôi mươi + 28 = 221
 4. 4

  Trừ tổng của group tọa phỏng loại nhất mang lại tổng của group tọa phỏng loại nhì. Chỉ cần thiết trừ 125 mang lại 221. 125-221 = -96. Bây giờ, lấy độ quý hiếm vô cùng của sản phẩm trên: 96. Diện tích chỉ hoàn toàn có thể là số dương.

 5. 5

  Chia hiệu bên trên mang lại nhì. Chỉ cần thiết phân chia 96 mang lại 2 và các bạn sẽ sở hữu diện tích S của hình lục giác. 96/2 = 48. Đừng quên viết lách đáp án ở đơn vị chức năng vuông. Đáp án ở đầu cuối là 48 đơn vị chức năng vuông.

  Quảng cáo

 1. 1

  Tìm diện tích S của hình lục giác đều bị khuyết một tam giác. Nếu hình lục giác đều của khách hàng bị khuyết một hoặc nhiều tam giác, thì điều thứ nhất bạn phải thực hiện là tìm hiểu diện tích S của toàn cỗ hình lục giác đều như thể nó vẹn toàn. Sau tê liệt, giản dị là tìm hiểu diện tích S của phần tam giác trống không hoặc "bị khuyết", và trừ tổng diện tích S cả hình mang lại diện tích S của phần khuyết tê liệt. Kết trái ngược tạo ra được xem là diện tích S của hình lục giác không được đều sót lại.

  • Ví dụ, nếu khách hàng tính được rằng diện tích S của hình lục giác đều là 60 cm2 và diện tích S của tam giác khuyết là 10 cm2 , giản dị trừ tổng diện tích S của hình lục giác mang lại diện tích S của tam giác khuyết: 60 cm2 - 10 cm2 = 50 cm2.
  • Nếu các bạn biết hình lục giác bị khuyết đúng là một tam giác, các bạn cũng hoàn toàn có thể tính diện tích S của hình lục giác bằng phương pháp nhân tổng diện tích S với 5/6, vì như thế hình lục giác này rung rinh 5 nhập 6 hình tam giác của chính nó. Nếu nó bị khuyết nhì hình tam giác, chúng ta cũng có thể nhân tổng diện tích S với 4/6 (2/3), và cứ vì vậy.
 2. 2

  Chia hình lục giác không được đều trở thành những hình tam giác. Quý khách hàng hoàn toàn có thể thấy rằng hình lục giác không được đều thực sự bao hàm tư hình tam giác sở hữu hình dạng không giống nhau. Để tìm hiểu diện tích S của toàn cỗ hình lục giác, bạn phải tìm hiểu diện tích S của từng tam giác riêng biệt lẻ tiếp sau đó nằm trong bọn chúng lại. Có nhiều phương pháp để tìm hiểu diện tích S của một tam giác tùy nằm trong nhập vấn đề tuy nhiên các bạn sở hữu.

 3. 3

  Tìm những hình dạng không giống nhập hình lục giác không được đều. Nếu các bạn ko thể phân chia hình lục giác trở thành một vài ba tam giác, hãy coi xem chúng ta cũng có thể phân chia nó trở thành những hình không giống ko -- hoàn toàn có thể là hình tam giác, hình chữ nhật, và/hoặc hình vuông vắn. Khi các bạn vẫn xác lập được những hình, chỉ việc tìm hiểu diện tích S của bọn chúng và nằm trong bọn chúng lại cùng nhau sẽ được diện tích S của toàn cỗ lục giác.

  Xem thêm: tiếng anh 7 unit 5 a closer look 1

  • Có một mô hình lục giác không được đều bao hàm nhì hình bình hành. Để tính diện tích S hình bình hành, chỉ việc nhân lòng với độ cao của bọn chúng, cũng như tính diện tích S hình chữ nhật, và tiếp sau đó nằm trong sản phẩm lại cùng nhau.

  Quảng cáo

Về bài bác wikiHow này

Trang này và được hiểu 234.014 phiên.

Bài viết lách này đã hỗ trợ ích mang lại bạn?