fes2 + o2 → fe2o3 + so2

Đánh giá chỉ bài bác viết

FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 là phản xạ lão hóa khử, được Trường Học Ảo biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay nhập nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học tập 10 Bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat…. đó cũng đó là phản xạ pha trộn SO2 nhập công nghiệp quặng Pirit Fe.

Bạn đang xem: fes2 + o2 → fe2o3 + so2

Hy vọng tư liệu này rất có thể hùn chúng ta ghi chép và cân đối phương trình một cơ hội nhanh chóng và đúng mực rộng lớn.

1. Phương trình nhóm cháy quặng pirit

2. Điều khiếu nại phản xạ FeS2 tính năng với O2

Điều kiện: Nhiệt độ

Bạn đang được xem: FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2

3. Cách tổ chức phản xạ mang lại FeS2 tính năng với O2

Đốt cháy quặng pirit ở sức nóng phỏng cao

4. Hiện tượng Hóa học

Xuất hiện nay gray clolor đỏ lòe của Fe (III) oxit Fe2O3

5. tin tức Pirit Fe FeS2

a. Sắt FeS2

Pirit Fe là khoáng chất của Fe sở hữu công thức là FeS2. Có ánh kim và sắc vàng đồng kể từ nhạt nhẽo cho tới đậm đần. Khi va vấp đập nhập thép hoặc đá lửa, quặng pirit Fe đưa đến những tia lửa.

Công thức phân tử: FeS2

Công thức cấu tạo: S-Fe-S.

b. Tính hóa học vật lí và nhận biết

Là hóa học rắn, sở hữu ánh kim, làm nên màu vàng đồng.

Không tan nội địa.

c. Tính Hóa chất FeS2

Mang đặc điểm chất hóa học của muối bột.

Thể hiện nay tính khử khi tính năng với hóa học lão hóa mạnh:

Tác dụng với axit:

FeS2 + 8HNO3 → 2H2O + 2H2SO4 + 5NO + Fe(NO3)3

FeS2 + 2HCl → FeCl2 + H2S + S

Tác dụng với oxi:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

6. Bài tập dượt áp dụng tương quan

Câu 1: Cho những hóa học : FeS, FeS2 , FeO, Fe2O3. Chất chứa chấp nồng độ Fe lớn số 1 là:

A. FeS

B. FeS2

C. FeO

D. Fe2O3

Câu 2: Để nhận ra khí O2 và O3 tao dùng hóa hóa học nào là sau đây?

A. Dung dịch KI và hồ nước tinh anh bột

B. Kim loại Fe

C. Đốt cháy cacbon

D. Tác dụng với SO2

Câu 3. Dãy những hóa học nào là tại đây tính năng với hỗn hợp axit sunfuric loãng?

A. Fe2O3, CuO, Al2O3, MgO

B. Fe2O3, CuO, Al2O3, CO

C. P2O5, CuO, Al2O3, MgO

D. P2O5, CuO, SO3, MgO

Câu 4. Oxit nào là tại đây khi tính năng với nước đưa đến hỗn hợp sở hữu pH > 7?

A. CO2

B. SO2

C. CaO

D. P2O5

Câu 5. Để nhận ra 3 khí ko màu: SO2, O2, H2 đựng nhập 3 lọ rơi rụng nhãn tao dùng:

A . Giấy quỳ tím ẩm

B . Giấy quỳ tím độ ẩm và sử dụng que đóm cháy dở còn tàn đỏ

C . Than hồng bên trên que đóm

D . Dẫn những khí nhập nước vôi trong

Câu 6. Tại sao nhập chống thực nghiệm người tao lại dùng cách thức đẩy nước

A. Oxi nặng nề rộng lớn ko khí

B. Oxi nhẹ nhàng rộng lớn ko khí

C. Oxi không nhiều tan nhập nước

D. Oxi tan nhiều nhập nước

Câu 7. Từ 1,6T quặng pirit Fe sở hữu chứa chấp 60% FeS2 rất có thể phát hành được từng nào tấn axit H2SO4? thạo hiệu suất của quy trình phản xạ là 90%. Kết trái ngược sớm nhất với đáp án nào là sau đây?

A. 1,4 tấn

B. 1,5 tấn

C. 1,6 tấn

D. 1,5 tấn

Xem thêm: cách cài đặt hình nền trên máy tính

Câu 8. Chất nào là tiếp sau đây phản xạ với Fe tạo ra trở nên hợp ý hóa học Fe(II)?

A. Cl2

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3 dư

D. hỗn hợp HCl đặc

Câu 9. Nung Fe(NO3)2 vào phía trong bình kín, không tồn tại bầu không khí, nhận được thành phầm gồm

A. FeO, NO.

B. Fe2O3, NO2 và O2.

C. FeO, NO2 và O2.

D. FeO, NO và O2.

Câu 10. Hòa tan một oxit Fe nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X.

Chia hỗn hợp X thực hiện 2 phần vì thế nhau:

  • Phần 1: Cho một không nhiều vụn Cu nhập thấy tan rời khỏi và mang lại hỗn hợp làm nên màu xanh
  • Phần 2: Cho một vài ba giọt hỗn hợp KMnO4 nhập thấy bị rơi rụng color.

Oxit Fe là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. FeO hoặc Fe2O3.

Câu 11. Hòa tan Fe3O4 nhập hỗn hợp HCl được hỗn hợp X. Chia X thực hiện 3 phần:

Thêm NaOH dư nhập phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y nhằm ngoài bầu không khí.

Cho bột Cu nhập phần 2.

Sục Cl2 nhập phần 3.

Trong những quy trình bên trên sở hữu số phản xạ oxi hoá – khử là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 12. Cách nào là tại đây rất có thể dùng làm pha trộn FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 nhập bầu không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS nhập oxi.

Câu 13: Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam lếu hợp ý FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết vừa vặn đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , nhận được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp X nhận được kết tủa Y. Nung Y nhập bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi nhận được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Câu 14. Dãy những hóa học nào là tại đây tan nhập nước?

A. Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2

B. CuO, CaO, P2O5, CO, CO2

C. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2

D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2

Câu 15. Dãy những hóa học tính năng với sulfur đioxit là:

A. Na2O, CO2, NaOH, Ca(OH)2

B. CaO, K2O, KOH, Ca(OH)2

C. HCl, Na2O, Fe2O3, Fe(OH)3

D. Na2O, CuO, SO3, CO2

—————————-

Trường Học Ảo tiếp tục gửi cho tới các bạn phương trình chất hóa học FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 được Trường Học Ảo biên soạn là phản xạ lão hóa khử, khi nhóm cháy quặng pirit sau phản xạ nhận được hóa học rắn làm nên màu nâu đỏ lòe. Hy vọng tư liệu hùn những ghi chép và cân đối đích thị phương trình phản xạ.

Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng.

Trên phía trên Trường Học Ảo tiếp tục reviews cho tới độc giả tài liệu: FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2. Để sở hữu thành phẩm cao hơn nữa nhập tiếp thu kiến thức, Trường Học Ảo van nài reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Hóa học tập lớp 10, Giải bài bác tập dượt Hóa học tập lớp 11, Hóa học tập lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề đua học tập kì 1 lớp 11, đề đua học tập kì 2 lớp 11 tuy nhiên Trường Học Ảo tổ hợp và đăng lên.

Đăng bởi: Trường Học Ảo

Chuyên mục: Công thức

Xem thêm: hình nền máy tính tết